• Novinky

     • Vyučovanie žiakov v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

      Nebol potrebný zásah záchrannej služby na našej školy, ale žiaci študijného odboru zdravotnícky záchranár počas vyučovania sa oboznamovali so sanitným vozidlom, s jeho jednotlivými časťami, aby boli schopní pri záchrane ľudského života sa ľahko orientovať v jeho interiéri a súčasne vedeli manipulovať s transportnou technikou. A toto všetko sa konalo na našej škole práve dnes, v pondelok 25. októbra 2021 v dopoludňajších hodinách.

    • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia   1. ročníkov
     • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 1. ročníkov

      Dňa 18.10.2021 absolvovali žiaci 1. ročníkov Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Zo základne v Bratislave - Dúbravke sa vydali po trase na Biele skaly. Prostredie a príroda boli v tomto jesennom čase okúzlujúce. Žiaci zvládli orientáciu v teréne, topografiu i zdravotnícku prípravu. Ani nepríjemne chladné počasie neubralo na akčnosti žiakom I.C PS, ktorí zanietene pomáhali svojej triednej učiteľke PhDr. Ivane Mrázikovej na stanovišti prvej pomoci. Svojim spolužiakom zo študijných odborov AV, MAS a PS názornými ukážkami približovali ošetrenie zraneného v prírode, privolanie lekárskej prvej pomoci, a tiež transport zraneného v teréne.

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

      15. 10. 2021 Na prezentácii projektov v rámci #ErasmusDays sme privítali aj naše bývalé žiačky – účastníčky odbornej stáže v rámci prvého Erasmus+ projektu, ktoré sa podelili s nami o skúsenosti a zážitky. Teší nás, že sú úspešné - jedna pokračuje v štúdiu diplomovanej všeobecnej sestry na našej škole a druhá pracuje ako sestra na Klinike otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB. Okrem toho si tretiaci vypočuli aj prezentáciu s informáciami o novom schválenom projekte, ktorý sa začne 15. decembra 2021 a bude trvať do 14. októbra 2022. Projekt s názvom „EuroMobilita – cesta k úspechu III“ je určený pre 10 vybraných žiakov tretích ročníkov. Hlavnou aktivitou v projekte je dvojtýždňová odborná stáž na vybraných klinikách Fakultnej nemocnice Brno, Česká republika.

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

      Dňa 15.10.2021 sa staneme aspoň na jeden deň súčasťou Erasmus komunity! Zapojíme sa do medzinárodnej aktivity #ErasmusDays. Pripravená je prezentácia programu Erasmus+ a nového schváleného projektu pre žiakov tretích ročníkov. Program: 9,00 hod. trieda III. AV/MAS, 10,00 hod. trieda III. APS. Stretneme sa v prednáškovej miestnosti č. 43. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí už tretíkrát. Minulý rok mnoho škôl urobilo veľa pre svoje okolie a svoju komunitu. Zorganizovali 65 podujatí, ktoré boli inšpiráciou pre ostatných po celom svete. Tento rok môžeme na mape sveta zviditeľniť Slovensko ešte viac!

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

      Počas prezentácie našej školy v nákupnom centre Nivy sa o našu prácu a štúdium žiakov v našej škole zaujímali minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a župan Mgr. Juraj Droba, MA, MBA predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

      Na akcii Župné dni som sa zúčastnila prvýkrát, a musím povedať, najskôr ako matka ôsmaka, že to bola výborná akcia, ktorá celkom iste pomohla nerozhodným žiakom základných škôl, minimálne zorientovať sa v tom, čo by po skončení základnej školy chceli profesionálne robiť, kde by sa chceli ako odborníci uplatniť. No a pre tých žiakov základných škôl, ktorí už boli rozhodnutí, to bola možnosť utvrdiť sa vo svojom výbere budúceho štúdia/povolania. Pre rodičov to bola príležitosť získať/overiť si informácie o škole, čo v konečnom dôsledku im pomohlo usmerniť rozhodnutie svojich detí.

    • Župné športové dni BSK
     • Župné športové dni BSK

      Dňa 06.10.2021 sa v športovom areáli Mladá Garda v Bratislave, konal ďalší ročník podujatia Župný športový deň pre stredoškolákov zorganizovaný Bratislavským samosprávnym krajom spolu s partnermi pôsobiacimi v oblasti športu. Vyše tisíc študentov si zmeralo sily v deviatich disciplínach – volejbal, florbal, futbal, plážový volejbal, vedomostná súťaž, beh na 100 m, beh na 800 m, štafeta a skok do diaľky. Cieľom bolo priniesť na školské ihriská takýto druh podujatia, motivovať študentov k športu, sebarealizácii, prekonávaniu samých seba a podporiť v nich súťaživosť. Zámerom župy je podpora športu, čo potvrdzuje budovaním a obnovou športovísk, podporou športových aktivít a projektov na školách či rôznych podujatiach. Pre našu školu sme si odniesli trofej za tretie miesto z plážového volejbalu.

     • ISIC

      Známky ISIC a ITIC sa cez školu (bez poštovného) dajú objednať len do konca októbra. Potom už len cez eshop https://www.objednaj-preukaz.sk/ aj s poštovným navyše. Nové preukazy sa dajú objednávať stále.

      Mať platný preukaz s platnou známkou sa zvlášť oplatí maturantom. Prvýkrát budú môcť cestovať so zľavou aj cez nasledujúce letné prázdniny, až do 30.09.2022.

    • Naša škola v popredí inovácií
     • Naša škola v popredí inovácií

      Vážení kolegovia a rodičia, milí študenti,

      dovoľte mi oznámiť Vám, že naša škola ako prvá stredná škola na Slovensku začína používať pri výučbe anatómie aplikáciu Anatomyka https://www.anatomyka.com .

      Pre všetkých prvákov je táto aplikácia zdarma a môžu ju používať na svojich mobilných zariadeniach počas celého školského roka. Ostatní žiaci si ju môžu zakúpiť so zľavou 50 % a využijú ju nielen na mobilných zariadeniach, ale zároveň aj na svojom PC/Mac.

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

      Žiakom III. A PS triedy sa začala odborná klinická prax na novom školiacom pracovisku NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou v detskom kardiocentre a oddelení všeobecnej kardiológie.

    • Erasmus+
     • Erasmus+

      Po náročných prípravách a dlhodobom odklade kvôli pandemickej situácii štvorica našich odborných učiteľov vycestovala na Strednú zdravotnícku školu do Šumperku v rámci projektu Erasmus+, aby zistili a porovnali vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Čechách. S nadšením a pozitívnymi pracovnými skúsenosťami sa vrátili po týždňovej odbornej stáži na domovskú školu.

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

      Milí žiaci,

      pozývame Vás na prvý turistický výlet, ktorý sa bude konať dňa 01.10.2021. Zraz bude o 14:00 pred budovou školy, pôjdeme na výlet na Biele skaly - Dúbravka.
      Bližšie informácie nájdete v prílohe tejto správy.
      Pre záujemcov výletu poskytneme všetky ďalšie pokyny vo vestibule školy 30.09.2021 o 09:45.

      Tešíme sa na Vás.

      S pozdravom
      PhDr. Renáta Puškárová
      PaedDr. Mária Suchánková

    • Vzdelávacie poukazy
     • Vzdelávacie poukazy

      Žiaci majú možnosť uplatniť Vzdelávacie poukazy prihlásením sa na niektorý z krúžkov, https://szsba.edupage.org/a/kruzky-v-skolskom-roku-20212022 . Na krúžok bude možné prihlásiť elektronicky cez Edupage. V prípade, že žiak nebude mať záujem o žiadny krúžok (a neuplatní tak Vzdelávací poukaz ani v iných záujmových združeniach), budeme radi, ak Vzdelávací poukaz vrátite Vami podpísaný späť (najneskôr do 23.9.2021) triednemu učiteľovi. Takto vrátený Vzdelávací poukaz bude použitý na rozšírenie knižného fondu žiackej knižnice s cieľom podporovať záujem o čítanie a tak zvyšovať čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Štátny príspevok určený na Vzdelávacie poukazy podľa usmernení MŠVVaŠ SR môže byť v čase mimoriadnej situácie použitý aj na zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z pandemickej situácie.

    • COVID - 19
     • COVID - 19

      Vážení rodičia, 

      na základe školského semaforu platného v školskom roku 2021/2022 Vám oznamujeme nasledovné informácie.

      Návštevník školy a  školského zariadenia môže do budovy školského zariadenia vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a  musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

    • Rozhovor - Rádio Regina Západ
     • Rozhovor - Rádio Regina Západ

      Dňa 31.08.2021 od 10:00 do 11:00 v relácii Predpoludňajší magazín bude odvysielaný rozhovor v Rádiu Regina Západ na frekvencii 99.3 FM s našimi pani učiteľkami Mgr. Alžbetou Kriškovou, Ing. Jankou Trebulovou a žiakmi Emou Ivanyovou a Tomášom Kasalom z III.AV zo študijného odboru Asistent výživy. V rozhovore priblížia vznik študijného odboru Asistent výživy a taktiež vysvetlia dôležitosť pôsobenia našich žiakov v zdravotníckych zariadeniach. Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve Rádia Regina Západ https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1635413 .

    • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 
     • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022 

      Denné štúdium: 2. september 2021 (štvrtok)

      • 9.00 h – prvé ročníky – študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra, praktická sestra, zdravotnícky asistent, asistent výživy, masér pred hlavným vchodom do budovy školy si každého žiaka vyzdvihne triedny učiteľ (označený triedou).

      • 10.00 h - druhé, tretie, štvrté ročníky študijné odbory asistent výživy, masér, praktická sestra a  zdravotnícky asistent pôjdu do pridelených učební.

    • Začiatok nového školského roka
     • Začiatok nového školského roka

      Vážení rodičia, milí kolegovia a predovšetkým vy, milí žiaci,

      dovoľte, aby som sa vám prihovorila na začiatku nového školského roka 2021/2022 a zaželala nám
      všetkým, aby nadchádzajúce mesiace boli úspešné, pokojnejšie ako tie, ktoré sme prežívali pred
      prázdninami a predovšetkým, aby sme ich všetci prežili v zdraví.
      Staré čínske príslovie hovorí, že každá katastrofa je zároveň príležitosťou...Predchádzajúce dva roky
      (ktoré sme vďaka covidu ako katastrofu vnímať mohli) boli skúškami, v ktorých sme sa veľa naučili :
      my - učitelia, vy - rodičia a vy- naši žiaci.
      Prichádza nový školský rok a s ním prichádzajú nové výzvy, nové príležitosti.
      Pre vás, milí žiaci, je to možnosť naučiť sa veľa zaujímavého a pripraviť sa na zdravotnícke povolanie
      zodpovedne a na vysokej úrovni.
      Vy, milí rodičia, dostávate príležitosť vidieť vo vašich deťoch potenciál a pomôcť im pri príprave na
      náročné povolanie,

     • Tajomstvá života národných parkov

      Zdravotníci a ochrancovia životného prostredia majú veľa spoločného a ich hlavným cieľom je pomáhať. Aj to bol jeden z momentov, prečo sme sa rozhodli venovať v posledných júnových dňoch priestor slovenským skvostom - NÁRODNÝM PARKOM. V priestoroch školy bola nainštalovaná výstava Tajomstvá života národných parkov. Na odkrývanie tajomstiev slúžili interaktívne aktivity. Žiaci prvých ročníkov pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej v jednotlivých parkoch mali za úlohu rozlúsknuť rôzne hlavolamy, čo sa im aj podarilo. Priraďovali obrázky symbolizujúce konkrétny park s jeho logom. Poslednou aktivitou bolo hľadanie superlatív, kedy sa dozvedeli napríklad, že TANAP je najstarší, NP Veľká Fatra najmladší, PIENAP najmenší, NAPANT najväčší NP. Verím, že výstava sa pre všetkých nás stane kľúčovým momentom pri rozhodovaní sa ako stráviť letné dni a mnohí z nás osobne navštívia najcennejšie prírodn

  • Partneri

  • Zvonenia

   Piatok 19. 8. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 747683
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/