• Novinky

     • Maturitné skúšky

      Druhý deň praktickej maturitnej skúšky v študijnom odbore zdravotnícky záchranár otvoril predseda predmetovej maturitnej komisie ZZ Mgr. Jozef Minár. Počas celého dňa komisia pozorne sleduje a hodnotí odpovede 9 žiakov.

     • Maturitné skúšky

      Maturitné skúšky sa dva roky realizovali administratívne a tým žiaci stratili príležitosť ukázať a overiť si svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou.
      Tretí májový týždeň, v dňoch od 16. do 23. mája 2022, sa začína praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V dňoch 16. mája a 17. mája 2022 pred maturitnou komisiou na praktickej maturitnej skúške ukážu svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti žiaci večerného štúdia z triedy II. A PS 2r. a triedy III. ZZ.
      Žiaci zo študijného odboru zdravotnícky záchranár svoje vedomosti preukážu na pôde školy a žiaci zo študijného odboru praktická sestra a zdravotnícky asistent na svojich školiacich pracoviskách – v nemocniciach. Sanitka, ktorá bude pristavená na školskom dvore nie je privolaná na to, aby jej posádka poskytovala prednemocničnú starostlivosť nášmu žiakovi alebo zamestnancovi školy, ale je súčasťou praktickej maturitnej skúšky

     • SZŠ v Múzeu holokaustu v Seredi

      „Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“ — George Santayana

      Holokaust. Slovo, ktoré dodnes evokuje v ľuďoch zmiešané pocity a ktoré je, žiaľ, neustále predmetom rôznych diskusií. Nenávisť, predsudky a opovrhovanie, ktoré si museli väzni prežiť by však nemali byť zabudnuté.
      Naša škola si uvedomuje, že aj naši študenti sa počas svojej profesie budú stretávať s rôznymi národmi, náboženstvami a hodnotami. Preto je nesmierne dôležité viesť ich k empatií, porozumeniu a láske k iným ľuďom. Školská exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi im mala ukázať kam až môže svet zájsť, keď stratí svoje hodnoty.
      Exkurzie sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov AV/MAS a A PS, ktorý danú problematiku preberajú aj na hodinách dejepisu. V rámci exkurzie im bola zabezpečená odborná prednáška s výpoveďami ľudí, ktorí si toto peklo na Zemi prežili. Študenti si vybrali tému ,,Úteky z táborov

     • Prijímacie konanie na SZŠ

      Posledný týždeň je na našej škole opäť o niečo rušnejšie. Prijímacie skúšky sa rozbehli v plnom prúde a my sa veľmi tešíme veľkému záujmu uchádzačov. V pondelok a utorok 2.- 3. mája sa uskutočnilo prijímacie konanie v odbore Zdravotnícky asistent a Asistent výživy. Obe skupiny museli absolvovať vstupné testy z biológie a Slovenského jazyka. Napriek prvotnému stresu sa žiaci napokon uvoľnili, počas prestávky sa bližšie spoznali aj medzi sebou aj s prostredím. Po celý čas im bol k dispozícií aj náš pedagogický dozor, ktorý ich uvítal, spoločne s našou pani riaditeľkou Jankou Gabalovou a ochotne odpovedal na ich otázky. V stredu sme odštartovali o niečo náročnejšie prijímačky v odbore Masér. Žiaci museli absolvovať okrem testov aj gymnastickú zostavu a plávanie na overenie ich fyzickej zdatnosti. A aby sme si boli istý aj ich jemnou motorikou a citom, súčasťou ich skúšok bolo aj modelovan

     • Život prináša krásne okamihy...

      ... o jeden sa s nami podelila naša bývalá žiačka Janka Števanková, ktorá v minulom školskom roku ukončila štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (3-ročná večerná forma) a v súčasnosti vykonáva povolanie záchranárky v RZP Partizánske.Okrem nezabudnuteľného pracovného úspechu vyjadrila slová vďaky našej škole, učiteľom a lekárom, ktorí sa podieľali na jej profesijnej príprave.
      Veď posúďte sami...
      Pani triedna, často si na Vás, pani doktorku Šterbovú, doktorku Križalkovičovú, Mgr. Sokolovú a ostatných spomínam v službách na záchranke.Čoraz viac nadobúdam presvedčenie, že voľba študovať na Vašej škole bola tým správnym rozhodnutím, v riešení mnohých situácií v teréne čerpám najmä z vedomostí a zručností získaných štúdiom. Chcem sa pochváliť mojím doposiaľ najväčším pracovným úspechom z nočnej služby, kedy sa mi na svet podarilo priviesť malého Mateja. Ani vo s

     • Exkurzia na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská

      Každá exkurzia znamená pre žiakov našej školy a ich odborné učiteľky vybočenie z každodenného sterotypu a zároveň obrovskú príležitosť naučiť sa niečo nové. Na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská, ktorého manažérkou je Mgr. Ľubica Kaiserová túto príležitosť nedávno využili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej žiaci III. B PS triedy. Na oddelení získali informácie o tom, akú starostlivosť si takéto deti vyžadujú, ako sa im podáva strava, vykonáva sa u nich hygiena, podávajú lieky a oboznámili sa aj so zdravotnou dokumentáciou, ktorá je diametrálne odlišná od dokumentácie na iných oddeleniach.

     • Pomoc pre Matejka

      V prvom polroku tohto školského roka školský časopis Kyslík spolu so Študentskou školskou radou spustili zbierku vrchnákov z pet fliaš organizovanú na pomoc malému Matejkovi, ktorému takto pomôžeme splniť jeho sen a sen jeho mamičky a dosiahne tak vďaka nám operáciu potrebnú na korekciu jeho vrodenej telesnej vady. S myšlienkou zbierať vrchnáky prišla na podnet vedúcej fyzioterapeutky Mgr. Barbory Košťálovej z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda odborná učiteľka - členka redakčnej rady časopisu Kyslík, PhDr. Anna Faborová. Oslovila členov Študentskej školskej rady a tí sa rozhodli pomáhať práve malému Matejkovi. Spolupráca medzi FRO na Antolskej naďalej pokračuje a nazbierané plasty pani učiteľka pri

     • Ozdravné cvičenie PILAKALAJOGA

      Milé študentky, študenti, priatelia, v rámci dištančného vzdelávania si zacvičte spolu so mnou 20 minút ozdravné cvičenie PILAKALAJOGA link: https://www.youtube.com/watch?v=vX-664CDSRs. Verím, že sa aktívne zapojíte a dáte mi aj spätnú väzbu ako ste sa po cvičení cítili. Teším sa, ak si zacvičia aj naše panie učiteľky a doprajú si takýto aktívny oddych pre svoje zdravie. „Do cvičenia“ priatelia, učiteľka TEV Anka Repková.

     • Okresné kolo v basketbale stredoškolákov

      Dňa 29.4. sme súťažili v okresnom kole v basketbale stredoškolákov „O pohár predsedu BSK“.
      V mimoriadne silnej konkurencii sme získali 5. miesto a diplom. Našu školu reprezentovali študenti: z II.MAS: Timotej Bordáč, Adrián Královič, Martin Pálka, Peter Šaliga, z II.B PS: Nicolas Novák a z III.MAS: Lukáš Bertók, Marek Blažo, Šimon Leščák a Adam Zelenka.

    • Deň narcisov na SZŠ
     • Deň narcisov na SZŠ

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už 26. krát. Výťažok zo zbierky pomáha Lige proti rakovine organizovať rôzne projekty, podpory pre pacientov a ich rodiny ale prispieva aj na samotnú liečbu ťažko chorých pacientov. A aj naši žiaci vyrazili tento rok do ulíc. Žiaci
      III. AV/MAS, I AV, I A PS a II. B. zaujali svoje stanovištia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, na Starom moste a pri obchodnom dome TPD. Milým úsmevom a dobrou náladou sa im podarilo vyzbierať krásnych 1387 eur. Sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť na pomoc Lige proti rakovine a rovnako, že napriek nútenej dvojročnej prestávke je stále veľa mladých ľudí ochotných pomáhať. Do zbierky Ligy proti rakovine môžete prispieť 3,-€ zaslaním SMS na číslo 848.Viac o zbierke: https://www.dennarcisov.sk/.
      ĎAKUJEME.

     • Úspech našej žiačky

      "Naša žiačka z III.AV/MAS Barbora Kapičáková je hráčkou slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie, ktorá na svetovom šampionáte vo francúzskom meste Angers obsadila 3. miesto. Blahoželáme k získaniu bronzovej medaile."

     • Orientačný beh

      Dňa 27.4. sme sa zúčastnili na VII. ročník pretekov o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu pre žiakov stredných škôl v školskom roku 2021/2022, ktorý organizoval Bratislavský samosprávny kraj, a Slovenský zväz orientačných športov Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6.
      V silnej konkurencii sme postúpili do krajského kola jednotlivcov, ktoré bude 18.5. V tomto kole nás reprezentovali dve družstvá: 1. dievčatá z I.B PS: Viktória Bačová, Eliška Bilinová a Alexandra Timková a z II.A PS Viktória Suchánková a 2. chlapci z II.MAS Adrián Královič, Adam Mercek, Peter Šaliga, z II.BPS Nicolas Novák a III.MAS Adam Zelenka.
      Držíme palce v Krajskom kole! Uč. TEV Anna Repková

     • Erasmus+ učiteľské mobility

      V rámci projektu Erasmus+ s názvom EuroMobilita – cesta k úspechu II. 2019 – 2022 sme úspešne zrealizovali 3 turnusy učiteľských mobilít na českých zdravotníckych školách. 1. turnus: PhDr. Eva Veselská, PhD., Mgr. Monika Peczová, Mgr. Emília Trpíšková a PhDr. Ľuboš Polák navštívili SZŠ v Šumperku. 2. turnus: PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Renáta Puškárová, Mgr. Janka Sedlárová a Ing. Janka Trebulová boli na SZŠ v Prahe. Učiteľské mobility sme zavŕšili tretím turnusom, počas ktorého vycestovala do Čiech na Strednú zdravotnícku školu v Prahe posledná dvojica, a to naša pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a odborná učiteľka PhDr. Iveta Valentová, PhD. Počas celého týždňa (25. 04. – 29. 04. 2022) mali pripravený rozmanitý pracovný program. Okrem toho sa zúčastnili aj spoločenských aktivít, ktorými v tom čase žila pražská SZŠ. Našu dvojicu hneď prvý deň privítala riaditeľka SZ

     • Okresné kolo v basketbale dievčat stredných škôl

      Dňa 21.4.2022 sme sa zúčastnili Okresného kola Bratislava 5 v basketbale dievčat stredných škôl „O pohár predsedu BSK“. Vyhlasovateľ MŠ SR a Okresný školský úrad, organizátor Bratislavský samosprávny kraj, usporiadateľ Gymnázium A. Einsteina. Našu školu reprezentovali: z I.A PS: Kristína Maďarová, Terézia Wilsh, z I.B PS: Veronika Bačová, Eliška Bilinová, Sofia Kinská, Klára Kožuchová, Alexandra Timková, z I.C PS Kristína Šuchová a z III.B PS Michaela Muškátová.
      Získali sme zaslúžené 3. miesto, pohár, diplom a medaily.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

      „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem.“ — John Fitzgerald Kennedy

      Zo zdrojov našej planéty Zem, berieme viac ako vraciame späť. Čistenie okolia školy od odpadkov je minimum ktoré môžeme spoločne urobiť. Naša škola pri príležitosti Dňa Zeme vo štvrtok 21. apríla 2022 organizovala brigádu, kde sa čistilo a skrášľovalo okolie a interiér školy. Do tejto aktivity sa zapojili všetky triedy prvých a druhých ročníkov denného štúdia. Konkrétne pracovné činnosti a pridelenie miesta brigády, určili žiaci I.DVS triedy, ktorí túto aktivitu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou zabezpečovali. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.

     • Súťaž "Silná ruka 22"

      Dňa 13.4. sme sa zúčastnili súťaže v pretláčaní rukou „Silná ruka stredoškolákov 22“ pre Západoslovenskú oblasť.
      Organizátorom bola Slovenská asociácia pretláčania rukou SAWA. Súťaž sa konala v Arena´s gym a z našej školy sa zúčastnili: z I. MAS: Pavol Horváth, Adam Tahotný, z II. MAS: Laura Jurášová, Adam Cigánek, Peter Šaliga, Adam Mercek, z III.MAS: Lukáš Bertok, Adam Zelenka a z III.B PS: Zina Mišáková, Boris Martin, Tomáš Smelík.
      Získali sme nasledovné ceny a postupujeme do celoslovenského kola v Košiciach:

     • Chuť žiť!

      "Trvalo mi dlho, kým som sa neskúmal očami niekoho iného." - Sally Field

      Mala by si zo sebou niečo robiť...Fú ty si ale nabral.... Možno dobre mienené neškodné frázy vedia človeku zničiť celý život. Poruchy príjmu potravy, alebo aj PPP, začínajú neškodne. Pomaly sa nám vplýžia do života a zasiahnu našu najcitlivejšiu stránku. Našu dušu.

     • Zbierka pre Ukrajinu

      „Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“
      Tomáš Garrigue Masaryk

      Už vyše mesiaca pretrváva vojenský konflikt u našich východných susedov. Stále viac a viac ľudí prichádza o strechy nad hlavou a žiaľ aj o svoje životy. Konflikt, ktorý nikto z nás nečakal sa dotkol aj nás a ani po niekoľkých týždňoch nevedno, kedy sa skončí. No nekončíme ani my. V duchu Hippokratovej prísah: ,,Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.“

     • Odborná exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny

      v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

      Žiaci denného štúdia I. DVS absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Zaujali ich veľmi prísne nariadenia týkajúce sa hygienicko- epidemiologického režimu oddelenia: Každý návštevník vstupujúci na oddelenie si musí obliecť jednorazový plášť, na rukách nesmie mať žiadne prstene, náramky, hodinky a ruky si musí dôkladne vydezinfikovať. Ide o špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pre deti, ktoré podstupujú liečbu a tiež pre deti v kritickom stave súvisiacim s vrodeným metabolickým ochorením. Žiakov zaujala zručnosť, s akou narábajú sestry s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, spôsob komunikácie s týmito deťmi a prvýkrát mali možnosť vidieť špeciálne lôžka pre novorodencov - inkubátory.

     • Vyučovanie v odborných učebniach

      V našej škole v odborných učebniach prebieha aj výučba v učebnom odbore sanitár (1-ročné, večerné štúdium). Vyučovací predmet Sanitárstvo - cvičenia, je jedným z profilujúcich predmetov a učitelia odborných predmetov ich na hodinách pripravujú tak, aby získali zručnosti na výkon ich odborných kompetencíí. Svoju prácu sa naučia vykonávať efektívne so zameraním na uspokojovanie potrieb pacienta a poskytovanie kvalitnej základnej sanitárskej činnosti. Umývanie vlasov na lôžku, je náročný výkon, ktorý sa žiaci v škole naučili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Gabriely Pénzesovej.

  • Partneri

  • Zvonenia

   Piatok 19. 8. 2022
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 747743
  •  

   Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“

   Baruch Spinoza

  •  Venujte nám 2% z Vašich daní.   Ďakujeme

   https://szsba.edupage.org/percenta2/