• Vážení rodičia,  na základe školského semaforu platného v školskom roku 2021/2022 Vám oznamujeme nasledovné informácie. Návštevník školy a  školského zariadenia môže do budovy školského zariadenia vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a  musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti“ pre návštevníka.
    Čítať viac
   • Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    Čítať viac
   • Mobilná aplikácia

    Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    Čítať viac
  • Novinky

    • Vzdelávacie poukazy
     • Vzdelávacie poukazy

      Žiaci majú možnosť uplatniť Vzdelávacie poukazy prihlásením sa na niektorý z krúžkov, https://szsba.edupage.org/a/kruzky-v-skolskom-roku-20212022 . Na krúžok bude možné prihlásiť elektronicky cez Edupage. V prípade, že žiak nebude mať záujem o žiadny krúžok (a neuplatní tak Vzdelávací poukaz ani v iných záujmových združeniach), budeme radi, ak Vzdelávací poukaz vrátite Vami podpísaný späť (najneskôr do 23.9.2021) triednemu učiteľovi. Takto vrátený Vzdelávací poukaz bude použitý na rozšírenie knižného fondu žiackej knižnice s cieľom podporovať záujem o čítanie a tak zvyšovať čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Štátny príspevok určený na Vzdelávacie poukazy podľa usmernení MŠVVaŠ SR môže byť v čase mimoriadnej situácie použitý aj na zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z pandemickej situácie.

    • Rozhovor - Rádio Regina Západ
     • Rozhovor - Rádio Regina Západ

      Dňa 31.08.2021 od 10:00 do 11:00 v relácii Predpoludňajší magazín bude odvysielaný rozhovor v Rádiu Regina Západ na frekvencii 99.3 FM s našimi pani učiteľkami Mgr. Alžbetou Kriškovou, Ing. Jankou Trebulovou a žiakmi Emou Ivanyovou a Tomášom Kasalom z III.AV zo študijného odboru Asistent výživy. V rozhovore priblížia vznik študijného odboru Asistent výživy a taktiež vysvetlia dôležitosť pôsobenia našich žiakov v zdravotníckych zariadeniach. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve Rádia Regina Západ https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1635413 .

    • COVID - 19
     • COVID - 19

      Vážení rodičia, 

      na základe školského semaforu platného v školskom roku 2021/2022 Vám oznamujeme nasledovné informácie.

      Návštevník školy a  školského zariadenia môže do budovy školského zariadenia vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a  musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

    • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 
     • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 

      Denné štúdium: 2. september 2021 (štvrtok)

      • 9.00 h – prvé ročníky – študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnícky asistent, asistent výživy, masér pred hlavným vchodom do budovy školy si každého žiaka vyzdvihne triedny učiteľ (označený triedou).

      • 10.00 h - druhé, tretie, štvrté ročníky študijné odbory asistent výživy, masér, praktická sestra a  zdravotnícky asistent pôjdu do pridelených učební.

    • Začiatok nového školského roka
     • Začiatok nového školského roka

      Vážení rodičia, milí kolegovia a predovšetkým vy, milí žiaci,

      dovoľte, aby som sa vám prihovorila na začiatku nového školského roka 2021/2022 a zaželala nám
      všetkým, aby nadchádzajúce mesiace boli úspešné, pokojnejšie ako tie, ktoré sme prežívali pred
      prázdninami a predovšetkým, aby sme ich všetci prežili v zdraví.
      Staré čínske príslovie hovorí, že každá katastrofa je zároveň príležitosťou...Predchádzajúce dva roky
      (ktoré sme vďaka covidu ako katastrofu vnímať mohli) boli skúškami, v ktorých sme sa veľa naučili :
      my - učitelia, vy - rodičia a vy- naši žiaci.
      Prichádza nový školský rok a s ním prichádzajú nové výzvy, nové príležitosti.
      Pre vás, milí žiaci, je to možnosť naučiť sa veľa zaujímavého a pripraviť sa na zdravotnícke povolanie
      zodpovedne a na vysokej úrovni.
      Vy, milí rodičia, dostávate príležitosť vidieť vo vašich deťoch potenciál a pomôcť im pri príprave na
      náročné povolanie,

  • Partneri

  • Zvonenia

   Pondelok 20. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje