•       PhDr. Janka Gabaľová, PhD. - szs@szsba.sk        

                                           riaditeľka školy

     

      PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH - habdakova@szsba.sk

                                           zástupkyňa riaditeľky

     

      Ing. Jana Vinczeová - vinczeova@szsba.sk

                                                vedúca ekonomického úseku a OĽZ