• Učiteľ/ka SŠ - Anglický jazyk

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou anglický jazyk a literatúra.

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.


    Kontaktné informácie

    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    P.O.BOX 14
    85105 Bratislava-Petržalka

    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Učiteľ/ka SŠ - Odborná prax, Odborné predmety, Zdravie a klinika chorôb

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou Ošetrovateľstvo, DPŠ

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    www.szsba.sk

    Kontaktná osoba:
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Učiteľ/ka SŠ - Masáže

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Hľadáme pedagogického zamestnanca do študijného odboru Masér s aprobáciou fyzioterapia, ošetrovateľstvo - rehabilitácia, diplomovaný fyzioterapeut.

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.


    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    www.szsba.sk

    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Školský digitálny koordinátor

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Požiadavky na uchádzača:
    výborná znalosť digitálnych technológií

    Vzdelanie:
    Pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1, Zákon č. 138/2019 Z. z..

    Pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia je to vzdelávací program Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu).

    Záujemca musí mať minimálne 3 ročnú pedagogickú prax.

    Viac informácií:
    https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/
    https://www.skolskyportal.sk/personalistika/nova-pozicia-skolsky-digitalny-koordinator

    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

    Kontaktné informácie:
    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    https://szsba.edupage.org/?

    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018
  • Učiteľ/ka SŠ - Slovenský jazyk

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    1.9.2022
   • Požiadavky:
    Znalosť práce s PC
    Práca s internetom, práca s programom Word, Excel, Power Point,Office365

    Vzdelanie
    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    Ďalšie požiadavky
    Potrebné doklady:
    • doklady o vzdelaní (diplom, DPŠ)
    • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
    • motivačný list
    • profesijný životopis
    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
    • zdravotná spôsobilosť
    • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

    Kontaktné informácie

    Adresa školy alebo zariadenia
    SZŠ
    Strečnianska 20
    85105 Bratislava-Petržalka
    www.szsba.sk
    Kontaktná osoba
    Simona Kolínková
    0915734018