• História zdravotníckej školy v Bratislave

   Genéza Strednej zdravotníckej školy siaha do roku 1929, kedy minister verejného zdravotníctva schválil Prvú ošetrovateľskú školu na Slovensku so sídlom v Bratislave pri Štátnej nemocnici. Vzdelávali sa v nej civilné diplomované ošetrovateľky. Od jej vzniku sa v závislosti od sociálno-ekonomických podmienok menila dĺžka štúdia, formy ale aj obsahové zmeny v jednotlivých odboroch. Významným medzníkom bol 6. február 1957. V tento deň bol škole udelený čestný názov Stredná zdravotnícka škola, MUDr. Ivana Hálka povereníkom SNR pre zdravotníctvo ako uznanie za kvalitné vzdelávanie sestier.

    

   Budova Strednej zdravotníckej školy, MUDr. Ivana Hálka, Nedbalova 4, Bratislava

   V dôsledku systémového rozširovania siete zdravotníckych zariadení na území mesta Bratislavy NV MB zriadil k 1. septembru 1989 dve samostatné školy – SZŠ MUDr. I. Hálka na Staromestskej ul. č. 6 v Bratislave a SZŠ na Vietnamskej ul. č. 15 v Bratislave. V roku 1996 bola SZŠ MUDr. Ivana Hálka presťahovaná do nových priestorov na Strečniansku ul. č. 18 v Bratislave.

   Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 v Bratislave vznikla zlúčením Strednej zdravotníckej školy MUDr. Ivana Hálka na Strečnianskej ul. č. 18 v Bratislave a Strednej zdravotníckej školy na Vietnamskej ul. č. 15 v Bratislave. Právnu subjektivitu nadobudla dňa 1. júla 1998.

    

   História písaná dvoma školami – prehľad riaditeľov od roku 1989 do súčasnosti:

   • RNDr. Eva Kalužayová
    SZŠ MUDr. Ivana Hálka, Strečnianska, Bratislava (Nedbalova / Staromestská) od 06.03.1989 do 30.06.1998
   • PhDr. Adriana Aschenschwandtnerová
    SZŠ na Vietnamská, Bratislava od 01.07.1989 do 30.06.1998
   • PhDr. Adriana Kolaříková, rodená Aschenschwandtnerová
    SZŠ Strečnianska, Bratislava od 01.07.1998 do 30.06.2004
   • RNDr. Tibor Kráľ
    SZŠ Strečnianska, Bratislava od 01.07.2004 do 27. 08. 2010
   • Mgr. Eva Drobná
   • SZŠ Strečnianska, Bratislava od 01.09.2010 do 31.03.2021
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD.
    SZŠ Strečnianska, Bratislava od 01. 04. 2021

    

    

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie