• Základné informácie na stravovanie

    Dodávateľ: Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, 814 84 Bratislava
    Vedúca jedálne: Nikolett Holoscy
    Telefónne číslo: 02/529 255 25
    Mail: sjdunajska@gmail.com
    Web: www.strava.cz
    Jedáleň: 90 442
    VS: heslo
    Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0049 6706
    Cena na 1 obed: 1,61 eur

     

    Platiť treba do 15 dňa predchádzajúceho mesiaca (napr.: platba na október musí byť zrealizovaná do 15.09.2021)

    Odhlásiť stravu môžete na stránke www.strava.cz, na tel. čísle jedálne alebo mailom do 15.00 hod. predchádzajúceho dňa.

     

    Zápisný lístok pre školský rok 2021/2022 : Zapisny_listok_SZS-_2021-2022_.pdf