• Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

     • V zmysle aktualizovaných informácií z MŠVVaŠ SR bude prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme. Upozorňujeme, že prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2022/2023 bude v porovnaní s minulými rokmi inovovaná. 
      Kritéria pre prijímacie konanie budú zverejnené do 28. februára 2022 na našej webovej stránke. 
      V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov  ZÁKLADNÝCH ŠKÔL štúdium v študijných odboroch: 

      • 5304 M  ASISTENT VÝŽIVY (AV) 
      • 5370 M  MASÉR (MAS)  
      • 5361 M  PRAKTICKÁ SESTRA (PS) / 5356 M  ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (ZA) 

      Študijný odbor PRAKTICKÁ SESTRA bol premenovaný MŠVVaŠ SR od 1. októbra 2021 na študijný odbor ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. Obsah vzdelávania sa nemení.

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Prezentácia šudijných odborov na stiahnutie: 
      Prezentacia_aktualny_studijnych_odborov_a_ucebneho_odboru_SZS_(1).pdf

      SZS_prezentacia_2022_(2).pdf​​​​​​​

      Všetky informácie o študijnom odbore Praktická sestra  5361 M / Zdravotnícky asistent 5356 M v prezentácii sú platné okrem názvu.

       

     • Asistent výživy

     • Už od prvého ročníka sa študenti odboru asistent výživy učia, ako je správne stravovanie dôležité. A ako vie strava ovplyvniť naše zdravie či už pozitívne alebo negatívne. Keďže ich hlavnou náplňou práce je zostavovanie jedálnička pre určité diéty, musia byť zdatný nielen v teoretických vedomostiach, ale aj v praktických. To znamená, že musia vedieť ako dané jedlo chuti. Vzhľadom k tomu, že sú ešte len na začiatku svojho štúdia, je potrebné, aby sa naučili jedlo správne pripraviť, a dochutiť. No zároveň pripraviť aj správne a pekné stolovanie. Veď nezabúdajme, že aj oči jedia. Toto všetko sa učia na praktickom cvičení technológia prípravy pokrmov.

      Momentálne je však situácia taká aká je. Dištančné štúdium neminulo ani nás. No i napriek tomu sme sa nevzdali a pokračujeme v praktickom cvičení. Pýtate sa ako? 😊Naši študenti odboru asistent výživy pripravujú pokrmy doma. Áno, čítate správne. A musím ako ich učiteľka odborného predmetu povedať, že sú neskutočne šikovní. Ako dôkaz toho prikladám fotky žiakov I.AV. Pripravovali krémovú hráškovú polievku a banánový koktail alebo ryžový nákyp a karamelový krém. No a teraz posúďte sami, ako sa im to podarilo. Môžete hodnotiť, ktoré prestieranie sa Vám najviac páči.

      Ak Vás to zaujalo v budúcnosti plánujeme pripraviť otvorené kurzy správneho stravovania pri rôznych ochoreniach alebo diétach, kde aj etiketa stolovania hrá svoju úlohu.

      Ing. Janka Trebulová

      Učiteľka odborných predmetov

     • Deň otvorených dverí 02.02.2022 od 09:00 do 15:00 h

     • Chceš byť zdravotníkom, prípadne vieš o niekom, kto by ním chcel byť? Alebo máte v rodine a vo svojom okolí žiaka 9. ročníka základnej školy, či stredoškoláka s maturitou, ktorý si ešte nevybral svoje budúce povolanie? Príď na našu školu v Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 2. februára 2022 v čase od 9.00 do 15.00 h. Podľa osobného záujmu ti poradíme študijný alebo učebný odbor, ktorý keď úspešne absolvuješ, ti zabezpečí celoživotné povolanie bez straty zamestnania. Naši učitelia a žiaci pozývajú všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na spoločné stretnutie a radi im poskytnú informácie o jednotlivých študijných odboroch a učebnom odbore, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2022/2023.

      Milí rodičia prosíme pri vstupe do školy o vyplnenie Čestného vyhlásenia na stiahnutie: Cestne-vyhlasenie.pdf

      Tešíme sa, že rozšíriš rady zdravotníkov, ktorých potrebuje naša spoločnosť.

    • Túra „z Rače na Biely kríž“
     • Túra „z Rače na Biely kríž“

     • V sobotu 04. 12. 2021 pozývame všetkých priaznivcov zimnej pešej turistiky /žiakov aj učiteľov/ na túru. Vedúce turistického krúžku: prof..Renáta Puškárová,prof. Mária Suchánková

      Cieľ:   Horáreň na Bielom kríži /502 m.n.m./ Predpokladané trvanie túry je 3 hodiny.

      Čas a miesto stretnutnutia zastávka električky na Detvianskej ulici v Rači o 10.00 hod.

      Biely Kríž je označenie lokality a historického objektu horárne, v Malých Karpatoch v katastrálnom území Svätého Jura. Je križovatkou turistických chodníkov, obľúbeným miestom na oddych a orientačným bodom pre horských turistov a cyklistov. Nachádza sa tu prícestný kríž.

     • Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe

     • Vo vestibule našej školy sa uskutočnila súťaž na stacionárnych bicykloch v rámci projektu "Kalokagatia - poznávanie a šport v rovnováhe" cez www.orbisinstitute.sk
      Bolo to podujatie s prepojením aktívneho športu a s využitím inovatívnych technológií.
      Prihlásení študenti sa zúčastnili:
      1. v šprinte 2 cyklistov súčasne na špeciálne upravených trenažéroch na 500m virtuálnej trati s vizuálnym vyhodnotením výsledkov v reálnom čase a s porovnaním sa s časom, ktorý dosiahol Peter Sagan na rovnakom trenažéri.
      2. atrakciou bola možnosť zabicyklovať si vo virtuálnej realite na vybraných cyklotasách v rámci BSK (ovládanie bicyklovania v 360 stupňovom prostredí prostredníctvom VR okuliarov).
      Súťaže sa zúčastnilo 85 študentov našej školy. Veselú náladu navodili aj súťažiace pani riaditeľka PhDr.Janka Gabaľová, PhD. a pani učiteľky: Mgr. Anna Repková, PaedDr. Mária Suchánková a RNDr. Alica Kubošková. Vyhodnotenie bude až po zrealizovaní súťaže aj na ostatných vybraných školách BSK.

      Dobrý pocit z prekonania svojich fyzických limitov a zaujímavé bicyklovanie vo virtuálnej realite zanechalo v každom z nás dobrý pocit, úsmev na tvári a trochu aj unavené svaly na nohách.

      Takéto a podobné športové podujatia spestria bežné dni v našej škole a zároveň nám ukážu, ako sa dá v dnešnej dobe športovať. Teším sa na vás pri ďalších zaujímavých športových aktivitách.

      "Do cvičenia"

      Učiteľka TEV - Mgr. Anna Repková

    • .
     • .

     • Veľďakujem patrí spoločnosti VH Cosmetics, s.r.o. za dezinfekčné gély na ruky, ktoré nám poskytla na zvládnutie tejto situácie. Gély na ruky budú používať žiaci aj učitelia našej školy, aby zabránili šíreniu vírusu Covid-19. My zdravotníci a budúci zdravotníci sme zodpovední za ochranu seba, svojich kolegov, spolužiakov a aj pacientov. Naše správne hygienické návyky sú predpokladom na zlepšenie epidemiologickej situácie, ktorá na Slovensku vznikla a predpokladom správneho vykonávania našej profesie. Všetky ostatné produkty spoločnosti si môžete pozrieť na:  https://www.vhcosmetics.sk/ .

     • Návrat do škôl 10.01.2022

     • Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022. Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/. Prosíme rodičov, aby pred nástupom do škôl otestovali žiakov a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

     • JA INNOVATION CAMP 2021

     • Na základe žrebovania z 23 prihlásených škôl z celého Slovenska  naša škola je medzi 15, ktoré sa zúčastnia JA INNOVATION CAMPu 2021. Camp sa bude konať 1. decembra 2021| 8:00 - 18:00 hod. v hoteli Bratislava v Bratislave. SZŠ budú reprezentovať žiaci 3.AV/MAS: Laura PAUHOFOVÁ, Tomáš KASALA,  Ema IVANYOVÁ, Lukáš BERTÓK.

      Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny a veríme, že naši budú medzi nimi.

      DRŽIME PALCE !!!!

      JA INNOVATION CAMP je určený všetkým stredoškolákom, zapojeným do  vzdelávacích programov JA Slovensko. Predstavuje pre študentov jednodňovú intenzívnu skúsenosť, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Svoje najlepšie riešenie následne prezentujú pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšujú svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu, spoluprácu s konzultantmi – mentori z prave a ukážu svoju kreativitu a zmysel pre inovácie. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    • Obmedzenie prezenčnej výučby
     • Obmedzenie prezenčnej výučby

     • Podľa vyhlášky 276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec.
      Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje obmedziť nasledovné zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Bratislava I až V, Malacky, Pezinok a Senec zákazom prezenčného vzdelávania: pre stredné odborné škôly. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 6. decembra 2021.

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

     • Aj takto sme sa začlenili do tímu Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax. Žiačka študijného odboru praktická sestra z triedy III. A PS pod vedením odbornej učiteľky, pripravuje i.v. terapiu.

    • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH
     • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH

     • Žiaci I.DVS triedy sa v rámci odbornej klinickej praxe zúčastnili exkurzie na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH. Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení sa pred začiatkom exkurzie podrobili testovaniu antigénovym testom. Ochotná a ústretová vedúca sestra PhDr. Iveta Béressová žiakov oboznámila s pracovnými činnosťami na oddelení . Žiaci odchádzali s uvedomením , aká je práca tohto oddelenia dôležitá pre fungovanie celej nemocnice.

    • Halloween
     • Halloween

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami v stredu dňa 27.10.2021 sa konal v našej škole Halloween. Žiaci a učitelia mali možnosť kreatívne pôsobiť na svoje okolie prostredníctvom masiek, ktoré si sami navrhli.