• Víťazná trieda II. DVS

      Žiaci z II. DVS triedy – víťazí súťaže o najväčší počet darcov krvi prebrali z rúk pani riaditeľky PhDr. Janky Gabaľovej, PhD. darčeky ktoré venovala VH cosmetics s.r.o. Drieňová 1, 821 01 Bratislava. Ďakujeme spoločnosti za to, že podporila takúto humánnu aktivitu, ktorá vedie k záchrane života.

     • Mobilný odber krvi

      Naša škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – mobilná jednotka z UNB Ružinov  zorganizovali mobilný odber krvi. Najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú, sa rozhodli darovať viacerí žiaci a ich kamaráti. Medzi darcami mali zastúpenie aj rodičia a priatelia školy. Aktivita mala charakter súťaže. Triedy súťažili medzi sebou, kto získa najväčší počet darcov.  Celkovo sa prihlásilo 79 darcov. Pri prvom vstupe  u lekára neuspeli 20-ti darcovia, ich zdravotný profil nespĺňal kritériá darcu. Zaevidovaní 18-ti  darcovia boli v druhom vstupe lekára vyradení vzhľadom na ich zdravotný stav. Odindikovaných  bolo 41 darcov krvi. Teší nás, že medzi darcami krvi bola pani riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a  z Bratislavského samosprávneho kraja  Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva v sprievode svojich kolegov. Obe dámy splnili podmienky a indikácie k odberu krvi, čím ruka v ruke dokázali, že prepojenie medzi realitou a aktivitou môže napomôcť k zviditeľneniu oboch subjektov, ktoré úspešne manažujú. Za učiteľov darovala krv Mgr. Lenka Neumannová Počet darcov za jednotlivé triedy: I. SAN – 1obder, I. B PS 2 – 2 odbery, III. A PS – 2 odbery, IV. B PS – 6 odberov, IV. AV/MAS – 2 odbery, III. AV/MAS – 9 odberov, IV. A PS – 9 odberov a víťazná trieda II. DVS – 10 odberov. Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra boli za najväčší počet darcov odmenení motivačnými darmi od riaditeľky školy.  Ďakujeme sponzorom Igorovi Spiegelovi – SPIEGEL Strečnianska 20, 850 07 Bratislava, Masážnemu  salónu Euphoria, Bezručova 8, 811 09 BratislavaVH cosmetics, Drieňová 1, 821 01 Bratislava, ktorí podporili túto humánnu aktivitu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek  formou prispeli k tejto úspešnej aktivite, pani riaditeľke PhDr. Janke Gabaľovej, PhD. a organizátorom Mgr. Zlatici Tongelovej a Redakčnej rade školského časopisu Kyslík.

     • Meranie kvality ovzdušia na našej škole

      KAŽDÝ NÁDYCH DIEŤAŤA JE OHROZENÝ, pomôžme to zmeniť.

      Vďaka úspešnej účasti žiakov našej školy na EKOHACKATHONE 2022 bola naša škola vybraná do pilotného projektu Kvalita ovzdušia a eko-vzdelávanie ako implementácia nápadov mladých ľudí z tohto podujatia v spolupráci so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO EuropeCiele projektu spočívajú v zbere dát a ich zobrazovaní, prepojení vzdelávania s praxou – viesť mladých ľudí k praktickým riešeniam, zameraným na zlepšenie kvality ovzdušia, umožniť študentom kreatívne pracovať na kampani o téme, ktorá nie je až taká populárna, analyzovať získané dáta z meraní a dopĺňať ich dátami z oblasti zdravotníctva, prezentovať výstupy zo študentských aktivít cez monitor aj širokej verejnosti na podujatiach „Populair“. Spolupráca školy  so Slovenskou nadáciou pre UNICEF a SAMO Europe spočíva  v  umiestnení meracieho zariadenia na streche školy, ktoré zbiera dáta o kvalite ovzdušia počas dlhšieho obdobia (minimálne počas roka 2023), nainštalovaní monitorovacieho zariadenie a jeho upevnení aj so statickým posudkom.  Žiaci budú mať každý deň, keď pôjdu do školy na obrazovke svetlo červené, zelené alebo oranžové, ktoré bude informovať o stave kvality ovzdušia, uvidia či je to horšie na jar, v lete, na jeseň alebo v zime..Monitorovacia jednotka obrazovky monitoruje základné ukazovatele kvality vzduchu v danom priestore ako: teplota [°C], vlhkosť [%], rosný bod [°C], tlak vzduchu [hPa], rýchlosť vetra [m/s], nárazy vetra [m/s], smer vetra, zrážky [mm/h], PM1.0 prachové častice,ktorých 50 % je menších ako 1 μm [μg/m3], PM2.5 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 2.5 μm [μg/m3], PM10 prachové častice, ktorých 50 % je menších ako 10 μm [μg/m3], koncentrácia ozónu [ppb], UV index, blesky v okruhu 20 km, AQI prepočet na základe 24 hod, koncentrácia ozónu. Zaznamenané údaje je možné analyzovať v čase, napr. v hodinových, denných a mesačných !intervaloch. Do analýzy dát je zapojená firma SAMO EUROPE, ktorá vznikla ako univerzitný startup popri Fakulte ekonomiky a marketingu SPÚ v Nitre s hlavným cieľom transferu poznatkov a inovácií do praxe.  Zozbierané dáta bude možné porovnať s dátami z iných zdrojov - napríklad meraní SHMU, zdravotníctva (výskyt alergie, astmy...). Slovenská nadácia pre UNICEF bude s dátami ďalej pracovať pri advokačnej činnosti. Čo nás čaká ?  ria prezentácií a workshopov čo je kvalita ovzdušia, prečo je dôležitá, aké má dopady na zdravie detí, prezentáciou inovačných ekologických projektov, ktoré vo svete vytvorili mladí ľudia,  vytvorenie "kampaňového videa" pre verejnosť - čo zlá kvalita ovzdušia spôsobuje 

     • Návšteva Nemocnice BORY

      Na Svätého Valentína dňa 14. 02. 2023 navštívili žiaci III. B PS v doprovode odborných učiteliek PhDr. Renáty Puškárovej, PhDr. Gabriely Pénzesovej a Mgr. Eriky Černej najmodernejšiu Nemocnicu BORY na Slovensku. Nemocničná manažérka zmeny PhDr. Renáta Šiňanská, MBA ich previedla jednotlivými pracoviskami. Žiaci sa oboznámili ako bude vyzerať práca praktickej sestry. Dozvedeli sa, v čom bude ošetrovateľská starostlivosť inovatívna a čím bude práca v nemocnici zaujímavejšia, než na aké sme na Slovensku zvyknutí. Veľmi ich zaujali priestory novej budovy, vybavenie najmodernejšími technológiami princípy nemocnice orientované na pacienta, prístup, prostredie aj izby pre pacientov. Po prehliadke, by si radi prácu praktickej sestry v rámci praxe na jednotlivých úsekoch radi vyskúšali, aby získali skúsenosť nového konceptu v praxi ošetrovateľskej starostlivosti.

     • Mobilný odber krvi 2. februára 2023 na našej škole

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku VIANOCE. Každý z nás pre svojich blízkych kupuje darčeky, ale ten najväčší darček pre človeka sa kúpiť nedá a to je zdravie. Po pandemickej prestávke obnovujeme dlhoročnú tradíciu na našej škole - dobrovoľné darovanie krvi. Pridajte sa k nám a darujte niekomu zdravie. Mobilný odber krvi sa bude konať dňa 2. februára 2023. Darovať krv môže každý, kto do tohto dátumu dosiahne 18 rokov a je zdravý. Mobilný odber bude súťažný o najväčší počet darcov krvi za triedu či už z radov žiakov, rodičov, kamarátov a známych. Trieda s najväčším počtom darcov bude odmenená. Podporte svoju triedu a získajte darcu, ktorý dňa 2. februára 2023 príde darovať krv.

     • Prezentácia školy

      Dnes 1. februára 2023 v čase od 9. 00 – 15. 00 h naša škola prezentovala Deň otvorených dverí pre každého, kto mal záujem si prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere v zdravotníckych povolaniach.

     • Ukážka prvej pomoci - II. DVS

      Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra si vyskúšali rolu učiteľa. Dňa 30. januára 2023 trieda II. DVS spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou navštívili základnú školu na Budatínskej ulici v Bratislave. Žiakom 5. až 9. ročníka vysvetlili a názorne ukázali prvú pomoc pri krvácaní, popáleninách, zlomeninách, dusení sa a správny postup resuscitácie. Žiaci mali možnosť vyskúšať si praktické výkony na sebe či na figurínach. Pre našich žiakov to bola veľká skúsenosť. Teoretické vedomosti z pedagogiky si vyskúšali v reálnom živote a pochopili aká rozmanitá a neľahká je práca pedagóga.

     • EXKURZIA V KRVNEJ BANKE

      Dňa 25.1. 2023 sa trieda IV.B PS zúčastnila odbornej exkurzie v KRVNEJ BANKE UNB,  v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave . Žiaci sa oboznámili s organizáciou a systémom práce zdravotníckych laborantov v krvnej banke. Rozšírili si vedomosti v oblasti: príjmu a kontroly krvných vzoriek do laboratória, s postupom vyšetrenia krvnej skupiny a vykonania križnej skúšky, objednávania krvných konzerv, jednotlivými druhmi transfúznych prípravkov, s označením a podmienkami ich uskladnenia. Dozvedeli sme sa aké sú špecifiká aplikácie transfúzie krvi u detí. Zaujímavé pre nás boli jednotlivé vyšetrovacie metódy a postupy. Zistili sme, že tímová práca zdravotníckych pracovníkov je aj v tomto prípade dôležitá.
      Táto exkurzia nás natoľko motivovala, že sa mnohí z nás rozhodli pre darovanie krvi . 

      PhDr. Ivana Mráziková, odborný učiteľ - K. Franková, A. Kadrliaková, žiačky IV.B PS

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 19.1. 2023 sa na SPŠE Hálova16, Bratislave zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom jazyku naša žiačka triedy IV. B PS Emma Danielová-víťazka školského kola. Emma si najskôr otestovala znalosti v anglickom jazyku na písomnom teste a potom na ústnej skúške. V konkurencii medzi žiakmi v kategórii 2D za celý obvod Bratislava 5 sa síce neumiestnila v top 3, ale odnáša si cennú životnú skúsenosť, ktorá ju vnútorne a odborne posunie.  Pedagogický doprovod žiačke robila Mgr. Margaréta Ondrejková učiteľka anglického jazyka. Gratulujeme:-) 

     • LUSKÁČIK

      Posledný deň pred vianočnými prázdninami, dňa 22.12.2022, pripravila triedna učiteľka PhDr. Ivana Mráziková milé prekvapenie pre svoju triedu II.C PS v podobe návštevy Slovenského národného divadla v Bratislave. Balet od P. I. Čajkovského ,,LUSKÁČIK,, je krásnou vianočnou rozprávkou. Sviatočná divadelná atmosféra, nádherné kostýmy, hudba, tanec, úžasná scéna a excelentné výkony umelcov nás uviedli do krásnej vianočnej pohody. Ponorili sme sa do tejto nádhernej atmosféry Vianoc. Čarokrásne vianočné sviatky všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy  praje PhDr. Ivana Mráziková

       

     • Odborná exkurzia na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení UNB

      Dňa 19.12.2022 sa žiaci IV.B PS zúčastnili odbornej exkurzie na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v Univerzitnej nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej ulici. Vedúca sestra FRO Mgr. Barbora Koštialová, nás oboznámila s prevádzkou oddelenia, názorne nám ukázala jednotlivé terapeutické postupy a procedúry: fyzikálna terapia, elektroliečba, termoterapia ( napr. liečba parafínom), hydroterapia, ergoterapia (liečba prácou). Žiaci a vyučujúce si aj prakticky vyskúšali jednotlivé účinky niektorých terapií. Na záver sme sa mali možnosť oboznámiť so špeciálnym vyšetrením denzitometria, ( je to vyšetrenie kostnej hmoty), ktoré sa najčastejšie vykonáva pri diagnóze osteoporóza. Obohatení o nové zážitky, sme odchádzali s vedomosťami ako si má človek správne udržiavať postoj tela, a tým predchádzať ochoreniam pohybového aparátu. Na záver ďakujeme našim odborným vyučujúcim: Mgr. Emílii Tŕpiškovej, PhDr. Ivane Mrázikovej a Mgr. Janke Sedlárovej za krásnu exkurziu.♥♥♥ 

      IV. B PS, žiačky Silvia Machalová, Viktória Poláková     

      PhDr. Ivana Mráziková, odborná učiteľka

     • Profesionálni vojaci na SZŠ

      12. decembra 2022 nás poctili svojou návštevou príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky profesionálni vojaci. Podieľajú sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, tiež pri likvidácii nebezpečných situácií ako povodne, zemetrasenia, požiare alebo pandémie. Vojaci nám predstavili jednotlivé zložky OS SR a vojenské zdravotníctvo. Súčasťou OS SR je aj Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je to útvar, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečovanie štátno-protokolárnych akcií vojenskými poctami pre štátnych a ústavných činiteľov SR, predstaviteľov vlád cudzích štátov, predstaviteľov Európskej únie a NATO. Žiaci našej školy mali možnosť vidieť zblízka promenádu vojakov v typickej historickej uniforme, ktorú si mohli aj vyskúšať. Chlapcov zaujali pušky s bajonetom. Naši žiaci si tak rozšírili svoj obzor o poznatky, ktoré dostali od tých najpovolanejších. 

     • EKOWORKSHOPY - PROSTREDIE A ZDRAVIE DETÍ

      Kvalita ovzdušia má výrazne negatívny vplyv na zdravie ľudí, aj životné prostredie. Znečisťujúce látky, produkované napríklad nesprávnym vykurovaním domácností, či dopravou, sú neviditeľnou súčasťou vzduchu, ktorý dýchame. Problematiku prostredia a jeho vplyve na zdravie detí nám prišla formou ekoworkshopov 13. 12. 2022 priblížiť výkonná riaditeľka UNICEF Slovensko Ing. Mária Sliacka, ktorú na pôde školy privítala riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová. Workshopov  sa zúčastnili žiaci prvého ročníka,  ktorí sa spolu s lektorkou zamysleli nad tým, čo a ako ovplyvňuje zdravie detí, akým spôsobom sme vystavení toxickým látkam, ako vyzerajú celosvetové štatistiky. Dozvedeli sme sa napríklad, že vplyvom znečisteného ovzdušia, vody a potravín každý z nás neúmyselne spotrebuje štvrť kilogramu plastov za rok, čo sa rovná zjedeniu kreditnej karty každý týždeň. Kvalita ovzdušia je vyhodnocovaná meraním koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší aj na Slovensku SHMÚ. Na Slovensku však máme zatiaľ málo meracích staníc. Ak mestá a obce nemajú dostatok informácií o kvalite ovzdušia vo svojej lokalite, nebudú schopné určiť cielené opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Slovensko znečistené ovzdušie dlhodobo neriešilo. Za dlhoročné prekračovanie limitov znečistenia ovzdušia si minulý rok od Európskej komisie vyslúžilo žalobu na   Európskom súdnom dvore. Tešíme sa, že vďaka aktívnej spolupráci s UNICEF, práve naša škola je jedinou školou na Slovensku, ktorá má možnosť podielať sa na meraní kvality ovzdušia, najmä pevných častíc PM10 a PM2,5 pomocou merača, ktorý bol škole nainštalovaný v júni 2022. Na workshope boli predstavené i prvé výsledky, ktoré dokumentujú, že limity so začiatkom vykurovacej sezóny výrazne stúpli i v našom bezprostrednom okolí. Dlhodobé vystavenie sa týmto časticiam môže ovplyvniť pľúca a srdce.

     • Spolupráca s detskou onkológiou

      Každý z nás si uvedomuje, že mať v rodine onkologicky chorého je veľmi náročné pre všetkých. Tobôž ak sa jedná o deti. Vtedy to veľmi ťažko prežívajú nielen samotné deti, ale aj rodičia. Stretávajú sa počas liečby s rôznymi nástrahami – od bolesti, ťažkostí po liečbe až po nechutenstvo. Avšak práve pri takomto ochorení je dôležité, aby správna strava pomohla čo najlepšie zvládať ťažkú liečbu. Preto sme sa aj my – odborné učiteľky odboru asistent výživy a žiaci IV. ročníka – rozhodli aspoň trošku im v týchto ťažkých chvíľach pomôcť. V rámci krúžkovej činnosti sme začali spoluprácu s Klinikou detskej onkológie a hematológie. Našou prioritou je edukácia predovšetkým rodičov ale aj starších detí po stránke výživovej. V stredu 7.12.2022 sme pripravili prvú edukáciu na tomto oddelení. Zúčastnili sa jej mamičky, keďže deti vzhľadom k liečbe nemohli ísť do spoločných priestorov. Zaujímali ich rôzne informácie pri jednotlivých štádiách liečby, ako bojovať so zmenou chutí, ktorým potravinám sa vyhnúť, ako nakombinovať jedálniček, ak sa objavia aj iné pridružené ochorenia. Debata bola veľmi plodná, mamičky mali naozaj množstvo otázok. Taktiež ich zaujímali „overené informácie“ , o ktorých sa dočítali na internete. Samozrejme, tiež sme ich upozornili na rôzne nezmyselné rady, ktorým je potrebné sa vyhýbať. Naše študentky pre detí aj mamičky pripravili chutné ovocné jednohubky a vysvetlili im dôležitosť príjmu ovocia u detí. Zároveň ich aj upozornili, ktoré ovocie je vhodné a ktorému by sa radšej mali vyhnúť. Stretnutie prebehlo v príjemnej atmosfére a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v priebehu januára, kde bude zasa téma zelenina a jej význam pri onkologickom ochorení. Janka Trebulová, odborná učiteľka AV

     • Vianočné prekvapenie pre deti z NÚDCH  na Klinike detskej chirurgie v Bratislave

      Blížia  sa najkrajšie sviatky v roku. Väčšina z nás ich bude prežívať v kruhu svojich najbližších. Pre niektorých búdu však tieto Vianoce iné, ťažšie, ako po ostatné roky. Žiačky triedy DVS sa rozhodli zorganizovať, v spolupráci s Mgr. Zuzanou Szeberényiovou a manažmentom  školy, vianočné prekvapenie pre deti z NÚDCH  na Klinike detskej chirurgie v Bratislave. Balíčky pripravili žiaci našej školy 6. decembra.   Do nich vložili pre deti pastelky, hračky, sladkosti a knižky, aby im pobyt v nemocnici ubehol čo najrýchlejšie a mohli počas neho stimulovať svoje zmysly.  Žiačky DVS odniesli balíčky priamo na oddelenie, kde  ich prebrala Mgr. Zuzana Medveďová, vedúca sestraVeríme, že aj takýmto malým skutkom, každý z nás dokáže preniesť vianočné svetlo tam, kde bliká slabšie, aby sme tak pomohli rozsvietiť a rozžiariť tváre tých najmenších. Veď práve o tom sú Vianoce. Krásne sviatky  Mgr. Zuzana Szeberényiová