• Zbierka pre Ukrajinu

      „Mier nie je absenciou vojny. Mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou.“  Baruch Spinoza

      24. februára sme sa zobudili do iného rána. Do rána o ktorom sme dúfali, že nepríde. Ruské vojská prekročili hranice a napadli susednú Ukrajinu. Veľa ľudí bolo prinútených opustiť svoje domovy, rodiny a blízkych. Len s malými taškami a plačúcimi deťmi prekračujú naše hranice nevediac, ako budú ďalej žiť a či sa budú môcť niekedy vrátiť.
      Situácia nie je ľahostajná ani našej škole. Ako budúci zdravotníci veľmi citlivo vnímame ľudské utrpenie, spôsobené chamtivosťou iných. Niektorí naši študenti spolupracujú priamo na hraniciach a cudzineckej polície v rámci organizácie Červený kríž. A aj my, priamo na škole, sme sa rozhodli pomôcť ťažko skúšaným rodinám. Vedenie školy sa v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodli zorganizovať školskú zbierku oblečenia, diek, vankúšov, predmetov dennej potreby, detských vecí....Zbierka sa bude organizovať v hornom vestibule našej školy, kde bude pripravená krabica a vrecia, do ktorých môžete priniesť potrebné veci. Žiacky školský parlament sa rozhodol vytvoriť aj sériu prednášok a diskusií pre žiakov, ktorý by sa o konflikte a jeho príčinách chceli dozvedieť viacej.

     • Krúžok - Prvej pomoci

      Poskytnúť prvú pomoc nepotrebujú vedieť iba profesionálni záchranári, je to povinnosť nás všetkých. Kde sa ju naučiť? V našej škole je Prvá pomoc povinným vyučovacím predmetom v dennom štúdiu v študijných  odboroch  - praktická sestra, zdravotnícky asistent, diplomovaná všeobecná sestra v 2. ročníku; asistent výživy a masér vo 4. ročníku;  vo večernom štúdiu študijných  odboroch praktická sestra, zdravotnícky asistent v 2. ročníku a v učebnom odbore sanitár v 1. ročníku. Rozšíriť si vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci si môžu žiaci  denného štúdia na krúžku prvej pomoci, ktorý začal v škole pracovať od septembra tohto školského roka pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej. Epidemická situácia nedovoľuje stretávať sa na krúžku v odbornej učebni preto sa  realizuje zatiaľ on line. Prínosom krúžku pre našich žiakov je aj to, že sme mali možnosť kúpiť nové pomôcky na nácvik prvej pomoci. Žiaci môžu nacvičovať vypudzovanie cudzieho telesa z dýchacích ciest na zaujímavej pomôcke, ktorá túto situáciu imituje a jedna z nich je určené pre deti a druhá pre dospelého. Okrem toho sme kúpili model dieťaťa na nácvik resuscitácie, ktorý je plne v súlade s odporúčaniami Európskej rady pre resuscitáciu platnými od roku 2020.

      Všetky tieto nové pomôcky prezentovali žiaci II. A PS triedy, ktorí krúžok prvej pomoci navštevujú.  
      Počas DOD 2. februára 2022  záujemcom o štúdium v našej škole  v odbornej učebni  pre prvú  pomoc a zdravotnú záchrannú službu ukázali niektoré základné postupy používané v prvej pomoci. Dôležitou pomôckou, ktorou naša škola disponuje je aj AED – automatický externý defibrilátor, určený na nácvik poskytovania rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie laikmi. Aj tento bol súčasťou prezentovaných pomôcok. Veríme, že v tejto učebni bohatej na pomôcky sa budeme stretávať aj s tými, ktorí sa zúčastnili DOD a stanú sa našimi žiakmi.

     • PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁRA zo SJL

      - pre záujemcov o štúdium na našej škole 5. apríl 2022  o 15:00 hod a 
      12. apríl 2022 o 17:00 hod.

      Milí uchádzači,

      teší nás váš záujem o štúdium na našej škole v študijných odboroch asistent výživy, masér a zdravotnícky asistent – denná forma štúdia. Radi vás privítame v radoch budúcich zdravotníkov v čo najväčšom počte.

      Aby ste sa mohli lepšie pripraviť na prijímacie pohovory, ponúkame vám možnosť zúčastniť sa PREDPRIJÍMAČKOVÉHO SEMINÁRA zo slovenského jazyka. Na seminári sa dozviete, na aké témy sa treba pri príprave zamerať, aký typ úloh vás čaká a precvičíte si niektoré z nich aj prakticky.

      Seminár sa uskutoční online prostredníctvom google meets.
      Na výber sú dva termíny: 5. apríl 2022  o 15:00 hod a 12. apríl 2022 o 17:00 hod.

      Prístupové údaje budú zverejnené na webovej a facebookovej stránke školy dňa  4. apríla a 11. apríla 2022.

      Na všetkých uchádzačov sa teší učiteľka SJL.

     • Túra na Lužný most

      Vo štvrtok 27. 01. 2022 sa uskutočnila ďalšia akcia zimnej pešej turistiky na našej škole. Bolo to spojenie poznávania Bratislavy a okolia prostredníctvom vzdelávacích cieľov v rámci predmetu Geografia, ale aj turistického krúžku na škole.Pedagogický dozor: prof .Renáta Puškárová, prof. Mária Suchánková

      So žiakmi 2. B PS triedy  sme sa vybrali zo školy pešo popri Chorvátskom ramene na dunajskú hrádzu.   Turistickým cieľom  bol Lužný most pri Jarovciach, z ktorého sú krásne výhľady na prírodu lužných lesov dunajského ekosystému. Pozorovali sme 4 vodné systémy, ktoré sú jedinečne viditeľné len vďaka postavenému mostu alebo z leteckej perspektívy /Jarovecké rameno, kanál na trénovanie vodných športov, hlavný tok Dunaja a Biskupský kanál. Mostom sa  pešo, bicyklom či autom dostaneme na opačnú stranu Dunaja, ale aj hrádzu smerom na Hamuliakovo. Počasie nám prialo – bol krásny slnečný deň, aj keď pofukoval mrazivý vetrík. Cestou naspäť po hrádzi do Rusoviec sme sa zastavili v Bufete Vyza, kde sme sa za odmenu zohriali  a osviežili teplým čajom a sladkosťami. Celá túra dlhá 12 km trvala 3,5 hodiny, ale všetci sme mali príjemný pocit fyzickej únavy z  pohybu na čerstvom vzduchu a radosť z  poznania malebnej prírody okolia Dunaja v „dobrej spoločnosti“.
      Milí druháci – boli ste skvelí! Verím, že sa k nám nabudúce pridáte aj vy ostatní!

     • Praktická sestra zostáva!

      Dôležitá informácia pre žiakov 9. ročníka ZŠ a aj pre záujemcov o 2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.
      Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Nestabilita názvu zdravotníckeho povolania a tiež názvu študijného odboru, je zmätočná a nemotivujúca, tak pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pre náročné, ale pre zdravotný systém potrebné zdravotnícke povolanie, ako aj ich rodičov, verejnosť, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

      Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent je súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi participuje na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom, a tiež zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života.

      - stanovisko MZ SR ku vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách v SR si môžete prečítať: https://health.gov.sk/Clanok?sestra-studium-nazov

      - k študijnému odboru praktická sestra sa minister Lengvarský vyjadril v Rádiožurnále RTVS úplne jednoznačne, môžete si ho vypoču: https://aszssr.sk/wp-content/uploads/leng.mp4

      - ďalšie informácie sú dostupnéhttps://aszssr.sk/2022/01/26/prakticka-sestra-ostava/

       

     • Hodina slovenského jazyka môže byť aj zábavná.

      Prvým národom, ktorý začal používať písmo, boli Sumeri. Žili v Mezopotámii - v krajine medzi riekami Eufratom a Tigrisom. Ich písmo nazývame klinové (sú to odtlačky ich písacieho nástroja - klina). Vzniklo už pred 5500 rokmi. Klinovým písmom je na hlinené tabuľky napísaná jedna z najstarších povestí na svete: Epos o Gilgamešovi. Rozpráva o márnom úsilí muža, ktorý prekonal veľa nástrah v snahe dosiahnuť, aby mu bohovia dali nesmrteľný život. Žiaci prvých ročníkov sa na hodine slovenčiny zoznamovali nielen s dobrodružstvami Gilgameša, ale uvažovali aj nad svojou vlastnou „nesmrteľnosťou“ a zmyslom nášho pozemského života ....

      A aby si vyskúšali, aké náročné bolo v staroveku byť spisovateľom, pokúsili sa „vytesať“ do hlinených tabuliek svoje vlastné meno klinovým písmom.

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

      Stredná zdravotnícka škola pomáha nemým tváram.

      Darčeky dokážu príjemne prekvapiť, potešiť a dojať. Niektoré darčeky, najmä tie nepremyslené, však môžu priniesť aj smútok. Takýmito darčekmi sa častokrát stávajú aj domáci miláčikovia. Po eufórií z nového člena prichádzajú problémy. Kto ho vyvenčí, okúpe, kto mu pôjde nakúpiť..... Nakoniec končia sami, so zlomeným srdiečkom za bránami útulkov. A práve v tomto období sa útulky plnia najviac.
      Preto sa aj žiaci našej školy rozhodli zorganizovať zbierku pre chlpáčov z útulku na Poliankach Sloboda zvierat. V hornom vestibule školy sme pripravili krabicu, kde môžete priniesť staré deky, uteráky, vankúše, hračky, ryžu.... Zbierka bude trvať do 9.2.2022. Následne ju s vybranými triedami druhých ročníkov  odnesieme priamo do útulku, kde sa žiaci zúčastnia prednášky o ochrane zvierat a spoločne vyvenčíme malých chlpáčov.

      Veríme, že sa nám aj takýmto spôsobom podarí u žiakov vypestovať rešpekt a lásku k zvieratám a ochrane prírody.

     • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

      V zmysle aktualizovaných informácií z MŠVVaŠ SR bude prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme. Upozorňujeme, že prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2022/2023 bude v porovnaní s minulými rokmi inovovaná. 
      Kritéria pre prijímacie konanie budú zverejnené do 28. februára 2022 na našej webovej stránke. 
      V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov  ZÁKLADNÝCH ŠKÔL štúdium v študijných odboroch: 

      • 5304 M  ASISTENT VÝŽIVY (AV) 
      • 5370 M  MASÉR (MAS)  
      • 5361 M  PRAKTICKÁ SESTRA (PS) / 5356 M  ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (ZA) 

      Študijný odbor PRAKTICKÁ SESTRA bol premenovaný MŠVVaŠ SR od 1. októbra 2021 na študijný odbor ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. Obsah vzdelávania sa nemení.

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Prezentácia šudijných odborov na stiahnutie: 
      Prezentacia_aktualny_studijnych_odborov_a_ucebneho_odboru_SZS_(1).pdf

      SZS_prezentacia_2022_(2).pdf​​​​​​​

      Všetky informácie o študijnom odbore Praktická sestra  5361 M / Zdravotnícky asistent 5356 M v prezentácii sú platné okrem názvu.

       

     • Asistent výživy

      Už od prvého ročníka sa študenti odboru asistent výživy učia, ako je správne stravovanie dôležité. A ako vie strava ovplyvniť naše zdravie či už pozitívne alebo negatívne. Keďže ich hlavnou náplňou práce je zostavovanie jedálnička pre určité diéty, musia byť zdatný nielen v teoretických vedomostiach, ale aj v praktických. To znamená, že musia vedieť ako dané jedlo chuti. Vzhľadom k tomu, že sú ešte len na začiatku svojho štúdia, je potrebné, aby sa naučili jedlo správne pripraviť, a dochutiť. No zároveň pripraviť aj správne a pekné stolovanie. Veď nezabúdajme, že aj oči jedia. Toto všetko sa učia na praktickom cvičení technológia prípravy pokrmov.

      Momentálne je však situácia taká aká je. Dištančné štúdium neminulo ani nás. No i napriek tomu sme sa nevzdali a pokračujeme v praktickom cvičení. Pýtate sa ako? 😊Naši študenti odboru asistent výživy pripravujú pokrmy doma. Áno, čítate správne. A musím ako ich učiteľka odborného predmetu povedať, že sú neskutočne šikovní. Ako dôkaz toho prikladám fotky žiakov I.AV. Pripravovali krémovú hráškovú polievku a banánový koktail alebo ryžový nákyp a karamelový krém. No a teraz posúďte sami, ako sa im to podarilo. Môžete hodnotiť, ktoré prestieranie sa Vám najviac páči.

      Ak Vás to zaujalo v budúcnosti plánujeme pripraviť otvorené kurzy správneho stravovania pri rôznych ochoreniach alebo diétach, kde aj etiketa stolovania hrá svoju úlohu.

      Ing. Janka Trebulová

      Učiteľka odborných predmetov