• Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia   1. ročníkov
     • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 1. ročníkov

      Dňa 18.10.2021 absolvovali žiaci 1. ročníkov Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Zo základne v Bratislave - Dúbravke sa vydali po trase na Biele skaly. Prostredie a príroda boli v tomto jesennom čase okúzlujúce. Žiaci zvládli orientáciu v teréne, topografiu i zdravotnícku prípravu. Ani nepríjemne chladné počasie neubralo na akčnosti žiakom I.C PS, ktorí zanietene pomáhali svojej triednej učiteľke PhDr. Ivane Mrázikovej na stanovišti prvej pomoci. Svojim spolužiakom zo študijných odborov AV, MAS a PS názornými  ukážkami približovali ošetrenie  zraneného v prírode, privolanie lekárskej prvej pomoci, a tiež transport zraneného v teréne.

      PhDr. Ivana Mráziková 

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

      15. 10. 2021 Na prezentácii projektov v rámci #ErasmusDays sme privítali aj naše bývalé žiačky – účastníčky odbornej stáže v rámci prvého Erasmus+ projektu, ktoré sa podelili s nami o skúsenosti a zážitky. Teší nás, že sú úspešné - jedna pokračuje v štúdiu diplomovanej všeobecnej sestry na našej škole a druhá pracuje ako sestra na Klinike otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB. Okrem toho si tretiaci vypočuli aj prezentáciu s informáciami o novom schválenom projekte, ktorý sa začne 15. decembra 2021 a bude trvať do 14. októbra 2022. Projekt s názvom „EuroMobilita – cesta k úspechu III“ je určený pre 10 vybraných žiakov tretích ročníkov. Hlavnou aktivitou v projekte je dvojtýždňová odborná stáž na vybraných klinikách Fakultnej nemocnice Brno, Česká republika. 

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

      Dňa 15.10.2021 sa staneme aspoň na jeden deň súčasťou Erasmus komunity! Zapojíme sa do medzinárodnej aktivity #ErasmusDays. Pripravená je prezentácia programu Erasmus+ a nového schváleného projektu pre žiakov tretích ročníkov. Program: 9,00 hod. trieda III. AV/MAS, 10,00 hod. trieda III. APS. Stretneme sa v prednáškovej miestnosti č. 43. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí už tretíkrát. Minulý rok mnoho škôl urobilo veľa pre svoje okolie a svoju komunitu. Zorganizovali 65 podujatí, ktoré boli inšpiráciou pre ostatných po celom svete. Tento rok môžeme na mape sveta zviditeľniť Slovensko ešte viac!

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

      Počas prezentácie našej školy v nákupnom centre Nivy sa o našu prácu a štúdium žiakov v našej škole zaujímali  minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a župan Mgr. Juraj Droba, MA, MBA predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

      Na akcii Župné dni som sa zúčastnila prvýkrát, a musím povedať, najskôr ako matka ôsmaka, že to bola výborná akcia, ktorá celkom iste pomohla nerozhodným žiakom základných škôl, minimálne zorientovať sa v tom, čo by po skončení základnej školy chceli profesionálne robiť, kde by sa chceli ako odborníci uplatniť. No a pre tých žiakov základných škôl, ktorí už boli rozhodnutí, to bola možnosť utvrdiť sa vo svojom výbere budúceho štúdia/povolania. Pre rodičov to bola príležitosť získať/overiť si informácie o škole, čo v konečnom dôsledku im pomohlo usmerniť rozhodnutie svojich detí.

         Ako učiteľka musím povedať, že každá škola, ktoré sa tejto akcie zúčastnila, chcela ponúknuť maximum. Samozrejme ani naša Stredná zdravotnícka na Strečnianskej nebola výnimkou. Záujemcom – žiakom a aj ich rodičom – sme sa nielen my učitelia, ale aj naši žiaci snažili odpovedať na všetky zvedavé otázky. Z mojich postrehov sa záujemcovia o štúdiu, (žiaci základných škôl) usilovali získať informácie „z prvej ruky“ – teda od študentov našej školy. Určite im rozhovor s nimi bol bližší ako s dospelákom a ešte učiteľom.J

         Prezentácia bola perfektným prierezom všetkého, čo naša škola ponúka – od odborov, cez prijímacie skúšky, štúdium na škole, ale ponúkli sme aj možnosti uplatnenia v praxi, či možnosti ďalšieho vzdelávania. Nezabudli sme vyzdvihnúť naše super novinky a TOP BENEFITY – nové učebne pre študijné odbory masér a asistent výživy, program anatomyca - vynikajúcu učebnú pomôcku pri vyučovaní anatómie a fyziológie človeka, či modernú odbornú učebňu i pre praktické sestry. Podnetné boli tiež informácie o školiacich pracoviskách, kde sa realizuje praktické vyučovanie a kde vlastne dochádza k spojeniu teórie s praxou. Verím, že obe formy prezentácie školy (power-pointová aj osobná) pomohli mnohým žiakom rozhodnúť sa pre štúdium na našej škole.

      Ing. Janka Trebulová

       

    • Župné športové dni BSK
     • Župné športové dni BSK

      Dňa 06.10.2021 sa v športovom areáli Mladá Garda v Bratislave, konal ďalší  ročník podujatia Župný športový deň pre stredoškolákov zorganizovaný Bratislavským samosprávnym krajom spolu s partnermi pôsobiacimi v oblasti športu. Vyše tisíc študentov si zmeralo sily v deviatich disciplínach – volejbal, florbal, futbal, plážový volejbal, vedomostná súťaž, beh na 100 m, beh na 800 m, štafeta a skok do diaľky. Cieľom bolo priniesť na školské ihriská takýto druh podujatia, motivovať študentov k športu, sebarealizácii, prekonávaniu samých seba a podporiť v nich súťaživosť. Zámerom župy je podpora športu, čo potvrdzuje budovaním a obnovou športovísk, podporou športových aktivít a projektov na školách či rôznych podujatiach. Pre našu školu sme si odniesli trofej za tretie miesto z plážového volejbalu.

     • ISIC

      Známky ISIC a ITIC sa cez školu (bez poštovného) dajú objednať len do konca októbra. Potom už len cez eshop https://www.objednaj-preukaz.sk/ aj s poštovným navyše. Nové preukazy sa dajú objednávať stále.

      Mať platný preukaz s platnou známkou sa zvlášť oplatí maturantom. Prvýkrát budú môcť cestovať so zľavou aj cez nasledujúce letné prázdniny, až do 30.09.2022.

      Viac na https://isic.sk/cestujsappkou/ 

    • Naša škola v popredí inovácií
     • Naša škola v popredí inovácií

      Vážení kolegovia a rodičia, milí študenti,

      dovoľte mi oznámiť Vám, že naša škola ako prvá stredná škola na Slovensku začína používať pri výučbe anatómie aplikáciu  Anatomyka  https://www.anatomyka.com  .

      Pre všetkých prvákov je táto aplikácia zdarma a môžu ju používať na svojich mobilných zariadeniach počas celého školského roka. Ostatní žiaci si ju môžu zakúpiť so zľavou 50 % a využijú ju nielen na mobilných zariadeniach, ale zároveň aj na svojom PC/Mac.

      Verím, že aplikácia Anatomyka, Vám uľahčí štúdium a zároveň Vám priblíži neskutočný svet ľudskej anatómie.

      Viac informácií u vyučujúcej PhDr. Ivety Valentovej PhD.

      Návod na inštaláciu https://www.anatomyka.com/anatomyka-atlas-for-students/szsba/ .

       

      PhDr. Janka Gabaľová PhD.

      riaditeľka školy