• Novinky

     • Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach

      Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach majú možnosť absolvovať žiaci denného aj večerného štúdia. Žiaci učebného odboru sanitár (večerné štúdium) sa zúčastnili odbornej exkurzie v nemocničnej lekárni UNB Ružinov. Vedúca laborantka pani Helena Šutková ich previedla lekárenským pracoviskom, ukázala im jeho vybavenie, porozprávala o hygienickom režime a organizácii práce sanitára v lekárni. Žiaci získali nové vedomosti o práci v nemocničnej lekárni. Zamestnancom lekárne patrí veľké „ĎAKUJEM“ za čas a ústretovosť, ktoré venovali žiakom

     • JA Innovation Camp

      Vzdelávanie potrebuje väčší priestor na aplikovanie praktických poznatkov do vyučovacieho procesu, online učebnice, inovatívne metódy, využívanie interaktívnych nástrojov, priateľský prístup učiteľov, odborníkov z praxe, menej memorovania. Zhodli sa tom 15. februára 2022 žiaci, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže JA Innovation Camp. Takmer 100 stredoškolákov sa zamyslelo ako si predstavujú moderné vzdelávanie v 21. storočí.

    • ,,Od Tvojho Valentína“
     • ,,Od Tvojho Valentína“

      Aj naša ŽŠR sa rozhodla pokračovať v tradícií sv. Valentína a rozniesť lásku aj do tried našej školy. Celý týždeň malí žiaci možnosť napísať milý odkaz svojmu milovanému, kamarátovi ale niektorí sa rozhodli touto cestou vyjadriť vďaku aj svojim profesorom. A my sme naozaj veľmi radi, že táto akcia mala taký úspech.

    • SZŠ v útulku Sloboda zvierat
     • SZŠ v útulku Sloboda zvierat

      Po odštartovaní zbierky pre bratislavský útulok Sloboda zvierat na Poliankach, sme sa so žiakmi
      2 ročníkov rozhodli útulok aj osobne navštíviť a vyvetrať sa spoločne, s jeho obyvateľmi na čerstvom vzduchu. Na úvod naši žiaci absolvovali prednášku o fungovaní útulku. Boli sme informovaní o celom procese od odchytu nahlásených zvierat až cez kompletnú zdravotnú starostlivosť a agendu. S pani Jankou Liptákovou, ktorá nás celým dňom sprevádzala, sme si zaspomínali aj na niekoľko šťastných príbehov, ktorých bola sama svedkom. Na konci prednášky bola aj krátka diskusia so žiakmi o niektorých témach z prednášky. Žiaci si mohli vybrať o akého psíka by mali na venčení záujem a musíme uznať, že sa našlo aj niekoľko odvážlivcov, ktorí siahli aj po väčších plemenách. V rámci turistického krúžku sme prešli jednu z trás, ktoré nám lesík pri útulku ponúkal v sprievode našich profesoriek. Odchádzali sm

     • Zbierka pre Ukrajinu

      „Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“ Baruch Spinoza

      24. februára sme sa zobudili do iného rána. Do rána o ktorom sme dúfali, že nepríde. Ruské vojská prekročili hranice a napadli susednú Ukrajinu. Veľa ľudí bolo prinútených opustiť svoje domovy, rodiny a blízkych. Len s malými taškami a plačúcimi deťmi prekračujú naše hranice nevediac, ako budú ďalej žiť a či sa budú môcť niekedy vrátiť.
      Situácia nie je ľahostajná ani našej škole. Ako budúci zdravotníci veľmi citlivo vnímame ľudské utrpenie, spôsobené chamtivosťou iných. Niektorí naši študenti spolupracujú priamo na hraniciach a cudzineckej polície v rámci organizácie Červený kríž. A aj my, priamo na škole, sme sa rozhodli pomôcť ťažko skúšaným rodinám. Vedenie školy sa v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodli zorganizovať školskú zbierku oblečenia, diek, vankúšov, predmetov dennej potre

     • Krúžok - Prvej pomoci

      Poskytnúť prvú pomoc nepotrebujú vedieť iba profesionálni záchranári, je to povinnosť nás všetkých. Kde sa ju naučiť? V našej škole je Prvá pomoc povinným vyučovacím predmetom v dennom štúdiu v študijných odboroch - praktická sestra, zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra v 2. ročníku; asistent výživy a masér vo 4. ročníku; vo večernom štúdiu študijných odboroch praktická sestra, zdravotnícky asistent v 2. ročníku a v učebnom odbore sanitár v 1. ročníku. Rozšíriť si vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci si môžu žiaci denného štúdia na krúžku prvej pomoci, ktorý začal v škole pracovať od septembra tohto školského roka pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej. Epidemická situácia nedovoľuje stretávať sa na krúžku v odbornej učebni preto sa realizuje zatiaľ on line. Prínosom krúžku pre našich žiakov je aj to, že sme mali možnosť kúpiť nové pomôcky n

     • PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁRA zo SJL

      - pre záujemcov o štúdium na našej škole 5. apríl 2022 o 15:00 hod a
      12. apríl 2022 o 17:00 hod.

      Milí uchádzači,

      teší nás váš záujem o štúdium na našej škole v študijných odboroch asistent výživy, masér a zdravotnícky asistent – denná forma štúdia. Radi vás privítame v radoch budúcich zdravotníkov v čo najväčšom počte.

     • Túra na Lužný most

      Vo štvrtok 27. 01. 2022 sa uskutočnila ďalšia akcia zimnej pešej turistiky na našej škole. Bolo to spojenie poznávania Bratislavy a okolia prostredníctvom vzdelávacích cieľov v rámci predmetu Geografia, ale aj turistického krúžku na škole.Pedagogický dozor: prof .Renáta Puškárová, prof. Mária Suchánková

     • Praktická sestra zostáva!

      Dôležitá informácia pre žiakov 9. ročníka ZŠ a aj pre záujemcov o 2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

     • Hodina slovenského jazyka môže byť aj zábavná.

      Prvým národom, ktorý začal používať písmo, boli Sumeri. Žili v Mezopotámii - v krajine medzi riekami Eufratom a Tigrisom. Ich písmo nazývame klinové (sú to odtlačky ich písacieho nástroja - klina). Vzniklo už pred 5500 rokmi. Klinovým písmom je na hlinené tabuľky napísaná jedna z najstarších povestí na svete: Epos o Gilgamešovi. Rozpráva o márnom úsilí muža, ktorý prekonal veľa nástrah v snahe dosiahnuť, aby mu bohovia dali nesmrteľný život. Žiaci prvých ročníkov sa na hodine slovenčiny zoznamovali nielen s dobrodružstvami Gilgameša, ale uvažovali aj nad svojou vlastnou „nesmrteľnosťou“ a zmyslom nášho pozemského života ....

    • Veríme, že magický dátum 2. 2. 2022, kedy sa konal Deň otvorených dverí, prinesie našej škole viac žiakov – zdravotníckych pracovníkov pre rôzne zdravotnícke povolania.
     • Veríme, že magický dátum 2. 2. 2022, kedy sa konal Deň otvorených dverí, prinesie našej škole viac žiakov – zdravotníckych pracovníkov pre rôzne zdravotnícke povolania.

      Bránu školy sme otvorili všetkým záujemcom o študijné odbory denného, večerného štúdia a učebného odboru. Žiakom ZŠ sme ponúkli informácie o študijných odboroch asistent výživy, masér, praktická sestra/zdravotnícky asistent; žiakom SŠ sme predstavili študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra a verejnosť sme informovali aj o študijnom odbore zdravotnícky záchranár a o učebnom odbore sanitár. Atraktivitu DOD umocnili prezentácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, Nemocnica novej generácie Bory Bratislava, ktorí sprostredkovali informácie o pracovných pozíciách a benefitoch budúcim potenciálnym záujemcom o prácu.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

      Stredná zdravotnícka škola pomáha nemým tváram.

      Darčeky dokážu príjemne prekvapiť, potešiť a dojať. Niektoré darčeky, najmä tie nepremyslené, však môžu priniesť aj smútok. Takýmito darčekmi sa častokrát stávajú aj domáci miláčikovia. Po eufórií z nového člena prichádzajú problémy. Kto ho vyvenčí, okúpe, kto mu pôjde nakúpiť..... Nakoniec končia sami, so zlomeným srdiečkom za bránami útulkov. A práve v tomto období sa útulky plnia najviac.
      Preto sa aj žiaci našej školy rozhodli zorganizovať zbierku pre chlpáčov z útulku na Poliankach Sloboda zvierat. V hornom vestibule školy sme pripravili krabicu, kde môžete priniesť staré deky, uteráky, vankúše, hračky, ryžu.... Zbierka bude trvať do 9.2.2022. Následne ju s vybranými triedami druhých ročníkov odnesieme priamo do útulku, kde sa žiaci zúčastnia prednášky o ochrane zvierat a spoločne vyvenčíme malých chlpáčov.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Piatok 19. 8. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 747751
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/