• Exkurzia na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská

      Každá exkurzia znamená pre žiakov našej školy a ich odborné učiteľky vybočenie z každodenného sterotypu a zároveň obrovskú príležitosť naučiť sa niečo nové. Na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská, ktorého manažérkou je Mgr. Ľubica Kaiserová túto príležitosť nedávno využili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej žiaci III. B PS triedy. Na oddelení získali informácie o tom, akú starostlivosť si takéto deti vyžadujú, ako sa im podáva strava, vykonáva sa u nich hygiena, podávajú lieky a oboznámili sa aj so zdravotnou dokumentáciou, ktorá je diametrálne odlišná od dokumentácie na iných oddeleniach.

     • Pomoc pre Matejka

      V prvom polroku tohto školského roka školský časopis Kyslík spolu so Študentskou školskou radou spustili zbierku vrchnákov z pet fliaš organizovanú na pomoc malému Matejkovi, ktorému takto pomôžeme splniť jeho sen a sen jeho mamičky a dosiahne tak vďaka nám operáciu potrebnú na korekciu jeho vrodenej telesnej vady. S myšlienkou zbierať vrchnáky prišla na podnet vedúcej fyzioterapeutky Mgr. Barbory Košťálovej z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda odborná učiteľka - členka redakčnej rady časopisu Kyslík, PhDr. Anna Faborová. Oslovila členov Študentskej školskej rady a tí sa rozhodli pomáhať práve malému Matejkovi. Spolupráca medzi FRO na Antolskej naďalej pokračuje a nazbierané plasty pani učiteľka priváža do školy a počet vrchnákov tak rapídne rastie. Keď chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu aj vy. Ak máte cestu okolo školy, alebo viete o niekom, kto bude ochotný priniesť vrchnáky tak budeme veľmi vďační. Od začiatku tohto kalendárneho roka sa v obchodoch vykupujú pet fľaše. Vedeli ste, že nie je potrebné aby ste spolu s nimi odovzdali aj vrchnák? Spolu s vrchnákom bude potrebné fľaše odovzdávať až od roku 2024 kedy začne platiť smernica EÚ. Ešte dva roky však môžu zbierky vrchnáčikov fungovať tak, ako doteraz. Viac o zbere fliaš nájdete v linku: https://www.topky.sk/cl/10/2239509/Dobre-spravy--Vrchnaciky-z-plastovych-flias-budete-moct-zbierat-aj-nadalej--Ako-je-to-mozne-?fbclid=IwAR0q2PuY2Ocy9C0PUdX22piaj2QoEFY7gNE-npSbG2ko_Sberp_lTV1vi8YVrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu. Tento plast sa dá ľahko recyklovať. Ide o kvalitnú a čistú surovinu, ktorá je pri veľkých objemoch zaujímavá nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Ak sa zbiera v malom, je to neefektívne. Za desiatky kilogramov vrchnákov dostanete pár eur. No ak jeden subjekt prinesie k spracovateľovi stovky kilogramov tejto suroviny, môže získať zaujímavú odmenu. Prvotným cieľom je prepojenie sociálnych a ekologických aktivít, zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnákov, ktoré každodenne vyprodukujeme. Ak chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu.
      Ďakujeme za každý vrchnák.

       

    • Deň narcisov na SZŠ
     • Deň narcisov na SZŠ

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už 26. krát. Výťažok zo zbierky pomáha Lige proti rakovine organizovať rôzne projekty, podpory pre pacientov a ich rodiny ale prispieva aj na samotnú liečbu ťažko chorých pacientov. A aj naši žiaci vyrazili tento rok do ulíc. Žiaci
      III. AV/MAS, I AV, I A PS a II. B. zaujali svoje stanovištia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, na Starom moste a pri obchodnom dome TPD. Milým úsmevom a dobrou náladou sa im podarilo vyzbierať krásnych 1387 eur. Sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť na pomoc Lige proti rakovine a rovnako, že napriek nútenej dvojročnej prestávke je stále veľa mladých ľudí ochotných pomáhať. Do zbierky Ligy proti rakovine môžete prispieť 3,-€ zaslaním SMS na číslo 848.Viac o zbierke: https://www.dennarcisov.sk/
      ĎAKUJEME.

     • Orientačný beh

      Dňa 27.4. sme sa zúčastnili na VII. ročník pretekov o Pohár predsedu BSK v orientačnom behu pre žiakov stredných škôl v školskom roku 2021/2022, ktorý organizoval Bratislavský samosprávny kraj, a Slovenský zväz orientačných športov Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6.
      V silnej konkurencii sme postúpili do krajského kola jednotlivcov, ktoré bude 18.5. V tomto kole nás reprezentovali dve družstvá: 1. dievčatá z I.B PS: Viktória Bačová, Eliška Bilinová a Alexandra Timková a z II.A PS Viktória Suchánková a 2. chlapci z II.MAS Adrián Královič, Adam Mercek, Peter Šaliga, z II.BPS Nicolas Novák a III.MAS Adam Zelenka.
      Držíme palce v Krajskom kole! Uč. TEV Anna Repková

     • Erasmus+ učiteľské mobility

      V rámci projektu Erasmus+ s názvom EuroMobilita – cesta k úspechu II. 2019 – 2022 sme úspešne zrealizovali 3 turnusy učiteľských mobilít na českých zdravotníckych školách. 1. turnus: PhDr. Eva Veselská, PhD., Mgr. Monika Peczová, Mgr. Emília Trpíšková a PhDr. Ľuboš Polák navštívili SZŠ v Šumperku. 2. turnus: PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., PhDr. Renáta Puškárová, Mgr. Janka Sedlárová a Ing. Janka Trebulová boli na SZŠ v Prahe. Učiteľské mobility sme  zavŕšili tretím turnusom, počas ktorého vycestovala do Čiech na Strednú zdravotnícku školu v Prahe  posledná dvojica, a to naša pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a odborná učiteľka PhDr. Iveta Valentová, PhD.  Počas celého týždňa (25. 04. – 29. 04. 2022) mali pripravený rozmanitý pracovný program. Okrem toho sa zúčastnili aj spoločenských aktivít, ktorými v tom čase žila pražská SZŠ. Našu dvojicu hneď prvý deň privítala riaditeľka SZŠ Praha PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, PhD. V škole sa zúčastnili vyučovacieho procesu odborných predmetov nielen v študijnom odbore praktická sestra, ale aj iných študijných odborov. Napríklad žiaci zo š. o. ortoprotetický technik spolu so svojou odbornou učiteľku ukázali prácu s 3D tlačiarňou, vyrobili a aplikovali dlahu. Na hodine somatológie PhDr. Iveta Valentová, PhD. prezentovala aplikáciu ANATOMYKA, ktorú používa na svojich hodinách anatómie a fyziológie. Zároveň naša pani riaditeľka darovala aplikáciu ANATOMYKA pražskej škole a spolu ju nainštalovali do odborných učební. Aplikáciu začali ihneď používať v predmete somatológia. Ďalej boli na vyučovacej hodine klinickej propedeutiky a aj anglického jazyka. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na zdravotníckych školách je odborná klinická prax v zdravotníckych zariadeniach. V utorok sa naša dvojica zúčastnila odbornej klinickej praxe v Ústřední vojenské nemocnici Praha na oddelení dlouhodobé péče a oddelení paliatívní péče. Zoznámili sa s manažmentom oddelenia a diskutovali so žiakmi a vyučujúcou o praxi. Ako jediná vojenská nemocnica v Čechách v rámci projektu „Zelená cesta“ poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane psychologickej pomoci vojnovým veteránom, ktorí sa zúčastnili novodobých vojenských misií (napr. v Afganistane). V chirurgickej starostlivosti využívajú roboticky asistovanú techniku DA VINCI. Riaditeľka SZŠ Praha PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, PhD. pozvala obidve hosťky na ples maturantov a imatrikuláciu prvákov, ktorý sa konal v pražskej Lucerne. Týždenná mobilita bola ukončená školskou akadémiou, kde žiaci a učitelia prezentovali aktivity realizované počas školského roka 2021/2022. Súčasťou tejto akadémie bolo aj odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom. Bol to týždeň veľkých inšpirácii a motivácie do ďalšej práce na našej škole. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD., koordinátorka projektu

     • Okresné kolo v basketbale dievčat stredných škôl

      Dňa 21.4.2022 sme sa zúčastnili Okresného kola Bratislava 5 v basketbale dievčat stredných škôl „O pohár predsedu BSK“. Vyhlasovateľ MŠ SR a Okresný školský úrad, organizátor Bratislavský samosprávny kraj, usporiadateľ Gymnázium A. Einsteina. Našu školu reprezentovali: z I.A PS: Kristína Maďarová, Terézia Wilsh, z I.B PS: Veronika Bačová, Eliška Bilinová, Sofia Kinská, Klára Kožuchová, Alexandra Timková, z I.C PS Kristína Šuchová a z III.B PS Michaela Muškátová.
      Získali sme zaslúžené 3. miesto, pohár, diplom a medaily.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

      „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem.“ —  John Fitzgerald Kennedy  

      Zo zdrojov našej planéty Zem, berieme viac ako vraciame späť. Čistenie okolia školy od odpadkov je minimum ktoré môžeme spoločne urobiť. Naša škola pri príležitosti Dňa Zeme vo štvrtok 21. apríla 2022 organizovala brigádu, kde sa čistilo a skrášľovalo okolie a interiér školy. Do tejto aktivity sa zapojili všetky triedy prvých a druhých ročníkov denného štúdia. Konkrétne pracovné činnosti a pridelenie miesta brigády, určili žiaci I.DVS triedy, ktorí túto aktivitu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou zabezpečovali. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.

     • Súťaž "Silná ruka 22"

      Dňa 13.4. sme sa zúčastnili súťaže v pretláčaní rukou „Silná ruka stredoškolákov 22“ pre Západoslovenskú oblasť.
      Organizátorom bola Slovenská asociácia pretláčania rukou SAWA. Súťaž sa konala v Arena´s gym a z našej školy sa zúčastnili: z I. MAS: Pavol Horváth, Adam Tahotný, z II. MAS: Laura Jurášová, Adam Cigánek, Peter Šaliga, Adam Mercek, z III.MAS: Lukáš Bertok, Adam Zelenka a z III.B PS: Zina Mišáková, Boris Martin, Tomáš Smelík.
      Získali sme nasledovné ceny a postupujeme do celoslovenského kola v Košiciach:

      2. miesto do 70 kg Adam Tahotný z I.MAS

      3. miesto do 60kg Zina Mišáková z III.B PS

      3. miesto nad 60 kg Laura Jurášová z II.MAS

      3. miesto do 65 kg Adam Cigánek z II.MAS

      Gratulujeme, tešíme sa z úspechu! Učiteľka TEV - Mgr. Anna Repková.

     • Chuť žiť!

      "Trvalo mi dlho, kým som sa neskúmal očami niekoho iného." - Sally Field

        Mala by si zo sebou niečo robiť...Fú ty si ale nabral.... Možno dobre mienené neškodné frázy vedia človeku zničiť celý život. Poruchy príjmu potravy, alebo aj PPP, začínajú neškodne. Pomaly sa nám vplýžia do života a zasiahnu našu  najcitlivejšiu stránku. Našu dušu.

        Mentálna anorexia a bulímia nie je len o extrémnej štíhlosti, hladovaní, alebo naopak prejedaní sa. Sú to psychické  ochorenia, ktorými trpia mladí aj starí, muži aj ženy, chudobní aj bohatí. Sú to ochorenia, ktoré ovplyvňujú celý náš život, od fyzického až po psychické zdravie. Základom úspešnej liečby, tak ako pri väčšine ochorení, je včasná diagnostika.

        Práve preto sa Žiacky školský parlament v spolupráci pani profesorkou asistentov výživy Jankou Trebulovu, rozhodli v rámci prevencie žiakov, osloviť organizáciu Chuť žiť! Táto organizácia sa venuje vzdelávaniu, prevencií ale aj liečbe PPP. V spolupráci so psychológmi, výživovými špecialistami ale aj ľuďmi, ktorí si PPP prešli, organizujú semináre a školenia zamerané na edukáciu žiakov o PPP na školách.

         Prednášky, ktorá sa uskutočnila 8.4.2022 v priestoroch učební asistentov výživy, sa zúčastnili žiaci druhého ročníka AV/MAS a žiaci tretieho ročníka AV. Po úvodnej prednáške o základných znakoch, diagnostike a liečbe nasledoval skutočný príbeh ženy, ktorá s touto chorobou žila päť rokov. Žiaci mohli na tomto príbehu vidieť všetky stránky boja s PPP ale aj krásny príklad vyliečenia sa z nich. Po prednáške nasledoval workshop, kde žiaci pracovali v skupinách spolu s psychologičkou a výživovou špecialistkou na rôznych aktivitách, kde mohli predniesť svoje otázky a aj príbehy z ich života. 

      Veríme, že sme aj  touto cestou mohli prispieť k správnemu pohľadu žiakov na seba a iných a zároveň dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí túto akciu zopakovať aj pre ďalších žiakov našej školy

     • Zbierka pre Ukrajinu

      „Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“
        Tomáš Garrigue Masaryk

        Už vyše mesiaca pretrváva vojenský konflikt u našich východných susedov. Stále viac a viac ľudí prichádza o strechy nad hlavou a žiaľ aj o svoje životy. Konflikt, ktorý nikto z nás nečakal sa dotkol aj nás a ani po niekoľkých týždňoch nevedno, kedy sa skončí. No nekončíme ani my. V duchu Hippokratovej prísah: ,,Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.“

      Touto cestou by sme  sa Vám všetkým, našim učiteľom, žiakom a aj ich rodinám a známym chceli v mene vedenia školy a Žiackeho parlamentu poďakovať za účasť na zbierke pre Ukrajinu. Vyzbierané veci sme spoločne s pani riaditeľkou PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá nás v zbierke podporila a pomohla s jej organizáciou, a žiakmi zaniesli na zberné miesto v petržalskom Zrkadlovom háji. Boli sme milo  prekvapení, ako sa aj naši žiaci o celú zbierku zaujímali a mohli sme tak priniesť plne naložené auto vecí, jedla a hračiek pre ľudí utekajúcich pred vojnou.

      Radi by sme v zbierke pokračovali aj naďalej. Podľa posledných pokynov od dobrovoľníckych organizácií budeme zbierať nižšie uvedené predmety dennej spotreby:

      Potravinová zbierka
      Najnutnejšie a najžiadanejšie sú nasledovné potraviny:

      Konzervy – rybie a mäsové konzervy, paštéty
      Nutela (a iné čokoládové nátierky), kakao/Granko, med, džemy (menšie veľkosti)
      Pohánka, bulgur
      Cestoviny, ryža, múka
      Olej (menšie veľkosti)
      Kečup, omáčky na cestoviny
      Detské výživy
      Cukor, soľ,
      Sterilizovaná zelenina – uhorky, kukurica, hrášok,...(menšie)
      Ovocné kompóty (menšie)

      Zbierka školských potrieb
      Ďalej zbierame školské potreby pre deti, ktoré nastupujú do slovenských škôl (zošity, peračníky, ceruzky, perá, farbičky, rysovacie potreby, boxy na desiatu, atď.).


      Ak by niekto mal záujem prispieť aj finančnou hotovosťou, za ktorú sa hore uvedené veci budú kupovať, môžete ju priniesť do kabinetu B1-16. V priebehu týždňa bude na recepcií školy aj pokladnička, v prípade záujmu o anonymnú podporu

     • Odborná exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny

      v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

      Žiaci denného štúdia I. DVS absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Zaujali ich veľmi prísne nariadenia týkajúce sa hygienicko- epidemiologického režimu oddelenia: Každý návštevník vstupujúci na oddelenie si musí obliecť jednorazový plášť, na rukách nesmie mať žiadne prstene, náramky, hodinky a ruky si musí dôkladne vydezinfikovať. Ide o špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pre deti, ktoré podstupujú liečbu a tiež pre deti v kritickom stave súvisiacim s vrodeným metabolickým ochorením. Žiakov zaujala zručnosť, s akou narábajú sestry s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, spôsob komunikácie s týmito deťmi a prvýkrát mali možnosť vidieť špeciálne lôžka pre novorodencov - inkubátory.

     • Vyučovanie v odborných učebniach

      V našej škole v odborných učebniach prebieha aj výučba v učebnom odbore sanitár (1-ročné, večerné štúdium). Vyučovací predmet Sanitárstvo - cvičenia, je jedným z profilujúcich predmetov a učitelia odborných predmetov ich na hodinách pripravujú tak, aby získali zručnosti na výkon ich odborných kompetencíí. Svoju prácu sa naučia vykonávať efektívne so zameraním na uspokojovanie potrieb pacienta a poskytovanie kvalitnej základnej sanitárskej činnosti. Umývanie vlasov na lôžku, je náročný výkon, ktorý sa žiaci v škole naučili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Gabriely Pénzesovej.

     • Odborná exkurzia v UNB Ružinov

      - nemocničné laboratórium - Medirex

      Žiaci jednoročného učebného odboru sanitár, ktorí budú môcť po absolvovaní večerného štúdia vykonávať sanitárske činnosti aj v laboratóriách, absolvovali odbornú exkurziu v UNB Ružinov- nemocničné laboratórium-Medirex pod vedením vedúcej laboratória MUDr. Kataríny Vlnieškovej. Pani doktorka žiakom poskytla množstvo nových informácií aj o tom, ako pandémia Covid-19 v roku 2020 ukázala, aká dôležitá je práca laboratórií. Upozornila na to, ako veľmi je práca sanitára, ktorý vykonáva transport biologického materiálu z jednotlivých oddelení zodpovedná a dôležitá. Absolventi tohto učebného odboru musia vedieť roztriediť materiál podľa druhu do príslušného laboratória, skontrolovať správnosť údajov na odberovej skúmavke, sprievodnom lístku a poznať a dôkladne vykonávať aj ostatné sanitárske činnosti v laboratóriu.

     • Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

      Neodkladná zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca urgentná medicína to sú domény záchranárov. Jednou z kliník UNB v nemocnici Ružinov kde sa takáto starostlivosť poskytuje je Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB. Počas odbornej klinickej praxe sa žiaci 3. ročníka externého štúdia v študijnom odbore zdravotnícky záchranár oboznámili a aktívne zapojili do starostlivosti o pacientov na tomto oddelení. V spolupráci s vedúcou sestrou oddelenia Mgr. Miroslavovou Banárovou a pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a PhDr. Anny Faborovej (odborných učiteliek) mali možnosť získať vedomosti o ošetrovaní popálenín, transplantáciách kože, inhalačných popáleninách a dokumentácii, ktorá sa na klinike používa a špeciálnych pieskových lôžkach, ktoré sa používajú na takýchto špecializovaných klinikách a slúžia aj na prevenciu a liečbu dekubitov.

    • Erasmus +
     • Erasmus +

      Príbeh učiteľskej zahraničnej mobility pokračuje. Riaditeľka našej školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a odborná učiteľka PhDr. Iveta Valentová, PhD. zavŕšia mobilitný projekt Erasmus+ pre učiteľov týždňovou návštevou v Prahe na Strednej zdravotníckej škole. Čaká ich tam bohatý pracovný aj spoločenský program. Šťastnú cestu im bola zaželať koordinátorka projektu Erasmus+ PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

    • Držíme palce, aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.
     • Držíme palce, aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.

      Už o pár dní čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy. Za nimi je náročné obdobie, kedy časť svojho štúdia museli tráviť pred monitormi počítačov. Dištančné vzdelávanie bolo pre nás všetkých niečím celkom novým a nie vždy sa dalo učivo zvládnuť rovnako ľahko a kvalitne ako pri prezenčnom vyučovaní v školských laviciach.  Uchádzači o štúdium na našej škole ale dokázali, že keď sa chce, cesta sa nájde.
      Naša škola im ponúkla možnosť zúčastniť sa predprijímačkového seminára zo slovenského  jazyka. Viac ako 60 žiakov sa pripojilo k online stretnutiu s p.profesorkou SJL - Mgr. Ľubicou Solárovou a spoločne si prešli témami, ktoré by mali mať zvládnuté pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Precvičili si niekoľko vzorových úloh , odpovedali na otázky, hľadali riešenia ... S radosťou musíme konštatovať, že naši potenciálni študenti boli veľmi aktívni, nebáli sa komunikovať, klásť otázky a hľadať správne odpovede. Veríme, že seminár im pomohol vytvoriť si  obraz o tom, čo sa od nich na prijímacej skúške bude očakávaťzároveň ukázal, že atmosféra v našej škole je plná pohodynemusia mať stres ani z prijímacej skúšky, ani z následného
      štúdia, na ktoré všetkých úspešných veľmi radi prijmeme. Tešíme sa a držíme palce , aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.

     • “Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

      ― Marcus Tullius Cicero

      Marec už tradične, od roku 1955, patrí knihám a knižniciam. V dnešnej dobe je niekedy ťažké nájsť si chvíľku na dobrú knihu a začítať sa do fascinujúcich príbehov. Mnohí z nás však stále hľadajú aspoň malý únik z reality práve prostredníctvom kníh.
      Aj naša škola v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania, sa v rámci projektu Škola škole, rozhodla uskutočniť besedu s jednou slovenskou autorkou Katarínou Gillerovou, ktorá je uznávanou slovenskou autorkou kníh pre ženy. Pani Katarína našim študentom predostrela svoj životný príbeh, svoje začiatky plné neúspechov a následne šťastia pri vydaní jej debutu v podobe knižky pre deti. Žiaci tak mohli vidieť, že tvrdá hlava a práca prinášajú úspechy. Rovnako nám priblížila aj niektoré príbehy z kníh a inšpirácie, ktoré ju viedli k napísaniu týchto príbehov. Žiaci oboch škôl sa napokon zapojili aj do diskusie a pani Gillerová venovala našej knižnici aj jednu zo svojich obľúbených kníh.
      Veríme, že aspoň touto cestou sme vzbudili u našich študentov záujem o literatúru, aj tú našu slovenskú, na ktorú máme byť prečo hrdí.