• Mobilný odber krvi 2. februára 2023 na našej škole

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Každý z nás pre svojich blízkych kupuje darčeky, ale ten najväčší darček pre človeka sa kúpiť nedá a to je zdravie. Po pandemickej prestávke obnovujeme dlhoročnú tradíciu na našej škole - dobrovoľné darovanie krvi. Pridajte sa k nám a darujte niekomu zdravie. Mobilný odber krvi sa bude konať dňa 2. februára 2023. Darovať krv môže každý, kto do tohto dátumu dosiahne 18 rokov a je zdravý. Mobilný odber bude súťažný o najväčší počet darcov krvi za triedu či už z radov žiakov, rodičov, kamarátov a známych. Trieda s najväčším počtom darcov bude odmenená. Podporte svoju triedu a získajte darcu, ktorý dňa 2. februára 2023 príde darovať krv.

     • LUSKÁČIK

      Posledný deň pred vianočnými prázdninami, dňa 22.12.2022, pripravila triedna učiteľka PhDr. Ivana Mráziková milé prekvapenie pre svoju triedu II.C PS v podobe návštevy Slovenského národného divadla v Bratislave. Balet od P. I. Čajkovského ,,LUSKÁČIK,, je krásnou vianočnou rozprávkou. Sviatočná divadelná atmosféra, nádherné kostýmy, hudba, tanec, úžasná scéna a excelentné výkony umelcov nás uviedli do krásnej vianočnej pohody. Ponorili sme sa do tejto nádhernej atmosféry Vianoc. Čarokrásne vianočné sviatky všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy  praje PhDr. Ivana Mráziková

       

     • Odborná exkurzia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení UNB

      Dňa 19.12.2022 sa žiaci IV.B PS zúčastnili odbornej exkurzie na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v Univerzitnej nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej ulici. Vedúca sestra FRO Mgr. Barbora Koštialová, nás oboznámila s prevádzkou oddelenia, názorne nám ukázala jednotlivé terapeutické postupy a procedúry: fyzikálna terapia, elektroliečba, termoterapia ( napr. liečba parafínom), hydroterapia, ergoterapia (liečba prácou). Žiaci a vyučujúce si aj prakticky vyskúšali jednotlivé účinky niektorých terapií. Na záver sme sa mali možnosť oboznámiť so špeciálnym vyšetrením denzitometria, ( je to vyšetrenie kostnej hmoty), ktoré sa najčastejšie vykonáva pri diagnóze osteoporóza. Obohatení o nové zážitky, sme odchádzali s vedomosťami ako si má človek správne udržiavať postoj tela, a tým predchádzať ochoreniam pohybového aparátu. Na záver ďakujeme našim odborným vyučujúcim: Mgr. Emílii Tŕpiškovej, PhDr. Ivane Mrázikovej a Mgr. Janke Sedlárovej za krásnu exkurziu.♥♥♥ 

      IV. B PS, žiačky Silvia Machalová, Viktória Poláková     

      PhDr. Ivana Mráziková, odborná učiteľka

     • Profesionálni vojaci na SZŠ

      12. decembra 2022 nás poctili svojou návštevou príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky profesionálni vojaci. Podieľajú sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, tiež pri likvidácii nebezpečných situácií ako povodne, zemetrasenia, požiare alebo pandémie. Vojaci nám predstavili jednotlivé zložky OS SR a vojenské zdravotníctvo. Súčasťou OS SR je aj Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to útvar, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie štátno-protokolárnych akcií vojenskými poctami pre štátnych a ústavných činiteľov SR, predstaviteľov vlád cudzích štátov, predstaviteľov Európskej únie a NATO. Žiaci našej školy mali možnosť vidieť zblízka promenádu vojakov v typickej historickej uniforme, ktorú si mohli aj vyskúšať. Chlapcov zaujali pušky s bajonetom. Naši žiaci si tak rozšírili svoj obzor o poznatky, ktoré dostali od tých najpovolanejších. 

     • EKOWORKSHOPY - PROSTREDIE A ZDRAVIE DETÍ

      Kvalita ovzdušia má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí, aj životné prostredie. Znečisťujúce látky, produkované napríklad nesprávnym vykurovaním domácností, či dopravou, sú neviditeľnou súčasťou vzduchu, ktorý dýchame. Problematiku prostredia a jeho vplyve na zdravie detí nám prišla formou ekoworkshopov 13. 12. 2022 priblížiť výkonná riaditeľka UNICEF Slovensko Ing. Mária Sliacka, ktorú na pôde školy privítala riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová. Workshopov  sa zúčastnili žiaci prvého ročníka,  ktorí sa spolu s lektorkou zamysleli nad tým, čo a ako ovplyvňuje zdravie detí, akým spôsobom sme vystavení toxickým látkam, ako vyzerajú celosvetové štatistiky. Dozvedeli sme sa napríklad, že vplyvom znečisteného ovzdušia, vody a potravín každý z nás neúmyselne spotrebuje štvrť kilogramu plastov za rok, čo sa rovná zjedeniu kreditnej karty každý týždeň. Kvalita ovzdušia je vyhodnocovaná meraním koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší aj na Slovensku SHMÚ. Na Slovensku však máme zatiaľ málo meracích staníc. Ak mestá a obce nemajú dostatok informácií o kvalite ovzdušia vo svojej lokalite, nebudú schopné určiť cielené opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Slovensko znečistené ovzdušie dlhodobo neriešilo. Za dlhoročné prekračovanie limitov znečistenia ovzdušia si minulý rok od Európskej komisie vyslúžilo žalobu na   Európskom súdnom dvore. Tešíme sa, že vďaka aktívnej spolupráci s UNICEF, práve naša škola je jedinou školou na Slovensku, ktorá má možnosť podielať sa na meraní kvality ovzdušia, najmä pevných častíc PM10 a PM2,5 pomocou merača, ktorý bol škole nainštalovaný v júni 2022. Na workshope boli predstavené i prvé výsledky, ktoré dokumentujú, že limity so začiatkom vykurovacej sezóny výrazne stúpli i v našom bezprostrednom okolí. Dlhodobé vystavenie sa týmto časticiam môže ovplyvniť pľúca a srdce.

     • Spolupráca s detskou onkológiou

      Každý z nás si uvedomuje, že mať v rodine onkologicky chorého je veľmi náročné pre všetkých. Tobôž ak sa jedná o deti. Vtedy to veľmi ťažko prežívajú nielen samotné deti, ale aj rodičia. Stretávajú sa počas liečby s rôznymi nástrahami – od bolesti, ťažkostí po liečbe až po nechutenstvo. Avšak práve pri takomto ochorení je dôležité, aby správna strava pomohla čo najlepšie zvládať ťažkú liečbu. Preto sme sa aj my – odborné učiteľky odboru asistent výživy a žiaci IV. ročníka – rozhodli aspoň trošku im v týchto ťažkých chvíľach pomôcť. V rámci krúžkovej činnosti sme začali spoluprácu s Klinikou detskej onkológie a hematológie. Našou prioritou je edukácia predovšetkým rodičov ale aj starších detí po stránke výživovej. V stredu 7.12.2022 sme pripravili prvú edukáciu na tomto oddelení. Zúčastnili sa jej mamičky, keďže deti vzhľadom k liečbe nemohli ísť do spoločných priestorov. Zaujímali ich rôzne informácie pri jednotlivých štádiách liečby, ako bojovať so zmenou chutí, ktorým potravinám sa vyhnúť, ako nakombinovať jedálniček, ak sa objavia aj iné pridružené ochorenia. Debata bola veľmi plodná, mamičky mali naozaj množstvo otázok. Taktiež ich zaujímali „overené informácie“ , o ktorých sa dočítali na internete. Samozrejme, tiež sme ich upozornili na rôzne nezmyselné rady, ktorým je potrebné sa vyhýbať. Naše študentky pre detí aj mamičky pripravili chutné ovocné jednohubky a vysvetlili im dôležitosť príjmu ovocia u detí. Zároveň ich aj upozornili, ktoré ovocie je vhodné a ktorému by sa radšej mali vyhnúť. Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v priebehu januára, kde bude zasa téma zelenina a jej význam pri onkologickom ochorení. Janka Trebulová, odborná učiteľka AV

     • Vianočné prekvapenie pre deti z NÚDCH  na Klinike detskej chirurgie v Bratislave

      Blížia  sa najkrajšie sviatky v roku. Väčšina z nás ich bude prežívať v kruhu svojich najbližších. Pre niektorých búdu však tieto Vianoce iné, ťažšie, ako po ostatné roky. Žiačky triedy DVS sa rozhodli zorganizovať, v spolupráci s Mgr. Zuzanou Szeberényiovou a manažmentom  školy, vianočné prekvapenie pre deti z NÚDCH  na Klinike detskej chirurgie v Bratislave. Balíčky pripravili žiaci našej školy 6. decembra.   Do nich vložili pre deti pastelky, hračky, sladkosti a knižky, aby im pobyt v nemocnici ubehol čo najrýchlejšie a mohli počas neho stimulovať svoje zmysly.  Žiačky DVS odniesli balíčky priamo na oddelenie, kde  ich prebrala Mgr. Zuzana Medveďová, vedúca sestraVeríme, že aj takýmto malým skutkom, každý z nás dokáže preniesť vianočné svetlo tam, kde bliká slabšie, aby sme tak pomohli rozsvietiť a rozžiariť tváre tých najmenších. Veď práve o tom sú Vianoce. Krásne sviatky  Mgr. Zuzana Szeberényiová

     • Mikuláš 06.12.2022

      Naša škola dnes žila odkazmi Svätého Mikuláša. Mikulášska tradícia sa uplatňuje s veľkou húževnatosťou už niekoľko storočí až dodnes. V súvislosti s týmto sviatkom sa dňa 6. decembra konala na našej škole Mikulášska párty. Žiaci zhotovovali adventné vence, priniesli upečené koláčiky, ktoré boli vyhodnotené a boli sladkým darom pre všetkých. Medzi žiakmi boli aj seniori s Denného centra pre seniorov na Strečnianskej ul. 18, ktorí ponúkali svoje vianočné produkty. Žiaci pripravili pre deti z NÚDCH Limbová 1, BA z chirurgického oddelenia Mikulášske balíčky, ktoré žiaci II. DVS triedy s pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odnesú, aby potešili malých pacientov. Súčasne žiaci I. PS 2r. s triednou učiteľkou Mgr. Monikou Gelenekyovou spríjemnili mikulášsky deň seniorom z SSS Vavilovova a Mlynarovičova.

     • Odborná prax žiakov I. PS 2. r (večerné štúdium)

      Odborná prax žiakov I. PS 2. r (večerné štúdium) v SSS Vavilovova dňa 6. 12. 2022 na Mikuláša, bola trocha iná, ako po iné dni. Po prebudení klientov a raňajkách im žiaci a učitelia pripravili Mikulášske posedenie s balíčkami, ktoré im vlastnoručne pripravili. Klientov navštívil Mikuláš, anjel a čert s množstvom dobrôt, edukačných príhovorov a vianočných kolied. Vianočnú atmosféru priniesli aj ležiacim klientom na izbách. Následne sa s nimi porozprávali o ich životných príbehoch. Dúfame, že žiaci večerného štúdia, ktorí sa vrátili do detských liet, klientom takouto formou spríjemnili deň a priniesli radosť a pokoj do duše nielen im, ale aj sebe. Z ich láskavých pohľadov a zo silných stiskov ich rúk si myslíme, že sa nám podarilo naplniť naše snaženie. Tešíme sa, že sme niekomu tak krehkému a láskyplnému mohli aj my svojou prítomnosťou spríjemniť deň.

     • Teória v praxi

      "Prevencia nozokomiálnych nákaz sa začína na Oddelení centrálnej sterilizácie", hovorí Mgr. Alžbeta Malinová vedúca laborantka Oddelenia centrálnej sterilizácie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda UNB. O tom, že je to tak, sa boli presvedčiť žiaci I. C PS. So záujmom si prezreli jednotlivé úseky centrálnej sterilizácie. Videli to, čo im v škole nedokážeme sprostredkovať - dezinfekčné prístroje, sterilizačné prístroje, obalový materiál. Pani magistra im vysvetlila, akou cestou musí prejsť zdravotnícka pomôcka, aby sa stala sterilnou. Na záver exkurzie žiaci boli na centrálnej úprave postelí. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. a PhDr. Gabriela Pénzesová 

     • Projekt „Zdravá  škola“ alebo „Škola podporujúca zdravie“ 

      Projekt „Zdravá  škola“ alebo „Škola podporujúca zdravie“  je rámcovým programom WHO, ktorého podstatou je vytvorenie zdravého prostredia v školách a výchova žiakov ku zdravým životným návykom a zdraviu prospešnému správaniu. V rámci tohto projektu naša škola každoročne realizuje ukážku správneho poskytnutia laickej prvej pomoci žiakom Strednej elektrotechnickej školy v Bratislave na Zochovej ulici. Tento rok sme,  s rovnakým zámerom (ukážka správneho poskytnutia laickej prvej pomoci) navštívili  súkromnú Strednú odbornú školu veterinárnu v Bratislave Pod Brehmi. Prezentácia ukážok správne poskytnutej laickej prvej pomoci vyvolala u žiakov veľký záujem. Budúci „veterinári“ mali možnosť vyskúšať si kardio-pulmonálnu resuscitáciu (KPR) pod odborným dohľadom záchranárky Mgr. Michaely Černajovej. Okrem KPR si mohli žiaci osvojiť základné zručnosti pri poskytovaní laickej prvej pomoci  formou „rovesníckeho vyučovania“. V tomto smere oceňujeme edukačné aktivity žiakov Verony Kľúčárovej, Karolíny Bratovej a Oskara Molnára. Všetci traja prezentovali našu školu (a študijný odbor praktická sestra) v celom spektre ukážok poskytovania laickej prvej pomoci na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni. Vďaka 3D aplikácii anatomyka mohli žiaci súkromnej strednej veterinárnej školy  nahliadnuť do sveta virtuálnej anatómie ľudského tela. Postupným „odkrývaním“ jednotlivých častí ľudského kostro-svalového systému, žiaci oboch škôl (so štipkou pomoci PhDr. Ivety Valentovej. PhD.) našli musculus gracilis či biceps femoris nielen na ľudskom, ale aj na zvieracom  organizme, čo všetkých pobavilo. Celú aktivitu zastrešili riaditeľky oboch škôl – Mgr. Erika Melichová a PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

     • Návšteva Nemocnice Bory

      Dňa 29.11 sme - žiaci IV.B triedy, odbor praktická sestra navštívili novopostavenú najmodernejšiu Nemocnicu Bory v Bratislave, ktorá sa plánuje otvoriť v marci 2023. Úvodnú prezentáciu a prehliadku nemocnice nám sprostredkovala manažérka vzdelávania pre zdravotnícke profesie PhDr. Lucia Lieskovská. Dozvedeli sme sa nové a zaujímavé informácie, o ktorých sme zatiaľ nemali šancu počuť. V Nemocnici Bory budú pracovať erudovaní odborníci nie len zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Nemocnica bude pozostávať z takmer 1500 pracovníkov, ktorí sa budú naplno venovať pacientom. Taktiež sme sa dozvedeli 7 princípov Nemocnice Bory(nižšie fotka). Ošetrovateľskému personálu budú v práci pomáhať nové technológie a inovácie. Žiaci aj odborní pedagógovia boli oboznámený s tzv. systémom plávajúcich lôžok. Zaujalo nás pracovisko urgentného príjmu, ktoré zahŕňa nový systém triáže pacientov, tento proces zahŕňa sestru ktorá triedi pacientov do farebných kategórii podľa závažnosti stavu pacienta. Jedna z ďalších zaujímavostí Nemocnice Bory je ,že  jej súčasťou je centrálna prípravovňa liekov ktorá ušetrí sestrám čas. Dôraz bude kladený na vysoko profesionálnu komunikáciu s pacientami ale aj medzi zamestnancami. V konečnom dôsledku hlavne pacient je ten, ktorý ocení a posúdi kvalitu poskytovanej starostlivosti.     Mullerová Darina, Baloghová Ema

     • Rovesnícke vzdelávanie

      Dňa 23. 11. sa trieda IV.B PS spolu s triedou IV.AV podieľali na akcii s názvom Rovesnícke vzdelávanie. Spoločná hodina sa uskutočnila v priestoroch učebne oddelenia liečebnej výživy v UNB sv. Cyrila a Metoda na Antolskej. Diskutovali sme a rozprávali  sa  o  kardiovaskulárnych chorobách ako je Hypertenzia a Infarkt myokardu. My, budúce praktické sestry sme  si pripravili  vysvetlenie  problematiky týchto civilizačných ochorení, ich príčin, najmä ovplyvniteľných rizikových faktorov. Ďalej sme  vysvetlili ich  diagnostiku a terapiu. Zamerali sme sa  na  poskytovanie  ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s týmito ochoreniami. Naše spolužiačky zo IV. AV triedy  na nás nadviazali  a podrobnejšie oboznámili prítomných o diétnych postupoch. Prezentovali vhodné a nevhodné jedlá  a nápoje pre pacientov, ktorí sa liečia na hypertenziu a sú po IM. Priblížili nám aj problematiku stravovania pacientov s civilizačným ochorením - Obezita, ktoré je v dnešnej dobe veľmi rozšírené. Pani profesorky nám vzájomne podrobne objasnili charakteristiku našich odborov a ich špecifiká. Ďalej nasledovala vzájomná diskusia s otázkami a odpoveďami. Pre nás žiakov , to bola veľmi zaujímavá forma vzdelávania pri ktorej sme sa v rámci odborov lepšie spoznali a môžeme povedať, že lepšie chápeme významu asistentov výživy v dietoterapii pacientov.

     • Odborná klinická prax II. DVS

      Žiaci vyššieho odborného štúdia študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra absolvujú odbornú klinickú prax na predpísaných školiacich pracoviskách, ktoré dávajú žiakom reálny pohľad na výkon ich budúceho povolania. V týchto dňoch II. DVS trieda vykonáva odbornú prax na Gastroenterologickej klinike SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ul. Okrem práce na lôžkovom oddelení žiaci chodia aj na oddelenie gastrointestinálnej endoskopie, kde majú možnosť vidieť a asistovať pri endoskopických vyšetreniach. Asistujú pri bežných výkonoch ako je gastroskopia, kolonoskopia a rektoskopia, ale aj pri náročnejších a špecifickejších výkonoch ako je ERCP. ERCP je špecifické hlavne tým, že sa pri ňom využíva RTG, preto ženy prítomné pri vyšetrení nesmú byť tehotné a všetok personál sa pri vyšetrení musí chrániť ochrannými vestami.  Ďakujeme personálu za možnosť absolvovania takejto praxe, z ktorej si odnášame veľa nových vedomostí a skúseností.

     • Odborná exkurzia v dialyzačnom stredisku B. Braun

      Študenti študijného odboru II. PS 2 r. spolu s odbornými učiteľkami absolvovali odbornú exkurziu v Dialyzačnom stredisku B. Braun vo Vrakuni.  Vedúca sestra strediska Mgr. Iveta Kobrtková predstavila študentom prostredníctvom prezentácie dialyzačné stredisko, priblížila funkciu obličiek, možnosti liečby ochorenia obličiek, druhy dialýzy (hemodialýza, peritoneálna dialýza), frekvenciu a dĺžku trvania dialýzy, diétne odporúčania pri zlyhávaní obličiek ,komplexnú dialyzačnú starostlivosť o pacientov. Následne sa študenti oboznámili s priestorovým a materiálno-technickým vybavením strediska B Braun, ako i so samotnou dialyzačnou terapiou pacientov v praxi. Súčasťou dialyzačného strediska je nefrologická ambulancia zameraná na prevenciu, poradenstvo, stanovenie diagnózy a na terapiu ochorení obličiek. V ambulancii venujú pozornosť aj pacientom zaradeným do transplantačného programu. Dialyzačné stredisko B. Braun poskytuje  prvotriednu odbornú starostlivosť, kvalitnú dialyzačnú starostlivosť s cieľom zvýšiť a udržať kvalitu života pacientov s chronickým ochorením obličiek. Viete, že každoročne si druhý marcový štvrtok pripomíname Svetový deň obličiek? Budúci rok Svetový deň obličiek pripadá na 9. marec 2023. Cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame zdravých obličiek. Pri príležitosti tohto dňa nefrologické pracovisko B. Braun každoročne realizuje bezplatné vyšetrenie obličiek zamerané na vyšetrenie krvného tlaku, glykémie a moču. Obličky majú vplyv na celý organizmus, pretože nie sú len centrom vylučovania, ale aj  orgánom, ktorý riadi vodný a minerálny metabolizmus. Prevenciou a elimináciou rizikových faktorov môžeme ochoreniam obličiek predísť a žiť plnohodnotný a kvalitný život. Ďakujeme vedúcej lekárke MUDr. Eva Hirnerovej, Ph.D. že nám umožnila zrealizovať exkurziu na ich pracovisku a vedúcej sestre Mgr. Ivete Kobrtkovej ,ktorá nás ochotne a erudovane oboznámila s danou problematikou , s prácou  v Dialyzačnom stredisku B.Braun.

     • II.DVS na odbornej exkurzii na pracovisku hemodialýzy

      Dňa 1.12. 2022 absolvovala trieda II.DVS spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou odbornú exkurziu na pracovisku hemodialýzy v UNB Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici. Skúsené a milé sestry im ukázali celý priebeh dialýzy, videli rôzne druhy špecifických cievnych vstupov, ktoré sa pri dialýze využívajú. Samotní pacienti im vyrozprávali život pacienta odkázaného na dialýzu. Ďakujeme celému personálu hemodialyzačného pracoviska a MUDr. Jozefovi Kalužayovi, PhD. zo IV. internej kliniky LFUK a UNB za milý prístup, odborný výklad a za možnosť absolvovať takúto odbornú exkurziu.