• Virtuálna anatomická učebňa - VAU

   • Škola má zriadenú virtuálnu anatomickú učebňu (VAU) pre výučbu anatómie a fyziológie formou 3D virtuálnej reality.

    Sprostredkováva žiakom zážitkovou formou výučbu o ľudskom tele. Poskytuje žiakom nový náhľad na moderné vzdelávanie, využívajúce informačno-komunikačné technológie a ich zobrazovacie techniky. Žiaci rôznych typov škôl majú priestor k zoznámeniu sa s ľudským telom formou prezentácie, ktorá je kompatibilná s obsahom učiva biológia. VAUčebňou sa škola prezentuje počas Dní otvorených dverí a na iných aktivitách organizovaných školou pre odbornú pospolitosť a laickú verejnosť.

    Nazrieť do VAUčebne majú možnosť žiaci každej školy s učiteľom po skontaktovaní sa prostredníctvom szs@szsba.sk.

    https://www.google.com/maps/@48.1050427,17.1018008,3a,82.2y,231.36h,78.39t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNkP6vZUVDv6W6M432It9G3q13bt2z1zfVfycR3!2e10!3e12!7i10000!8i5000