• Školská Knižnica

   Knižnično-informačné centrum (školská knižnica a študovňa) je súčasťou Strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici 20 v Bratislave. Prístupná je len žiakom a zamestnancom školy. Ponúka výber beletrie a odbornej literatúry z oblasti ošetrovateľstva, medicíny, psychológie, pedagogiky, biológie, slovenského jazyka, cudzích jazykov, matematiky, chémie, fyziky, estetiky, športu, IKT technológii a odborné časopisy.

   Výpožičné hodiny
   • Utorok: 12,45 – 14,30
   • Štvrtok: 12,45 – 14,30
    

   Základným poslaním knižnično-informačného centra je zabezpečovať prístup k informáciám na rôznych mediálnych nosičoch. Knihy sú registrované prostredníctvom počítačového knižničného programu, ktorý je priebežne aktualizovaný a saturovaný novými knižnými titulmi.

   Knižnica napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb žiakov a zamestnancov školy. Slúži na podporu aktivít celoživotného vzdelávania a duchovný rozvoj jedincov. Ponúka služby informačného a dokumentačného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a projekcie jeho administratívnej zložky, vrátane mimoškolských aktivít.

   Knižný fond tvoria:
   • primárny fond: beletrizovaná tvorba, odborné publikácie, časopisecká literatúra - periodiká, obrazové dokumenty, audiovizuálne dokumenty
   • sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), kartotéky, databázy v elektronickej forme, registračný systém absolventských prác VOŠ

   Fondy a zariadenie knižnično-informačné centrum sú výlučným majetkom školy. Užívateľ je povinný dodržiavať výpožičné pravidlá, chrániť a nepoškodzovať knižničné produkty.

   Služby knižnice:
   • bezplatný výpožičný systém
   • registračný katalógový systém
   • prezenčné výpožičné služby
   • konzultačné služby
   • referenčné služby
   • IKT technológie

   Za úsek knižnično-informačného centra zodpovedá asistentka Eva Zemanovičová (zemanovicova@szsba.sk) vo výpožičných dňoch, prípadne podľa potreby a dohody.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie