• Maturitná skúška

     • Termíny maturitnej skúšky  pre školský rok 2022/2023

       

      Externá časť a písomná forma internet časti Maturitnej skúšky

      (EČ a PFIČ MS)

      • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
      • 15. marec 2023 (streda) – anglický  jazyk a nemecký jazyk 

      Ďalšie informácie nájdete na: 

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2022-2023

       

     • PRAKTICKÁ  ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY (PČOZ MS)

       

      5361 M praktická sestra – denná forma štúdia

      IV. A PS        

      IV. B PS      

       

      5304 M asistent výživy - denná forma štúdia

      5370 M masér - denná forma štúdia

      IV. AV/MAS

       

      5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia

      II. PS 2r.    

       

     •  

      Ústna časť odbornej zložky maturitnej skúšky  (ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ a TČOZ MS)

       

      máj – jún 2023

       

      5361 M praktická sestra – denná forma štúdia

      IV. A PS        ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS

      IV. B PS        ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS

       

      5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia

      II. PS 2r.    TČOZ MS

       

      5304 M asistent výživy - denná forma štúdia

      5370 M masér - denná forma štúdia

      IV. AV/MAS   ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS

       

      Poznámka:

      Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) pre SJL, AJ a NJ  a teoretickej časti maturitnej skúšky (TČOZ MS) bude aktuálne zverejnený v stanovenom časovom intervale.