• Deň otvorených dverí na našej škole 16.11.2022

      Prvý Deň otvorených dverí v priestoroch našej školy máme za sebou. Naši noví potencionálni žiaci si mohli prezrieť priestory školy, porozprávať sa so žiakmi, učiteľmi aj manažmentom školy o svojom študijnom zámere. Chceme sa týmto poďakovať nielen žiakom, ktorí prišli, ale aj rodičom, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť ich detí a záleží im na správnom výbere povolania. Tí, ktorí nestihli prísť na Deň otvorených dverí, majú možnosť nás navštíviť dňa 01. február 2023, kedy sa bude konať druhý Deň otvorených dverí na našej škole.

     • Brigáda na vytvorenie Komunitnej záhrady pre dve generácie

      Rodičia našich žiakov z tried I. AV, II. A PS a III. B PS spolu s učiteľmi a žiakmi v rámci dobrovoľníckej aktivity priložili ruku k dielu a dnes 14. októbra 2022 spoločne zveľaďovali okolie školy. V Komunitnej záhrade pre dve generácie - Projekt e-Petržalka (na ktorý nám finančnou sumou vo výške 4820 € prispela Mestská časť Petržalka) vybudovali náučný chodník a oddychové zóny, ktoré budú slúžiť žiakom aj učiteľom na relaxáciu. Exteriér školy esteticky dotvorili profesionálne floristky, ktoré sa postarali o kvetinovú výzdobu a ovocné kríky. Aktivitu podporila aj riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a žiaci z II. AV , ktorí navarili guláš a prispeli tak k spríjemneniu kreatívnej atmosféry ku skrášleniu školského dvora. Žiaci II. MAS, II. A PS. II. C PS, III. B PS, IV. AV/MAS a IV. B PS zapracovali na spoločnom diele, aby mohli tento priestor využívať na oddych a revitalizáciu síl, ktoré vynakladajú počas vyučovania v škole. Ďakujeme všetkým zainteresovaným za akčný prístup k zmene profilu našej školy v rámci projektovej aktivity.

     • Halloween na našej škole 27.10.2022

      Posledný deň pred jesennými prázdninami v našej škole bude trocha veselšie a strašidelnejšie, bude sa konať „Halloween“. Žiaci majú možnosť prísť do školy v maskách. Najkrajšia maska bude vyhodnotená. V školskej výdajne stravy v čase od 14.00 – 16.00 h bude veselo - hudba a občerstvenie. Tento deň nebude len „veselý“, žiaci denného štúdia si zmerajú sily v Halloweenskych hrách. Súťažiť proti sebe bude spolu 13 tried v 7-mich rôznych úlohách. Vyskúšajú si napríklad Eyeball Hunt, Eyeball Relay Race či hru Pin the Bow Tie on Mr. Bones („kostlivec“). Tešíme sa na prvý ročník a držíme palce všetkým súťažiacim.

     • Európsky deň jazykov

      Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001). Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

      V našej škole sme pre prvákov pripravili rôzne zaujímavé kvízové úlohy (v stredu 28. septembra) realizovali sme informačný pult, kde sme predstavili jednotlivé jazyky a zároveň zvýšili záujem o učenie sa jazykov. Kvíz bol spestrením programu, prvé miesto získali študenti 1.A PS, druhé miesto obsadili 1.C PS a tretiu priečku získala trieda 1.B PS. Pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD., všetkým výhercom odovzdala vecné ceny.

      Podporili nás aj Poľský inštitút, Francúzsky inštitút a Instituto Cervantes v Bratislave.  Na našej škole už o Európskom dni jazykov vie hádam každý a už teraz sa tešíme, čo vymyslíme na budúci školský rok.

      Ďakujeme všetkým študentom aj vyučujúcim, ktorí sa do akcie zapojili rôznorodými aktivitami.

     • Erasmus+

      Aj keď nám krátkodobé mobilitné projekty Erasmus+ skončili teraz v októbri, koordinátorka našej školy PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. nezaháľa. Zúčastnila sa Medzinárodného kontaktného semináru s talianskou organizáciou Eprojectconsult, ktorá spolupracuje na medzinárodných mobilitách ako hostiteľská organizácia. Seminár sa konal na pôde SZŠ, Záhradnícka 44, Bratislava. 

     • Návšteva divadla LUDUS

      „Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“ —  Maxim Gorkij

      Povinná literatúra je pre mnohých študentov, čakajúcich na maturitu, strašiakom. Mnohé diela, napriek svojej jedinečnosti, zostávajú neprečítané alebo nepochopené. Vďaka ponuke divadla LUDUS, ktoré ponúka povinné diela aj ako divadelné predstavenie, si žiaci druhého ročníka odboru AV a MAS mohli pozrieť svetoznáme dielo od francúzskeho spisovateľa Romaina Rollanda PETER A LUCIA v zaujímavom prevedení. Spoločne s profesorkou slovenského jazyka si neskôr toto dielo rozobrali aj na hodinách. Sme radi, že naši žiaci toto predstavenie zobrali aj ako možnosť pekne sa obliecť a vymeniť školské lavice za pohodlné sedadlá v štúdiu L+S.

     • Prezentácie Župných škôl v OC Bory Mall

      16. novembra 2022  Deň otvorených dverí na pôde našej školy

      Ďakujeme všetkých záujemcom o štúdium v našej škole, ktorí sa zastavili v našom informačnom stánku SZŠ Strečnianska počas piatkovej prezentácie Župných škôl v OC Bory Mall, za ich prejavený záujem o získanie informácií k jednotlivým študijným odborom, ktoré im v budúcnosti možno poslúžia ako základné informácie pre zvolené zdravotnícke povolanie. Kto túto našu prezentáciu nestihol, alebo chce vidieť aj priestory školy, má možnosť dňa 16. novembra 2022 v Deň otvorených dverí nás navštíviť.

     • Úspešná akcia Biela pastelka

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Tento rok sa vybrali do ulíc aj naši študenti druhých ročníkov a študentky vyššieho odborného štúdia Diplomovaná všeobecná sestra. Žiaci boli rozdelení do šiestich skupín, kde ústretovo poskytovali informácie a rozdávali, okrem bielych pasteliek, úsmev a dobrú náladu. Spoločne sa im podarilo vyzbierať krásnych 670,58 €.

      Veľké ďakujem patrí aj tím, ktorí sa rozhodli podporiť túto zbierku aj zaslaním smsky.

      Veríme, že aj takýmito malými krokmi sa nám podarí vytvoriť krajší svet:-)

     • Župný športový deň BSK

      Župný športový deň BSK pre stredoškolákov 2022, ktorý sa konal 4.10.2022 v areáli Mladej Gardy, nám priniesol príjemné športové zážitky aj ocenenie. Za účasti vyše 50 škôl, 1200 študentov sme súťažili v atletických disciplínach: beh 100m a 800m, skok do diaľky, plážový volejbal a jedenkrát aj náročná vedomostná súťaž, v ktorej sme získali vďaka zástupcov I.MAS - Kristián Mikušiak, Pavol Ižvolt a Adam Tӧkӧly krásne tretie miesto. Gratulujeme 

      Ďakujeme za reprezentáciu našej školy aj žiakom IV. MAS - Adam Zelenka, Dávid Pfuntner, Adam Kohút, Šimon Leščák, Lukáš Bertók, II. MAS - Viliam Lampárt, Pavol Horváth, Marko Bergendi, I. MAS - Hana Havránková, Samuel Režný a III. AV/MAS - Hana Šimeková.

     • Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022, XXV.ročník

      V dňoch 4.- 6.10 2022 sa konal veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022, XXV.ročník.

      Pre nás pedagógov, bol zdrojom informácií o ponuke študijných programov vysokých škôl na Slovensku, Česku, Holandsku, Fínsku, Veľkej Británii, Írsku a ďalších krajinách.

      Prečo to bolo užitočné?

      Niektorí naši „štúdiachtiví“ maturanti si kladú otázku: “Študovať ďalej? Kde? Doma, či v zahraničí? Aký odbor? Na akej vysokej škole, či univerzite?

      Na veľtrhu sa prezentovalo niekoľko poradenských centier, ktoré zdarma poskytujú konzultácie o výbere vhodnej krajiny, univerzity, pomáhajú prejsť prijímacím procesom, požiadať o štipendiá, granty, zariadiť ubytovanie, letenky....

      Svoje pocity vyjadrila žiačka Klára Ester Jantáková zo IV.B PS:

      „Veľtrh nám pomohol s výberom vysokej školy. Bolo to pre nás veľmi prínosné nakoľko sme videli aké možnosti sa nám ponúkajú po ukončení stredoškolského  štúdia. Študenti a učitelia VŠ boli veľmi ochotný nám zodpovedať otázky ohľadom štúdia, povedali nám všetky potrebné informácie o prijímacích konaniach a možnostiach využitia vzdelania po ukončení vysokoškolského štúdia. Výhodou tohto veľtrhu bolo že všetko je na jednom mieste a   dostali sme priame informácie od ľudí ,ktorí tam študujú  a každý si mohol nájsť to svoje. Veľmi sa nám to páčilo a odporúčame ďalším študentom ,ktorí chcú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu a chcú sa o vysnívanej škole dozvedieť viac alebo ešte nevedia akým smerom sa chcú vydať.“

      Naši maturanti majú možnosť výberu, či pôjdu pracovať vo vyštudovanom odbore, alebo pokračovať v štúdiu na našej škole v odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo študovať na vysokej škole doma/ v zahraničí.

      A práve o tú možnosť voľby ide.

      Mgr.Emília Trpíšková

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie