• Novinky

    • Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža
     • Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža

      Žiaci našej školy sa aktívne zapájajú do aktivít Slovenského Červeného kríža či už dobrovoľníctvom vo veľkokapacitnom asistenčnom centre pomoci, prednášaním prvej pomoci, ukážkami prvej pomoci atď. Poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu. Svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšujú kvalitu života iným a pritom osobnostne rastú a získavajú životné skúsenosti.
      Na fotke: žiaci (Júlia M.,Viki S., Pavol H., Ilija O.,). Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

     • XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov

      Istotne mi všetci dajú za pravdu, že v zdravotníctve je potrebné neustále sa vzdelávať. A to nielen učitelia, aby mohli študentom podať nové a aktuálne informácie a vedomosti, ale aj žiaci. Ukončením školy sa to však nekončí, ale naopak, pokračuje. V dňoch 16.-17.5.2022 sa v Banskej Bystrici konala XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov. Hlavná téma bola „ Zdravotnícky pracovník – viac než povolanie“. Tejto úžasnej a prínosnej konferencie sa zúčastnili aj žiaci III.AV Tomáš Kasala a Ema Iványová, ktorí mali prednášku na tému „Nutričný terapeut alebo výživový poradca – koho si kedy vybrať“. V prednáške sa venovali zvýrazneniu rozdielov medzi nimi a hlavne poukázali na vyššiu odbornú vzdelanosť nutričných terapeutov – asistentov výživy. Taktiež zdôraznili, že nutričný terapeut môže edukovať aj pacientov s rôznymi ochoreniami, kdežto vý

     • Rozhovor do TVR

      Na základe reportáže zo dňa 26.4. 2022 nafilmovanej na cvičení Pilakalajogy, bola dňa 25.5. 2022 naša telocvikárka Mgr. Anna Repková pozvaná na rozhovor do TVR, aby povedala niečo o pohybe a dôležitosti cvičenia v každom veku. Rozhovor s ňou začína v štvrtej minúte. Veríme, že sa inšpirujete a dozviete zaujímavé informácie.
      https://www.youtube.com/watch?v=w9rjWNae8PY .

     • Pracovná návšteva zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe

      Tento týždeň pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v našej škole prijala a srdečne privítala pracovnú návštevu zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe. Sú to odborné učiteľky Mgr. Taťána Janiková a Mgr. Taťána Janošová, ktoré prišli v rámci programu OP Praha - pól růstu ČR pozorovať vyučovanie odborných predmetov. Skôr ako sa začali venovať výučbe, prezreli si priestory školy, ktoré v tomto školskom roku boli vynovené. Veľkými zmenami v našej škole prešli triedy, chodby a zborovňa. Potom nasledovalo plnenie cieľov projektu. Okrem výučby odborných predmetov, ktoré sa vyučujú v škole, sa zúčastnili aj odbornej klinickej praxe v študijnom odbore praktická sestra v triede III. A PS v NÚSCH na Krásnej Hôrke. Žiačky, ktoré boli na praktickom vyučovaní na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH vyjadrili pred českými kolegyňami veľké nadšenie, že tu môžu absolvovať odbornú prax a zdokonaľ

     • Orientačný beh - krajské kolo

      Dňa 18.5.2022 sme sa zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v kategórii Open. Konkurencia bola obrovská, zúčastnilo sa vyše 300 pretekárov v jednotlivých kategóriách.
      Našu školu reprezentovali študenti: z I.MAS: Marko Bergendi, z II.MAS: Adam Mercek, Martin Pálka a Peter Šaliga, z II.MAS: Adam Zelenka, z I.B PS: Eliška Bilinová a Veronika Beregházyová a z II.B PS: Nicolas Novák.
      Trasa bola náročná na orientáciu a vyhľadávanie jednotlivých stanovíšť. Najlepšie, na 8. mieste sa umiestnil Adam Mercek v konkurencii 68 pretekárov a Peter Šaliga na 13. mieste. Gratulujeme.

     • Praktické vyučovanie III. B PS triedy

      Za uplynulé dva roky sme si už zvykli a s pokorou prijali opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať vzhľadom na šíriaci sa koronavírus (COVID-19). Čo ak ho dostane tehotná žena alebo žena, ktorá potrebuje nemocničnú starostlivosť na gynekologickom oddelení? Pre úspešné riešenie takýchto prípadov bola na gynekologicko-pôrodníckej klinike v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti. V týchto novovybudovaných priestoroch poskytujú pacientkam pozitívne testovaných na COVID-19 ošetrovateľskú starostlivosť a v prípade, že je to potrebné odvedú aj pôrod. Žiaci III. B PS triedy počas praktického vyučovania mali možnosť tieto priestory navštíviť. Získali informácie o tom, ako sa tu odvádzajú pôrody a ako prebieha prvé ošetrenie novorodenca. Vyskúšali si pod odborným dozorom prácu s monitorovacím zariadením.

     • Prvá pomoc

      Poskytnúť prvú pomoc dieťaťu je veľmi náročná úloha. Pripraviť sa na situácie, kedy ide o život dieťaťa je veľmi náročné a je vhodné absolvovať takýto kurz, školenie alebo ukážku kedykoľvek, keď sa naskytne príležitosť. V sobotu 21. mája 2022 sa konalo v obci Rovinka slávnostné otvorenie novej požiarnej zbrojnice. Preto v tento deň v obci usporiadali hasičský deň, ktorý sa inak každoročne oslavuje 4. mája. Pripravený program bol naozaj bohatý. K jeho naplneniu prispeli aj naši žiaci - členovia krúžku prvej pomoci pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej, ktorých ukážky boli zamerané najmä na prvú pomoc pri náhlych stavoch bezprostredne ohrozujúcich život.

     • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

      pre školský rok 2022/2023

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor asistent výživy
      Vysledky_AV.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor masér
      Vysledky_MAS.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky asistent
      Vysledky_ZA.pdf​​​​​​​

      Odvolanie je možné podať: Odvolanie.pdf​​​​​​​
      - osobne (doručiť na sekretariát školy v čase od 08:00 - 15:00 h),
      - prostredníctvo EduPage (pripojiť prílohu odvolania s podpisom zákonného zástupcu ),
      - v printovej forme prostredníctvom poštového styku.

     • IV.B ZA odovzdávanie maturitných stužiek

      Dňa 30.4.2022 mali študenti IV.B ZA vo Svätom Jure slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek. Bolo to netradične. Začínalo sa slávnostným obedom, hneď po príhovore zástupcu študentov Samka Balážiho, asistovali mu Danielka Búbelová a Ninka Gašparová. Po poďakovaní triednej učiteľke Mgr. Anne Repkovej a rodičom nastal ten dlho očakávaný okamih: stužkovanie. Všetci dostali svoju šťastnú stužku, strážneho anjelika a mincu pre materiálne aj duchovné bohatstvo. Držím palce všetkým maturantom IV.B ZA: Sofii Awniovej, Samkovi Balážovi, Natálke Bartalskej, Viki Bielovičovej, Danielke Búbelovej, Vaness Durovej, Ninke Gašparovej, Edine Hangyákovej, Kristýnke Kalkovej, Linde Kmeťovej, Alexandre Molnárovej, Miške Papaiovej, Terke Paráskovej, Natálke Pullmannovej, Natálke Rezákovej, Romanke Ružekovej, Saške Slaninovej a Paťke Sčasnárovej. Majte šťastnú ruku pri ťahaní otázok a nech si vyberiete

     • Príklady dobrej praxe „Vyučujeme inak“

      Po dvojročnej pandemickej pauze sa 12. a 13. apríla 2022 uskutočnilo rokovanie delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Štiavničke pri Banskej Bystrici. Veľkým prínosom takýchto stretnutí je nielen výmena skúseností medzi školami, ale hlavne skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu na SZŠ, čomu nasvedčuje aj bohatý pracovný program počas dvoch dní snemu:
      https://aszssr.sk/2022/04/15/vedenie-zdravotnickych-skol-dva-dni-rokovalo-v-sachtickach/
      Snem asociácie otvoril prezident Mgr. Miroslav Sekula, v úvode privítal hostí a uviedol program rokovania. Delegáti 28 škôl si minútou ticha uctili obete pandémie Covid-19 a vojny na Ukrajine. Medzi hosťami nechýbala riaditeľka odboru vzdelávania MZ SR prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., ktorá informovala delegátov o aktuálnych legislatívnych zmenách, výzvach a koncepcii zdravotníckeho vzdelávania. Súčasťou rokovaní bol aj blok p

     • Exkurzia I.DVS triedy na Anatomickom ústave LF UK

      Počas štúdia žiaci v našej škole absolvujú odborné exkurzie nielen v nemocničných zariadeniach, ale aj v inštitúciách, kde získajú veľa zaujímavých a cenných informácií. Žiaci I. DVS triedy dňa 9. mája 2022 absolvovali exkurziu v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednostka anatomického ústavu doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH ich sprevádzala a ukázala jednotlivé miestnosti ústavu. Pitevňu-miestnosť, kde prebieha praktická výučba anatómie. Študenti medicíny tu môžu podrobne študovať stavbu kostí, úpony svalov a šliach, stavbu vnútorných orgánov, priebeh ciev a nervov. Druhá miestnosť predstavuje anatomické múzeum, kde videli anatomické preparáty orgánov ľudského tela. Anatomický ústav je miestom, kde mŕtvi učia živých.

     • Úspech našej kolegyne

      Uplynulý víkend sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness, kde sa zúčastnila aj pani Kekeliová- tajomníčka našej školy a podarilo sa jej získať 3. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme!

     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

      Prišiel dlhoočakávaný deň, žiaci 4. A ZA triedy dnes a zajtra - 18. a 19. mája 2022 absolvujú praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Všetci im držíme palce a veríme, že aj napriek dištančnému vyučovaniu v uplynulých dvoch školských rokoch budú výborné nielen ich teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

     • II.B odbor praktická sestra

      Maturity sú už tu. Po príjemnom privítaní pani riaditeľky sme dnes zahájili úspešné losovanie oddelení so žiakmi II.B odbor praktická sestra, 2-ní večerní. Žiačky boli spokojné s oddelením, ktoré si vylosovali, pretože na niektorých už aj pracujú. Zaspomínali sme si, ako tie dva roky rýchlo ubehli a na koniec sme si zaželali, aby praktické maturity, ktoré nás čakajú o dva dni, kde žiačky obhajujú pacienta a prakticky vykonávajú jednotlivé ošetrovateľské výkony dopadli, čo najlepšie. A o týždeň teoretické maturitné skúšky, kde sa v náročnej forme charakterizujú jednotlivé ochorenia. V duchu myslíme aj na ostatných maturantov a želáme im veľa úspechov a dobrý štart do života, a nech je ich zamestnanie poslaním... Mgr. Monika Gelenekyová

     • Maturitné skúšky

      Druhý deň praktickej maturitnej skúšky v študijnom odbore zdravotnícky záchranár otvoril predseda predmetovej maturitnej komisie ZZ Mgr. Jozef Minár. Počas celého dňa komisia pozorne sleduje a hodnotí odpovede 9 žiakov.

     • Maturitné skúšky

      Maturitné skúšky sa dva roky realizovali administratívne a tým žiaci stratili príležitosť ukázať a overiť si svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou.
      Tretí májový týždeň, v dňoch od 16. do 23. mája 2022, sa začína praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V dňoch 16. mája a 17. mája 2022 pred maturitnou komisiou na praktickej maturitnej skúške ukážu svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti žiaci večerného štúdia z triedy II. A PS 2r. a triedy III. ZZ.
      Žiaci zo študijného odboru zdravotnícky záchranár svoje vedomosti preukážu na pôde školy a žiaci zo študijného odboru praktická sestra a zdravotnícky asistent na svojich školiacich pracoviskách – v nemocniciach. Sanitka, ktorá bude pristavená na školskom dvore nie je privolaná na to, aby jej posádka poskytovala prednemocničnú starostlivosť nášmu žiakovi alebo zamestnancovi školy, ale je súčasťou praktickej maturitnej skúšky

     • SZŠ v Múzeu holokaustu v Seredi

      „Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“ — George Santayana

      Holokaust. Slovo, ktoré dodnes evokuje v ľuďoch zmiešané pocity a ktoré je, žiaľ, neustále predmetom rôznych diskusií. Nenávisť, predsudky a opovrhovanie, ktoré si museli väzni prežiť by však nemali byť zabudnuté.
      Naša škola si uvedomuje, že aj naši študenti sa počas svojej profesie budú stretávať s rôznymi národmi, náboženstvami a hodnotami. Preto je nesmierne dôležité viesť ich k empatií, porozumeniu a láske k iným ľuďom. Školská exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi im mala ukázať kam až môže svet zájsť, keď stratí svoje hodnoty.
      Exkurzie sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov AV/MAS a A PS, ktorý danú problematiku preberajú aj na hodinách dejepisu. V rámci exkurzie im bola zabezpečená odborná prednáška s výpoveďami ľudí, ktorí si toto peklo na Zemi prežili. Študenti si vybrali tému ,,Úteky z táborov

     • Prijímacie konanie na SZŠ

      Posledný týždeň je na našej škole opäť o niečo rušnejšie. Prijímacie skúšky sa rozbehli v plnom prúde a my sa veľmi tešíme veľkému záujmu uchádzačov. V pondelok a utorok 2.- 3. mája sa uskutočnilo prijímacie konanie v odbore Zdravotnícky asistent a Asistent výživy. Obe skupiny museli absolvovať vstupné testy z biológie a Slovenského jazyka. Napriek prvotnému stresu sa žiaci napokon uvoľnili, počas prestávky sa bližšie spoznali aj medzi sebou aj s prostredím. Po celý čas im bol k dispozícií aj náš pedagogický dozor, ktorý ich uvítal, spoločne s našou pani riaditeľkou Jankou Gabalovou a ochotne odpovedal na ich otázky. V stredu sme odštartovali o niečo náročnejšie prijímačky v odbore Masér. Žiaci museli absolvovať okrem testov aj gymnastickú zostavu a plávanie na overenie ich fyzickej zdatnosti. A aby sme si boli istý aj ich jemnou motorikou a citom, súčasťou ich skúšok bolo aj modelovan

     • Život prináša krásne okamihy...

      ... o jeden sa s nami podelila naša bývalá žiačka Janka Števanková, ktorá v minulom školskom roku ukončila štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (3-ročná večerná forma) a v súčasnosti vykonáva povolanie záchranárky v RZP Partizánske.Okrem nezabudnuteľného pracovného úspechu vyjadrila slová vďaky našej škole, učiteľom a lekárom, ktorí sa podieľali na jej profesijnej príprave.
      Veď posúďte sami...
      Pani triedna, často si na Vás, pani doktorku Šterbovú, doktorku Križalkovičovú, Mgr. Sokolovú a ostatných spomínam v službách na záchranke.Čoraz viac nadobúdam presvedčenie, že voľba študovať na Vašej škole bola tým správnym rozhodnutím, v riešení mnohých situácií v teréne čerpám najmä z vedomostí a zručností získaných štúdiom. Chcem sa pochváliť mojím doposiaľ najväčším pracovným úspechom z nočnej služby, kedy sa mi na svet podarilo priviesť malého Mateja. Ani vo s

  • Partneri

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 29. 3. 2023
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 1306666