• Novinky

     • Veľkonočné prianie

      Veľkonočné sviatky dávajú nádej pre zajtrajšky, tak ako ich dáva prebúdzajúca sa jar po zime.

      Naše srdcia a mysle budú naplnené radosťou, ak tie vaše budú žiariť šťastím a spievať vznešenosťou.

      Prajem Vám zo srdca krásne a spokojné veľkonočné sviatky.

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

      riaditeľka

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2022

      V termíne od 14.3. do 18.3 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili LVK v Látkach. Ubytovaní sme boli v hoteli Zerrenpach. Hneď po príchode sme boli nadšení! Po dlhej dobe sme uvideli konečne sneh. Tak predsa budeme lyžovať! Mnohí ani neverili, že zažijeme krásnu jarnú lyžovačku. Lyžovali sme všetci. Začiatočníci sa naučili lyžovať a používať vlek. Pokročilí sa zdokonalili a naučili sa nové prvky. Veď o to išlo, lyžovať na čerstvom vzduchu, bližšie spoznať svojich spolužiakov, nadviazať priateľstvá medzi sebou, triedami aj ročníkmi. Prvé dva dni nás hriali slnečné lúče, na tretí deň sme sa zobudili do bieleho snehom zasypaného rána. Všetko bolo krásne biele, stromy, strechy domov a chát. Napadlo asi 7 cm snehu a lyžovalo sa na ňom úplne ináč ako predchádzajúce dni. Večer bol zábavný program druhákov pre prvákov. Zabavili sme sa, nasmiali a zatancovali sme si až do večierky. Žiaľ

     • Exkurzia na špecializované oddelenie - pediatrické OAIM v NUSCH

      Na Slovensku sú rôzne špecializované oddelenia rôzneho zamerania. V Bratislave sa nachádza jedinečné špecializované oddelenie pre deti s vrodenými chybami srdca, pediatrické OAIM na NUSCH. Skupina siedmich študentov III.B PS s pani profesorkou Mgr. Emíliou Trpíškovou mali možnosť dňa 24.3 2022 navštíviť toto oddelenie vrátane podrobného vysvetlenia činnosti oddelenia. Veľmi milá, sympatická a šikovná metodická sestra Mgr. Monika Molnárová nám ukázala ako sa toto oddelenie odlišuje od ostatných. Sú tu hospitalizovaní prevažne novorodenci ale môžu sa tu vyskytnúť aj deti do ukončeného 18 roku života . Jedna sestra sa stará o jedného pacienta. Personál je rozdelený na jednotlivé tímy podľa toho na čo sa špecializujú napr. resuscitačný alebo intubačný tím. Oddelenie je plne vybavené aj aktuálnymi novinkami. Každého nového pracovníka zaúčajú tri mesiace. Veľkým pomocníkom je SimBaby. Je to

    • Erasmus+ - pracovná stáž na SZŠ v Prahe
     • Erasmus+ - pracovná stáž na SZŠ v Prahe

      V rámci nasej pracovnej stáže Erasmus+ sme nezabudli navštíviť najväčšiu nemocnicu v strednej Európe FN Motol v Prahe. Je to nemocnica, kde už dávno stravu pacientom na oddelenia rozvážajú robotické vozíky, tzv. želvy (korytnačky). V kuchyni na želvy naložia vyhrievané skrine s jedlom, pracovníci zadajú cieľovú adresu a roboti bez asistencie vyrazia do tunelov pod nemocnicou na jednotlivé oddelenia. Jedlo na oddeleniach servírujú pacientom servírky. FN Motol je plná aj iných zaujímavostí. Napr. na Internej klinike - diabetológii je prípravovňa liekov prístupná sestrám iba na "čipovú" kartu s osobným identifikačným kódom sestry z dôvodu ochrany pred zneužitím. Na pôrodnici nás zaujali štandardné pôrodné boxy, ktoré svojím vybavením pôsobia ako nadštandard. Poslednou zastávkou vo FN Motol bolo Oddelenie liečebnej výživy. Vedúca nutričná terapeutka nás oboznámila s programami Nutripro a

     • Exkurzia našich žiakov na Oddelení rizikových novorodencov

      Od septembra chodíme na prax aj na Gynekologicko-pôrodnícku kliniku v nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Pacientky o ktoré sa staráme na oddelení neskôr porodia svoje dieťa a to je ošetrované na novorodeneckej klinike M. Rusnáka LF SZU a UNB . Špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou je oddelenie rizikových novorodencov. Staničná sestra Mgr. Ľubica Kaiserová dipl.DS., nás sprevádzala na krátkej exkurzii na tomto oddelení. Zaujalo nás ako sestry zručne narábajú s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, zavádzajú im sondu, odoberajú krv a videli sme inkubátory- špeciálne lôžka o ktorých sme sa učili na ošetrovateľstve v prvom ročníku. Aj takéto je vyučovanie v štúdijnom odbore praktická sestra v triede III. B PS pod vedením odborných učiteliek PhDr. Annou Faborovou a PhDr. Gabrielou Pénzesovou.

     • Exkurzia ako vyučovacia metóda

      Vyučovacie hodiny môžeme plnohodnotne využiť aj na to, aby žiaci teoretické vedomosti naučené v škole videli v reálnej praxi. Dňa 22. marca 2022 trieda I. DVS, absolvovala odbornú exkurziu na oddelení liečebnej výživy a stravovania, oddelení hematológie a krvnú banku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Vďaka tejto exkurzii videli aké zásady musia dodržiavať pri odbere venóznej krvi na hematologické vyšetrenie, ako sa uskladňuje krv na ďalšie podanie v podobe transfúzneho lieku a kde je Národné hemofilické centrum v ktorom sa liečia pacienti z celého Slovenska.
      Na oddelení liečebnej výživy a stravovania videli ako sa pripravuje strava pre jednotlivé diéty a dozvedeli sa aj to, že na Veľkú noc pacienti aj zamestnanci nemocnice dostanú stravu, ktorá je na Slovensku spojená s tradíciami tohto sviatku.

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

      Aj na našej škole sme dňa 22. marca oslávili deň vody. Vstup do školskej jedálni skrášľovala fontánka. Prezentáciou o význame vody a s hudbou o vode sme si spríjemnili obednú prestávku. Žiaci I.PS 2r. pod vedením triednej učiteľky Horkovičovej, žiaci II.B PS 2r. pod vedením triednej učiteľky Gelenekyovej, žiaci II.AV/MAS, II. A PS, II.B PS pod vedením učiteľky Suchánkovej a aj v nemeckom a v anglickom jazyku pod vedením učiteľky Gelčinskej a Bílekovej si pripomenuli deň vody kreatívnymi projektami. Bádaním, zisťovaním a hľadaním informácií zistili, že voda tvorí 80 percent novorodenca, že v dospelosti je ľudský mozog tvorený zo 70-tich percent z vody, že denná odporúčaná dávka je 8 šálok vody z vodovodu, najväčším zdrojom vody je Antarktída, kde sa nachádza až 90 percent zásob pitnej vody, že človek vydrží bez jedla aj mesiac, ale bez vody len 3-7 dní, a že voda môže spôsobiť obrovské

    • Erasmus +
     • Erasmus +

      Štvorica našich odborných učiteliek: PhDr. Renáta Puškárová, PhDr. Zuzana Schmidtová,PhD., Ing. Janka Trebulová a Mgr. Janka Sedlárová - sú v rámci projektu Erasmus+ "EuroMobilita-cesta k úspechu II" na týždňovej pracovnej stáži na Strednej zdravotníckej škole v Prahe. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu sa zúčastnili aj náboru štvrtákov v študijnom odbore praktická sestra do Fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

      Pri poslednej návšteve sme sa dozvedeli o zbierke a pomoci útulku pre Ukrajinu.
      Keďže nám osud zvierat nie je ľahostajný, vedenie školy sa v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodli zorganizovať finančnú zbierku na záchranu zvierat. Zvieratá prichádzajúce na Slovensko musia byť vyšetrené očkované a čipované. Niektoré prichádzajú v zlom zdravotnom stave / podobne ako ich majitelia / a je potrebné okamžite zasiahnúť. Záťaž na útulky aj na veterinárnu ordináciu je veľká. To všetko však stojí nemalé financie. Vo vojne trpia ľudia, ale ich neodmysliteľnou súčasťou sú aj zvieratá, bez ktorých sú ich rodiny neúplné.
      Pomôžte zachrániť životy, ktoré sú často tým posledným , čo zostalo ťažko skúšaným rodinám na Ukrajine.

     • Kurz pohybových aktivít zameraných na zimné športy

      – 1. ročníky SZŠ 14.,15. a 16.3.2022

      14.3. Návšteva útulku na Poliankach

      Naši žiaci už po druhý raz / predtým druháci/ prispeli finančne aj vecnými darmi včítane krmiva. Dozvedeli sme sa o zbierke a pomoci útulku pre Ukrajinu. Vypočuli sme si prednášku o živote, osudoch a starostlivosti o psov a mačky. Najviac radosti sme mali z venčenia psov v neďalekom lesíku. Domov sme odchádzali s dobrým pocitom, plní dojmov a motiváciou prísť aj nabudúce. Aj z našich žiakov sú dobrovoľníci a veríme , že po tejto návšteve sa ich počet zvýši.

     • Zbierka pre Ukrajinu

      „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ Matka Tereza

      Stredná zdravotnícka škola sa v spolupráci s Červeným krížom rozhodla usporiadať zbierku hmotnej pomoci pre ľudí utekajúcich z vojnou zasiahnutej Ukrajiny.

      Naši žiaci veľmi citlivo vnímajú aktuálnu situáciu a rovnako aj potrebu pomáhať ľuďom v núdzi. Preto sa vedenie školy v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodlo usporiadať zbierku a diskusiu na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Sme hrdí, ako celú situáciu vnímajú naši študenti a akí otvorení sú diskusiám a hľadaniu nových riešení. Niektorí z nich sa prihlásili aj na výpomoc organizácií Červený kríž a priamo sa zúčastňujú na akciách a miestach pre príjimanie utečencov do našej krajiny. Ako symbol participácie s Ukrajinou sme vyrobili aj stužky, nesúce národné farby Ukrajiny- modrú a žltú.

     • Učebný odbor - SANITÁR

      Začala plynúť druhá polovica školského roka a naši žiaci učebného odboru SANITÁR (1-ročné večerné-externé štúdium) napriek nepriaznivej epidemickej situácie a pracovného vyťaženia v zamestnaní absolvujú hodiny odbornej klinickej praxe v UNB Ružinov pod vedením odborných učiteliek, kde získavajú praktické zručnosti na vykonávanie sanitárskych činností a takto sa intenzívne pripravujú na záverečné skúšky, ktoré ich čakajú v júni.

     • Výnimočné školy

      - grantový program Nadácie ZSE

      VÝNIMOČNÉ ŠKOLY je grantový program Nadácie ZSE, ktorý sa realizuje už tretí rok. Do programu v tomto ročníku bolo predložených 283 projektov učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak. Všetky predložené projekty boli predložené nezávislej hodnotiacej komisii na posúdenie. Správna rada Nadácie ZSE na základe hodnotenia komisie vybrala na podporu 23 z nich. PROJEKT JE ZMENA z dielne SZŠ je medzi nimi a získali sme na jeho realizáciu finančný grant 1500 €.

     • Farebný týždeň na SZŠ

      Bordová, červená, čierna...farby o ktorých sme za posledné mesiace počuli viac než dosť.

      Farby však majú veľký vplyv aj na našu psychiku. Ovplyvňujú našu náladu, postoje ale vieme nimi vyjadriť aj charakter našej osobnosti. Preto sa náš Žiacky školský parlament rozhodol na našej škole zrealizovať ,,Týždeň farieb“

     • Praktická sestra na Slovensku ostáva

      Vládny návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prešiel hlasovaním v NRSR 17. 2. o 17:57. Z prítomných 136 poslancov hlasovalo za 106. Prijatá novela v § 27 mení názov povolania zdravotnícky asistent na nový názov PRAKTICKÁ SESTRA – ASISTENT. Úprava umožní pokračovanie aktuálneho študijného odboru na našich školách. Ďakujeme.

     • Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach

      Odborné exkurzie v zdravotníckych zariadeniach majú možnosť absolvovať žiaci denného aj večerného štúdia. Žiaci učebného odboru sanitár (večerné štúdium) sa zúčastnili odbornej exkurzie v nemocničnej lekárni UNB Ružinov. Vedúca laborantka pani Helena Šutková ich previedla lekárenským pracoviskom, ukázala im jeho vybavenie, porozprávala o hygienickom režime a organizácii práce sanitára v lekárni. Žiaci získali nové vedomosti o práci v nemocničnej lekárni. Zamestnancom lekárne patrí veľké „ĎAKUJEM“ za čas a ústretovosť, ktoré venovali žiakom

     • JA Innovation Camp

      Vzdelávanie potrebuje väčší priestor na aplikovanie praktických poznatkov do vyučovacieho procesu, online učebnice, inovatívne metódy, využívanie interaktívnych nástrojov, priateľský prístup učiteľov, odborníkov z praxe, menej memorovania. Zhodli sa tom 15. februára 2022 žiaci, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže JA Innovation Camp. Takmer 100 stredoškolákov sa zamyslelo ako si predstavujú moderné vzdelávanie v 21. storočí.

    • ,,Od Tvojho Valentína“
     • ,,Od Tvojho Valentína“

      Aj naša ŽŠR sa rozhodla pokračovať v tradícií sv. Valentína a rozniesť lásku aj do tried našej školy. Celý týždeň malí žiaci možnosť napísať milý odkaz svojmu milovanému, kamarátovi ale niektorí sa rozhodli touto cestou vyjadriť vďaku aj svojim profesorom. A my sme naozaj veľmi radi, že táto akcia mala taký úspech.

    • SZŠ v útulku Sloboda zvierat
     • SZŠ v útulku Sloboda zvierat

      Po odštartovaní zbierky pre bratislavský útulok Sloboda zvierat na Poliankach, sme sa so žiakmi
      2 ročníkov rozhodli útulok aj osobne navštíviť a vyvetrať sa spoločne, s jeho obyvateľmi na čerstvom vzduchu. Na úvod naši žiaci absolvovali prednášku o fungovaní útulku. Boli sme informovaní o celom procese od odchytu nahlásených zvierat až cez kompletnú zdravotnú starostlivosť a agendu. S pani Jankou Liptákovou, ktorá nás celým dňom sprevádzala, sme si zaspomínali aj na niekoľko šťastných príbehov, ktorých bola sama svedkom. Na konci prednášky bola aj krátka diskusia so žiakmi o niektorých témach z prednášky. Žiaci si mohli vybrať o akého psíka by mali na venčení záujem a musíme uznať, že sa našlo aj niekoľko odvážlivcov, ktorí siahli aj po väčších plemenách. V rámci turistického krúžku sme prešli jednu z trás, ktoré nám lesík pri útulku ponúkal v sprievode našich profesoriek. Odchádzali sm

  • Partneri

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1306738