Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Údržba športových priestorov školy - sprchy v TV 2 500.00 bez DPH 10.09.2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné úpravy rekondično-relaxačnej učebne pre študijný odbor Masér a učebne pre študijný odbor Asistent výživy 24 052,38 bez DPH 01.07.2021 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditel