• Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • „Láskavosť je jazyk, ktorý nepočujúci počujú a nevidiaci vidia.“​​​​​​​

      Koľkokrát ráno cestujeme bez toho aby sme si všímali veci okolo nás. Videli slnko, ktoré vychádza, ľudí nastupujúcich do autobusu, dieťa držiace sa svojej mamy.....Veci bežné, prosté každodenné

      Niekomu však nebolo dopriate ani to. V čase pandémie sme zistili, ako veľa ľudí okolo nás  ostalo odrazu osamelých, bez možnosti informácií, bez akéhokoľvek kontaktu.

      Aj pre to je dnešný deň o to silnejší. Naši študenti a pedagógovia sa rozhodli poslať svetlo tam, kde doteraz bola len tma. Pomocou organizácie Bielej pastelky, pod záštitou ktorej, vyšli dnes aj naši žiaci do ulíc.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     • Duševné zdravie je dôležité

     • Práca zdravotníka je ťažká nie len po fyzickej, ale najmä psychickej stránke. Vo svojej práci sa stretávame s rôznymi situáciami, osudmi a trápeniami. Preto si, ako škola, ktorá pripravuje mladých ľudí na prácu v zdravotníctve, uvedomujeme dôležitosť psychického zdravia a psycho-hygieny.

      Ako škola sme sa stali súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie, kde sa školy navzájom podporujú a spolupracujú pri riešení problémov u svojich študentov a pedagógov pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Veríme, že aj takto pomôžeme našim študentom pracovať na sebe a nájsť v sebe silu posúvať sa ďalej a pomáhať ostatným.

    • Nástup žiakov externého štúdia
     • Nástup žiakov externého štúdia

     • v školskom roku 2022/2023

      Nástup žiakov prvých ročníkov externého štúdia v študijnom odbore Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár a v učebnom odbore Sanitár sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 v čase od 08.00 hod. do ukončenia.

      Žiaci prvých ročníkov externého štúdia  nastúpia do školy nasledovne:

      • Praktická sestra - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (08.00hod. UNB Ružinov - poučenie BOZP a PO nemocničná časť poslucháreň prízemie - pedagogický doprovod zabezpečí Mgr. Monika Gelenekyová; po ukončení BOZP a PO sa presunú do priestorov školy, kde o 10. 00 hod. pokračujú v preškolení BOZP a PO pre podmienky školy a v programe s triednou učiteľkou.)
      • Zdravotnícky záchranár - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).
      • Sanitár - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (08.00hod. UNB Ružinov - poučenie BOZP a PO nemocničná časť poslucháreň prízemie - pedagogický doprovod zabezpečí PhDr. Gabriela Pénzesová; po ukončení BOZP a PO sa presunú do priestorov školy, kde o 10. 00 hod. pokračujú v preškolení BOZP a PO pre podmienky školy a v programe s triednou učiteľkou.)

      Žiaci druhých ročníkov externého štúdia  nastúpia do školy nasledovne:

      • Praktická sestra - druhý ročník - 14. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).
      • Zdravotnícky záchranár - druhý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).

      Predpokladané ukončenie  návštevy školy  žiakmi externého štúdia je plánované v dopoludňajších hodinách (cca o 12. 00 hod.), po splnení si úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • Prvý deň školského roku 2022/2023

     • Nevieme, kto sa viac tešil na tento deň – či učitelia, alebo žiaci ... . Už to nebudeme zisťovať, pretože dôležité je to, že sme sa po krásnom lete dňa 05. septembra 2022 opäť spolu stretli v našej Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave.

      Nový školský rok 2022/2023 otvorila pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. o 09.00 h pred budovou školy svojim príhovorom, v ktorom privítala žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Následne navštívila každú prvú triedu a priblížila žiakom študijný odbor, ktorý si zvolili ako svoje budúce zdravotnícke povolanie. Upútala ich pozornosť aktivitami, ktoré škola organizuje pre žiakov v rámci aktívneho relaxu a voľnočasových aktivít.

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov v čase o 10.00 h čakali triedne učiteľky pred budovou školy, ktoré ich privítali a zaviedli do tried, aby im ponúkli program, ktorý spoločne absolvujú do konca týždňa. Želania k úspešnému školskému roku 2022/2023, v jeho prvý deň, sa niesli v duchu pozitívnych žičení a presiakli celú školu.