• .... je celoslovenský projekt určený mládeži, ktorého cieľom  je vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav. Medzi prihlásenými školami sme i my mladí zdravotníci zo SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava. Našim cieľom je podporiť túto skvelú myšlienku a vyčistiť našu prírodu. Spolu sme sa zúčastnili 2 akcií a vyzberali sme 13,4 kg odpadu.

     1.DEVÍNSKA KOBYLA NPR - 28.05.2021 0,9 kg odpadu

     Počas putovania Devínskou kobylou , ktorá je NPR zaradenej do 4. stupňa ochrany sme zberali aj  odpad.  Nebolo ho veľa, no keďže sme boli v chránenom území ani málo !!!  Podujatia sa zúčastnilo  7 vybraných žiakov 1.ročníka pod vedením RNDr.Magdalény Hesskovej.

     2. LUŽNÉ LESY RUSOVCE - 04. 06. 2021 12,5 kg odpadu

     Druhý zber sme realizovali v lužných lesoch v Rusovciach v spolupráci s mestskou časťou Rusovce. V úvode sme mali možnosť osobne spoznať starostku Rusoviec PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú, PhD ktorá nás privítala v Rusovciach, oboznámila s históriou a vznikom tejto mestskej časti Bratislavy a poďakovala za našu dobrovoľnú činnosť pri zbere odpadu.. Potom sme sa už  vybrali zberať odpad a a vlastnými silami prispieť k čistému prostrediu  v okolí jazera. Podujatia sa zúčastnili žiaci 1.B PS pod vedením PHDr. Renáty Puškárovej a RNDr.Magdalény Hesskovej. V závere boli žiaci svojou triednou pozvaní na chutnú rusovskú zmrzlinu.