• SZŠ v Múzeu holokaustu v Seredi

     • „Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“ —  George Santayana

      Holokaust. Slovo, ktoré dodnes evokuje v ľuďoch zmiešané pocity a ktoré je, žiaľ, neustále predmetom rôznych diskusií. Nenávisť, predsudky a opovrhovanie, ktoré si museli väzni prežiť by však nemali byť zabudnuté.
      Naša škola si uvedomuje, že aj naši študenti sa počas svojej profesie budú stretávať s rôznymi národmi, náboženstvami a hodnotami. Preto je nesmierne dôležité viesť ich k empatií, porozumeniu a láske k iným ľuďom. Školská exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi im mala ukázať kam až môže svet zájsť, keď stratí svoje hodnoty.
      Exkurzie sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov AV/MAS a A PS, ktorý danú problematiku preberajú aj na hodinách dejepisu. V rámci exkurzie im bola zabezpečená odborná prednáška s výpoveďami ľudí, ktorí si toto peklo na Zemi prežili. Študenti si vybrali tému ,,Úteky z táborov smrti“ a celá exkurzia bola venovaná práve najznámejším útekom, ktorých sa zúčastnili aj Slováci. Po prezentácií a diskusií sme sa presunuli k jednotlivým budovám, ktoré boli venované každodennému životu v pracovnom tábore. Mali sme šťastie, že sa tejto výstavy zúčastnila aj vnučka jedného preživšieho, ktorá nám porozprávala príbeh svojho dedka a ukázala nám aj zvarenú lyžičku, ktorú si priniesol po oslobodení.
      Žiaci mohli vidieť rôzne pracovné nástroje, osobné veci a fotografie ľudí. Nazreli sme do niektorých dielní, nocľahární a dokonca aj do školy, ktorá bola určená pre deti väzňov. Žiaci mohli vidieť aj vagóny, určené na prepravu väzňov do najznámejšieho tábora v Osvienčime, ktorý bol tak isto súčasť exkurzie.
      Pre mnohých to bol silný zážitok a my veríme, že si naši žiaci z tejto výstavy odniesli ponaučenie a budú pripravení pomáhať a uzdravovať ľudí nielen fyzicky ale aj duševne.

     • Prijímacie konanie na SZŠ

     • Posledný týždeň je na našej škole opäť o niečo rušnejšie. Prijímacie skúšky sa rozbehli v plnom prúde a my sa veľmi tešíme veľkému záujmu uchádzačov. V pondelok a utorok 2.- 3. mája sa uskutočnilo prijímacie konanie  v odbore Zdravotnícky asistent a Asistent výživy. Obe skupiny museli absolvovať vstupné testy z biológie a Slovenského jazyka. Napriek prvotnému stresu sa žiaci napokon uvoľnili, počas prestávky sa bližšie spoznali aj medzi sebou aj s prostredím. Po celý čas im bol k dispozícií aj náš pedagogický dozor, ktorý ich uvítal, spoločne s našou pani riaditeľkou Jankou Gabalovou a  ochotne odpovedal na ich otázky. V stredu sme odštartovali o niečo náročnejšie prijímačky v odbore Masér. Žiaci museli absolvovať okrem testov aj gymnastickú zostavu a plávanie na overenie ich fyzickej zdatnosti. A aby sme si boli istý aj ich jemnou motorikou a citom, súčasťou ich skúšok bolo aj modelovanie stavcov podľa predlohy. Žiaci sa do úloh pustili s veľkou chuťou a musíme uznať, že výber bude naozaj ťažký a náročný. Veľmi oceňujeme aj snahu žiakov, popasovať sa aj s pre nich neznámymi úlohami, akými boli aj niektoré prvky zostavy. Avšak ako športovci sa aj s takouto úlohou popasovali hrdinsky. Dnes sme odštartovali druhé kolo prijímacieho konania opäť v odbore Asistent výživy a Zdravotnícky asistent. Pri vchode ich usmerňovali naši pedagógovia a privítala ich aj pani riaditeľka, ktorá pomáhala s usmerňovaním žiakov do tried nakoľko pre veľký počet boli rozmiestnení do viacerých skupín.
      Veríme, že aj táto ich prvá skúška dospelosti bola pre viacerých úspešná. My už sa teraz tešíme na september, kedy nás bude na škole o čosi viacej, avšak sme pripravení poskytnúť našim novým študentom všetko potrebné pre ich budúce povolanie.

     • Život prináša krásne okamihy...

     • ... o jeden sa s nami podelila naša bývalá žiačka Janka Števanková, ktorá v minulom školskom roku ukončila štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (3-ročná večerná forma) a v súčasnosti vykonáva povolanie záchranárky v RZP Partizánske.Okrem nezabudnuteľného pracovného úspechu vyjadrila slová vďaky našej škole, učiteľom a lekárom, ktorí sa podieľali na jej profesijnej príprave.
      Veď posúďte sami... 
      Pani triedna, často si na Vás, pani doktorku Šterbovú, doktorku Križalkovičovú, Mgr. Sokolovú a ostatných spomínam v službách na záchranke.Čoraz viac nadobúdam presvedčenie, že voľba študovať na Vašej škole bola tým správnym rozhodnutím, v riešení mnohých situácií v teréne čerpám najmä z vedomostí a zručností získaných štúdiom. Chcem sa pochváliť mojím doposiaľ najväčším pracovným úspechom z nočnej služby, kedy sa mi na svet podarilo priviesť malého Mateja. Ani vo sne by mi nenapadlo, že takáto situácia si nájde práve mňa. Všetci sme dúfali v šťastný koniec...a podarilo sa.  Ani neviem opísať všetky tie „krásne“ emócie, ktoré sa dostavili až s odstupom času. Tento úžasný zážitok bol momentom, kedy som si uvedomila, že moja práca má zmysel, že ma napĺňa, že ju mám jednoducho rada...

      Všetkým učiteľom a lekárom ďakujem, prajem veľa pracovných úspechov a čo najlepších študentov.
      Bývalá žiačka – záchranárka Janka Števanková

      Úspechy žiakov našej školy nás vždy potešia a zahrejú pri srdci.
      Mgr. Alena Sušilová

     • Exkurzia na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská

     • Každá exkurzia znamená pre žiakov našej školy a ich odborné učiteľky vybočenie z každodenného sterotypu a zároveň obrovskú príležitosť naučiť sa niečo nové. Na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská, ktorého manažérkou je Mgr. Ľubica Kaiserová túto príležitosť nedávno využili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej žiaci III. B PS triedy. Na oddelení získali informácie o tom, akú starostlivosť si takéto deti vyžadujú, ako sa im podáva strava, vykonáva sa u nich hygiena, podávajú lieky a oboznámili sa aj so zdravotnou dokumentáciou, ktorá je diametrálne odlišná od dokumentácie na iných oddeleniach.

     • Pomoc pre Matejka

     • V prvom polroku tohto školského roka školský časopis Kyslík spolu so Študentskou školskou radou spustili zbierku vrchnákov z pet fliaš organizovanú na pomoc malému Matejkovi, ktorému takto pomôžeme splniť jeho sen a sen jeho mamičky a dosiahne tak vďaka nám operáciu potrebnú na korekciu jeho vrodenej telesnej vady. S myšlienkou zbierať vrchnáky prišla na podnet vedúcej fyzioterapeutky Mgr. Barbory Košťálovej z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda odborná učiteľka - členka redakčnej rady časopisu Kyslík, PhDr. Anna Faborová. Oslovila členov Študentskej školskej rady a tí sa rozhodli pomáhať práve malému Matejkovi. Spolupráca medzi FRO na Antolskej naďalej pokračuje a nazbierané plasty pani učiteľka priváža do školy a počet vrchnákov tak rapídne rastie. Keď chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu aj vy. Ak máte cestu okolo školy, alebo viete o niekom, kto bude ochotný priniesť vrchnáky tak budeme veľmi vďační. Od začiatku tohto kalendárneho roka sa v obchodoch vykupujú pet fľaše. Vedeli ste, že nie je potrebné aby ste spolu s nimi odovzdali aj vrchnák? Spolu s vrchnákom bude potrebné fľaše odovzdávať až od roku 2024 kedy začne platiť smernica EÚ. Ešte dva roky však môžu zbierky vrchnáčikov fungovať tak, ako doteraz. Viac o zbere fliaš nájdete v linku: https://www.topky.sk/cl/10/2239509/Dobre-spravy--Vrchnaciky-z-plastovych-flias-budete-moct-zbierat-aj-nadalej--Ako-je-to-mozne-?fbclid=IwAR0q2PuY2Ocy9C0PUdX22piaj2QoEFY7gNE-npSbG2ko_Sberp_lTV1vi8YVrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu. Tento plast sa dá ľahko recyklovať. Ide o kvalitnú a čistú surovinu, ktorá je pri veľkých objemoch zaujímavá nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Ak sa zbiera v malom, je to neefektívne. Za desiatky kilogramov vrchnákov dostanete pár eur. No ak jeden subjekt prinesie k spracovateľovi stovky kilogramov tejto suroviny, môže získať zaujímavú odmenu. Prvotným cieľom je prepojenie sociálnych a ekologických aktivít, zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnákov, ktoré každodenne vyprodukujeme. Ak chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu.
      Ďakujeme za každý vrchnák.

       

     • Ozdravné cvičenie PILAKALAJOGA

     • Milé študentky, študenti, priatelia, v rámci dištančného vzdelávania si zacvičte spolu so mnou 20 minút ozdravné cvičenie PILAKALAJOGA link: https://www.youtube.com/watch?v=vX-664CDSRs. Verím, že sa aktívne zapojíte a dáte mi aj spätnú väzbu ako ste sa po cvičení cítili. Teším sa, ak si zacvičia aj naše panie učiteľky a doprajú si takýto aktívny oddych pre svoje zdravie. „Do cvičenia“ priatelia, učiteľka TEV Anka Repková. 

     • Okresné kolo v basketbale stredoškolákov

     • Dňa 29.4. sme súťažili v okresnom kole v basketbale stredoškolákov „O pohár predsedu BSK“.
      V mimoriadne silnej konkurencii sme získali 5. miesto a diplom. Našu školu reprezentovali študenti: z II.MAS: Timotej Bordáč, Adrián Královič, Martin Pálka, Peter Šaliga, z II.B PS: Nicolas Novák a z III.MAS: Lukáš Bertók, Marek Blažo, Šimon Leščák a  Adam Zelenka.

    • Deň narcisov na SZŠ
     • Deň narcisov na SZŠ

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už 26. krát. Výťažok zo zbierky pomáha Lige proti rakovine organizovať rôzne projekty, podpory pre pacientov a ich rodiny ale prispieva aj na samotnú liečbu ťažko chorých pacientov. A aj naši žiaci vyrazili tento rok do ulíc. Žiaci
      III. AV/MAS, I AV, I A PS a II. B. zaujali svoje stanovištia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, na Starom moste a pri obchodnom dome TPD. Milým úsmevom a dobrou náladou sa im podarilo vyzbierať krásnych 1387 eur. Sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť na pomoc Lige proti rakovine a rovnako, že napriek nútenej dvojročnej prestávke je stále veľa mladých ľudí ochotných pomáhať. Do zbierky Ligy proti rakovine môžete prispieť 3,-€ zaslaním SMS na číslo 848.Viac o zbierke: https://www.dennarcisov.sk/
      ĎAKUJEME.

     • Úspech našej žiačky

     • "Naša žiačka z III.AV/MAS Barbora Kapičáková je hráčkou slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie, ktorá na svetovom šampionáte vo francúzskom meste Angers obsadila  3. miesto. Blahoželáme k získaniu bronzovej medaile."

     • Orientačný beh

     • Dňa 27.4. sme sa zúčastnili na VII. ročník pretekov o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu pre žiakov stredných škôl v školskom roku 2021/2022, ktorý organizoval Bratislavský samosprávny kraj, a Slovenský zväz orientačných športov Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6.
      V silnej konkurencii sme postúpili do krajského kola jednotlivcov, ktoré bude 18.5. V tomto kole nás reprezentovali dve družstvá: 1. dievčatá z I.B PS: Viktória Bačová, Eliška Bilinová a Alexandra Timková a z II.A PS Viktória Suchánková a 2. chlapci z II.MAS Adrián Královič, Adam Mercek, Peter Šaliga, z II.BPS Nicolas Novák a III.MAS Adam Zelenka.
      Držíme palce v Krajskom kole! Uč. TEV Anna Repková

     • Erasmus+ učiteľské mobility

     • V rámci projektu Erasmus+ s názvom EuroMobilita – cesta k úspechu II. 2019 – 2022 sme úspešne zrealizovali 3 turnusy učiteľských mobilít na českých zdravotníckych školách. 1. turnus: PhDr. Eva Veselská, PhD., Mgr. Monika Peczová, Mgr. Emília Trpíšková a PhDr. Ľuboš Polák navštívili SZŠ v Šumperku. 2. turnus: PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Renáta Puškárová, Mgr. Janka Sedlárová a Ing. Janka Trebulová boli na SZŠ v Prahe. Učiteľské mobility sme  zavŕšili tretím turnusom, počas ktorého vycestovala do Čiech na Strednú zdravotnícku školu v Prahe  posledná dvojica, a to naša pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a odborná učiteľka PhDr. Iveta Valentová, PhD.  Počas celého týždňa (25. 04. – 29. 04. 2022) mali pripravený rozmanitý pracovný program. Okrem toho sa zúčastnili aj spoločenských aktivít, ktorými v tom čase žila pražská SZŠ. Našu dvojicu hneď prvý deň privítala riaditeľka SZŠ Praha PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, PhD. V škole sa zúčastnili vyučovacieho procesu odborných predmetov nielen v študijnom odbore praktická sestra, ale aj iných študijných odborov. Napríklad žiaci zo š. o. ortoprotetický technik spolu so svojou odbornou učiteľku ukázali prácu s 3D tlačiarňou, vyrobili a aplikovali dlahu. Na hodine somatológie PhDr. Iveta Valentová, PhD. prezentovala aplikáciu ANATOMYKA, ktorú používa na svojich hodinách anatómie a fyziológie. Zároveň naša pani riaditeľka darovala aplikáciu ANATOMYKA pražskej škole a spolu ju nainštalovali do odborných učební. Aplikáciu začali ihneď používať v predmete somatológia. Ďalej boli na vyučovacej hodine klinickej propedeutiky a aj anglického jazyka. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na zdravotníckych školách je odborná klinická prax v zdravotníckych zariadeniach. V utorok sa naša dvojica zúčastnila odbornej klinickej praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha na oddelení dlouhodobé péče a oddelení paliatívní péče. Zoznámili sa s manažmentom oddelenia a diskutovali so žiakmi a vyučujúcou o praxi. Ako jediná vojenská nemocnica v Čechách v rámci projektu „Zelená cesta“ poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane psychologickej pomoci vojnovým veteránom, ktorí sa zúčastnili novodobých vojenských misií (napr. v Afganistane). V chirurgickej starostlivosti využívajú roboticky asistovanú techniku DA VINCI. Riaditeľka SZŠ Praha PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, PhD. pozvala obidve hosťky na ples maturantov a imatrikuláciu prvákov, ktorý sa konal v pražskej Lucerne. Týždenná mobilita bola ukončená školskou akadémiou, kde žiaci a učitelia prezentovali aktivity realizované počas školského roka 2021/2022. Súčasťou tejto akadémie bolo aj odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom. Bol to týždeň veľkých inšpirácii a motivácie do ďalšej práce na našej škole. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka projektu

     • Okresné kolo v basketbale dievčat stredných škôl

     • Dňa 21.4.2022 sme sa zúčastnili Okresného kola Bratislava 5 v basketbale dievčat stredných škôl „O pohár predsedu BSK“. Vyhlasovateľ MŠ SR a Okresný školský úrad, organizátor Bratislavský samosprávny kraj, usporiadateľ Gymnázium A. Einsteina. Našu školu reprezentovali: z I.A PS: Kristína Maďarová, Terézia Wilsh, z I.B PS: Veronika Bačová, Eliška Bilinová, Sofia Kinská, Klára Kožuchová, Alexandra Timková, z I.C PS Kristína Šuchová a z III.B PS Michaela Muškátová.
      Získali sme zaslúžené 3. miesto, pohár, diplom a medaily.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

     • „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem.“ —  John Fitzgerald Kennedy  

      Zo zdrojov našej planéty Zem, berieme viac ako vraciame späť. Čistenie okolia školy od odpadkov je minimum ktoré môžeme spoločne urobiť. Naša škola pri príležitosti Dňa Zeme vo štvrtok 21. apríla 2022 organizovala brigádu, kde sa čistilo a skrášľovalo okolie a interiér školy. Do tejto aktivity sa zapojili všetky triedy prvých a druhých ročníkov denného štúdia. Konkrétne pracovné činnosti a pridelenie miesta brigády, určili žiaci I.DVS triedy, ktorí túto aktivitu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou zabezpečovali. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.

     • Súťaž "Silná ruka 22"

     • Dňa 13.4. sme sa zúčastnili súťaže v pretláčaní rukou „Silná ruka stredoškolákov 22“ pre Západoslovenskú oblasť.
      Organizátorom bola Slovenská asociácia pretláčania rukou SAWA. Súťaž sa konala v Arena´s gym a z našej školy sa zúčastnili: z I. MAS: Pavol Horváth, Adam Tahotný, z II. MAS: Laura Jurášová, Adam Cigánek, Peter Šaliga, Adam Mercek, z III.MAS: Lukáš Bertok, Adam Zelenka a z III.B PS: Zina Mišáková, Boris Martin, Tomáš Smelík.
      Získali sme nasledovné ceny a postupujeme do celoslovenského kola v Košiciach:

      2. miesto do 70 kg Adam Tahotný z I.MAS

      3. miesto do 60kg Zina Mišáková z III.B PS

      3. miesto nad 60 kg Laura Jurášová z II.MAS

      3. miesto do 65 kg Adam Cigánek z II.MAS

      Gratulujeme, tešíme sa z úspechu! Učiteľka TEV - Mgr. Anna Repková.

     • Chuť žiť!

     • "Trvalo mi dlho, kým som sa neskúmal očami niekoho iného." - Sally Field

        Mala by si zo sebou niečo robiť...Fú ty si ale nabral.... Možno dobre mienené neškodné frázy vedia človeku zničiť celý život. Poruchy príjmu potravy, alebo aj PPP, začínajú neškodne. Pomaly sa nám vplýžia do života a zasiahnu našu  najcitlivejšiu stránku. Našu dušu.

        Mentálna anorexia a bulímia nie je len o extrémnej štíhlosti, hladovaní, alebo naopak prejedaní sa. Sú to psychické  ochorenia, ktorými trpia mladí aj starí, muži aj ženy, chudobní aj bohatí. Sú to ochorenia, ktoré ovplyvňujú celý náš život, od fyzického až po psychické zdravie. Základom úspešnej liečby, tak ako pri väčšine ochorení, je včasná diagnostika.

        Práve preto sa Žiacky školský parlament v spolupráci pani profesorkou asistentov výživy Jankou Trebulovu, rozhodli v rámci prevencie žiakov, osloviť organizáciu Chuť žiť! Táto organizácia sa venuje vzdelávaniu, prevencií ale aj liečbe PPP. V spolupráci so psychológmi, výživovými špecialistami ale aj ľuďmi, ktorí si PPP prešli, organizujú semináre a školenia zamerané na edukáciu žiakov o PPP na školách.

         Prednášky, ktorá sa uskutočnila 8.4.2022 v priestoroch učební asistentov výživy, sa zúčastnili žiaci druhého ročníka AV/MAS a žiaci tretieho ročníka AV. Po úvodnej prednáške o základných znakoch, diagnostike a liečbe nasledoval skutočný príbeh ženy, ktorá s touto chorobou žila päť rokov. Žiaci mohli na tomto príbehu vidieť všetky stránky boja s PPP ale aj krásny príklad vyliečenia sa z nich. Po prednáške nasledoval workshop, kde žiaci pracovali v skupinách spolu s psychologičkou a výživovou špecialistkou na rôznych aktivitách, kde mohli predniesť svoje otázky a aj príbehy z ich života. 

      Veríme, že sme aj  touto cestou mohli prispieť k správnemu pohľadu žiakov na seba a iných a zároveň dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí túto akciu zopakovať aj pre ďalších žiakov našej školy

     • Zbierka pre Ukrajinu

     • „Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“
        Tomáš Garrigue Masaryk

        Už vyše mesiaca pretrváva vojenský konflikt u našich východných susedov. Stále viac a viac ľudí prichádza o strechy nad hlavou a žiaľ aj o svoje životy. Konflikt, ktorý nikto z nás nečakal sa dotkol aj nás a ani po niekoľkých týždňoch nevedno, kedy sa skončí. No nekončíme ani my. V duchu Hippokratovej prísah: ,,Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.“

      Touto cestou by sme  sa Vám všetkým, našim učiteľom, žiakom a aj ich rodinám a známym chceli v mene vedenia školy a Žiackeho parlamentu poďakovať za účasť na zbierke pre Ukrajinu. Vyzbierané veci sme spoločne s pani riaditeľkou PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá nás v zbierke podporila a pomohla s jej organizáciou, a žiakmi zaniesli na zberné miesto v petržalskom Zrkadlovom háji. Boli sme milo  prekvapení, ako sa aj naši žiaci o celú zbierku zaujímali a mohli sme tak priniesť plne naložené auto vecí, jedla a hračiek pre ľudí utekajúcich pred vojnou.

      Radi by sme v zbierke pokračovali aj naďalej. Podľa posledných pokynov od dobrovoľníckych organizácií budeme zbierať nižšie uvedené predmety dennej spotreby:

      Potravinová zbierka
      Najnutnejšie a najžiadanejšie sú nasledovné potraviny:

      Konzervy – rybie a mäsové konzervy, paštéty
      Nutela (a iné čokoládové nátierky), kakao/Granko, med, džemy (menšie veľkosti)
      Pohánka, bulgur
      Cestoviny, ryža, múka
      Olej (menšie veľkosti)
      Kečup, omáčky na cestoviny
      Detské výživy
      Cukor, soľ,
      Sterilizovaná zelenina – uhorky, kukurica, hrášok,...(menšie)
      Ovocné kompóty (menšie)

      Zbierka školských potrieb
      Ďalej zbierame školské potreby pre deti, ktoré nastupujú do slovenských škôl (zošity, peračníky, ceruzky, perá, farbičky, rysovacie potreby, boxy na desiatu, atď.).


      Ak by niekto mal záujem prispieť aj finančnou hotovosťou, za ktorú sa hore uvedené veci budú kupovať, môžete ju priniesť do kabinetu B1-16. V priebehu týždňa bude na recepcií školy aj pokladnička, v prípade záujmu o anonymnú podporu

     • Odborná exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny

     • v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

      Žiaci denného štúdia I. DVS absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Zaujali ich veľmi prísne nariadenia týkajúce sa hygienicko- epidemiologického režimu oddelenia: Každý návštevník vstupujúci na oddelenie si musí obliecť jednorazový plášť, na rukách nesmie mať žiadne prstene, náramky, hodinky a ruky si musí dôkladne vydezinfikovať. Ide o špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pre deti, ktoré podstupujú liečbu a tiež pre deti v kritickom stave súvisiacim s vrodeným metabolickým ochorením. Žiakov zaujala zručnosť, s akou narábajú sestry s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, spôsob komunikácie s týmito deťmi a prvýkrát mali možnosť vidieť špeciálne lôžka pre novorodencov - inkubátory.

     • Vyučovanie v odborných učebniach

     • V našej škole v odborných učebniach prebieha aj výučba v učebnom odbore sanitár (1-ročné, večerné štúdium). Vyučovací predmet Sanitárstvo - cvičenia, je jedným z profilujúcich predmetov a učitelia odborných predmetov ich na hodinách pripravujú tak, aby získali zručnosti na výkon ich odborných kompetencíí. Svoju prácu sa naučia vykonávať efektívne so zameraním na uspokojovanie potrieb pacienta a poskytovanie kvalitnej základnej sanitárskej činnosti. Umývanie vlasov na lôžku, je náročný výkon, ktorý sa žiaci v škole naučili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Gabriely Pénzesovej.

     • Odborná exkurzia v UNB Ružinov

     • - nemocničné laboratórium - Medirex

      Žiaci jednoročného učebného odboru sanitár, ktorí budú môcť po absolvovaní večerného štúdia vykonávať sanitárske činnosti aj v laboratóriách, absolvovali odbornú exkurziu v UNB Ružinov- nemocničné laboratórium-Medirex pod vedením vedúcej laboratória MUDr. Kataríny Vlnieškovej. Pani doktorka žiakom poskytla množstvo nových informácií aj o tom, ako pandémia Covid-19 v roku 2020 ukázala, aká dôležitá je práca laboratórií. Upozornila na to, ako veľmi je práca sanitára, ktorý vykonáva transport biologického materiálu z jednotlivých oddelení zodpovedná a dôležitá. Absolventi tohto učebného odboru musia vedieť roztriediť materiál podľa druhu do príslušného laboratória, skontrolovať správnosť údajov na odberovej skúmavke, sprievodnom lístku a poznať a dôkladne vykonávať aj ostatné sanitárske činnosti v laboratóriu.