• Maturitná skúška

     • Termíny maturitnej skúšky  pre školský rok 2021/2022

       

      Externá časť a písomná forma internet časti Maturitnej skúšky

      (EČ a PFIČ MS)

      • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
      • 16. marec 2022 (streda) – anglický  jazyk a nemecký jazyk

       

      5356 M zdravotnícky asistent  - denná forma štúdia

      IV. A ZA

      IV. B ZA

       

      Ďalšie informácie nájdete na: 

      https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022 

       

     • PRAKTICKÁ  ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY (PČOZ MS)

       

      5356 M zdravotnícky asistent – denná forma štúdia

      IV. A ZA        18. - 19. máj 2022  streda – štvrtok

      IV. B ZA        20. a 23. máj 2022  piatok a pondelok

       

      5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia

      II. A PS 2r.    16. - 17. máj 2022  pondelok – utorok

      II. B PS 2r.    19. máj 2022 štvrtok

       

      5315 N zdravotnícky záchranár – večerná forma štúdia

      III. ZZ       16. - 17. máj 2022  pondelok – utorok

     •  

      Ústna časť odbornej zložky maturitnej skúšky  (ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ a TČOZ MS)

       

      30. máj – 03. jún 2022

       

      5356 M zdravotnícky asistent – denná forma štúdia

      IV. A ZA        ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS

      IV. B ZA        ÚFIČ MS – SJL, AJ/NJ , TČOZ MS

       

      5361 N praktická sestra – večerná forma štúdia

      II. A PS 2r.    TČOZ MS

      II. B PS 2r.    TČOZ MS

       

      5315 N zdravotnícky záchranár – večerná forma štúdia

      III. ZZ       TČOZ MS

       

       

      Poznámka:

      Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) pre SJL, AJ a NJ  a teoretickej časti maturitnej skúšky (TČOZ MS) bude aktuálne zverejnený v stanovenom časovom intervale.