• PhDr. Janka Gabaľová, PhD. - gabalova@szsba.sk

                riaditeľka školy

     

    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH - habdakova@szsba.sk

               zástupkyňa riaditeľky

     

    • Ing. Jana Vinczeová - vinczeova@szsba.sk

               vedúca ekonomického úseku a OĽZ