• Maturitná skúška 2024

     • Termíny maturitnej skúšky  pre školský rok 2023/2024

      Externá časť a písomná forma internet časti Maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS)

      • 12. marec 2024 (utorok) slovenský jazyk a literatúra
      • 13. marec 2024 (streda) anglický jazyk a nemecký jazyk

      Ďalšie informácie nájdete na: 

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

       

     • PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY (PČOZ MS)

      13. - 17. máj 2024

      5361 M praktická sestra – denná forma štúdia

      IV. A PS        

      IV. B PS      

      5304 M asistent výživy - denná forma štúdia

      5370 M masér - denná forma štúdia

      IV. AV/MAS

      5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia

      II. PS 2r.    

      5315 N zdravotnícky záchranár

      III. ZZ 3r.

       

     •  

      Ústna časť odbornej zložky maturitnej skúšky  (ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ a TČOZ MS)

      27.  – 31. máj 2024

       

      5361 M praktická sestra

      IV. A PS                ÚFIČ MS – SJL, ANJ, TČOZ MS

      IV. B PS                ÚFIČ MS – SJL, ANJ, NEJ, TČOZ MS

       

      5304 M asistent výživy

      5370 M masér

      IV. AV/MAS       ÚFIČ MS – SJL, ANJ, NEJ, TČOZ MS

       

      Externé  - večerné štúdium

       

      5361 N praktická sestra

      II. PS 2r.               TČOZ MS

       

      5315 N zdravotnícky záchranár

      III. ZZ 3r.              TČOZ MS

       

      Poznámka:

      Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) pre SJL, AJ a NJ  a teoretickej časti maturitnej skúšky (TČOZ MS) bude aktuálne zverejnený v stanovenom časovom intervale.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie