• Túra na Lužný most

     • Vo štvrtok 27. 01. 2022 sa uskutočnila ďalšia akcia zimnej pešej turistiky na našej škole. Bolo to spojenie poznávania Bratislavy a okolia prostredníctvom vzdelávacích cieľov v rámci predmetu Geografia, ale aj turistického krúžku na škole.Pedagogický dozor: prof .Renáta Puškárová, prof. Mária Suchánková

      So žiakmi 2. B PS triedy  sme sa vybrali zo školy pešo popri Chorvátskom ramene na dunajskú hrádzu.   Turistickým cieľom  bol Lužný most pri Jarovciach, z ktorého sú krásne výhľady na prírodu lužných lesov dunajského ekosystému. Pozorovali sme 4 vodné systémy, ktoré sú jedinečne viditeľné len vďaka postavenému mostu alebo z leteckej perspektívy /Jarovecké rameno, kanál na trénovanie vodných športov, hlavný tok Dunaja a Biskupský kanál. Mostom sa  pešo, bicyklom či autom dostaneme na opačnú stranu Dunaja, ale aj hrádzu smerom na Hamuliakovo. Počasie nám prialo – bol krásny slnečný deň, aj keď pofukoval mrazivý vetrík. Cestou naspäť po hrádzi do Rusoviec sme sa zastavili v Bufete Vyza, kde sme sa za odmenu zohriali  a osviežili teplým čajom a sladkosťami. Celá túra dlhá 12 km trvala 3,5 hodiny, ale všetci sme mali príjemný pocit fyzickej únavy z  pohybu na čerstvom vzduchu a radosť z  poznania malebnej prírody okolia Dunaja v „dobrej spoločnosti“.
      Milí druháci – boli ste skvelí! Verím, že sa k nám nabudúce pridáte aj vy ostatní!

     • Praktická sestra zostáva!

     • Dôležitá informácia pre žiakov 9. ročníka ZŠ a aj pre záujemcov o 2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.
      Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Nestabilita názvu zdravotníckeho povolania a tiež názvu študijného odboru, je zmätočná a nemotivujúca, tak pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pre náročné, ale pre zdravotný systém potrebné zdravotnícke povolanie, ako aj ich rodičov, verejnosť, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

      Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent je súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi participuje na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom, a tiež zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života.

      - stanovisko MZ SR ku vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách v SR si môžete prečítať: https://health.gov.sk/Clanok?sestra-studium-nazov

      - k študijnému odboru praktická sestra sa minister Lengvarský vyjadril v Rádiožurnále RTVS úplne jednoznačne, môžete si ho vypoču: https://aszssr.sk/wp-content/uploads/leng.mp4

      - ďalšie informácie sú dostupnéhttps://aszssr.sk/2022/01/26/prakticka-sestra-ostava/

       

     • Hodina slovenského jazyka môže byť aj zábavná.

     • Prvým národom, ktorý začal používať písmo, boli Sumeri. Žili v Mezopotámii - v krajine medzi riekami Eufratom a Tigrisom. Ich písmo nazývame klinové (sú to odtlačky ich písacieho nástroja - klina). Vzniklo už pred 5500 rokmi. Klinovým písmom je na hlinené tabuľky napísaná jedna z najstarších povestí na svete: Epos o Gilgamešovi. Rozpráva o márnom úsilí muža, ktorý prekonal veľa nástrah v snahe dosiahnuť, aby mu bohovia dali nesmrteľný život. Žiaci prvých ročníkov sa na hodine slovenčiny zoznamovali nielen s dobrodružstvami Gilgameša, ale uvažovali aj nad svojou vlastnou „nesmrteľnosťou“ a zmyslom nášho pozemského života ....

      A aby si vyskúšali, aké náročné bolo v staroveku byť spisovateľom, pokúsili sa „vytesať“ do hlinených tabuliek svoje vlastné meno klinovým písmom.

    • Veríme, že magický dátum 2. 2. 2022, kedy sa konal Deň otvorených dverí, prinesie našej škole viac žiakov – zdravotníckych pracovníkov pre rôzne zdravotnícke povolania.
     • Veríme, že magický dátum 2. 2. 2022, kedy sa konal Deň otvorených dverí, prinesie našej škole viac žiakov – zdravotníckych pracovníkov pre rôzne zdravotnícke povolania.

     • Bránu školy sme otvorili všetkým záujemcom o študijné odbory denného, večerného štúdia a učebného odboru. Žiakom ZŠ sme ponúkli informácie o študijných odboroch asistent výživy, masér, praktická sestra/zdravotnícky asistent; žiakom SŠ sme predstavili študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra a verejnosť  sme informovali aj o študijnom odbore zdravotnícky záchranár a o učebnom odbore sanitár.  Atraktivitu DOD umocnili prezentácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti: Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný ústav detských chorôb Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, Nemocnica novej generácie Bory Bratislava, ktorí sprostredkovali  informácie o pracovných pozíciách a benefitoch budúcim potenciálnym záujemcom o prácu.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

     • Stredná zdravotnícka škola pomáha nemým tváram.

      Darčeky dokážu príjemne prekvapiť, potešiť a dojať. Niektoré darčeky, najmä tie nepremyslené, však môžu priniesť aj smútok. Takýmito darčekmi sa častokrát stávajú aj domáci miláčikovia. Po eufórií z nového člena prichádzajú problémy. Kto ho vyvenčí, okúpe, kto mu pôjde nakúpiť..... Nakoniec končia sami, so zlomeným srdiečkom za bránami útulkov. A práve v tomto období sa útulky plnia najviac.
      Preto sa aj žiaci našej školy rozhodli zorganizovať zbierku pre chlpáčov z útulku na Poliankach Sloboda zvierat. V hornom vestibule školy sme pripravili krabicu, kde môžete priniesť staré deky, uteráky, vankúše, hračky, ryžu.... Zbierka bude trvať do 9.2.2022. Následne ju s vybranými triedami druhých ročníkov  odnesieme priamo do útulku, kde sa žiaci zúčastnia prednášky o ochrane zvierat a spoločne vyvenčíme malých chlpáčov.

      Veríme, že sa nám aj takýmto spôsobom podarí u žiakov vypestovať rešpekt a lásku k zvieratám a ochrane prírody.

     • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

     • V zmysle aktualizovaných informácií z MŠVVaŠ SR bude prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme. Upozorňujeme, že prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2022/2023 bude v porovnaní s minulými rokmi inovovaná. 
      Kritéria pre prijímacie konanie budú zverejnené do 28. februára 2022 na našej webovej stránke. 
      V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov  ZÁKLADNÝCH ŠKÔL štúdium v študijných odboroch: 

      • 5304 M  ASISTENT VÝŽIVY (AV) 
      • 5370 M  MASÉR (MAS)  
      • 5361 M  PRAKTICKÁ SESTRA (PS) / 5356 M  ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (ZA) 

      Študijný odbor PRAKTICKÁ SESTRA bol premenovaný MŠVVaŠ SR od 1. októbra 2021 na študijný odbor ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. Obsah vzdelávania sa nemení.

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Prezentácia šudijných odborov na stiahnutie: 
      Prezentacia_aktualny_studijnych_odborov_a_ucebneho_odboru_SZS_(1).pdf

      SZS_prezentacia_2022_(2).pdf​​​​​​​

      Všetky informácie o študijnom odbore Praktická sestra  5361 M / Zdravotnícky asistent 5356 M v prezentácii sú platné okrem názvu.

       

     • Asistent výživy

     • Už od prvého ročníka sa študenti odboru asistent výživy učia, ako je správne stravovanie dôležité. A ako vie strava ovplyvniť naše zdravie či už pozitívne alebo negatívne. Keďže ich hlavnou náplňou práce je zostavovanie jedálnička pre určité diéty, musia byť zdatný nielen v teoretických vedomostiach, ale aj v praktických. To znamená, že musia vedieť ako dané jedlo chuti. Vzhľadom k tomu, že sú ešte len na začiatku svojho štúdia, je potrebné, aby sa naučili jedlo správne pripraviť, a dochutiť. No zároveň pripraviť aj správne a pekné stolovanie. Veď nezabúdajme, že aj oči jedia. Toto všetko sa učia na praktickom cvičení technológia prípravy pokrmov.

      Momentálne je však situácia taká aká je. Dištančné štúdium neminulo ani nás. No i napriek tomu sme sa nevzdali a pokračujeme v praktickom cvičení. Pýtate sa ako? 😊Naši študenti odboru asistent výživy pripravujú pokrmy doma. Áno, čítate správne. A musím ako ich učiteľka odborného predmetu povedať, že sú neskutočne šikovní. Ako dôkaz toho prikladám fotky žiakov I.AV. Pripravovali krémovú hráškovú polievku a banánový koktail alebo ryžový nákyp a karamelový krém. No a teraz posúďte sami, ako sa im to podarilo. Môžete hodnotiť, ktoré prestieranie sa Vám najviac páči.

      Ak Vás to zaujalo v budúcnosti plánujeme pripraviť otvorené kurzy správneho stravovania pri rôznych ochoreniach alebo diétach, kde aj etiketa stolovania hrá svoju úlohu.

      Ing. Janka Trebulová

      Učiteľka odborných predmetov

     • Deň otvorených dverí 02.02.2022 od 09:00 do 15:00 h

     • Chceš byť zdravotníkom, prípadne vieš o niekom, kto by ním chcel byť? Alebo máte v rodine a vo svojom okolí žiaka 9. ročníka základnej školy, či stredoškoláka s maturitou, ktorý si ešte nevybral svoje budúce povolanie? Príď na našu školu v Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 2. februára 2022 v čase od 9.00 do 15.00 h. Podľa osobného záujmu ti poradíme študijný alebo učebný odbor, ktorý keď úspešne absolvuješ, ti zabezpečí celoživotné povolanie bez straty zamestnania. Naši učitelia a žiaci pozývajú všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na spoločné stretnutie a radi im poskytnú informácie o jednotlivých študijných odboroch a učebnom odbore, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2022/2023.

      Milí rodičia prosíme pri vstupe do školy o vyplnenie Čestného vyhlásenia na stiahnutie: Cestne-vyhlasenie.pdf

      Tešíme sa, že rozšíriš rady zdravotníkov, ktorých potrebuje naša spoločnosť.

    • Túra „z Rače na Biely kríž“
     • Túra „z Rače na Biely kríž“

     • V sobotu 04. 12. 2021 pozývame všetkých priaznivcov zimnej pešej turistiky /žiakov aj učiteľov/ na túru. Vedúce turistického krúžku: prof..Renáta Puškárová,prof. Mária Suchánková

      Cieľ:   Horáreň na Bielom kríži /502 m.n.m./ Predpokladané trvanie túry je 3 hodiny.

      Čas a miesto stretnutnutia zastávka električky na Detvianskej ulici v Rači o 10.00 hod.

      Biely Kríž je označenie lokality a historického objektu horárne, v Malých Karpatoch v katastrálnom území Svätého Jura. Je križovatkou turistických chodníkov, obľúbeným miestom na oddych a orientačným bodom pre horských turistov a cyklistov. Nachádza sa tu prícestný kríž.

     • Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe

     • Vo vestibule našej školy sa uskutočnila súťaž na stacionárnych bicykloch v rámci projektu "Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe" cez www.orbisinstitute.sk
      Bolo to podujatie s prepojením aktívneho športu a s využitím inovatívnych technológií.
      Prihlásení študenti sa zúčastnili:
      1. v šprinte 2 cyklistov súčasne na špeciálne upravených trenažéroch na 500m virtuálnej trati s vizuálnym vyhodnotením výsledkov v reálnom čase a s porovnaním sa s časom, ktorý dosiahol Peter Sagan na rovnakom trenažéri.
      2. atrakciou bola možnosť zabicyklovať si vo virtuálnej realite na vybraných cyklotasách v rámci BSK (ovládanie bicyklovania v 360 stupňovom prostredí prostredníctvom VR okuliarov).
      Súťaže sa zúčastnilo 85 študentov našej školy. Veselú náladu navodili aj súťažiace pani riaditeľka PhDr.Janka Gabaľová, PhD. a pani učiteľky: Mgr. Anna Repková, PaedDr. Mária Suchánková a RNDr. Alica Kubošková. Vyhodnotenie bude až po zrealizovaní súťaže aj na ostatných vybraných školách BSK.

      Dobrý pocit z prekonania svojich fyzických limitov a zaujímavé bicyklovanie vo virtuálnej realite zanechalo v každom z nás dobrý pocit, úsmev na tvári a trochu aj unavené svaly na nohách.

      Takéto a podobné športové podujatia spestria bežné dni v našej škole a zároveň nám ukážu, ako sa dá v dnešnej dobe športovať. Teším sa na vás pri ďalších zaujímavých športových aktivitách.

      "Do cvičenia"

      Učiteľka TEV - Mgr. Anna Repková

    • .
     • .

     • Veľďakujem patrí spoločnosti VH Cosmetics, s.r.o. za dezinfekčné gély na ruky, ktoré nám poskytla na zvládnutie tejto situácie. Gély na ruky budú používať žiaci aj učitelia našej školy, aby zabránili šíreniu vírusu Covid-19. My zdravotníci a budúci zdravotníci sme zodpovední za ochranu seba, svojich kolegov, spolužiakov a aj pacientov. Naše správne hygienické návyky sú predpokladom na zlepšenie epidemiologickej situácie, ktorá na Slovensku vznikla a predpokladom správneho vykonávania našej profesie. Všetky ostatné produkty spoločnosti si môžete pozrieť na:  https://www.vhcosmetics.sk/ .