• Návrat do škôl 10.01.2022

     • Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022. Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Prosíme rodičov, aby pred nástupom do škôl otestovali žiakov a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

     • JA INNOVATION CAMP 2021

     • Na základe žrebovania z 23 prihlásených škôl z celého Slovenska  naša škola je medzi 15, ktoré sa zúčastnia JA INNOVATION CAMPu 2021. Camp sa bude konať 1. decembra 2021| 8:00 - 18:00 hod. v hoteli Bratislava v Bratislave. SZŠ budú reprezentovať žiaci 3.AV/MAS: Laura PAUHOFOVÁ, Tomáš KASALA,  Ema IVANYOVÁ, Lukáš BERTÓK.

      Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny a veríme, že naši budú medzi nimi.

      DRŽIME PALCE !!!!

      JA INNOVATION CAMP je určený všetkým stredoškolákom, zapojeným do  vzdelávacích programov JA Slovensko. Predstavuje pre študentov jednodňovú intenzívnu skúsenosť, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Svoje najlepšie riešenie následne prezentujú pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšujú svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu, spoluprácu s konzultantmi – mentori z prave a ukážu svoju kreativitu a zmysel pre inovácie. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    • Obmedzenie prezenčnej výučby
     • Obmedzenie prezenčnej výučby

     • Podľa vyhlášky 276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec.
      Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania: pre stredné odborné škôly. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

     • Aj takto sme sa začlenili do tímu Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax. Žiačka študijného odboru praktická sestra z triedy III. A PS pod vedením odbornej učiteľky, pripravuje i.v. terapiu.

    • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH
     • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH

     • Žiaci I.DVS triedy sa v rámci odbornej klinickej praxe zúčastnili exkurzie na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH. Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení sa pred začiatkom exkurzie podrobili testovaniu antigénovym testom. Ochotná a ústretová vedúca sestra PhDr. Iveta Béressová žiakov oboznámila s pracovnými činnosťami na oddelení . Žiaci odchádzali s uvedomením , aká je práca tohto oddelenia dôležitá pre fungovanie celej nemocnice.

    • Halloween
     • Halloween

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami v stredu dňa 27.10.2021 sa konal v našej škole Halloween. Žiaci a učitelia mali možnosť kreatívne pôsobiť na svoje okolie prostredníctvom masiek, ktoré si sami navrhli.

     • Vyučovanie žiakov v študijnom odbore zdravotnícky záchranár

     • Nebol potrebný zásah záchrannej služby na našej školy, ale žiaci študijného odboru zdravotnícky záchranár počas vyučovania sa oboznamovali so sanitným vozidlom, s jeho jednotlivými časťami, aby boli schopní  pri záchrane ľudského života sa ľahko orientovať v jeho interiéri a súčasne vedeli manipulovať s transportnou technikou. A toto všetko  sa konalo na našej škole práve dnes, v pondelok  25. októbra 2021 v dopoludňajších hodinách.

    • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia   1. ročníkov
     • Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 1. ročníkov

     • Dňa 18.10.2021 absolvovali žiaci 1. ročníkov Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Zo základne v Bratislave - Dúbravke sa vydali po trase na Biele skaly. Prostredie a príroda boli v tomto jesennom čase okúzlujúce. Žiaci zvládli orientáciu v teréne, topografiu i zdravotnícku prípravu. Ani nepríjemne chladné počasie neubralo na akčnosti žiakom I.C PS, ktorí zanietene pomáhali svojej triednej učiteľke PhDr. Ivane Mrázikovej na stanovišti prvej pomoci. Svojim spolužiakom zo študijných odborov AV, MAS a PS názornými  ukážkami približovali ošetrenie  zraneného v prírode, privolanie lekárskej prvej pomoci, a tiež transport zraneného v teréne.

      PhDr. Ivana Mráziková 

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

     • 15. 10. 2021 Na prezentácii projektov v rámci #ErasmusDays sme privítali aj naše bývalé žiačky – účastníčky odbornej stáže v rámci prvého Erasmus+ projektu, ktoré sa podelili s nami o skúsenosti a zážitky. Teší nás, že sú úspešné - jedna pokračuje v štúdiu diplomovanej všeobecnej sestry na našej škole a druhá pracuje ako sestra na Klinike otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB. Okrem toho si tretiaci vypočuli aj prezentáciu s informáciami o novom schválenom projekte, ktorý sa začne 15. decembra 2021 a bude trvať do 14. októbra 2022. Projekt s názvom „EuroMobilita – cesta k úspechu III“ je určený pre 10 vybraných žiakov tretích ročníkov. Hlavnou aktivitou v projekte je dvojtýždňová odborná stáž na vybraných klinikách Fakultnej nemocnice Brno, Česká republika. 

    • #ErasmusDays
     • #ErasmusDays

     • Dňa 15.10.2021 sa staneme aspoň na jeden deň súčasťou Erasmus komunity! Zapojíme sa do medzinárodnej aktivity #ErasmusDays. Pripravená je prezentácia programu Erasmus+ a nového schváleného projektu pre žiakov tretích ročníkov. Program: 9,00 hod. trieda III. AV/MAS, 10,00 hod. trieda III. APS. Stretneme sa v prednáškovej miestnosti č. 43. Slovensko sa do tejto aktivity zapojí už tretíkrát. Minulý rok mnoho škôl urobilo veľa pre svoje okolie a svoju komunitu. Zorganizovali 65 podujatí, ktoré boli inšpiráciou pre ostatných po celom svete. Tento rok môžeme na mape sveta zviditeľniť Slovensko ešte viac!

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

     • Počas prezentácie našej školy v nákupnom centre Nivy sa o našu prácu a štúdium žiakov v našej škole zaujímali  minister školstva Mgr. Branislav Gröhling a župan Mgr. Juraj Droba, MA, MBA predseda Bratislavského samosprávneho kraja. 

      Na akcii Župné dni som sa zúčastnila prvýkrát, a musím povedať, najskôr ako matka ôsmaka, že to bola výborná akcia, ktorá celkom iste pomohla nerozhodným žiakom základných škôl, minimálne zorientovať sa v tom, čo by po skončení základnej školy chceli profesionálne robiť, kde by sa chceli ako odborníci uplatniť. No a pre tých žiakov základných škôl, ktorí už boli rozhodnutí, to bola možnosť utvrdiť sa vo svojom výbere budúceho štúdia/povolania. Pre rodičov to bola príležitosť získať/overiť si informácie o škole, čo v konečnom dôsledku im pomohlo usmerniť rozhodnutie svojich detí.

         Ako učiteľka musím povedať, že každá škola, ktoré sa tejto akcie zúčastnila, chcela ponúknuť maximum. Samozrejme ani naša Stredná zdravotnícka na Strečnianskej nebola výnimkou. Záujemcom – žiakom a aj ich rodičom – sme sa nielen my učitelia, ale aj naši žiaci snažili odpovedať na všetky zvedavé otázky. Z mojich postrehov sa záujemcovia o štúdiu, (žiaci základných škôl) usilovali získať informácie „z prvej ruky“ – teda od študentov našej školy. Určite im rozhovor s nimi bol bližší ako s dospelákom a ešte učiteľom.J

         Prezentácia bola perfektným prierezom všetkého, čo naša škola ponúka – od odborov, cez prijímacie skúšky, štúdium na škole, ale ponúkli sme aj možnosti uplatnenia v praxi, či možnosti ďalšieho vzdelávania. Nezabudli sme vyzdvihnúť naše super novinky a TOP BENEFITY – nové učebne pre študijné odbory masér a asistent výživy, program anatomyca - vynikajúcu učebnú pomôcku pri vyučovaní anatómie a fyziológie človeka, či modernú odbornú učebňu i pre praktické sestry. Podnetné boli tiež informácie o školiacich pracoviskách, kde sa realizuje praktické vyučovanie a kde vlastne dochádza k spojeniu teórie s praxou. Verím, že obe formy prezentácie školy (power-pointová aj osobná) pomohli mnohým žiakom rozhodnúť sa pre štúdium na našej škole.

      Ing. Janka Trebulová

       

    • Župné športové dni BSK
     • Župné športové dni BSK

     • Dňa 06.10.2021 sa v športovom areáli Mladá Garda v Bratislave, konal ďalší  ročník podujatia Župný športový deň pre stredoškolákov zorganizovaný Bratislavským samosprávnym krajom spolu s partnermi pôsobiacimi v oblasti športu. Vyše tisíc študentov si zmeralo sily v deviatich disciplínach – volejbal, florbal, futbal, plážový volejbal, vedomostná súťaž, beh na 100 m, beh na 800 m, štafeta a skok do diaľky. Cieľom bolo priniesť na školské ihriská takýto druh podujatia, motivovať študentov k športu, sebarealizácii, prekonávaniu samých seba a podporiť v nich súťaživosť. Zámerom župy je podpora športu, čo potvrdzuje budovaním a obnovou športovísk, podporou športových aktivít a projektov na školách či rôznych podujatiach. Pre našu školu sme si odniesli trofej za tretie miesto z plážového volejbalu.

     • ISIC

     • Známky ISIC a ITIC sa cez školu (bez poštovného) dajú objednať len do konca októbra. Potom už len cez eshop https://www.objednaj-preukaz.sk/ aj s poštovným navyše. Nové preukazy sa dajú objednávať stále.

      Mať platný preukaz s platnou známkou sa zvlášť oplatí maturantom. Prvýkrát budú môcť cestovať so zľavou aj cez nasledujúce letné prázdniny, až do 30.09.2022.

      Viac na https://isic.sk/cestujsappkou/ 

    • Naša škola v popredí inovácií
     • Naša škola v popredí inovácií

     • Vážení kolegovia a rodičia, milí študenti,

      dovoľte mi oznámiť Vám, že naša škola ako prvá stredná škola na Slovensku začína používať pri výučbe anatómie aplikáciu  Anatomyka  https://www.anatomyka.com  .

      Pre všetkých prvákov je táto aplikácia zdarma a môžu ju používať na svojich mobilných zariadeniach počas celého školského roka. Ostatní žiaci si ju môžu zakúpiť so zľavou 50 % a využijú ju nielen na mobilných zariadeniach, ale zároveň aj na svojom PC/Mac.

      Verím, že aplikácia Anatomyka, Vám uľahčí štúdium a zároveň Vám priblíži neskutočný svet ľudskej anatómie.

      Viac informácií u vyučujúcej PhDr. Ivety Valentovej PhD.

      Návod na inštaláciu https://www.anatomyka.com/anatomyka-atlas-for-students/szsba/ .

       

      PhDr. Janka Gabaľová PhD.

      riaditeľka školy

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

     • Žiakom III. A PS triedy sa začala odborná klinická prax na novom školiacom pracovisku NÚSCH, Pod Krásnou hôrkou v detskom kardiocentre a oddelení všeobecnej kardiológie.

    • Erasmus+
     • Erasmus+

     • Po náročných prípravách a dlhodobom odklade kvôli pandemickej situácii štvorica našich odborných učiteľov vycestovala na Strednú zdravotnícku školu do Šumperku v rámci projektu Erasmus+, aby zistili a porovnali vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Čechách. S nadšením a pozitívnymi pracovnými skúsenosťami sa vrátili po týždňovej odbornej stáži na domovskú školu.

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Milí žiaci,

      pozývame Vás na prvý turistický výlet, ktorý sa bude konať dňa 01.10.2021. Zraz bude o 14:00 pred budovou školy, pôjdeme na výlet na Biele skaly - Dúbravka.
      Bližšie informácie nájdete v prílohe tejto správy.
      Pre záujemcov výletu poskytneme všetky ďalšie pokyny vo vestibule školy 30.09.2021 o 09:45.

      Tešíme sa na Vás.

      S pozdravom
      PhDr. Renáta Puškárová
      PaedDr. Mária Suchánková