• 12. a 13. septembra žiaci 2.ročníkov sa zúčastnili túry z Rače na Biely kríž

      Naším cieľom bola horáreň Biely kríž. Na zastávke električiek 3, 7 boli žiaci oboznámení s programom a samotnou lokalitou. Z Detvianskej ulice autobusom č. 52 sme sa vyviezli na Potočnú, odtiaľ  turistickým chodníkom po modrej značke sme smerovali k horárni Biely kríž. Pobyt na čerstvom vzduchu je dôležitý na upevnenie zdravia a imunity. Mali sme možnosť si preveriť svoje pohybové schopnosti a fyzickú kondíciu. Terén bol náročnejší, s mnohými prestávkami sme dorazili do cieľa kde sme sa občerstvili. 

      Žiaci boli oboznámení o Rači. Horáreň Biely kríž je významný turistický uzol. Stretávajú sa tu turisti, v zime bežkári, cyklisti rodiny s malými deťmi- je to vyhľadávané miesto prepojené turistickými chodníkmi na Kamzík, Červený kríž, Kačín- Bratislavský lesopark. V blízkosti sa nachádza Svätý Jur- malé vinohradnícke mestečko.Za teplejšieho počasia sme zišli po chodníku dole na parkovisko a autobusom č. 52 sme  na Detvianskej ulici vystúpili a rozišli sa.

      Tieto 4 dni sme spoznávali prírodu, jednotlivé okresy Bratislavy, pobytom na čerstvom vzduchu podporili zdravie a imunitu, hlavne na túre sme si overili pohybové schopnosti, prispeli k zvýšeniu telesnej zdatnosti a výkonnosti, vedeli sa orientovať, pookreli na duši – čím sme splnili cieľ. Počasie nám prialo, boli krásne slnečné dni. Mali sme príjemný pocit fyzickej únavy a radosť z poznania krásnej prírody Malých Karpát. PaedDr. Mária Suchánková

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE 1. a 2. ročníkov

      V dňoch 8. a 9. 9. septembra sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili účelového cvičenia v Dúbravke na trase : DK – Horianska studnička – Dúbravská hlavica – Biele skaly. Pri 1. zastávke Horianskej studničke boli žiaci oboznámení s programom,časovým harmonogramom a samotnou lokalitou. Pri 2. zastávke Dúbravskej hlavici pri informatívnej tabuli : Les nie je smetisko žiaci sa oboznámili s dobou rozkladu odpadu.

      Vedeli ste, že : žuvačka sa rozkladá 50 rokov, cigareta, plechovka, pomaranč 15

      rokov, pet fľaša 100, taška 25, téglik 70, papier 4 mesiace a sklo niekoľko 1000

      rokov?

      Je dôležité aby sme neznečisťovali prírodu, chránili ju a zveľaďovali.

      Po zelenej značke sme sa lesom dostavili na Biele skaly- krásne magické miesto,

      ktoré nás očarilo svojou scenériou : krásne maľované totémy, množstvo lavičiek,

      stolov a ohnísk.  Posilnení jedlom a krátkym oddychom žiaci prechádzali jednotlivými

       stanovišťami.  Získali vedomosti a zručnosti v učive zdravotná výchova,

       pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana, CO, dopravná výchova.

      Veľmi oceňujem reakciu dievčat, ktoré upozornili malých ,,nezbedníkov“ / žiakov zo ZŠ /,

      ktorí pobehovali na nebezpečných miestach, čím nás utvrdili o správnosti výberu štúdia

       na  našej škole.

     • Prázdninová odborná prax študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra

      Leto je už nenávratne za nami. Čas oddychu, čas dovoleniek, more, turistika, čas strávený s rodinou, kamarátmi a našimi najbližšími. Čas oddychu sa pre väčšinu žiakov začína 1. júla. Pre žiakov študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra sa prázdniny začínajú až o 2 týždne neskôr. Po mesačnej odbornej praxi musia absolvovať povinnú prázdninovú odbornú prax. Splnenie tejto praxe je podmienkou pre nástup do ďalšieho ročníka. O tom, kde túto prax vykonávajú sa môžu rozhodnúť sami, no podmienkou je, že si nemôžu vybrať ambulancie, ale odbornú prax musia absolvovať na lôžkovom oddelení.

      Postrehy žiačok: Rozhodovanie bolo naozaj náročné, keďže nás zaujíma práca na rôznych oddeleniach, no vybrať sme si mohli iba jedno. Táto prax sa vykonávala nezávisle od školy, čiže my ako žiaci sme za svoje výkony preberali plnú zodpovednosť. Prax sme vykonávali na pracoviskách nemocníc UNB, UN sv. Michala, Nemocnica Malacky a NÚSCH. V týchto nemocniciach sme mali veľa možností výberu a vybrali sme si interné, neurochirurgické oddelenie spojené s traumatologickým a očným oddelením, hematologicko-transfúziologické oddelenie, oddelenie fyziologických novorodencov, oddelenie JVSN, gynekologické oddelenie, oddelenie jednodňovej chirurgie spojenej s ortopédiou a traumatológiou a oddelenie cievnej chirurgie. V neposlednom rade si naše dve spolužiačky na splnenie povinnej prázdninovej praxe vybrali Dom seniorov vo Veľkom Bieli a Dom sociálnych služieb v Karlovej Vsi. Na týchto pracoviskách sme sa naučili veľa nového, získali sme mnoho teoretických i praktických skúseností, ktoré nám budú slúžiť aj naďalej na našej ceste za vzdelaním a neskôr i v našej práci, a tak sa vraciame do školy plní vedomostí. Za tieto skúsenosti sme neskutočne vďační. Jedno veľké ĎAKUJEME patrí ochotným a milým pracovníkom týchto pracovísk, sestrám a lekárom, že nám dané zručnosti a vedomosti napomohli získať.

     • DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL

      7.10.2022 v Bory Mall

      Zriaďovateľ BSK každoročne napomáha školám k náborovaniu žiakov svojou aktivitou DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL. Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava pripravuje žiakov k získaniu odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.  

      Ak chcete vedieť o nás viac, zastavte sa pri stánku našej školy.

     • Seminár žiakov II. DVS

      Celoživotné vzdelávanie je súčasťou života a kariéry každej sestry. Bez sústavného vzdelávania by bol akýkoľvek pokrok v ošetrovateľstve a zdravotníctve nemožný. Sestry sa vzdelávajú počas svojej celoživotnej praxe. Jednou z možností vzdelávania je účasť na konferenciách a seminároch, za ktoré dostávajú kredity. Žiaci II. DVS triedy si mali možnosť vyskúšať ako to na takomto seminári prebieha. V sobotu 10. 9. 2022 sa zúčastnili spolu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou odborného seminára v Národnom Onkologickom Ústave na Klenovej ulici v Bratislave. Absolvovali 13 odborných prednášok. Naučili sa starostlivosť o pacienta pri ERCP, ako sa správne starať o rany, čo je to paliatívna medicína, ako funguje mobilný hospic v NOÚ, aké dôležité sú posudzovacie škály v ošetrovateľstve a mnoho iných zaujímavých informácií. 

      Ďakujeme pani námestníčke pre ošetrovateľstvo v NOÚ PhDr. Kataríne Zanchette, že žiakom umožnila vstup na tento seminár, z ktorého si odnášali veľa nových vedomostí, ktoré určite aplikujeme do praxe.

     • Návšteva z Čiech

      Minulý týždeň u nás hosťovali české kolegyne – odborné učiteľky z VOŠ a SZŠ Hradec Králové. Celý týždeň sa niesol v inšpiratívnom duchu. Vzájomne sme si odovzdávali skúsenosti a poznatky z výchovno-vzdelávacieho procesu. Zistili sme, že máme veľa spoločného. VOŠ a SZŠ Hradec Králové je zdravotnícka škola, ktorá už 70 rokov vzdeláva budúcich zdravotníckych pracovníkov. Je to škola, ktorá svoj vzdelávací proces neustále prispôsobuje meniacim sa požiadavkám nielen odborným, ale aj spoločenským. Pracujú s najnovšími technologickými a vedeckými poznatkami vo všetkých odboroch. VOŠ a SZŠ Hradec Králové má dve línie štúdia, a to štúdium strednej zdravotníckej škole (asistent zubného technika, praktická sestra, laboratórny asistent a zdravotnícke lýceum) a štúdium na vyššej odbornej škole (diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná detská sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zubný technik a diplomovaný zdravotný laborant). Veríme, že budúce stretnutie bude v Hradci Králové.   

     • Projekt e-petržalka

      Piatok 14.10. 2022  organizujeme brigádu na  vytvorenie Komunitnej záhrady  pre dve generácie

      Vážení rodičia, milí študenti,

      naša škola resp. naše Občianske združenie Vzdelanie a zdravie,  získalo  vďaka projektu e-petržalka (projekt mestskej časti) finančné prostriedky vo výške 4820 eur, ktoré budú použité na  vytvorenie Komunitnej záhrady  pre dve generácie. Projekt je prioritne určený pre našich študentov, ktorí na jeho tvorbe partcipovali. Sekundárne  budú využívať jeho možnosti aj seniori z neďalekého Kubu dôchodcov na Strečnianskej ulici č. 18. Výsledkom projektu budú dve zóny – zóna oddychu a relaxácie, v ktorej budú vysadené záhony s bylinkami, kvetmi a drevinami a zóna aktívneho využitia voľného času pri rôznych hrách (basketbal, stolný tenis, twister...). Zároveň sa žiaci budú nenásilnou formou viesť k separovaniu odpadu, kompostovaniu, zberu dažďovej vody a iným ekologickým aktivitám.

      Z tohto dôvodu sa na vás obraciame s prosbou o pomoc pri realizácii projektu.

      Piatok 14.10. 2022  organizujeme brigádu, kde budú osadzované lavičky, inštalované vyvýšené záhony, vysádzané bylinky, kvety, dreviny, zberné nádoby...Bude sa teda rýľovať, betónovať, vŕtať...tvoriť záhrada. Keďže ide o projekt pre našich žiakov – vaše deti veríme, že sa na brigáde radi zúčastníte (samozrejme v rámci svojich časových možností). 

      Organizačné pokyny:

      Začiatok brigády: 9.00 (stretnutie vo vstupnej hale na vrátnici)

      Ukončenie brigády: do skončenia prác

      Prineste si so sebou: úsmev, chuť manuálne pracovať, záhradnícke rukavice, malé hrable, motyky (práce v záhonoch), rýle, hrable, lopaty, krhly, nožnice na strihanie kríkov/stromov

      Jedlo/pitný režim zabezpečíme.

      Tešíme sa na vašu účasť 😊

      P.S. V rámci zefektívnenia procesov je potrebné, aby sa každý skutočný záujemca o brigádu evidoval do 10. 10. 2022 zaslaním mailu na adresu majka.mihalechova@gmail.com 

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

      „Láskavosť je jazyk, ktorý nepočujúci počujú a nevidiaci vidia.“​​​​​​​

      Koľkokrát ráno cestujeme bez toho aby sme si všímali veci okolo nás. Videli slnko, ktoré vychádza, ľudí nastupujúcich do autobusu, dieťa držiace sa svojej mamy.....Veci bežné, prosté každodenné

      Niekomu však nebolo dopriate ani to. V čase pandémie sme zistili, ako veľa ľudí okolo nás  ostalo odrazu osamelých, bez možnosti informácií, bez akéhokoľvek kontaktu.

      Aj pre to je dnešný deň o to silnejší. Naši študenti a pedagógovia sa rozhodli poslať svetlo tam, kde doteraz bola len tma. Pomocou organizácie Bielej pastelky, pod záštitou ktorej, vyšli dnes aj naši žiaci do ulíc.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     • Duševné zdravie je dôležité

      Práca zdravotníka je ťažká nie len po fyzickej, ale najmä psychickej stránke. Vo svojej práci sa stretávame s rôznymi situáciami, osudmi a trápeniami. Preto si, ako škola, ktorá pripravuje mladých ľudí na prácu v zdravotníctve, uvedomujeme dôležitosť psychického zdravia a psycho-hygieny.

      Ako škola sme sa stali súčasťou Koalície škôl za duševné zdravie, kde sa školy navzájom podporujú a spolupracujú pri riešení problémov u svojich študentov a pedagógov pod záštitou Ligy za duševné zdravie. Veríme, že aj takto pomôžeme našim študentom pracovať na sebe a nájsť v sebe silu posúvať sa ďalej a pomáhať ostatným.

    • Nástup žiakov externého štúdia
     • Nástup žiakov externého štúdia

      v školskom roku 2022/2023

      Nástup žiakov prvých ročníkov externého štúdia v študijnom odbore Praktická sestra, Zdravotnícky záchranár a v učebnom odbore Sanitár sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 v čase od 08.00 hod. do ukončenia.

      Žiaci prvých ročníkov externého štúdia  nastúpia do školy nasledovne:

      • Praktická sestra - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (08.00hod. UNB Ružinov - poučenie BOZP a PO nemocničná časť poslucháreň prízemie - pedagogický doprovod zabezpečí Mgr. Monika Gelenekyová; po ukončení BOZP a PO sa presunú do priestorov školy, kde o 10. 00 hod. pokračujú v preškolení BOZP a PO pre podmienky školy a v programe s triednou učiteľkou.)
      • Zdravotnícky záchranár - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).
      • Sanitár - prvý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (08.00hod. UNB Ružinov - poučenie BOZP a PO nemocničná časť poslucháreň prízemie - pedagogický doprovod zabezpečí PhDr. Gabriela Pénzesová; po ukončení BOZP a PO sa presunú do priestorov školy, kde o 10. 00 hod. pokračujú v preškolení BOZP a PO pre podmienky školy a v programe s triednou učiteľkou.)

      Žiaci druhých ročníkov externého štúdia  nastúpia do školy nasledovne:

      • Praktická sestra - druhý ročník - 14. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).
      • Zdravotnícky záchranár - druhý ročník - 13. 09. 2022 od 08. 00 hod. do ukončenia (v priestoroch školy).

      Predpokladané ukončenie  návštevy školy  žiakmi externého štúdia je plánované v dopoludňajších hodinách (cca o 12. 00 hod.), po splnení si úloh vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu.

     • Prvý deň školského roku 2022/2023

      Nevieme, kto sa viac tešil na tento deň – či učitelia, alebo žiaci ... . Už to nebudeme zisťovať, pretože dôležité je to, že sme sa po krásnom lete dňa 05. septembra 2022 opäť spolu stretli v našej Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave.

      Nový školský rok 2022/2023 otvorila pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. o 09.00 h pred budovou školy svojim príhovorom, v ktorom privítala žiakov prvých ročníkov a ich rodičov. Následne navštívila každú prvú triedu a priblížila žiakom študijný odbor, ktorý si zvolili ako svoje budúce zdravotnícke povolanie. Upútala ich pozornosť aktivitami, ktoré škola organizuje pre žiakov v rámci aktívneho relaxu a voľnočasových aktivít.

      Žiakov druhých, tretích a štvrtých ročníkov v čase o 10.00 h čakali triedne učiteľky pred budovou školy, ktoré ich privítali a zaviedli do tried, aby im ponúkli program, ktorý spoločne absolvujú do konca týždňa. Želania k úspešnému školskému roku 2022/2023, v jeho prvý deň, sa niesli v duchu pozitívnych žičení a presiakli celú školu.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie