• Spomienka na koncoročný výlet I.B PS

      Deň pred odovzdávaním vysvedčení, dňa 29.6., sa žiaci I.B PS so svojou triednou učiteľkou p. Ondrejkovou a p. učiteľom Tkáčikom vybrali na celodenný výlet do Viedne.  Do Viedne sme sa pohodlne prepravili vlakom a naspäť do Bratislavy sme mali možnosť zažiť osviežujúcu plavbu po Dunaji s rýchloloďou Twin City Liner.  Z lode sme mohli obdivovať nielen Viedeň, aj aj nábrežie Dunaja či Devín a popritom si užiť príjemný vetrík vo vlasoch.

      Vo Viedni sme sa najskôr vybrali do Akvária (Haus des Meeres)- mohli sme vidieť rôzne druhy exotických živočíchov ( hady, opice, krokodíla, papagáje, hmyz či pavúky) a obdivovali sme najrôznejšie druhy menších či väčších rybiek a žralokov. Vyhliadka na 11 poschodí budovy Akvária s panoramatickým 360 stupňovým výhľadom na Viedeň bola absolútnou čerešničkou na torte. 

      Počasie nám po celý deň naozaj prialo, a tak sme sa vybrali oddýchnuť si a občerstviť sa do krásnej zeleňou zaliatej Burggarten Wien – čo je záhrada vybudovaná v anglickom štýle. Nachádza sa tu aj dom motýľov. V centre sme si nemohli nechať ujsť aj niektoré zo známych pamiatok ako napr. budovu Viedenskej štátnej opery či námestie Stephanzplatz s monumentálnym Dómom sv. Štefana. Vďaka tomuto výletu sme sa mohli zážitkovo naučiť o faune a flóre na našej planéte, spoznať sa lepšie s našimi spolužiakmi a učiteľmi, zažiť čaro a multikulturalitu Viedne, nadýchať sa jej historickej atmosféry, vychutnať si plavbu po Dunaji, cestu medzištátnym vlakom a mnoho ďalšieho.

      Prežili sme naozaj nezabudnuteľný deň, plný zážitkov, krásnych chvíľ a neopakovateľných momentov u našich susedov v hlavnom meste Rakúska.

     • Ocenenie našej žiačky

      Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 54 stredných odborných škôl a gymnázií. Každoročne na konci školského roka predseda Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Juraj DROBA, MBA, MA udeľuje diplom za výnimočné výsledky a reprezentáciu školy jednému žiakovi z každej spomedzi 54-och škôl. Diplomy odovzdáva na pôde BSK. 28. júna 2023 sa konala táto slávnostná udalosť, kde spolu s predsedom BSK diplomy odovzdával aj podpredseda BSK MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH a Polat Elalmis, poradca bratislavského župana pre oblasť školstva. Sprievodné slovo o každom školou vybranom žiakovi/žiačke čítala Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu. Za našu školu bola navrhnutá ako najlepšia žiačka Viktória Suchánková z III. A PS triedy na základe posudku, ktorý na ňu napísala jej triedna učiteľka PhDr. Anna Faborová. V vzhľadom na pestrú a spoločensky užitočnú mimoškolskú činnosť, ktorej sa Viktória vo voľnom čase venuje a výborný prospech riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. vybrala práve Viktóriu.

      Viktória Suchánková v štúdiu od prvého ročníka dosahuje výborné študijné výsledky – samé jednotky. Od prvého ročníka je predsedom triednej samosprávy nakoľko sa ukázala už v prvom ročníku ako žiačka, ktorá má vodcovské schopnosti, dokáže byť pre žiakov príkladom a aj oporou vo chvíľach kedy treba poradiť, pomôcť alebo povzbudiť slabších spolužiakov.

      Od septembra 2022 je predsedníčkou Žiackeho školského parlamentu v SZŠ na Strečnianskej ulici. Bola zvolená nakoľko pri všetkých činnostiach, ktoré organizoval žiacky parlament sa ukázala ako aktívny koordinátor a jej aktivita medzi žiakmi školy bola dôležitým článkom na splnenie úloh.

      Okrem výborných študijných výsledkov dosiahla úspech aj v súťaži EXPERT geniality show a na základe svojich výsledkov sa zaradila do kategórie „Expert v téme“, čo znamená, že žiak sa umiestnil medzi 25% najlepších žiakov na Slovensku. Takto sa začlenila v tejto súťaži medzi 20 najúspešnejších žiakov na Slovensku.

      Ako dobrovoľníčka pracuje v Slovenskom červenom kríži, kde sa zúčastňuje aktivít organizovaných touto organizáciou, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou činnosti tejto medzinárodnej organizácia a Viktória je jednou z tých, ktorí jej poskytujú svoj voľný čas, energiu, skúsenosti, zručnosti a empatiu. Svojou prácou a zaangažovanosťou zlepšuje kvalitu života iným a pritom osobnostne rastie a získava životné skúsenosti.

      Zdraviu ľudí najmä žien sa venuje od októbra 2022 aj v Inštitúte Kompliment, ktorý sa venuje redukcii a prevencii nadváhy a tak sa venuje predchádzaniu vzniku kardiovaskulárnych chorôb.

      V tomto školskom roku (2022/2023) reprezentovala našu školu spolu so svojimi spolužiačkami Sabínou Kusovou a Mariiou Priadilia pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej na XV. ročníku regionálneho kola Súťaže v poskytovaní prvej pomoci žiakov 2. a 3. ročníka zdravotníckych škôl v odbore praktická sestra v Trnave, družstvo ktorého bola veliteľkou získalo 2. miesto.

      Toto isté družstvo reprezentovalo školu na Celoštátnom kole v Dolnom Kubíne a tak aj vďaka Viktórii, ktorá bola znova veliteľkou družstva získali znova 2. miesto.

      Za takúto reprezentáciu svojej triedy a školy si zaslúži ocenenie.

      Slávnostného odovzdávania diplomov sa Viktória nemohla osobne zúčastniť nakoľko je so svojimi rodičmi odcestovaná a preto za ňu diplom prevzala jej spolužiačka Sabína Kusová v sprievode triednej učiteľky.

      PhDr. Anna Faborová

     • Sumár z meraní prachových častíc vo vzduchu počas celého školského roku na meracom zariadení, umiestnenom na streche školy

      Sumár z meraní prachových častíc vo vzduchu počas celého školského roku na meracom zariadení, umiestnenom na streche školy. Meranie zachytáva pevné častice  PM2,5 a PM10                       

      Podľa meraní, má na znečistenie zrejme vplyv najmä zimné kúrenie, kedy je kvalita vzduchu horšia. Pozerali sme aj údaje z minulého týždňa, kedy bol požiar v Rovinke, ale vietor zrejme fúkal dobrým smerom a neboli na vašej strane zachytené zhoršené podmienky (meranie bolo porovnané aj s meraním SHMU, ani tam neboli namerané zvýšeného hodnoty pevných častíc)

      Predstavte si, že zrnko piesku má priemer 90 mikrometrov, ľudský vlas 50 – 70 mikrometrov. No a pevná častica PM 2,5 má priemer len 2,5 mikrometrov a veľmi ľahko vnikne do nášho tela. Môže sa ľahko dostať do nášho krvného obehu a zasiahnuť aj mozog. (Zrnko piesku má priemer 90 mikrometrov, ľudský vlas 50 -70 mikrometrov).

      O zhoršenej kvalite ovzdušia hovoríme, ak hodnoty pevných častíc PM 2,5 sú na úrovni 25 -50 μg/m3 (mikrogramov na meter kubický), veľmi zlé keď prekročia hodnotu nad 50. Pri pevných časticiach PM 10 je kvalita ovzdušia zlá, ak hodnoty prekročia μg/m3, veľmi zlá nad 100 μg/m3.

     • Odborná exkurzia v Banskej Bystrici vo firme Lunter

      Zdravá výživa má veľký význam pre naše zdravie. O Slovákoch je všeobecne známe, že sú mäsožrúti. Aj keď v posledných rokoch sa do popredia dostáva vegetariánstvo až vegánstvo. A práve u týchto skupín je dôležité správne zastúpenie jednotlivých zložiek potravy - tukov, sacharidov a najmä bielkovín. Jednou pomerne významnou plodinou s obsahom plnohodnotných bielkovín je sója. Mnohí si pod sójou predstavia tofu. O tom, že zo sóje sa dajú vyrobiť mnohé chutne výrobky, sme sa boli presvedčiť v Banskej Bystrici vo firme Lunter. Žiaci I.AV a II.AV mali možnosť nazrieť do výroby rôznych výrobkov a produktov zo sóje. Priamo v prevádzke videli dodržiavanie veľmi prísnych hygienických predpisov, modernú technológiu a spracovanie výrobkov zo sóje - nátierok, syrov, hotových jedál a iných výrobkov. Aj na základe tejto exkurzie získali nové vedomosti a poznatky z oblasti výživy, ktoré uplatnia v praxi. Túto exkurziu sme ukončili prehliadkou centra Banskej Bystrice a pamätníka SNP.    Ing. Janka Trebulová, Mgr. Zlata Ondrejová - odborné vyučujúce

     • I.C PS a I.B PS

      Posledné dni pred odovzdávaním vysvedčenia sme s našimi študentami a študentkami I.C PS a I.B PS využili na relax a lepšie spoznávanie sa na prechádzke mestom. Užili sme si výhľady na Bratislavu zo Starého alebo Nového mosta, prešli sa po promenáde popri Dunaji a skončili sme na pikniku v Sade Janka Kráľa, najstaršom parku v meste. 😊 Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová

     • Základy prvej pomoci pre deti z MŠ

      Prvá vzdelávacia inštitúcia ktorú deti navštevujú je materská škola. Jednu z nich 27. júna 2023 navštívili žiačky III. A PS s učiteľkou odborných zdravotníckych predmetov PhDr. Annou Faborovou, aby naučili deti základy prvej pomoci. Škôlkari z MŠ na Podzáhradnej ulici si najprv vypočuli krátku prednášku a potom im naše žiačky vytvorili stanovištia, kde ich učili prakticky vykonávať niektoré úkony prvej pomoci. Na každom stanovišti deti dostávali pečiatky, aby vedeli, že všetko absolvovali.

     • Účelové cvičenie 1.a 2. ročníkov

      Účelového cvičenia  za zúčastnili žiaci prvých ročníkov : 9.5. a žiaci druhých ročníkov : 19.6.

      Po zelenej značke -   od konečnej trolejbusu 44 sme sa dostali na Kamzík Cvičnú lúku, TV vežu a rozhľadňu na Americkom námestí. Odtiaľ prváci zostupovali na Partizánsku lúku, kde si mohli  zašportovať a venovať sa pohybovým aktivitám.

      Železná studnička je obľúbeným miestom zastávok a oddychu pre  malých a veľkých turistov. Miestne bufety ponúkajú výborné možnosti výberu jedál, zmrzliny a nápojov a tak nečudo, že je tu plno po celý rok. Dendrologický náučný chodník podáva informácie o význame dreva a lesa pre potreby človeka od minulosti po súčasnosť. Na trase nájdeme aj ďalšie atrakcie.

      Druháci z Cvičnej lúky smerovali k Centrumu Ekovýchovy a lesníckemu arborétu. Arborétum je aj malým náučných chodníkom, kde sú k videniu rôzne vzácne cyprušteky, napr. cypruštek Lawsonov dovezený z Ameriky, cryptomeria japonská, jedle biele, smrekovce opadavé, douglaska tisolistá, veľkou raritou je borovica limbová, vyskytujúca sa len v Tatrách.

       200 m TV veža je významnou dominantou /439m /- otáčacia časť veže v ktorej je umiestnená reštaurácia ponúka  panoramatický  výhľad do okolia siahajúci až rakúskemu Neziderskému jazeru a predhoria Álp.

       Jedinečný výhľad poskytuje aj rozhľadňa na Americkom námestí / 379m /. Postavená je z červeného smreka a na najvyššiu vyhliadkovú plošinu, ktorá je vo výške 11,6m vedie 46 stupienkov. Bez problémov na ňu vystúpia aj deti v sprievode rodičov,  čo pre našich žiakov nebol žiadny problém.

      Spodnou cestou popri parkovisku sme sa vrátili na Cvičnú lúku /400m/, kde sa žiaci občerstvili, oddýchli. Ponad lúku po ktorej sa v zime spúšťajú lyžiari a v lete nadšenci rýchlej jazdy na bobovej dráhe, vidieť Podunajskú rovinu.

      Červeno značkovaná Štefániková magistrála vedie po okraji Cvičnej lúky. Veľmi mierne vedie po plochom chrbte k lokalite Pod Chlmcom / 305m /. Odtiaľ sme najprv po žltej cyklotrase, neskôr po žltej turistickej značke nenáročným terénom cez les zišli na Peknú cestu do Krasňan /140m /.

      Na tejto turistickej vychádzke sme sa oboznámili s prírodou Malých Karpát, bližšie spoznali okres Nové Mesto,  overili sme si pohybové schopnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti,  vedeli sa orientovať, čím sme splnili cieľ.

      Pri vychádzkach by sme sa mali správať kultivovane, nezahadzovať odpadky, nebyť hluční, vážiť si prírodu, chrániť ju a zveľaďovať.

      PaedDr. Mária Suchánková

     • Komunitná záhrada pre dve generácie

      Záhrada pre dve generácie, vhodne dopĺňa charakter školy. Situovaná je exteriérovo v areáli školy. Pri jednotlivých aktivitách sa tam stretávajú rôzne vekové skupiny ľudí, žiakov, učiteľov, zamestnancov aj seniorov z okolitých klubov a lokalít Petržalky. Uvedený priestor využili na alternatívnu výučbu aj participanti zo študijného odboru zdravotnícky záchranár. Lekárka MUDr. Mariana Šterbová a záchranárka Mgr. Jarmila Sokolová učili žiakov – budúcich záchranárov na modelových situáciách zvládnuť záchranárske postupy pri život ohrozujúcich stavoch v prirodzených podmienkach. Žiakov aj učiteľov prišli povzbudiť riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a triedna učiteľka Mgr. Alena Sušilová.

     • Noc v škole

      Noc má čarovnú moc. A obzvlášť, keď ju prežijete v škole. V noci zo stredy na štvrtok si zopár odvážnych duší z I.AV užilo nočnú školu. Skarlet, Miška, Laura, Kaja a Monika si noc v škole užívali plnými dúškami. Na chvíľu nás prišli pozrieť aj Jakub s Alexom. Predvečerný čas sme strávili športovaním a tancom, potom sme si pripravili niečo malé pod zub – chlebíčky, kuracie nugetky, hranolky, pizzu, melón, nanuky, popkorn. Počas prípravy maškŕt sme sa veľa rozprávali o škole, o živote, o ich radostiach aj starostiach. Prečítali sme si zopár úryvkov a citátov z kníh „Ži ako malý princ“ a „Citáty života“, o ktorých sme sa následne rozprávali. A keďže noc láka, tak sme si ešte išli do telocvične zahrať nočný basketbal. Potom už nasledovalo večerné kino – horor a následne rozprávka, aby sme sa nebáli. 😊  Noc už riadne prekročila svoju polovicu, dokonca povedala by som, že už sa blížilo ráno, keď sme zaľahli do svojich provizorných pelechov z tulivakov. Tých pár hodín spánku ubehlo veľmi rýchlo, no zážitky zostanú veľmi dlho. Verím, že tento nultý ročník viacerých inšpiruje a postupne sa stane tradíciou. Odporúčam takúto akciu nielen žiakom, ale aj učiteľom. Je to veľká príležitosť lepšie spoznať žiakov, ich myšlienky, starosti ale aj radosti.

      Ing. Janka Trebulová, triedna I.AV

     • Úspešné ukončenie ročného externého-večerného štúdia I. SAN

      Po úspešnom ukončení 1. ročného externého-večerného štúdia v učebnom odbore sanitár, žiaci I. SAN splnili podmienky, aby mohli pristúpiť k záverečnej skúške, ktorá sa konala v dňoch 20. a 21.6.2023 na Internej a Chirurgickej klinike v UNB Ružinov. Ďakujeme vrchným sestrám a zdravotníckemu personálu za vytvorenie optimálnych podmienok a nerušenú atmosféru. Skúšobná komisia v zložení PhDr. Gabriela Pénzesová, Mgr. Monika Pezová, Mgr. Katarína Adamová spolu s pani predsedníčkou Mgr. Gabrielou Feketeovou zo SZŠ Dunajská Streda, hodnotili prezentácie žiakov na záverečnej skúške. Žiaci si overili svoje zručnosti a vedomosti vo vyžrebovaných témach na teoretickej a praktickej časti záverečnej skúšky, ktorú úspešne absolvovalo 19 žiakov. Sme hrdí na ich úspechy a prajeme im veľa šťastia v pracovnom aj osobnom živote.

     • Zdravotník v akcii

      Spomedzi 23 súťažiacich tímov sa naši žiaci umiestnili na 5. mieste.

      15. ročník vedomostno-športovej súťaže stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci – ZDRAVOTNIK V AKCII, ktorú organizovala SZŠ Prešov, sa zúčastnili naši žiaci študijného odboru praktická sestra z triedy II. C PS Lucia Masarovičová, Júlia Miglierini, Orgoň Ilija Leonhard a Félix Farkaš. V rekreačnom areáli Delňa si merali svoje vedomosti, schopnosti a sily s ďalšími tímami z celého Slovenska. Spomedzi 23 súťažiacich tímov sa umiestnili na 5. mieste. Žiakom aj učiteľke odborných zdravotníckych predmetov Mgr. Eve Kabinovej, ktorá ich na súťaž pripravovala, k úspechu srdečne blahoželáme.

     • Učiteľský piknik 2023 – Zlaté Piesky Bratislava

      Na minigolfe sme vysúťažili druhé miesto medzi prihlásenými školami.

      Bratislavský Samosprávny kraj zorganizoval dňa 14. 06. 2023 aktivitu pre učiteľov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zamestnanci z oddelenia školstva mládeže a športu BSK spoločne so zamestnancami kancelárie predsedu BSK vytvorili príjemné prostredie a iskernú atmosféru
      pre učiteľov a zamestnancov škôl ako odmenu za ich namáhavú prácu.  Areál Zlatých Pieskov v Bratislave sa naplnil učiteľmi, ktorí si prišli spríjemniť najnáročnejšie obdobie „učiteľovania“ -  koniec školského roku.

      V poobedných hodinách sa športovalo v naprojektovaných disciplínach individuálne i skupinovo
      za jednotlivé školy. Učitelia mali možnosť sa spoločne porozprávať v priateľskom prostredí  mimo školy o témach, na ktoré nie je vždy čas v bežnom pracovnom  živote. Kvalitné občerstvenie  im pomohlo vydržať na aktivite do večerných hodín a do vyhlásenia výsledkov súťažiacich v jednotlivých športových aktivitách. Hudobné vstupy a slová moderátora napomáhali k umocneniu aktivity v prostredí, ktoré naplnili učitelia svojou charizmou.

      Aj naša škola šporovala, aktívne sme sa zapojili do minigolfu a petangu. Hravosť detského ega podnietila pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá sa prihlásila na minigolf a spolu s kolegami vysúťažili druhé miesto medzi prihlásenými školami.

      Pocit z príjemne prežitého popoludnia ešte dlho bude rezonovať v mysliach zúčastnených a bude im pomáhať v náročných dňoch konca školského roku 2022/2023.

     • Prosím podporte našu školu v kampani donio.sk

      My sa budeme starať onedlho o vaše zdravie. Pomôžte nám postarať sa o to naše, kým sme v škole....​​​​​​​​

      Pridajte sa k budúcimi zdravotníkom a zmeňte školský dvor na záhradu. 

      Link na kampaň: https://www.donio.sk/pridajte-sa-k-buducimi-zdravotnikom

      Kto za kampaňou stojí?

      Sme študenti Strednej zdravotníckej školy v Bratislave a pripravujeme sa na svoje povolanie. Ako zdravotníci budeme pomáhať iným, ale teraz potrebujeme pomoc my.   

      Školský dvor je jedna obrovská betónová plocha, nevyužitá, ale s potenciálom. Radi by sme ho zútulnili, skrášlili záhradkou, stromami a oddychovými zónami. Chceli by sme ísť von, byť na vzduchu, vyvetrať si cez prestávky hlavu, mať si kde sadnúť a tešiť sa z niečoho pekného. Tiež by sme sa tu chceli stretávať s kamarátmi z vedľajšej školy. Dvor bude slúžiť nám všetkým. ĎAKUJEME všetkým za podporu:-) 

     • Poďakovanie

      PÍSALI NÁM:

      Dobrý deň pani riaditeľka,

      radi by sme sa Vám touto cestou poďakovali za úžasné dve dopoludnia, ktoré Vaši žiaci II. DVS triedy pod vedením p. profesoriek PhDr. Veroniky Bebjakovej a Mgr. Zlatici Tongelovej, strávili v našej materskej škole a pripravili deťom zaujímavé aktivity z oblasti prvej pomoci. Deti si odniesli hlboké zážitky a získali nové skúsenosti.

      Verím, že v takejto tvorivej spolupráci zotrváme aj v ďalších rokoch.

      S úctou a pozdravom kolektív MŠ Strečnianska 2, Bratislava a deti.

     • .

      Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 - náhradný termín 27.06.2023 

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor 5361 N praktická sestra: 

      na stiahnutie: vysledky_PS_27.6..pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre učebný odbor 5371 H sanitár: 

      na stiahnutie: vysledky_SAN_27.6..pdf

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie