• 15. marca 2024 sme odštartovali alternatívne projektové vyučovanie biológie v novej ENVIROUČEBNI. Vznikla v rámci projektu ZELENŠIA ŠKOLA, LEPŠÍ VZDUCH, na ktorý sme získali grant 7 918,25 € zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Projekt umožňuje rozšíriť vzdelávacie a praktické enviroaktivity, nakoľko si uvedomujeme potrebu meniť ekomyslenie mladých zdravotníkov, aby sme zachovali planétu aj pre iné generácie. Učebňu budú využívať nielen študenti škol
  • Teší NÁS a chceme sa podeliť s Vami o túto radosť. Spomedzi 10 zdravotníckych škôl (9 SZŠ z ČR + naša) sme na 9. ročníku Olympiády z Klinickej propedeutiky obhájili minuloročné prvé miesto. Skúsenosť z prezentácie svojich vedomostí pred publikom bola jedinečná a neopakovateľná. Takéto medzinárodné stretnutia prinášajú aj kamarátstva. Gratulujeme.
  • SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • V celoslovenskej súťaži Florence roka 2023 obsadila druhú priečku Nina Ševcová a tretie miesto Jaroslav Lošonský

      Máme Medika a Florence 2023 – článok uverejnený v časopise Sestra 11 – 12/2023. Z textu parafrázujem a vyberám: V druhý novembrový víkend 2023 sa v Nemocnici Topoľčany stretlo 12 najlepších študentov medicíny a 12 najlepších budúcich sestier z celého Slovenska. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže Florence roka 2023 bola súkromná sieť nemocníc na Slovensku Penta Hospitals Slovensko a zdravotná poisťovňa Dôvera. Súťaž v oblasti teoretickej aj praktickej prípravy je pre študentov denného štúdia 3.ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo na vysokých školách a univerzitách a študentov 3. ročníka denného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách. Do finále z našej školy postúpili 3 žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra - Lucia Darášová, Jaroslav Lošonský, Nina Ševcová.V celoslovenskej súťaži Florence rok

     • Olympiáda z Klinickej propedeutiky - žiaci našej školy získali 1. miesto

      Teší NÁS a chceme sa podeliť s Vami o túto radosť. Spomedzi 10 zdravotníckych škôl (9 SZŠ z ČR + naša) sme na 9. ročníku Olympiády z Klinickej propedeutiky obhájili minuloročné prvé miesto. Skúsenosť z prezentácie svojich vedomostí pred publikom bola jedinečná a neopakovateľná. Takéto medzinárodné stretnutia prinášajú aj kamarátstva. Gratulujeme.

     • SSS Petržalka na Vavilovovej ulici v Bratislave

      Počas Dňa narcisov navštívili naši žiaci na pozvanie aj SSS Petržalka na Vavilovovej ulici v Bratislave, kde potešili svojou návštevou klientov zariadenia. Pripnutím narcisa ich povzbudili a spríjemnili im dopoludnie v ich dočasnom príbytku. Povzbudivá atmosféra navodila u seniorov pocit ich užitočnosti, že prispeli na dobrú vec a zároveň mali dobrý pocit zo spoločného stretnutia.

     • Stredoškolská liga v malom futbale

      Dňa 17.4 a 18.4 sa konala Stredoškolská liga v malom futbale. Súťaž prebiehala na umelej tráve v areáli školy SPŠE K. Adlera 5, Dúbravka. Do turnaja sa zapojilo družstvo chlapcov a rovnako aj družstvo dievčat.

      Naši chlapci bojovali statočne, no žiaľ na postup zo skupiny to nestačilo. Po jednej výhre, dvoch remízach a jednej prehre sa umiestnili na treťom mieste v 5-člennej skupine.

      Naše dievčatá nesklamali a zaslúžene postúpili zo skupiny, kde po troch výhrach a jednej prehre obsadili 2. miesto. Na druhý deň sme odohrali semifinále, ktoré sa skončilo bezgólovou remízou. Nasledovali pokutové kopy, ktoré sme nezvládli a prehrali. V zápase o bronz sme jednoznačne zvíťazili a radovali sa z pekného tretieho miesta.

      Našim študentom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov v škole a v športových činnostiach.

      Mgr. Norbert Jochman Viac na stredoskolskaliga.sk

     • Deň Zeme na SZŠ - 22.04.2024

      Žiaci vyššieho odborného štúdia študijného odboru III. DVS triedy sa prihovárali prostredníctvo rozhlasového vysielania žiakom a zamestnancom školy. Informovali o akcii, ktorá sa bude konať pri príležitosti Dňa Zeme. Deň Zeme sa koná každoročne 22. apríla. Je to deň venovaný našej Zemi. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. História tohto dňa siaha až do roku 1969, kedy sa konal prvý Deň Zeme v San Franciscu. Zaoberal sa otázkami recyklácie odpadkov a hľadania obnoviteľných zdrojov energií. Za svetový Deň Zeme bol vyhlásený v roku 1970. Motivoval a povzbudzoval najmä študentov k vypracovaniu projektov na ochranu životného prostredia. Dnes je Deň Zeme populárnym a celosvetovo uznávaným sviatkom. Oslavujú ho milióny ľudí na celom svete. Motivuje ľudí k zamysleniu a hľadaniu riešení na ochranu životného prostredia. Každý z nás môže

     • Deň narcisov 18.04.2024

      Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov, ktorá sa bude konať i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy už tento štvrtok - 18. apríla. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť onkologickým pacientom a dobrovoľne ich finančne podporiť.

      Viac o možnostiach prispenia ako i konkrétnej pomoci onkologickým pacientom, ktoré realizuje Liga proti rakovine nájdete na www.dennarcisov.sk

      Na Slovensku ich totiž ročne pribúda približne 40 000 a každý z nás pozná niekoho, koho zasiahlo toto náročné ochorenie.

      Liga proti rakovine Vás srdečne pozýva na bezplatné preventívno-edukačné aktivity, kde môžete získať užitočné a praktické informácie k prevencii onkologických ochorení.
      Prevencia je krok ku zdraviu, nájdite si i Vy chvíľku času a navštívte preventívny stánok 18. apríla na Deň

     • PLAMIENOK – pomáhame, aby život nevyliečiteľne chorých a smútiacich bol radostnejší

      Žiaci lll. DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v apríli 2024 navštívili Plamienok.Plamienok je nezisková organizácia, ktorá je priekopníkom rozvoja domácej paliatívnej a hospicovej starostlivosti u detí. Od roku 2002 bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ich súčasťou je aj Centrum pomoci smútiacim deťom a ich rodinám po strate dieťaťa. Od roku 2003 vzdelávajú študentov, odborníkov aj laickú verejnosť a podieľajú sa tak na zlepšení a skvalitnení paliatívnej starostlivosti. Pomáhajú zvládnuť fyzické, emočné a duchovné utrpenie u detí aj rodičov. Najlepším spôsobom k tomu je zvýšiť informovanosť o témach života a smrti, lásky, slobody, pomoci. O to sa aj snažia. Naši žiaci sa dozvedeli o náplni práce sestry v tomto špecializovanom pracovisku. Vypočuli sme si aj príbehy rodín , ktor

     • Celoslovenská konferencia SZŠ v Banskej Bystrici

      11.4.2024 sme sa zúčastnili celoslovenskej konferencie SZŠ s pasívnou účasťou. Tohtoročná téma konferencie bola Imobilizačný syndróm. Jednotlivé príspevky boli zamerané na komplikácie prejavujúce sa na jednotlivých systémoch ľudského tela, ako aj na prevenciu ich vzniku. Stretli sme sa so žiakmi iných zdravotníckych škôl, vymenili si skúsenosti získané zo školiacich pracovísk pri ošetrovaní imobilných chorých. Sofia Kinská, Zuzana Vidrová III.B PS

     • Farebný týždeň

      V tomto týždni bude naša škola farebnejšia. Žiacky školský parlament vyhlásil Farebný týždeň - súťaž tried, kde bude každý deň určená farba oblečenia. Trieda s najvyšším počtom zúčastnených žiakov vyhrá pizzu pre celú triedu.

     • Pre vás – ku Dňu učiteľov

      No tak beriem pero a len pár veršov si píšem,

      o tých, o ktorých veky hovorí sa, hoc i všelijako,

      múdrosť ich a oddanosť ovládla ma, tak len stíchnem,

      srdce mi moja myseľ berie do korábu – odrazu, zaujato.

      V tie náročné dni, kedy strácam seba,

      Stoji tam ona, vždy slušne oblečená.

      Vedomosti, nuž tým neradno sa prieť,

     • 9. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky

      Srdečný pozdrav posielajú všetkým čitateľom žiaci II. A PS triedy Jovan Tomin, Tatiana Wolkerová a učiteľka odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. Cestujú dnes za novými skúsenosťami do českého Šumperku, kde sa na SZŠ bude konať 9. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky. Čas vo vlaku, v príjemnom prostredí detského kupé, využívajú efektívne. Prajeme im šťastnú cestu.

     • Učenie hrou pomocou kvízu Kahoot

      Na Osetrovatelskych technikách pod vedenim odbornych uciteliek PhDr. Faborovej, PhDr. Penzesovej a Mgr. Kormančíkovej sme využili moderný spôsob výučby pomocou platformy Kahoot. Otazky boli zostavené na témy odsávanie sekretov, inhalácie a podávanie kyslíka. Pomocou interaktívneho kvízu Kahoot sme podporili našu kreativitu a znalosti. Študenti súťažili v rýchlosti a presnosti, riešili otázky a okamžite získavali spätnú väzbu.

     • „Medzi nami“

      Dňa 10.4. sa uskutočnila na našej škole prednáška „Medzi nami“ o problematike pohlavného života spojenej s témami Prevencia predčasnej gravidity a Moja prvá gynekologická prehliadka Zúčastnili sa jej triedy I. AV, I. MAS. Realizovali ju manželia z O.Z. Bocian. Na úvod predstavili činnosť vo svojej organizácii. Venujú sa párom, ktorí nemôžu splodiť deti. Pútavými metódami vysvetľovali podstatu pohlavného života a sexuálneho správania, tiež poukázali na význam prehliadky u gynekologa, urológa a andrológa, a v čom spočíva prevencia predčasnej gravidity. Vysvetlili, prečo je potrebné vedieť jako prebiehajú anatomicko-fyziologické zmeny vo svojom tele, a kedy je najvhodnešie počať dieťa. Prezentovali rôzne produkty na intímnu hygienu, ktoré žiaci mohli vyhrať v krátkom kvíze. Výhodou bola aj pomerne početná prítomnosť chlapcov z triedy masérov. Tak si spolu vymieňali názory na otázky, ktoré

     • Hodina s budúcim zamestnávateľom

      Pre žiakov končiacich ročníkov denného štúdia v študijných odborov: asistent výživy, masér, praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra sa v dňoch 11. a 12. apríla 2024 v priestoroch našej školy bude konať druhý cyklus prezentácií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod názvom: Hodina s budúcim zamestnávateľom – moja pracovná príležitosť.

     • Žena a zdravie

      Občianske združenie Bocian, s ktorým spolupracuje naša škola, usporiadalo 5.4. a 6.4.2024 v OC Nivy Festival Žena a zdravie. Bolo to najväčšie podujatie pre verejnosť zamerané na upevnenie a udržanie zdravia, liečbu obezity, význam pohybu a zdravej stravy. Prednášky na uvedené témy boli doplnené diskusiou a ochutnávkou „zdravých jedál“.

     • Sanatórium AT

      „Trápenie prináša náhradné mechanizmy, ktoré vedia ublížiť a spôsobiť ďalšie vážne problémy – ako je samota, závislosť, úzkosť, depresia a pod.“

      Žiaci lll.DVS triedy študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra sa v apríli v r.2024 zúčastnili exkurzie v Sanatóriu AT. Je to odborné špecializované centrum, ktoré poskytuje poradenstvo, psychoterapiu a komplexnú starostlivosť o závislých od r.1996. Spoluprácu s týmto zariadením začala naša škola ešte za bývalého vedenia Sanatória AT s MUDr. Ivanom Novotným. Pokračujeme a ďakujeme za spoluprácu aj terajšej pani riaditeľke PhDr. Jane Žemličkovej, PhD., MPH. AT sanatórium poskytuje starostlivosť ambulantnú, ústavnú, pobytovú, socio – rehabilitačnú, resocializačnú, socio – terapeuticko – rehabilitačnú. Rieši problémy s alkoholom, kávou, drogami, liekmi, sociálnymi sieťami, automatmi, s fajčením, nekontrolovaným nakupovaním a sexom, prejedaním

     • Odborná prednáška

      Žiačky tretieho ročníka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra sa dňa 27.3.2024 v podvečerných hodinách zúčastnili prednášky vo vedeckej kaviarni v Centre Vedecko Technických Informácii SR. Témou prednášky boli poruchy správania a učenia, ktorú viedla PhDr. Eva Smiková, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Z konkrétnych diagnóz sa v prednáške venovala hlavne ADHD a poruchám učenia. Žiačky si odniesli cenné vedomosti, ktoré využijú pri práci s detským pacientom a v budúcnosti možno pri výchove vlastných detí.

     • Prax na I.Gynekologicko – pôrodníckej klinike LF UK a UNB

      Naši žiaci 3.ročníka denného štúdia v odbore praktická sestra začali v 2. polroku tohto školského roka praxovať aj na I. Gynekologicko – pôrodníckej klinike LF UK a UNB Antolská v Bratislave. Klinika poskytuje komplexnú špecializovanú gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť pacientkám z celého Slovenska. V oblasti gynekológie sa špecializuje na reprodukčnú medicínu vrátane asistovanej reprodukcie, liečbu nádorových ochorenií rodidiel a prsníka, detskú gynekológiu, plánované rodičovstvo a urogynekológiu.

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Utorok 23. 4. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2402858
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie