• Ďalšie informácie ohľadom ISIC/Euro26 poskytne:
     Mgr. Natália Huťanová, kabinet č.30 - B1 -suterén - natalia.hutanova@gmail.com

     Na stiahnutie: BA_SZS_ISIC_List_prvakom_2023_platobna_brana.pdf

     Preukaz žiaka ISIC/EURO26
     je multifunkčný preukaz dostupný pre žiakov stredných a základných škôl vo veku od 6
     rokov. Žiaci ho môžu získať priamo cez svoju strednú alebo základnú školu a množstvo
     funkcií a výhod prináša nielen samotným žiakom a ich rodičom, ale aj strednej alebo
     základnej škole, ktorú navštevujú a ktorá im preukaz vydáva.
     Preukaz ISIC/EURO26 je čipový preukaz. Vybaviť si ho vieš len na základnej alebo strednej
     škole, ktorú navštevuješ.
     Na čip v preukaze si môžeš nahrať napríklad elektronickú peňaženku (električenku v MHD,
     vlakoch, autobusovej doprave…), ale aj obedy v škole, prístupy do niektorých miestností, na
     plaváreň či do knižnice.
     Preukaz slúži ako tvoj doklad o statuse študenta a ako preukaz na zľavy na Slovensku ale aj v
     zahraničí.

     Funkcie preukazu ISIC/EURO<26

     1. Identifikačný preukaz žiaka školy
     Na preukaze sa uvádza, ktorú školu žiak navštevuje. Nahrádza papierový preukaz žiaka školy,
     na preukaze je logo a názov školy, osobné údaje a fotografia žiaka a slúži na identifikáciu
     žiaka v škole alebo mimo nej.
     Fotografia, ktorá je použitá na novom vizuále čipového preukazu má rozmer 25x25mm.

     2. Čipová karta na dopravu
     Preukaz je možné použiť ako dopravnú kartu v MHD, SAD a na železniciach. Nahrádza
     papierové potvrdenie o návšteve školy pre potreby dopravcov a tri samostatné preukazy, na
     základe ktorých má žiak strednej školy nárok na zľavnené cestovné v MHD, na linkách SAD
     a na železniciach. Vďaka čipu umiestnenému v preukaze stačí žiakovi jediný preukaz, ktorý
     môže používať na všetky tri druhy dopravy.

     Pred prvým použitím preukazu:
     v SAD a MHD je potrebné dať si svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 „zaevidovať“ do
     systému na predpredajnom mieste dopravcu. V SAD sa naň dá nahrať kredit, v MHD sa naň

     dá nahrať predplatný cestovný lístok a ďalej sa preukaz používa ako bežný preukaz vydaný
     dopravcom.
     Pre bezplatné cestovanie vo vlakoch ZSSK je potrebné mať aktivovanú dopravnú časť
     preukazu a následne sa zaregistrovať v pokladni ZSSK spolu s občianskym preukazom. Na
     základe registrácie bude žiakovi vydaný Preukaz ZSSK. Pred cestou je potrebné si zabezpečiť
     cestovný lístok. Vo vlaku pri kontrole sa predkladá cestovný lístok a Preukaz žiaka
     ISIC/EURO<26 s aktivovanou dopravnou časťou (Preukaz ZSSK už netreba nosiť so sebou).
     Bezplatná doprava sa nevzťahuje na vlaky InterCity, na cesty z poslednej stanice na
     Slovensku do zahraničia a ani na 1. vozňovú triedu.
     Preukaz je možné využiť na žiacke cestovné aj vo vlakoch spoločnosti RegioJet. V týchto
     vlakoch sa nekontroluje čipová platnosť, je potrebné mať platnosť vyznačenú na preukaze
     platnou známkou ISIC.

     3. Medzinárodný identifikačný preukaz študenta ISIC
     Zelená strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu ISIC
     (International Student Identity Card) a zabezpečuje, že držiteľ preukazu je všade na svete
     považovaný za študenta denného štúdia. Vďaka tomu má k dispozícii viac ako 110.000 zliav a
     výhod na Slovensku a vo svete. Miesta, kde je možné ISIC zľavy a výhody využiť, sú
     zvyčajne označené nálepkou s logom ISIC.

     4. Európska karta mládeže EURO26
     Modrá strana preukazu a známka ISIC na aktuálny školský rok tvorí licenciu EURO<26.
     Licencia EURO<26 sprístupňuje viac ako 50.000 zliav a výhod na Slovensku a v Európe.
     Miesta, kde je možné licenciu EURO<26 využiť, sú zvyčajne označené nálepkou s logom
     EURO<26.

     5. Čipová karta, ktorá nahrádza papierové stravné lístky
     Vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj ako elektronický stravný
     lístok. Podmienkou je, že škola má zakúpený stravovací systém, v rámci ktorého je možné
     použiť čipové preukazy.

     6. Prístupová čipová karta
     Vďaka čipu vloženému v preukaze je možné preukaz využívať aj na evidenciu dochádzky
     alebo umožňovanie prístupu do budov a priestorov školy. Podmienkou je, že škola má

     zakúpený dochádzkový alebo prístupový systém, v rámci ktorého je možné použiť čipové
     preukazy.

     7. Preukaz do knižnice
     preukaz je možné používať aj ako identifikačný preukaz čitateľa vo vedeckých a
     univerzitných knižniciach, takže nie je potrebné platiť za knižničný preukaz.

     8. Preukaz platný vždy na jeden školský rok.
     Jeho platnosť na ďalší školský rok sa predlžuje:
     a) známkou ISIC - licencia ISIC a EURO<26 sa predlžuje zakúpením známky ISIC na nový
     školský rok. Známka stojí 10 EUR. Dostanete ju zakúpením na webovej stránke www.
     isic.sk/platbaskoly/. Skontrolujte si, či máte na modrej strane preukazu známku ISIC na nový
     školský rok. Bez aktuálnej známky ISIC bude preukaz neplatný na 100.000 zliav a výhod na
     Slovensku a v zahraničí, ktoré sú viazané na platnú licenciu ISIC a EURO<26.
     Na preukazy vydané pred 1.9.2016 sa lepí známka na zadnú (modrú) stranu a na preukazy
     vydané od 1.9.2016 sa lepí známka na prednú (zelenú) stranu

     b) priložením preukazu k terminálu a obnovením elektronickej platnosti čipu (viac info na
     www.transcard.sk)

     Zoznam verejných terminálov

     Bratislava – zákaznícke centrum ZSSK na hl. železničnej stanici
     Bratislava – vo vestibule Náhradnej autobusovej stanice Nivy  na Bottovej ulici
     Bratislava – internáty Mlyny dolná a horná jedáleň
     Bratislava – vestibul Gymnázium Metodova 2
     Bratislava – vestibul Gymnázium Alberta Einstaina

     S platným preukazom budeš môcť:
     - denne šetriť svoje vreckové - možnosť ušetriť desiatky až stovky Eur ročne.
     Viac na https://isic.sk/kalkulacka-zliav/
     - využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napr. v kine,
     v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri
     stravovaní, športovaní a cestovaní.
     Viac na www.isic.sk
     - uplatniť si nárok na špeciálny paušál Go Yoxo s výhodným balíkom mobilných dát,
     dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC.
     Viac na https://isic.sk/pausalpreteba/
     - uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie.
     Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
     - mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na
     žiacke cestovné po celom Slovensku.
     Viac na www.ubian.sk
     - využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj
     počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov).
     Viac na www.isic.cz

     Ako aktivovať
     Preukaz je pre ISIC zľavy vždy platný od 1.9. do 30.9. nasledujúceho roka. Platnosť
     preukazuje ISIC známka, ktorú je potrebné si vždy v novom školskom roku zakúpiť. Aktuálna
     známka ISIC Vás oprávňuje na zľavy u partnerov (obchody, reštaurácie, kiná, divadlá a
     ďalšie zľavy v zahraničí. Viac info nájdete na: https://isic.sk/preukaz-ziaka-ss-a-zs-isic-euro/ ).
     Pre účely dopravy je preukaz pre prvákov platný od 01.09 do 30.6. nasledujúceho roka; pre
     žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu, je preukaz platný od 01.07. do 30.06 nasledujúceho roka
     (teda preukaz platí aj cez letné prázdniny). Pre predĺženie karty je potrebné riadiť sa
     inštrukciami, ktoré získate na škole a preukaz je potrebné si elektronicky predĺžiť už v
     priebehu júna. Žiakom, ktorí zmaturovali, končí štátom dotovaná zľava na dopravu dňom
     maturitnej skúšky alebo najneskôr 30.6.. Viac informácií nájdete na: https://www.preukazstudenta.sk/ .

     Na stiahnutie: C__o_je_Preukaz_z__iaka_ISIC_web_stranka(1).docx

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie