• Oznam - ISIC preukazy

      Dnes nám na školu prišli Vaše študentské ISIC preukazy. Prosím o vyzdvihnutie v termíne júl od 11.07.2022 - 21.07.2022 v čase od 8.00 do 13.00, alebo v auguste od 15.08.2022 - 18.08.2022 v čase od 8.00 do 13.00. Nezabudnúť si priniesť fotku o rozmere 25x25mm. Ak by boli otázky ohľadom ISIC preukazu, prosím kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hutanova@szsba.sk .
      Z dôvodu práceneschopnosti p.Huťanovej od 22.08.2022, bude možné si ISIC vyzdvihnúť až od 05.09.2022. Ďakujeme za pochopenie. 

     • Teambuilding

      Po zatvorení brány našej školy pre žiakov na konci tohto školského roka, my učitelia, ale i nepedagogickí zamestnanci ešte neoddychujeme. Skôr, ako odídeme na dovolenku, aby sme načerpali nové a svieže sily do ďalšieho školského roka, musíme ešte dokončiť množstvo písomnej aj elektronickej agendy. Ale, tentokrát sme si dovolili ešte jeden deň povinností odložiť a v piatok sme zažili na vlastnej koži, aké to je budovať kolektív alebo tím. Angličania tomu hovoria „teambuilding“. 😊 Teambuildingové aktivity pre nás pripravil Ing. Roman Kurnický so svojimi dvomi asistentkami. Hoci, počasie bolo veľmi horúce a dusné, po prvých slovách Romana som vedela, že na konci dňa si poviem: „Malo to zmysel!“ (aspoň pre mňa). Môže sa zdať, že aktivity v rámci teambuildingu sú iba hry prinášajúce bezprostrednú zábavu. Opak je pravdou. Každá aktivita, každá hra mi priniesla nielen zábavu, ale aj poznanie, ako fungujeme ako kolektív. Naučila som sa, že základom je budovať vzájomnú dôveru a dať priestor druhému, aby sa vyjadril. A hlavne, aby sme jeden druhého dokázali počúvať. Iba tak budeme dosahovať náš spoločný cieľ – fungujúcu školu s úspešnými absolventami a dobrú klímu na pracovisku. Tvoríme jeden kolektív, v ktorom má každý z nás svoje nezastupiteľné miesto. A len ako tím budeme výkonnejší a úspešnejší.

      Prvá aktivita – hviezda a zrkadlo bola zameraná na obkresľovanie hviezdy. Zdá sa to jednoduché. Jedinú informáciu, ktorú sme mali, že sa nesmieme pozerať na svoju ruku. Hviezdu a svoju ruku sme videli iba v zrkadle. A, nájsť zrkadlovo správny smer obkresľovania je fakt náročné. Cieľom bolo, aby ma druhý kolega navigoval a pomáhal mi s obkresľovaním.

      Druhá aktivita bola „intelektuálna“. Mali sme doplniť tzv. Lencioniho pyramídu. Je iná ako Maslowova pyramída potrieb. 😊

      Tretiu aktivitu sme realizovali vonku na našom školskom dvore v tieni stromov. Išlo o to, aby sme vytvorili kruh, držali sa za ruky a medzi sebou sme mali prevliekať veľkú a malú dušu (z bicykla). Cieľom bolo nepustiť sa a súčasne nájsť spôsob, ako si pomôcť s prevliekaním.

      Počas štvrtej aktivity sme vytvárali dva sústredné štvorce z dvoch lán – jedno dlhšie a jedno kratšie. Zádrhel bol v tom, že sme mali zaviazané oči a nič sme nevideli. Preto bolo potrebné, aby sme sa počúvali a koordinovali.

      Piata aktivita sa volala sabotéri. Všetci v skupine sme mali za úlohu držať kruh iba položený na dvoch prstoch a cieľom bolo položiť kruh na zem. Predtým sme, však, dostali informáciu, že medzi nami bude sabotér, ktorý chce prekaziť spoločné položenie kruhu na zem. Samozrejme, nikto taký medzi nami nebol. Ale len zmienka o tom, že by tam mohol byť sabotér nás viedla k tomu, že sme sa navzájom začali tak označovať.

      Poslednou šiestou aktivitou bola aktivita nazvaná zoom. Cieľom bolo sa skoordinovať a zoradiť obrázky, ktoré sme každý dostal v logickom poradí, hoci vôbec logikou neoplývali. Nakoniec sme prišli na to, že obrázkový príbeh má svoj začiatok, vývoj a koniec a že tvorí jeden celok.

      Jednotlivé aktivity odrážali náš život a fungovanie v škole. A cez tieto zážitkové hry sme zistili, čo vieme ako tím robiť dobre a na čom máme ešte popracovať. Aktivity sme nakoniec zvládli. Niektorú lepšie, inú horšie.

      Teambuilding bol realizovaný vďaka riaditeľke školy PhDr. Janky Gabaľovej, PhD., ktorá absolvovala na Akadémii pre riaditeľov, podporovanej portálmi www.profesia.skwww.edujobs.sk, vzdelávanie zamerané na kvalitnú starostlivosť o ľudské zdroje školy, a tiež, na zlepšenie vzťahov medzi riaditeľmi a zamestnancami. Akadémia prostredníctvom anonymných dotazníkov mapovala v januári 2022 potreby a priority zamestnancov našej školy. Prieskum ukázal, že jednou z priorít pre učiteľov je posilnenie vzájomnej spolupráce. A o tom teambuilding bol.

      PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • Oceňovanie najúspešnejších študentov

      Oceňovanie najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022 sa dotýkal aj našej školy. Ocenená bola žiačka tretieho  ročníka študijného odboru masér Barbora Kapičáková za svoje dosiahnuté národné a medzinárodné ocenenia v oblasti ženského hokeju. Z rúk predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja si osobne prevzala ocenenie.

     • Záver školského roka.....

      Posledné dni školského roka trieda I.C PS strávila veľmi aktívne. Dňa 28.6.2022 navštívili Botanickú záhradu v Bratislave, ktorá v tomto období hýri farbami a vôňami, najmä ruží a levandule. Krása prírody, pohoda a kľud priniesli potešenie nielen pre oko a dušu, ale aj príjemné schladenie sa pred horúcim slniečkom týchto dní.
      Predposledný deň školského roka I.C PS navštívila Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave (NÚSCH). Žiaci absolvovali odbornú exkurziu na Klinike cievnej chirurgie a na transplantačnom oddelení. Vedúci zdravotnícki pracovníci oboznámili žiakov so zameraním jednotlivých pracovísk, špeciálnym materiálnym vybavením a technickým zariadením. Pracoviská sú na špičkovej odbornej úrovni, o čom svedčí aj profesionálny prístup, odbornosť, a tiež komunikácia jednotlivých zdravotníckych pracovníkov. Veľkým zážitkom pre žiakov bolo osobné stretnutie sa s chorými priamo na izbe pacientov. Žiaci prváci, nielen že počuli, ale aj na vlastné oči sa mohli presvedčiť, že práca v zdravotníctve je nenahraditeľná pre človeka, ktorý sa nachádza v neľahkej životnej situácii.
      Žiaci plný dojmov na záver exkurzie skonštatovali: ,,Toto bola super bodka za 1. ročníkom,,.
      PhDr. Ivana Mráziková, tr. učiteľka

     • Sloboda zvierat

      Sloboda zvierat pozitívne ohodnotila a verejne sa poďakovala študentom a pedagógom našej školy za aktivitu počas celého školského roka a odprezentovala nás na svojej stránke:
       https://www.facebook.com/SlobodaZvierat.sk.

      Citujeme Slobodu zvierat:
      "Veľké ďakujem patrí študentom a pedagógom zo Strednej zdravotníckej školy zo Strenčianskej v Bratislave, ktorí boli počas tohto školského roka 3 x vyvenčiť psíkov. Zároveň, postupne, po triedach absolvovali vzdelávanie starostlivosti o spoločenské zvieratá. Na naše veľké prekvapenie, keď pedagógovia videli, ako sa zodpovedne o zvieratá v núdzi staráme a že pomáhame aj zvieratám z Ukrajiny, urobili nám zbierku a darovali 240 €. Píše nám to pani profesorka Suchánková v liste - pozrite foto. Vážime si to!"

      A čo dodať na záver ?
      Milí moji : p. riaditeľka, p. zástupkyne, pedagógovia, nepedagogickí zamestnanci, študenti
      V E Ľ K É   Ď A K U J E M , že ste sa zapojili do finančnej zbierky a prispeli tak na dobrú vec.
      Pomáhať a chrániť je to čo nás spoločne spája.
      Najlepšou časťou života dobrého človeka sú jeho malé, nemenované, nezaťažené skutky lásky a dobroty.  Wordsworth
      A MY  SME  TEN  DOBRÝ  SKUTOK  UČINILI.......
      PRAJEM   VÁM   KRÁSNE   LETO   PLNÉ   LÁSKY   A   POHODY

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie