• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Lyžiarsky výcvikový kurz pre 50 žiakov SZŠ 6 705,00 bez DPH 09.02.2022 14.2.2022 do 12:00 hod. 14.3.2022 - 18.3.2022 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka 09.02.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup 45 setov školských lavíc a stoličiek, 3 ks katedier, 3 ks učiteľských stoličiek 6 617,00 bez DPH 01.12.2021 07.12.2021 do 12:00 hod. 10.12.2021 - 22.12.2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka 01.12.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup a inštalácia 3 ks interaktívnych tabúľ s krátkym projektorom a 1 ks interaktívneho dotykového LCD monitora 7 391.67 bez DPH 01.12.2021 07.12.2021 do 12:00 hod. 10.12.2021 - 17.12.2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka 01.12.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Nákup 40 kusov laptopov s presne zadanou špecifikáciou 24 600.00 bez DPH 24.11.2021 29.11.2021 do 10:00 hod. 03.12.2021 - 08.12.2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka 24.11.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Údržba športových priestorov školy - sprchy v TV 2 500.00 bez DPH 10.09.2021 17.09.2021 do 09:00 hod. 27.09.2021 - 08.10.2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka 10.09.2021
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Stavebné úpravy rekondično-relaxačnej učebne pre študijný odbor Masér a učebne pre študijný odbor Asistent výživy 24 052.38 bez DPH 01.07.2021 08.07.2021 do 09:00 hod. 19.07.2021 - 03.09.2021 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.Box 14, 85007 Bratislava 57 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditel 01.07.2021