• SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre odborné vzdelávanie a prípravu udelila našej škole Akreditáciu na Erasmus+. Získaná akreditácia nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus+ až do konca roka 2027 a znamená zjednodušený prístup k žiackym a učiteľským mobilitám. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka Erasmus+
  • Novinky

     • Spomienka na koncoročný výlet I.B PS

      Deň pred odovzdávaním vysvedčení, dňa 29.6., sa žiaci I.B PS so svojou triednou učiteľkou p. Ondrejkovou a p. učiteľom Tkáčikom vybrali na celodenný výlet do Viedne. Do Viedne sme sa pohodlne prepravili vlakom a naspäť do Bratislavy sme mali možnosť zažiť osviežujúcu plavbu po Dunaji s rýchloloďou Twin City Liner. Z lode sme mohli obdivovať nielen Viedeň, aj aj nábrežie Dunaja či Devín a popritom si užiť príjemný vetrík vo vlasoch.

     • Ocenenie našej žiačky

      Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stredných odborných škôl a gymnázií. Každoročne na konci školského roka predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA udeľuje diplom za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy jednému žiakovi z každej spomedzi 54-och škôl. Diplomy odovzdáva na pôde BSK. 28. júna 2023 sa konala táto slávnostná udalosť, kde spolu s predsedom BSK diplomy odovzdával aj podpredseda BSK MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH a Polat Elalmis, poradca bratislavského župana pre oblasť školstva. Sprievodné slovo o každom školou vybranom žiakovi/žiačke čítala Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu. Za našu školu bola navrhnutá ako najlepšia žiačka Viktória Suchánková z III. A PS triedy na základe posudku, ktorý na ňu napísala jej triedna učiteľka PhDr. Anna Faborová. V vzhľadom na pestrú a spoločensky užitočnú mimoškolskú či

     • Odborná exkurzia v Banskej Bystrici vo firme Lunter

      Zdravá výživa má veľký význam pre naše zdravie. O Slovákoch je všeobecne známe, že sú mäsožrúti. Aj keď v posledných rokoch sa do popredia dostáva vegetariánstvo až vegánstvo. A práve u týchto skupín je dôležité správne zastúpenie jednotlivých zložiek potravy - tukov, sacharidov a najmä bielkovín. Jednou pomerne významnou plodinou s obsahom plnohodnotných bielkovín je sója. Mnohí si pod sójou predstavia tofu. O tom, že zo sóje sa dajú vyrobiť mnohé chutne výrobky, sme sa boli presvedčiť v Banskej Bystrici vo firme Lunter. Žiaci I.AV a II.AV mali možnosť nazrieť do výroby rôznych výrobkov a produktov zo sóje. Priamo v prevádzke videli dodržiavanie veľmi prísnych hygienických predpisov, modernú technológiu a spracovanie výrobkov zo sóje - nátierok, syrov, hotových jedál a iných výrobkov. Aj na základe tejto exkurzie získali nové vedomosti a poznatky z oblasti výživy, ktoré uplatnia v pr

     • I.C PS a I.B PS

      Posledné dni pred odovzdávaním vysvedčenia sme s našimi študentami a študentkami I.C PS a I.B PS využili na relax a lepšie spoznávanie sa na prechádzke mestom. Užili sme si výhľady na Bratislavu zo Starého alebo Nového mosta, prešli sa po promenáde popri Dunaji a skončili sme na pikniku v Sade Janka Kráľa, najstaršom parku v meste. 😊 Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová

     • Základy prvej pomoci pre deti z MŠ

      Prvá vzdelávacia inštitúcia ktorú deti navštevujú je materská škola. Jednu z nich 27. júna 2023 navštívili žiačky III. A PS s učiteľkou odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Annou Faborovou, aby naučili deti základy prvej pomoci. Škôlkari z MŠ na Podzáhradnej ulici si najprv vypočuli krátku prednášku a potom im naše žiačky vytvorili stanovištia, kde ich učili prakticky vykonávať niektoré úkony prvej pomoci. Na každom stanovišti deti dostávali pečiatky, aby vedeli, že všetko absolvovali.

     • Cvičenie UHPO

      Cvičenie UHPO – Rusovce sa konalo dňa 21. júna 2023, kde sa naši žiaci ako figuranti a učiteľky zúčastnili simulácie vážnej nehody – dopravnej nehody autobusu s osobným autom. Autentických zážitkov mali množstvo a videli ako sa podieľajú hasiči, policajti a záchranári na zvládnutí situácií, s ktorými sa môžeme stretnúť v bežnom živote. Žiaci mali možnosť vidieť svoje výkony aj v televízii JOJ v relácii JOJ KRIMI.

     • Účelové cvičenie 1.a 2. ročníkov

      Účelového cvičenia za zúčastnili žiaci prvých ročníkov : 9.5. a žiaci druhých ročníkov : 19.6.

      Po zelenej značke - od konečnej trolejbusu 44 sme sa dostali na Kamzík Cvičnú lúku, TV vežu a rozhľadňu na Americkom námestí. Odtiaľ prváci zostupovali na Partizánsku lúku, kde si mohli zašportovať a venovať sa pohybovým aktivitám.

     • Komunitná záhrada pre dve generácie

      Záhrada pre dve generácie, vhodne dopĺňa charakter školy. Situovaná je exteriérovo v areáli školy. Pri jednotlivých aktivitách sa tam stretávajú rôzne vekové skupiny ľudí, žiakov, učiteľov, zamestnancov aj seniorov z okolitých klubov a lokalít Petržalky. Uvedený priestor využili na alternatívnu výučbu aj participanti zo študijného odboru zdravotnícky záchranár. Lekárka MUDr. Mariana Šterbová a záchranárka Mgr. Jarmila Sokolová učili žiakov – budúcich záchranárov na modelových situáciách zvládnuť záchranárske postupy pri život ohrozujúcich stavoch v prirodzených podmienkach. Žiakov aj učiteľov prišli povzbudiť riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a triedna učiteľka Mgr. Alena Sušilová.

     • Noc v škole

      Noc má čarovnú moc. A obzvlášť, keď ju prežijete v škole. V noci zo stredy na štvrtok si zopár odvážnych duší z I.AV užilo nočnú školu. Skarlet, Miška, Laura, Kaja a Monika si noc v škole užívali plnými dúškami. Na chvíľu nás prišli pozrieť aj Jakub s Alexom. Predvečerný čas sme strávili športovaním a tancom, potom sme si pripravili niečo malé pod zub – chlebíčky, kuracie nugetky, hranolky, pizzu, melón, nanuky, popkorn. Počas prípravy maškŕt sme sa veľa rozprávali o škole, o živote, o ich radostiach aj starostiach. Prečítali sme si zopár úryvkov a citátov z kníh „Ži ako malý princ“ a „Citáty života“, o ktorých sme sa následne rozprávali. A keďže noc láka, tak sme si ešte išli do telocvične zahrať nočný basketbal. Potom už nasledovalo večerné kino – horor a následne rozprávka, aby sme sa nebáli. 😊 Noc už riadne prekročila svoju polovicu, dokonca povedala by som, že už sa blížilo ráno

     • Úspešné ukončenie ročného externého-večerného štúdia I. SAN

      Po úspešnom ukončení 1. ročného externého-večerného štúdia v učebnom odbore sanitár, žiaci I. SAN splnili podmienky, aby mohli pristúpiť k záverečnej skúške, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21.6.2023 na Internej a Chirurgickej klinike v UNB Ružinov. Ďakujeme vrchným sestrám a zdravotníckemu personálu za vytvorenie optimálnych podmienok a nerušenú atmosféru. Skúšobná komisia v zložení PhDr. Gabriela Pénzesová, Mgr. Monika Pezová, Mgr. Katarína Adamová spolu s pani predsedníčkou Mgr. Gabrielou Feketeovou zo SZŠ Dunajská Streda, hodnotili prezentácie žiakov na záverečnej skúške. Žiaci si overili svoje zručnosti a vedomosti vo vyžrebovaných témach na teoretickej a praktickej časti záverečnej skúšky, ktorú úspešne absolvovalo 19 žiakov. Sme hrdí na ich úspechy a prajeme im veľa šťastia v pracovnom aj osobnom živote.

     • Zdravotník v akcii

      Spomedzi 23 súťažiacich tímov sa naši žiaci umiestnili na 5. mieste.

      15. ročník vedomostno-športovej súťaže stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci – ZDRAVOTNIK V AKCII, ktorú organizovala SZŠ Prešov, sa zúčastnili naši žiaci študijného odboru praktická sestra z triedy II. C PS Lucia Masarovičová, Júlia Miglierini, Orgoň Ilija Leonhard a Félix Farkaš. V rekreačnom areáli Delňa si merali svoje vedomosti, schopnosti a sily s ďalšími tímami z celého Slovenska. Spomedzi 23 súťažiacich tímov sa umiestnili na 5. mieste. Žiakom aj učiteľke odborných zdravotníckych predmetov Mgr. Eve Kabinovej, ktorá ich na súťaž pripravovala, k úspechu srdečne blahoželáme.

     • Učiteľský piknik 2023 – Zlaté Piesky Bratislava

      Na minigolfe sme vysúťažili druhé miesto medzi prihlásenými školami.

      Bratislavský Samosprávny kraj zorganizoval dňa 14. 06. 2023 aktivitu pre učiteľov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zamestnanci z oddelenia školstva mládeže a športu BSK spoločne so zamestnancami kancelárie predsedu BSK vytvorili príjemné prostredie a iskernú atmosféru
      pre učiteľov a zamestnancov škôl ako odmenu za ich namáhavú prácu. Areál Zlatých Pieskov v Bratislave sa naplnil učiteľmi, ktorí si prišli spríjemniť najnáročnejšie obdobie „učiteľovania“ - koniec školského roku.

     • Poďakovanie

      PÍSALI NÁM:

      Dobrý deň pani riaditeľka,

      radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za úžasné dve dopoludnia, ktoré Vaši žiaci II. DVS triedy pod vedením p. profesoriek PhDr. Veroniky Bebjakovej a Mgr. Zlatici Tongelovej, strávili v našej materskej škole a pripravili deťom zaujímavé aktivity z oblasti prvej pomoci. Deti si odniesli hlboké zážitky a získali nové skúsenosti.

     • .

      Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 - náhradný termín 27.06.2023

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor 5361 N praktická sestra:

      na stiahnutie: vysledky_PS_27.6..pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre učebný odbor 5371 H sanitár:

      na stiahnutie: vysledky_SAN_27.6..pdf

  • Partneri

   • Aktívna škola
   • Aktívna škola
  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Aktuálne pracovné ponuky

   “Spolupracujeme s https://www.worki.sk/, spoľahlivým zdrojom pracovných ponúk.“

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Nedeľa 25. 2. 2024
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2222159
  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie