• Súvislá odborná prax našich žiakov v Piešťanoch

      Vybraní žiaci III.AV/MAS dnes začali svoju súvislú odbornú prax v trvaní 4 týždne v Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Eszter Erseková a Laura Siváčková sú pridelené k nutričnej terapeutke v liečebnom dome Thermia. Ostatní žiaci zo študijného odboru masér - Adam Zelenka, Phan Tuong Vi, Ondrej Martanovič a Andrej Ihring sú pridelení k masérom a fyzioterapeutom v liečebných domoch Irma, Napoleon a Balnea. Tešíme sa, že žiaci si posilnia doterajšie praktické zručnosti a vedomosti, ale súčasne nadobudnú aj nové špecifické pre kúpeľnú liečbu. Naši žiaci nie sú jediní. Spolu s nimi tu budú vykonávať prax aj žiaci zo SZŠ Skalica a Levoča. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

     • Maturita 2022

      Maturitná skúška v našej škole sa bude konať v dňoch 30. mája – 2. júna 2022 (pondelok – štvrtok). Za stoly pokryté zeleným plátnom si sadnú maturanti zo študijných odborov: praktická sestra (večerné štúdium), zdravotnícky asistent (denné štúdium), zdravotnícky záchranár (večerné štúdium).
      Milí maturanti,maturitná skúška je Váš prvý vážny krok do života.Vykročte správne, aby Váš život bol naplnený múdrosťou, láskou, nehou, porozumením a správnym životným smerovaním. Buďte sami sebou, dokážte sebe, svojim rodičom i Vašim učiteľom, že z Vás vychovali dobre pripravených mladých ľudí pre život v súčasnej spoločnosti.
      Vážení maturanti - externého, večerného štúdia, k Vám sa prihováram osobitne, aby obdobie maturitnej skúšky pre Vás znamenalo posun vo Vašej profesii a prinieslo Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
      Úspešnú maturitnú skúšku Vám želá PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka školy
      a kolektív zamestnancov SZŠ Strečnianska 20, Bratislava

     • XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov

      Istotne mi všetci dajú za pravdu, že v zdravotníctve je potrebné neustále sa vzdelávať. A to nielen učitelia, aby mohli študentom podať nové a aktuálne informácie a vedomosti, ale aj žiaci. Ukončením školy sa to však nekončí, ale naopak, pokračuje. V dňoch 16.-17.5.2022 sa v Banskej Bystrici konala XIX. Celoštátna odborná konferencia Slovenskej komory medicínsko – technických pracovníkov. Hlavná téma bola „ Zdravotnícky pracovník – viac než povolanie“. Tejto úžasnej a prínosnej konferencie sa zúčastnili aj žiaci III.AV Tomáš Kasala a Ema Iványová, ktorí mali prednášku na tému „Nutričný terapeut alebo výživový poradca – koho si kedy vybrať“. V prednáške sa venovali zvýrazneniu rozdielov medzi nimi a hlavne poukázali na vyššiu odbornú vzdelanosť nutričných terapeutov – asistentov výživy. Taktiež zdôraznili, že nutričný terapeut môže edukovať aj pacientov s rôznymi ochoreniami, kdežto výživový poradca by sa mal zamerať len na zmenu stravovania u zdravých ľudí. Nezabudli tiež vyzdvihnúť odbor asistent výživy na našej škole. Tomáš aj Ema mali veľký úspech a rozprúdili aj pomerne dlhú diskusiu na danú tému. Druhú prednášku na tému „Základy výživy“ mala vyučujúca odborných predmetov asistentov výživy Ing. Janka Trebulová, ktorá sa v prednáške venovala základným pravidlám zdravého stravovania.
      Tešíme sa, že sme výborne reprezentovali našu školu a tiež dostali do povedomia odbor Asistent výživy.
      Ing. Janka Trebulová

     • Rozhovor do TVR

      Na základe reportáže zo dňa 26.4. 2022 nafilmovanej na cvičení Pilakalajogy, bola dňa 25.5. 2022  naša telocvikárka Mgr. Anna Repková pozvaná na rozhovor do TVR, aby povedala niečo o pohybe a dôležitosti cvičenia v každom veku. Rozhovor s ňou začína v štvrtej minúte. Veríme, že sa inšpirujete a dozviete zaujímavé informácie. 
      https://www.youtube.com/watch?v=w9rjWNae8PY . 

     • Pracovná návšteva zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe

      Tento týždeň pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. v našej škole prijala a srdečne privítala pracovnú návštevu zo Strednej zdravotníckej školy v Prahe. Sú to odborné učiteľky Mgr. Taťána Janiková a Mgr. Taťána Janošová, ktoré prišli v rámci programu OP Praha - pól růstu ČR pozorovať vyučovanie odborných predmetov. Skôr ako sa začali venovať výučbe, prezreli si priestory školy, ktoré v tomto školskom roku boli vynovené. Veľkými zmenami v našej škole prešli triedy, chodby a zborovňa. Potom nasledovalo plnenie cieľov projektu. Okrem výučby odborných predmetov, ktoré sa vyučujú v škole, sa zúčastnili aj odbornej klinickej praxe v študijnom odbore praktická sestra v triede III. A PS v NÚSCH na Krásnej Hôrke. Žiačky, ktoré boli na praktickom vyučovaní na Kardiochirurgickej klinike LF UK a NÚSCH vyjadrili pred českými kolegyňami veľké nadšenie, že tu môžu absolvovať odbornú prax a zdokonaľovať sa v ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov po operácii srdca. Skúsenosti, ktoré získajú sledovaním vyučovacieho procesu v našej škole následne implementujú do vyučovania u nich doma.

     • Orientačný beh - krajské kolo

      Dňa 18.5.2022 sme sa zúčastnili krajského kola v orientačnom behu v kategórii Open. Konkurencia bola obrovská, zúčastnilo sa vyše 300 pretekárov v jednotlivých kategóriách.
      Našu školu reprezentovali študenti: z I.MAS: Marko Bergendi, z II.MAS: Adam Mercek, Martin Pálka a Peter Šaliga, z II.MAS: Adam Zelenka, z I.B PS: Eliška Bilinová a Veronika Beregházyová a z II.B PS: Nicolas Novák.
      Trasa bola náročná na orientáciu a vyhľadávanie jednotlivých stanovíšť. Najlepšie, na 8. mieste sa umiestnil Adam Mercek v konkurencii 68 pretekárov a Peter Šaliga na 13. mieste. Gratulujeme.

     • Praktické vyučovanie III. B PS triedy

      Za uplynulé dva roky sme si už zvykli a s pokorou prijali opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať vzhľadom na šíriaci sa koronavírus (COVID-19). Čo ak ho dostane tehotná žena alebo žena, ktorá potrebuje nemocničnú starostlivosť na gynekologickom oddelení? Pre úspešné riešenie takýchto prípadov bola na gynekologicko-pôrodníckej klinike v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti. V týchto novovybudovaných priestoroch poskytujú pacientkam pozitívne testovaných na COVID-19 ošetrovateľskú starostlivosť a v prípade, že je to potrebné odvedú aj pôrod. Žiaci III. B PS triedy počas praktického vyučovania mali možnosť tieto priestory navštíviť. Získali informácie o tom, ako sa tu odvádzajú pôrody a ako prebieha prvé ošetrenie novorodenca. Vyskúšali si pod odborným dozorom prácu s monitorovacím zariadením.

     • Prvá pomoc

      Poskytnúť prvú pomoc dieťaťu je veľmi náročná úloha. Pripraviť sa na situácie, kedy ide o život dieťaťa je veľmi náročné a je vhodné absolvovať takýto kurz, školenie alebo ukážku kedykoľvek, keď sa naskytne príležitosť. V sobotu 21. mája 2022 sa konalo v obci Rovinka slávnostné otvorenie novej požiarnej zbrojnice. Preto v tento deň v obci usporiadali hasičský deň, ktorý sa inak každoročne oslavuje 4. mája. Pripravený program bol naozaj bohatý. K jeho naplneniu prispeli aj naši žiaci - členovia krúžku prvej pomoci pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej, ktorých ukážky boli zamerané najmä na prvú pomoc pri náhlych stavoch bezprostredne ohrozujúcich život.

     • IV.B ZA odovzdávanie maturitných stužiek

      Dňa 30.4.2022 mali študenti  IV.B ZA vo Svätom Jure slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek. Bolo to netradične. Začínalo sa slávnostným obedom, hneď po príhovore zástupcu študentov Samka Balážiho, asistovali mu Danielka Búbelová a Ninka Gašparová. Po poďakovaní triednej učiteľke Mgr. Anne Repkovej a rodičom nastal ten dlho očakávaný okamih: stužkovanie. Všetci dostali svoju šťastnú stužku, strážneho anjelika a mincu pre materiálne aj duchovné bohatstvo. Držím palce všetkým maturantom IV.B ZA: Sofii Awniovej, Samkovi Balážovi, Natálke Bartalskej, Viki Bielovičovej, Danielke Búbelovej, Vaness Durovej, Ninke Gašparovej, Edine Hangyákovej, Kristýnke Kalkovej, Linde Kmeťovej, Alexandre Molnárovej, Miške Papaiovej,  Terke Paráskovej, Natálke Pullmannovej, Natálke Rezákovej, Romanke Ružekovej, Saške Slaninovej a Paťke Sčasnárovej. Majte šťastnú ruku pri ťahaní otázok a nech si vyberiete len také, na ktoré budete ľahko a bravúrne odpovedať. Triedna učiteľka, Mgr. Anna Repková

     • Príklady dobrej praxe „Vyučujeme inak“

      Po dvojročnej pandemickej pauze sa 12. a 13. apríla 2022 uskutočnilo rokovanie delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Štiavničke pri Banskej Bystrici. Veľkým prínosom takýchto stretnutí je nielen výmena skúseností medzi školami, ale hlavne skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu na SZŠ, čomu nasvedčuje aj bohatý pracovný program počas dvoch dní snemu: 
      https://aszssr.sk/2022/04/15/vedenie-zdravotnickych-skol-dva-dni-rokovalo-v-sachtickach/
      Snem asociácie otvoril prezident Mgr. Miroslav Sekula, v úvode privítal hostí a uviedol program rokovania. Delegáti 28 škôl si minútou ticha uctili obete pandémie Covid-19 a vojny na Ukrajine. Medzi hosťami nechýbala riaditeľka odboru vzdelávania MZ SR prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., ktorá informovala delegátov o aktuálnych legislatívnych zmenách, výzvach a koncepcii zdravotníckeho vzdelávania. Súčasťou rokovaní bol aj blok prednášok „Príklady dobrej praxe“, kde sa odprezentovalo 11 stredných zdravotníckych škôl, medzi nimi aj naša škola. Pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. oboznámila prítomných o tom, aké projekty realizujeme, ako inovatívne učíme anatómiu a fyziológiu a ako využívame projektové a rovesnícke vyučovanie v rámci biológie a odborných predmetov v študijnom odbore asistent výživy. Prezentácia našej školy v podaní pani riaditeľky vyvolala záujem a živú diskusiu. Za obdobie jedného roka vďaka nej naša škola napreduje nie míľovými krokmi, ale doslova skokmi vo vyučovacom procese, a tiež aj v krúžkovej činnosti a v materiálno – technickom vybavení školy. V závere prezentácie vyzdvihla prácu všetkých zamestnancov školy, bez ktorých by sa nepodarilo uskutočniť jej vízie v napredovaní. Menovite vyzdvihla mravenčiu prácu zástupkýň, a zanietených učiteľov.
      Za všetkých zamestnancov školy vyslovujem jedno veľké „ĎAKUJEM, pani riaditeľka“.
      PhDr. Iveta Valentová, PhD., zástupkyňa zamestnancov školy

      Prezentácia na stiahnutie: SZS_Strecnianska_vyucovanie_inak.pdf​​​​​​​

     • Exkurzia I.DVS triedy na Anatomickom ústave LF UK

      Počas štúdia žiaci v našej škole absolvujú odborné exkurzie nielen v nemocničných zariadeniach, ale aj v inštitúciách, kde získajú veľa zaujímavých a cenných informácií. Žiaci I. DVS triedy dňa 9. mája 2022 absolvovali exkurziu v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednostka anatomického ústavu doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH ich sprevádzala a ukázala jednotlivé miestnosti ústavu. Pitevňu-miestnosť, kde prebieha praktická výučba anatómie. Študenti medicíny tu môžu podrobne študovať stavbu kostí, úpony svalov a šliach, stavbu vnútorných orgánov, priebeh ciev a nervov. Druhá miestnosť predstavuje anatomické múzeum, kde videli anatomické preparáty orgánov ľudského tela. Anatomický ústav je miestom, kde mŕtvi učia živých.

     • II.B odbor praktická sestra

      Maturity sú už tu. Po príjemnom privítaní pani riaditeľky sme dnes zahájili úspešné losovanie oddelení so žiakmi II.B odbor praktická sestra, 2-ní večerní. Žiačky boli spokojné s oddelením, ktoré si vylosovali, pretože na niektorých už aj pracujú. Zaspomínali sme si, ako tie dva roky rýchlo ubehli a na koniec sme si zaželali, aby praktické maturity, ktoré nás čakajú o dva dni, kde žiačky obhajujú pacienta a prakticky vykonávajú jednotlivé ošetrovateľské výkony dopadli, čo najlepšie. A o týždeň teoretické maturitné skúšky, kde sa v náročnej forme charakterizujú jednotlivé ochorenia. V duchu myslíme aj na ostatných maturantov a želáme im veľa úspechov a dobrý štart do života, a  nech je ich zamestnanie poslaním... Mgr. Monika Gelenekyová

     • Maturitné skúšky

      Druhý deň praktickej maturitnej skúšky v študijnom odbore zdravotnícky záchranár otvoril predseda predmetovej maturitnej komisie ZZ Mgr. Jozef Minár. Počas celého dňa komisia pozorne sleduje a hodnotí odpovede 9 žiakov.

     • Maturitné skúšky

      Maturitné skúšky sa dva roky realizovali administratívne a tým žiaci stratili príležitosť ukázať a overiť si svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou.
      Tretí májový týždeň, v dňoch od 16. do 23. mája 2022, sa začína praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V dňoch 16. mája a 17. mája 2022 pred maturitnou komisiou na praktickej maturitnej skúške ukážu svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti žiaci večerného štúdia z triedy II. A PS 2r. a triedy III. ZZ.
      Žiaci zo študijného odboru zdravotnícky záchranár svoje vedomosti preukážu na pôde školy a žiaci zo študijného odboru praktická sestra a zdravotnícky asistent na svojich školiacich pracoviskách – v nemocniciach. Sanitka, ktorá bude pristavená na školskom dvore nie je privolaná na to, aby jej posádka poskytovala prednemocničnú starostlivosť nášmu žiakovi alebo zamestnancovi školy, ale je súčasťou praktickej maturitnej skúšky zdravotníckych záchranárov.

     • SZŠ v Múzeu holokaustu v Seredi

      „Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“ —  George Santayana

      Holokaust. Slovo, ktoré dodnes evokuje v ľuďoch zmiešané pocity a ktoré je, žiaľ, neustále predmetom rôznych diskusií. Nenávisť, predsudky a opovrhovanie, ktoré si museli väzni prežiť by však nemali byť zabudnuté.
      Naša škola si uvedomuje, že aj naši študenti sa počas svojej profesie budú stretávať s rôznymi národmi, náboženstvami a hodnotami. Preto je nesmierne dôležité viesť ich k empatií, porozumeniu a láske k iným ľuďom. Školská exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi im mala ukázať kam až môže svet zájsť, keď stratí svoje hodnoty.
      Exkurzie sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov AV/MAS a A PS, ktorý danú problematiku preberajú aj na hodinách dejepisu. V rámci exkurzie im bola zabezpečená odborná prednáška s výpoveďami ľudí, ktorí si toto peklo na Zemi prežili. Študenti si vybrali tému ,,Úteky z táborov smrti“ a celá exkurzia bola venovaná práve najznámejším útekom, ktorých sa zúčastnili aj Slováci. Po prezentácií a diskusií sme sa presunuli k jednotlivým budovám, ktoré boli venované každodennému životu v pracovnom tábore. Mali sme šťastie, že sa tejto výstavy zúčastnila aj vnučka jedného preživšieho, ktorá nám porozprávala príbeh svojho dedka a ukázala nám aj zvarenú lyžičku, ktorú si priniesol po oslobodení.
      Žiaci mohli vidieť rôzne pracovné nástroje, osobné veci a fotografie ľudí. Nazreli sme do niektorých dielní, nocľahární a dokonca aj do školy, ktorá bola určená pre deti väzňov. Žiaci mohli vidieť aj vagóny, určené na prepravu väzňov do najznámejšieho tábora v Osvienčime, ktorý bol tak isto súčasť exkurzie.
      Pre mnohých to bol silný zážitok a my veríme, že si naši žiaci z tejto výstavy odniesli ponaučenie a budú pripravení pomáhať a uzdravovať ľudí nielen fyzicky ale aj duševne.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie