• Občianske združenie Vzdelanie a zdravie vzniklo 6.decembra 2010

    (IČO 42 183 081) so základným cieľom pomáhať strednej zdravotníckej škole:

     • finančne zabezpečovať jednotlivé študijné odbory
     • modernizovať učebné pomôcky, prístroje, zariadenia a didaktickú techniku
     • propagovať otvárané študijné odbory na verejnosti
     • vytvárať podmienky pre materiálno-technické skvalitnenie vyučovania
     • pri organizovaní odborno-tematických exkurzií za účelom zvýšenia úrovne vyučovania
     • pri podpore aktivít študentov

      

     Príjmy OZ tvoria predovšetkým peňažné dary od fyzických alebo právnických osôb. Získané prostriedky sú využívané v zmysle stanov OZ len na rozvoj školy. Vďaka nim sa nám úspešne darí zabezpečovať kopírovacie služby pre žiakov, chod ostatných kopírovacích zariadení, nákup odborných publikácií, rozšírenie fondu školskej knižnice, externú tlač školského časopisu, odborné exkurzie žiakov nielen na Slovensku, ale aj do blízkeho zahraničia a mnohé iné aktivity.

     Ďakujeme všetkým prispievateľom, predovšetkým rodičom žiakov a žiačok denného štúdia a tiež dospelým žiakom ostatných foriem štúdia. Bez Vašej podpory by nebolo možné skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

     Číslo účtu (IBAN) občianskeho združenia je: SK67 0200 0000 0028 4711 3253

      

     Splnomocnencom je Mgr. Alena Sušilová

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie