• Novinky

     • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

      V zmysle aktualizovaných informácií z MŠVVaŠ SR bude prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme. Upozorňujeme, že prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2022/2023 bude v porovnaní s minulými rokmi inovovaná.
      Kritéria pre prijímacie konanie budú zverejnené do 28. februára 2022 na našej webovej stránke.
      V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov ZÁKLADNÝCH ŠKÔL štúdium v študijných odboroch:

     • Asistent výživy

      Už od prvého ročníka sa študenti odboru asistent výživy učia, ako je správne stravovanie dôležité. A ako vie strava ovplyvniť naše zdravie či už pozitívne alebo negatívne. Keďže ich hlavnou náplňou práce je zostavovanie jedálnička pre určité diéty, musia byť zdatný nielen v teoretických vedomostiach, ale aj v praktických. To znamená, že musia vedieť ako dané jedlo chuti. Vzhľadom k tomu, že sú ešte len na začiatku svojho štúdia, je potrebné, aby sa naučili jedlo správne pripraviť, a dochutiť. No zároveň pripraviť aj správne a pekné stolovanie. Veď nezabúdajme, že aj oči jedia. Toto všetko sa učia na praktickom cvičení technológia prípravy pokrmov.

     • Deň otvorených dverí 02.02.2022 od 09:00 do 15:00 h

      Chceš byť zdravotníkom, prípadne vieš o niekom, kto by ním chcel byť? Alebo máte v rodine a vo svojom okolí žiaka 9. ročníka základnej školy, či stredoškoláka s maturitou, ktorý si ešte nevybral svoje budúce povolanie? Príď na našu školu v Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 2. februára 2022 v čase od 9.00 do 15.00 h. Podľa osobného záujmu ti poradíme študijný alebo učebný odbor, ktorý keď úspešne absolvuješ, ti zabezpečí celoživotné povolanie bez straty zamestnania. Naši učitelia a žiaci pozývajú všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na spoločné stretnutie a radi im poskytnú informácie o jednotlivých študijných odboroch a učebnom odbore, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2022/2023.

    • Túra „z Rače na Biely kríž“
     • Túra „z Rače na Biely kríž“

      V sobotu 04. 12. 2021 pozývame všetkých priaznivcov zimnej pešej turistiky /žiakov aj učiteľov/ na túru. Vedúce turistického krúžku: prof..Renáta Puškárová,prof. Mária Suchánková

      Cieľ: Horáreň na Bielom kríži /502 m.n.m./ Predpokladané trvanie túry je 3 hodiny.

      Čas a miesto stretnutnutia zastávka električky na Detvianskej ulici v Rači o 10.00 hod.

     • Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe

      Vo vestibule našej školy sa uskutočnila súťaž na stacionárnych bicykloch v rámci projektu "Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe" cez www.orbisinstitute.sk.
      Bolo to podujatie s prepojením aktívneho športu a s využitím inovatívnych technológií.
      Prihlásení študenti sa zúčastnili:
      1. v šprinte 2 cyklistov súčasne na špeciálne upravených trenažéroch na 500m virtuálnej trati s vizuálnym vyhodnotením výsledkov v reálnom čase a s porovnaním sa s časom, ktorý dosiahol Peter Sagan na rovnakom trenažéri.
      2. atrakciou bola možnosť zabicyklovať si vo virtuálnej realite na vybraných cyklotasách v rámci BSK (ovládanie bicyklovania v 360 stupňovom prostredí prostredníctvom VR okuliarov).
      Súťaže sa zúčastnilo 85 študentov našej školy. Veselú náladu navodili aj súťažiace pani riaditeľka PhDr.Janka Gabaľová, PhD. a pani učiteľky: Mgr. Anna Repková, PaedDr. Mária Suchánková a RNDr. Alica Kuboško

    • .
     • .

      Veľďakujem patrí spoločnosti VH Cosmetics, s.r.o. za dezinfekčné gély na ruky, ktoré nám poskytla na zvládnutie tejto situácie. Gély na ruky budú používať žiaci aj učitelia našej školy, aby zabránili šíreniu vírusu Covid-19. My zdravotníci a budúci zdravotníci sme zodpovední za ochranu seba, svojich kolegov, spolužiakov a aj pacientov. Naše správne hygienické návyky sú predpokladom na zlepšenie epidemiologickej situácie, ktorá na Slovensku vznikla a predpokladom správneho vykonávania našej profesie. Všetky ostatné produkty spoločnosti si môžete pozrieť na: https://www.vhcosmetics.sk/ .

     • Návrat do škôl 10.01.2022

      Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022. Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Prosíme rodičov, aby pred nástupom do škôl otestovali žiakov a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

     • JA INNOVATION CAMP 2021

      Na základe žrebovania z 23 prihlásených škôl z celého Slovenska naša škola je medzi 15, ktoré sa zúčastnia JA INNOVATION CAMPu 2021. Camp sa bude konať 1. decembra 2021| 8:00 - 18:00 hod. v hoteli Bratislava v Bratislave. SZŠ budú reprezentovať žiaci 3.AV/MAS: Laura PAUHOFOVÁ, Tomáš KASALA, Ema IVANYOVÁ, Lukáš BERTÓK.

    • Obmedzenie prezenčnej výučby
     • Obmedzenie prezenčnej výučby

      Podľa vyhlášky 276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec.
      Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania: pre stredné odborné škôly. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

      Aj takto sme sa začlenili do tímu Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax. Žiačka študijného odboru praktická sestra z triedy III. A PS pod vedením odbornej učiteľky, pripravuje i.v. terapiu.

    • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH
     • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH

      Žiaci I.DVS triedy sa v rámci odbornej klinickej praxe zúčastnili exkurzie na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH. Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení sa pred začiatkom exkurzie podrobili testovaniu antigénovym testom. Ochotná a ústretová vedúca sestra PhDr. Iveta Béressová žiakov oboznámila s pracovnými činnosťami na oddelení . Žiaci odchádzali s uvedomením , aká je práca tohto oddelenia dôležitá pre fungovanie celej nemocnice.

    • Halloween
     • Halloween

      Posledný deň pred jesennými prázdninami v stredu dňa 27.10.2021 sa konal v našej škole Halloween. Žiaci a učitelia mali možnosť kreatívne pôsobiť na svoje okolie prostredníctvom masiek, ktoré si sami navrhli.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Piatok 19. 8. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 747745
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/