• Prenájom voľných nebytových priestorov

     

    • Veľká telocvičňa

    Možnosť prenájmu v popoludňajších hodinách podľa aktuálneho rozvrhu hodín na každý polrok školského roku.

    Cena za prenájom: 20€ / 1 hodina

    Platba za energie a služby: 5€ / 1 hodina

     

    Bližšie informácie: