• Exkurzia na KAIM

      Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov je vysoko špecializovaným zdravotníckym pracoviskom, ktorú tvoria tri oddelenia; oddelenie anestéziológie, manažujúce starostlivosť o pacienta pred, počas a po operácii, oddelenie intenzívnej medicíny II – hrudníková chirurgia, poskytujúce starostlivosť o pacientov s ochorením pľúc a napokon oddelenie intenzívnej medicíny I.  Práve s týmto oddelením sa počas exkurzie oboznámili žiaci IV. A PS triedy pod vedením Mgr. Aleny Sušilovej.

      Resuscitačný vozík s pomôckami ku kardiopulmonálnej resuscitácii, defibrilátor, špeciálne polohovacie lôžka s antidekubitárnym matracom, prístroje na monitorovanie vitálnych a fyziologických funkcií, odsávacie zariadenie, prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu, prístroj na dialýzu boli len niektorými pomôckami, ktoré nám prezentovala vedúca sestra KAIM Mgr. Andrea Stanovská. Zároveň nás oboznámila s náročnou prácou sestier v poskytovaní tímovej komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov so srdcovým a respiračným zlyhávaním,  mnohopočetnými poraneniami, ťažkými akútnymi otravami.

      So slovami „viac ako poďakovanie pre nás všetkých bude, keď k nám prídete pracovať a stanete sa súčasťou nášho pracovného kolektívu“, sa s nami vedúca sestra KAIM Mgr. Andrea Stanovská rozlúčila.

     • Národná transfúzna služba 🩸🩸🩸

      Žiaci učebného odboru SANITÁR v rámci témy organizácie práce na jednotlivých úsekoch zdravotnej starostlivosti, navštívili Národnú transfúznu službu v Ružinove. Vedúca lekárka MUDr. Katarína Kusendová, PhD. ich previedla úsekom transfúznej služby. Žiaci sa oboznámili s úlohou darcovstva krvi a pracovným zaradením sanitára v danom úseku práce. Dozvedeli sa v čom spočívajú pracovné činnosti sanitára, mali možnosť byť súčasťou celého procesu od registrácie až po samotný odber. Exkurzný vstup ich zaujal natoľko, že sa dvaja žiaci rozhodli pre dobrovoľné darovanie krvi. Učiteľky odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Gabriela Pénzesová, PhDr. Katarína Chandogová, MBA, Mgr. Katarína Adamová ich sprevádzali na odbornej exkurzií a tak tiež získali reálny pohľad na transfúziológiu a jej služby.

     • Exkurzia v CINRE ❤

      Exkurziami na špičkových zdravotníckych pracoviskách dávame praktickému vyučovaniu atraktívnejší rozmer. Tak tomu bolo aj pri návšteve Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, známe pod skratkou CINRE. Po jednotlivých lôžkových oddeleniach nás sprevádzala námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Barbara Kovariková, ktorá nám ukázala zanietenosť a srdečnosť jednotlivých členov zdravotníckeho tímu od lekárov, sestier, praktických sestier, rádiologických laborantov až po sanitárov. Dostali sme sa aj na rádiologické pracovisko, kde sa vykonáva rádiologická intervenčná liečba pri akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhodykoronárna angioplastika a stenting po infarkte myokardu, ošetrenie krvácajúcich a nekrvácajúcich mozgových aneuryziem, endovaskulárna liečba akútnej či chronickej končatinovej ischémie a veľa ďalších zákrokov. Zaujímavé bolo tiež vidieť stavebné usporiadanie jednotlivých lôžkových oddelení do polkruhu. Sestra tak nemusí nabehať „dlhé kilometre“ od prvej izby po poslednú. Žiaci IV. APS so svojimi odbornými učiteľkami PhDr. Zuzanou Schmidtovou, PhD. a PhDr. Luciou Andelovou, PhD., MPH. srdečne ďakujú pani námestníčke, že im venovala svoj drahocenný pracovný čas.

     • Okresné kolo SŠ vo volejbale mix, Bratislava 5

      28. februára sa naši študenti zúčastnili OKRESNÉHO  KOLA SŠ vo volejbale mix, BA. Podľa pravidiel turnaja sa mohli zúčastniť spolu chlapci a dievčatá v jednom družstve. Desať stredných škôl z bratislavskej Petržalky si zmeralo svoje sily v troch skupinách: A, B, C. V „B“ skupine sme súperili s SPSE Hálova ,  Bil. gymnázium C.S.Lewisa, a Ev. lýceum z Vranovskej. Do finále postúpili dievčatá a chlapci z Ev. lýcea z Vranovskej. Tímy umiestnené na prvom mieste vo svojich skupinách postúpili do finálovej skupiny.

       PORADIE VO FINÁLOVEJ SKUPINE

      1. SŠ-Gymnázium Pankúchova – postup do „Krajského kola“ BSK !!!
      2. Evanjelické lýceum Vranovská
      3. SOŠ Farského
      4. SPSE Hálova
      5. SZS Strečnianska
      6. OA Dudova
      7. Biling. gymnázium C. S. Lewisa
      8. Súkr. stredná športová škola Sklodowska
      9. Súkr. ŠUP – Vlastenecké námestie
      10. Súkromné gymnázium Mercury

      Našu školu reprezentovali:

      A. Kohút, A. Zelenka - 4.MAS, T. Smelík, K. Vašek - 4.B, P. Šaliga, H. Šimeková, Z. Bertová, S. Šunderlíková – 3.MAS

      VŠETKÝM  NAŠIM  ŠTUDENTOM  ĎAKUJEME  ZA  REPREZENTÁCIU ŠKOLY. PaedDr. Mária Suchánková.

     • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      Dňa 28. 2. 2023 sa naša žiačka Tamara Šišoláková z III. APS triedy, zúčastnila 69. okresného kola celoslovenskej postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy vo V-klube na Nám. SNP v Bratislave. Táto žiačka bola víťazkou školského kola tejto súťaže. Dnešný deň súťažili v tejto súťaži žiaci stredných škôl a dospelí z okresov Bratislava III., Bratislava V., Malacky a Pezinok. Podujatie sa konalo v čase od 9,00 do 16,30 hod. Naša žiačka si vybrala báseň od indicko-kanadskej autorky Rupi Kaur, ktorú prebásnila Mirka Ábelová pod názvom „Výkonnostná úzkosť“. Báseň rezonuje svojou aktuálnou témou dnešných dní, kedy mnoho ľudí zápasí s časom, všetko chcú stihnúť a pritom im niekedy unikajú podstatné veci v živote. Žiačka podala veľmi dobrý výkon. V dôsledku veľmi silnej konkurencie síce nezískala umiestnenie, ktoré by jej umožnilo postúpiť do ďalšieho kola súťaže, určite si však odniesla silný umelecký zážitok, cennú skúsenosť a mohla si vypočuť hodnotné rady od hodnotiacej poroty, pozostávajúcej z troch odborníkov v tejto oblasti. Bolo naozaj veľmi prínosné aj pre mňa, ako sprevádzajúcej učiteľky, stráviť veľmi podnetný čas na tomto skvelom podujatí. Mohli sme si vypočuť množstvo naozaj veľmi dobre pripravených poetických a prozaických textov na vysokej umeleckej úrovni. Súťažiaci si vybrali väčšinou úryvky diel zo súčasnosti, ale mohli sme sa stretnúť aj s ukážkami zo starších, klasických literárnych diel zo svetovej i slovenskej literatúry. Prekvapivé bolo napríklad vystúpenie súťažiacej, ktorá si vybrala úryvok z poviedky od Martina Kukučína „Keď báčik z Chochoľova umrie“. Po vypočutí si príspevkov všetkých súťažiacich sa porota asi od 15,00 hod. venovala podrobnému rozboru prednesu každého jedného súťažiaceho, čo bolo síce časovo náročné, ale zároveň  to všetkým účastníkom veľmi pomohlo uvedomiť si, v čom by sa prípadne mohli zlepšiť, na čom by mohli v budúcnosti viac popracovať, aby sa už takto výborné výkony stali ešte lepšími. Verím, že aj našu žiačku Tamarku Šišolákovú táto cenná skúsenosť posunie vpred v napĺňaní stále vyšších cieľov a v dosahovaní stále lepších výsledkov aj nad rámec jej študijných povinností.   Spracovala: Mgr. Miriam Beláňová          

     • Vyhodnotenie súťaže EXPERT geniality show

      Naši žiaci sa po prvýkrát zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show a dosiahli krásne výsledky. Garantom súťaže bola učiteľka matematiky a fyziky RNDr. Alica Kubošková, ktorá obdŕžala diplomy a ceny pre účastníkov. S pani riaditeľkou PhDr. Jankou Gabaľovou, PhD. odovzdala žiakom ocenenia v priestoroch školy a poďakovala im za vzornú reprezentáciu. Každý zúčastnený žiak bol ocenený, extra ocenení boli „Expert v téme“, čo znamená, že žiak sa umiestnil medzi 25% najlepších žiakov na Slovensku a „Top Expert“ 25% najlepších na Slovensku celkom po vyhodnotení všetkých tém. Teší nás, že 13 žiakov bolo „Expert v téme“ a 7 žiakov „Top expert“. Gratulujeme.

     • EKO HACKATHON 2023 s UNICEF Slovensko

      9. február 2023 sa na SZŠ niesol v znamení EKO HACKATHONU 2023 pod záštitou riaditeľky školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. a odborným vedením 10 mladých spíkrov a mentorov UNICEF Slovensko. Zúčastnili sa ho žiaci dvoch škôl sídliacich v jednej budove na Strečnianskej 20, 50 žiakov SZŠ a 24 žiakov SOŠP. 

      Ráno sa začal program prezentáciami projektov a práce UNICEF. Následne sa účastníci podujatia rozdelili do šiestich pracovných skupín v troch blokoch, ktorí pracovali v doobedňajších hodinách na vlastných  riešeniach pod vedením mentorov z praxe. Nosnou  témou EKO HACKATHONU 2023 boli KLIMATICKÉ ZMENY. Prváci z oboch škôl hľadali spôsoby ako reálne prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, motivovaniu k ekologickému správaniu sa, zlepšeniu okolia školy.

      1. BLOK – KLIMATICKÉ ZMENY - kampaň

      a) Stručná prezentácia, čo všetko je v ovzduší. 

      b) Príprava kampane SKUPINA 1:  Čo je vo vzduchu? - ako o tom jednoducho hovoriť.

      SKUPINA 2:  Aké dopady na naše zdravie má zlé ovzdušie. 

      c) Meranie ovzdušia a monitor - starostlivosť (pomôcť sledovať keď to nefunguje).

      d) Návrh organizačného zabezpečenia spolupráce s UNICEF Slovensko (kampane na monitor, hlásenie nefunkčnosti monitoru, ..).

      2. BLOK – KRAJŠIA ŠKOLA – návrh revitalizácie školskej záhrady

      a) Prezentácia nápadov z predošlého Hackathonu. 

      b) Návrh záhrady a okolia (nápady), kto sa bude o ňu starať počas školského roku, počas prázdnin- 

      c) Informačné tabule - aké a čo na nich, kde umiestniť. 

      d) Návrh organizačného zabezpečenia spolupráce s UNICEF Slovensko (ako budú pokračovať v realizácii projektu).

      3. BLOK FUNDRAIZINGU - zbieranie prostriedkov na záhradku cez Darujme.sk a Donio 

      a) Prezentácia fundraizingových možností a jednoduchých kampaní.

      b) SKUPINA 1: Príprava kampane pre Darujme.sk, SKUPNA 2: Príprava kampane pre Donio 

      c) Návrh organizačného zabezpečenia spolupráce s UNICEF Slovemsko.

      Po obede sme sa opäť všetci stretli a jednotlivé skupiny odprezentovali výsledky svojej práce. Okrem nových poznatkov žiaci získavali i nové praktické prezentačné zručnosti, pracovali s rôznymi prezentačnými platformami, technikami, nadviazali nové priateľstvá. Prezentácie výsledkov prác jednotlivých skupín sa zúčastnila aj riaditeľka, ktorá poďakovala mladým ľuďom za ich motiváciu, spíkrom a mentorom za zdieľanie skúseností. V závere si lídri jednotlivých skupín a mentori ujasnili pravidlá komunikácie a postupu do budúcnosti. Všetci si z tohto náročného, no zmysluplného podujatia odniesli medový darček od UNICEF Slovensko.

      Potom už nasledovalo pozvanie riaditeľky školy na príjemné stretnutie mentorov s vedením školy a spoločná debata o ďalšom postupe v zmene k lepšiemu. Poďakovala mentorom a odovzdala im  malý ekologický a praktický darček. Riaditeľka UNICEf Slovensko Ing. Mária Sliacka poďakovala riaditeľke školy za možnosť zrealizovať toto náročné podujatie. Tešíme sa, že sme sa aj v tejto hektickej dobe spoločne pozreli na to, ako byť súčasťou riešenia problémov a spolupracovať.     RNDr. Magdaléna Hessková

     • ZÁŽITKOVÉ UČENIE

      Dňa 9. februára 2023 sa trieda II.C PS zúčastnila odbornej exkurzie v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave. Odborné učiteľky PhDr. Ivana Mráziková a PhDr. Veronika Bebjaková sprevádzali žiakov na IV. internej klinike a gastroenterologickom oddelení. Žiaci si prezreli OJ - ošetrovacie jednotky, mali možnosť si vyskúšať manipuláciu s lôžkom pacienta pri jeho vertikalizácii, priamo komunikovali s pacientami na izbách ohľadom ich terajšej zdravotnej situácie a prezreli si dokumentáciu pacienta. Vo vyšetrovni sa oboznámili s uložením jednotlivých druhov liekov na oddelení a špecifikami aplikácie opiátov. V prirodzených podmienkach – v zdravotníckom zariadení, mali žiaci možnosť overiť si svoje vedomosti  z predmetov: Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky a Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.   PhDr. Ivana Mráziková

     • Ako sme pripravovali liečivé čaje a masti - zážitkové učenie

      Na ošetrovateľských technikách si žiačky z II. APS v rámci témy podávania liekov pripravili liečivé čaje a masti. Triedna učiteľka PhDr. Oľga Füleová aj žiačky priniesli rôzne bylinky - nadchovník, rozmarín, harmanček, levanduľu. Úlohou žiačok bolo naštudovať si postup prípravy domácich čajov (lat. species) a mastí (lat. unguenta) a opísať ich účinky na organizmus. Väčšina pripravila čaj, ktorý sme, samozrejme, ochutnali. Ale niektoré odvážnejšie pripravili liečivú masť s chilli papričkami, ktorej základ tvorila bravčová masť. Strávili sme dve hodiny plné pracovného nasadenia a zážitkového učenia. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Oľga Füleová, Mgr. Eva Horkovičová

     • Prezentácia našej školy v Novom Čase aj denníku SME

      Prezentácia študijných odborov a učebného odboru našej školy je nielen na dopravných prostriedkoch MHD Bratislava ako mobilná reklama, ale aj v denníkoch Nový Čas a SME, ktoré priamo oslovujú čitateľov. Široká verejnosť sa môže oboznámiť so študijnými odbormi a učebným odborom - termínmi prijímacieho konania v dennej i externej-večernej forme štúdia a ponúkanými školskými bonitami. Veríme, že tieto médiá oslovia práve tých, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole a pomôžu im v rozhodovacom procese v smerovaní na prípravu ich budúceho povolania.

     • Víťazná trieda II. DVS

      Žiaci z II. DVS triedy – víťazí súťaže o najväčší počet darcov krvi prebrali z rúk pani riaditeľky PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. darčeky ktoré venovala VH cosmetics s.r.o. Drieňová 1, 821 01 Bratislava. Ďakujeme spoločnosti za to, že podporila takúto humánnu aktivitu, ktorá vedie k záchrane života.

     • Mobilný odber krvi

      Naša škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – mobilná jednotka z UNB Ružinov  zorganizovali mobilný odber krvi. Najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú, sa rozhodli darovať viacerí žiaci a ich kamaráti. Medzi darcami mali zastúpenie aj rodičia a priatelia školy. Aktivita mala charakter súťaže. Triedy súťažili medzi sebou, kto získa najväčší počet darcov.  Celkovo sa prihlásilo 79 darcov. Pri prvom vstupe  u lekára neuspeli 20-ti darcovia, ich zdravotný profil nespĺňal kritériá darcu. Zaevidovaní 18-ti  darcovia boli v druhom vstupe lekára vyradení vzhľadom na ich zdravotný stav. Odindikovaných  bolo 41 darcov krvi. Teší nás, že medzi darcami krvi bola pani riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a  z Bratislavského samosprávneho kraja  Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva v sprievode svojich kolegov. Obe dámy splnili podmienky a indikácie k odberu krvi, čím ruka v ruke dokázali, že prepojenie medzi realitou a aktivitou môže napomôcť k zviditeľneniu oboch subjektov, ktoré úspešne manažujú. Za učiteľov darovala krv Mgr. Lenka Neumannová Počet darcov za jednotlivé triedy: I. SAN – 1obder, I. B PS 2 – 2 odbery, III. A PS – 2 odbery, IV. B PS – 6 odberov, IV. AV/MAS – 2 odbery, III. AV/MAS – 9 odberov, IV. A PS – 9 odberov a víťazná trieda II. DVS – 10 odberov. Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra boli za najväčší počet darcov odmenení motivačnými darmi od riaditeľky školy.  Ďakujeme sponzorom Igorovi Spiegelovi – SPIEGEL Strečnianska 20, 850 07 Bratislava, Masážnemu  salónu Euphoria, Bezručova 8, 811 09 BratislavaVH cosmetics, Drieňová 1, 821 01 Bratislava, ktorí podporili túto humánnu aktivitu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek  formou prispeli k tejto úspešnej aktivite, pani riaditeľke PhDr. Janke Gabaľovej, PhD. a organizátorom Mgr. Zlatici Tongelovej a Redakčnej rade školského časopisu Kyslík.

     • Meranie kvality ovzdušia na našej škole

      KAŽDÝ NÁDYCH DIEŤAŤA JE OHROZENÝ, pomôžme to zmeniť.

      Vďaka úspešnej účasti žiakov našej školy na EKOHACKATHONE 2022 bola naša škola vybraná do pilotného projektu Kvalita ovzdušia a eko-vzdelávanie ako implementácia nápadov mladých ľudí z tohto podujatia v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO EuropeCiele projektu spočívajú v zbere dát a ich zobrazovaní, prepojení vzdelávania s praxou – viesť mladých ľudí k praktickým riešeniam, zameraným na zlepšenie kvality ovzdušia, umožniť študentom kreatívne pracovať na kampani o téme, ktorá nie je až taká populárna, analyzovať získané dáta z meraní a dopĺňať ich dátami z oblasti zdravotníctva, prezentovať výstupy zo študentských aktivít cez monitor aj širokej verejnosti na podujatiach „Populair“. Spolupráca školy  so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe spočíva  v  umiestnení meracieho zariadenia na streche školy, ktoré zbiera dáta o kvalite ovzdušia počas dlhšieho obdobia (minimálne počas roka 2023), nainštalovaní monitorovacieho zariadenie a jeho upevnení aj so statickým posudkom.  Žiaci budú mať každý deň, keď pôjdu do školy na obrazovke svetlo červené, zelené alebo oranžové, ktoré bude informovať o stave kvality ovzdušia, uvidia či je to horšie na jar, v lete, na jeseň alebo v zime..Monitorovacia jednotka obrazovky monitoruje základné ukazovatele kvality vzduchu v danom priestore ako: teplota [°C], vlhkosť [%], rosný bod [°C], tlak vzduchu [hPa], rýchlosť vetra [m/s], nárazy vetra [m/s], smer vetra, zrážky [mm/h], PM1.0 prachové častice,ktorých 50 % je menších ako 1 μm [μg/m3], PM2.5 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 2.5 μm [μg/m3], PM10 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 10 μm [μg/m3], koncentrácia ozónu [ppb], UV index, blesky v okruhu 20 km, AQI prepočet na základe 24 hod, koncentrácia ozónu. Zaznamenané údaje je možné analyzovať v čase, napr. v hodinových, denných a mesačných !intervaloch. Do analýzy dát je zapojená firma SAMO EUROPE, ktorá vznikla ako univerzitný startup popri Fakulte ekonomiky a marketingu SPÚ v Nitre s hlavným cieľom transferu poznatkov a inovácií do praxe.  Zozbierané dáta bude možné porovnať s dátami z iných zdrojov - napríklad meraní SHMU, zdravotníctva (výskyt alergie, astmy...). Slovenská nadácia pre UNICEF bude s dátami ďalej pracovať pri advokačnej činnosti. Čo nás čaká ?  ria prezentácií a workshopov čo je kvalita ovzdušia, prečo je dôležitá, aké má dopady na zdravie detí, prezentáciou inovačných ekologických projektov, ktoré vo svete vytvorili mladí ľudia,  vytvorenie "kampaňového videa" pre verejnosť - čo zlá kvalita ovzdušia spôsobuje 

     • Návšteva Nemocnice BORY

      Na Svätého Valentína dňa 14. 02. 2023 navštívili žiaci III. B PS v doprovode odborných učiteliek PhDr. Renáty Puškárovej, PhDr. Gabriely Pénzesovej a Mgr. Eriky Černej najmodernejšiu Nemocnicu BORY na Slovensku. Nemocničná manažérka zmeny PhDr. Renáta Šiňanská, MBA ich previedla jednotlivými pracoviskami. Žiaci sa oboznámili ako bude vyzerať práca praktickej sestry. Dozvedeli sa, v čom bude ošetrovateľská starostlivosť inovatívna a čím bude práca v nemocnici zaujímavejšia, než na aké sme na Slovensku zvyknutí. Veľmi ich zaujali priestory novej budovy, vybavenie najmodernejšími technológiami princípy nemocnice orientované na pacienta, prístup, prostredie aj izby pre pacientov. Po prehliadke, by si radi prácu praktickej sestry v rámci praxe na jednotlivých úsekoch radi vyskúšali, aby získali skúsenosť nového konceptu v praxi ošetrovateľskej starostlivosti.

     • Mobilný odber krvi 2. februára 2023 na našej škole

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Každý z nás pre svojich blízkych kupuje darčeky, ale ten najväčší darček pre človeka sa kúpiť nedá a to je zdravie. Po pandemickej prestávke obnovujeme dlhoročnú tradíciu na našej škole - dobrovoľné darovanie krvi. Pridajte sa k nám a darujte niekomu zdravie. Mobilný odber krvi sa bude konať dňa 2. februára 2023. Darovať krv môže každý, kto do tohto dátumu dosiahne 18 rokov a je zdravý. Mobilný odber bude súťažný o najväčší počet darcov krvi za triedu či už z radov žiakov, rodičov, kamarátov a známych. Trieda s najväčším počtom darcov bude odmenená. Podporte svoju triedu a získajte darcu, ktorý dňa 2. februára 2023 príde darovať krv.

     • Prezentácia školy

      Dnes 1. februára 2023 v čase od 9. 00 – 15. 00 h naša škola prezentovala Deň otvorených dverí pre každého, kto mal záujem si prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere v zdravotníckych povolaniach.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie