• Okresné kolo v basketbale dievčat stredných škôl

      Dňa 21.4.2022 sme sa zúčastnili Okresného kola Bratislava 5 v basketbale dievčat stredných škôl „O pohár predsedu BSK“. Vyhlasovateľ MŠ SR a Okresný školský úrad, organizátor Bratislavský samosprávny kraj, usporiadateľ Gymnázium A. Einsteina. Našu školu reprezentovali: z I.A PS: Kristína Maďarová, Terézia Wilsh, z I.B PS: Veronika Bačová, Eliška Bilinová, Sofia Kinská, Klára Kožuchová, Alexandra Timková, z I.C PS Kristína Šuchová a z III.B PS Michaela Muškátová.
      Získali sme zaslúžené 3. miesto, pohár, diplom a medaily.

    • DEŇ ZEME
     • DEŇ ZEME

      „Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja zem pre teba. Pýtaj sa čo môžeš urobiť ty pre svoju zem.“ —  John Fitzgerald Kennedy  

      Zo zdrojov našej planéty Zem, berieme viac ako vraciame späť. Čistenie okolia školy od odpadkov je minimum ktoré môžeme spoločne urobiť. Naša škola pri príležitosti Dňa Zeme vo štvrtok 21. apríla 2022 organizovala brigádu, kde sa čistilo a skrášľovalo okolie a interiér školy. Do tejto aktivity sa zapojili všetky triedy prvých a druhých ročníkov denného štúdia. Konkrétne pracovné činnosti a pridelenie miesta brigády, určili žiaci I.DVS triedy, ktorí túto aktivitu s triednou učiteľkou PhDr. Veronikou Bebjakovou zabezpečovali. Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM.

     • Súťaž "Silná ruka 22"

      Dňa 13.4. sme sa zúčastnili súťaže v pretláčaní rukou „Silná ruka stredoškolákov 22“ pre Západoslovenskú oblasť.
      Organizátorom bola Slovenská asociácia pretláčania rukou SAWA. Súťaž sa konala v Arena´s gym a z našej školy sa zúčastnili: z I. MAS: Pavol Horváth, Adam Tahotný, z II. MAS: Laura Jurášová, Adam Cigánek, Peter Šaliga, Adam Mercek, z III.MAS: Lukáš Bertok, Adam Zelenka a z III.B PS: Zina Mišáková, Boris Martin, Tomáš Smelík.
      Získali sme nasledovné ceny a postupujeme do celoslovenského kola v Košiciach:

      2. miesto do 70 kg Adam Tahotný z I.MAS

      3. miesto do 60kg Zina Mišáková z III.B PS

      3. miesto nad 60 kg Laura Jurášová z II.MAS

      3. miesto do 65 kg Adam Cigánek z II.MAS

      Gratulujeme, tešíme sa z úspechu! Učiteľka TEV - Mgr. Anna Repková.

     • Chuť žiť!

      "Trvalo mi dlho, kým som sa neskúmal očami niekoho iného." - Sally Field

        Mala by si zo sebou niečo robiť...Fú ty si ale nabral.... Možno dobre mienené neškodné frázy vedia človeku zničiť celý život. Poruchy príjmu potravy, alebo aj PPP, začínajú neškodne. Pomaly sa nám vplýžia do života a zasiahnu našu  najcitlivejšiu stránku. Našu dušu.

        Mentálna anorexia a bulímia nie je len o extrémnej štíhlosti, hladovaní, alebo naopak prejedaní sa. Sú to psychické  ochorenia, ktorými trpia mladí aj starí, muži aj ženy, chudobní aj bohatí. Sú to ochorenia, ktoré ovplyvňujú celý náš život, od fyzického až po psychické zdravie. Základom úspešnej liečby, tak ako pri väčšine ochorení, je včasná diagnostika.

        Práve preto sa Žiacky školský parlament v spolupráci pani profesorkou asistentov výživy Jankou Trebulovu, rozhodli v rámci prevencie žiakov, osloviť organizáciu Chuť žiť! Táto organizácia sa venuje vzdelávaniu, prevencií ale aj liečbe PPP. V spolupráci so psychológmi, výživovými špecialistami ale aj ľuďmi, ktorí si PPP prešli, organizujú semináre a školenia zamerané na edukáciu žiakov o PPP na školách.

         Prednášky, ktorá sa uskutočnila 8.4.2022 v priestoroch učební asistentov výživy, sa zúčastnili žiaci druhého ročníka AV/MAS a žiaci tretieho ročníka AV. Po úvodnej prednáške o základných znakoch, diagnostike a liečbe nasledoval skutočný príbeh ženy, ktorá s touto chorobou žila päť rokov. Žiaci mohli na tomto príbehu vidieť všetky stránky boja s PPP ale aj krásny príklad vyliečenia sa z nich. Po prednáške nasledoval workshop, kde žiaci pracovali v skupinách spolu s psychologičkou a výživovou špecialistkou na rôznych aktivitách, kde mohli predniesť svoje otázky a aj príbehy z ich života. 

      Veríme, že sme aj  touto cestou mohli prispieť k správnemu pohľadu žiakov na seba a iných a zároveň dúfame, že sa nám v budúcnosti podarí túto akciu zopakovať aj pre ďalších žiakov našej školy

     • Zbierka pre Ukrajinu

      „Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“
        Tomáš Garrigue Masaryk

        Už vyše mesiaca pretrváva vojenský konflikt u našich východných susedov. Stále viac a viac ľudí prichádza o strechy nad hlavou a žiaľ aj o svoje životy. Konflikt, ktorý nikto z nás nečakal sa dotkol aj nás a ani po niekoľkých týždňoch nevedno, kedy sa skončí. No nekončíme ani my. V duchu Hippokratovej prísah: ,,Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.“

      Touto cestou by sme  sa Vám všetkým, našim učiteľom, žiakom a aj ich rodinám a známym chceli v mene vedenia školy a Žiackeho parlamentu poďakovať za účasť na zbierke pre Ukrajinu. Vyzbierané veci sme spoločne s pani riaditeľkou PhDr. Janka Gabaľová, PhD., ktorá nás v zbierke podporila a pomohla s jej organizáciou, a žiakmi zaniesli na zberné miesto v petržalskom Zrkadlovom háji. Boli sme milo  prekvapení, ako sa aj naši žiaci o celú zbierku zaujímali a mohli sme tak priniesť plne naložené auto vecí, jedla a hračiek pre ľudí utekajúcich pred vojnou.

      Radi by sme v zbierke pokračovali aj naďalej. Podľa posledných pokynov od dobrovoľníckych organizácií budeme zbierať nižšie uvedené predmety dennej spotreby:

      Potravinová zbierka
      Najnutnejšie a najžiadanejšie sú nasledovné potraviny:

      Konzervy – rybie a mäsové konzervy, paštéty
      Nutela (a iné čokoládové nátierky), kakao/Granko, med, džemy (menšie veľkosti)
      Pohánka, bulgur
      Cestoviny, ryža, múka
      Olej (menšie veľkosti)
      Kečup, omáčky na cestoviny
      Detské výživy
      Cukor, soľ,
      Sterilizovaná zelenina – uhorky, kukurica, hrášok,...(menšie)
      Ovocné kompóty (menšie)

      Zbierka školských potrieb
      Ďalej zbierame školské potreby pre deti, ktoré nastupujú do slovenských škôl (zošity, peračníky, ceruzky, perá, farbičky, rysovacie potreby, boxy na desiatu, atď.).


      Ak by niekto mal záujem prispieť aj finančnou hotovosťou, za ktorú sa hore uvedené veci budú kupovať, môžete ju priniesť do kabinetu B1-16. V priebehu týždňa bude na recepcií školy aj pokladnička, v prípade záujmu o anonymnú podporu

     • Odborná exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny

      v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

      Žiaci denného štúdia I. DVS absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Zaujali ich veľmi prísne nariadenia týkajúce sa hygienicko- epidemiologického režimu oddelenia: Každý návštevník vstupujúci na oddelenie si musí obliecť jednorazový plášť, na rukách nesmie mať žiadne prstene, náramky, hodinky a ruky si musí dôkladne vydezinfikovať. Ide o špecializované oddelenie pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, pre deti, ktoré podstupujú liečbu a tiež pre deti v kritickom stave súvisiacim s vrodeným metabolickým ochorením. Žiakov zaujala zručnosť, s akou narábajú sestry s deťmi s nízkou pôrodnou hmotnosťou, spôsob komunikácie s týmito deťmi a prvýkrát mali možnosť vidieť špeciálne lôžka pre novorodencov - inkubátory.

     • Vyučovanie v odborných učebniach

      V našej škole v odborných učebniach prebieha aj výučba v učebnom odbore sanitár (1-ročné, večerné štúdium). Vyučovací predmet Sanitárstvo - cvičenia, je jedným z profilujúcich predmetov a učitelia odborných predmetov ich na hodinách pripravujú tak, aby získali zručnosti na výkon ich odborných kompetencíí. Svoju prácu sa naučia vykonávať efektívne so zameraním na uspokojovanie potrieb pacienta a poskytovanie kvalitnej základnej sanitárskej činnosti. Umývanie vlasov na lôžku, je náročný výkon, ktorý sa žiaci v škole naučili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Gabriely Pénzesovej.

     • Odborná exkurzia v UNB Ružinov

      - nemocničné laboratórium - Medirex

      Žiaci jednoročného učebného odboru sanitár, ktorí budú môcť po absolvovaní večerného štúdia vykonávať sanitárske činnosti aj v laboratóriách, absolvovali odbornú exkurziu v UNB Ružinov- nemocničné laboratórium-Medirex pod vedením vedúcej laboratória MUDr. Kataríny Vlnieškovej. Pani doktorka žiakom poskytla množstvo nových informácií aj o tom, ako pandémia Covid-19 v roku 2020 ukázala, aká dôležitá je práca laboratórií. Upozornila na to, ako veľmi je práca sanitára, ktorý vykonáva transport biologického materiálu z jednotlivých oddelení zodpovedná a dôležitá. Absolventi tohto učebného odboru musia vedieť roztriediť materiál podľa druhu do príslušného laboratória, skontrolovať správnosť údajov na odberovej skúmavke, sprievodnom lístku a poznať a dôkladne vykonávať aj ostatné sanitárske činnosti v laboratóriu.

     • Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

      Neodkladná zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiaca urgentná medicína to sú domény záchranárov. Jednou z kliník UNB v nemocnici Ružinov kde sa takáto starostlivosť poskytuje je Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB. Počas odbornej klinickej praxe sa žiaci 3. ročníka externého štúdia v študijnom odbore zdravotnícky záchranár oboznámili a aktívne zapojili do starostlivosti o pacientov na tomto oddelení. V spolupráci s vedúcou sestrou oddelenia Mgr. Miroslavovou Banárovou a pod vedením Mgr. Evy Kabinovej a PhDr. Anny Faborovej (odborných učiteliek) mali možnosť získať vedomosti o ošetrovaní popálenín, transplantáciách kože, inhalačných popáleninách a dokumentácii, ktorá sa na klinike používa a špeciálnych pieskových lôžkach, ktoré sa používajú na takýchto špecializovaných klinikách a slúžia aj na prevenciu a liečbu dekubitov.

    • Erasmus +
     • Erasmus +

      Príbeh učiteľskej zahraničnej mobility pokračuje. Riaditeľka našej školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a odborná učiteľka PhDr. Iveta Valentová, PhD. zavŕšia mobilitný projekt Erasmus+ pre učiteľov týždňovou návštevou v Prahe na Strednej zdravotníckej škole. Čaká ich tam bohatý pracovný aj spoločenský program. Šťastnú cestu im bola zaželať koordinátorka projektu Erasmus+ PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.

    • Držíme palce, aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.
     • Držíme palce, aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.

      Už o pár dní čakajú deviatakov prijímacie skúšky na stredné školy. Za nimi je náročné obdobie, kedy časť svojho štúdia museli tráviť pred monitormi počítačov. Dištančné vzdelávanie bolo pre nás všetkých niečím celkom novým a nie vždy sa dalo učivo zvládnuť rovnako ľahko a kvalitne ako pri prezenčnom vyučovaní v školských laviciach.  Uchádzači o štúdium na našej škole ale dokázali, že keď sa chce, cesta sa nájde.
      Naša škola im ponúkla možnosť zúčastniť sa predprijímačkového seminára zo slovenského  jazyka. Viac ako 60 žiakov sa pripojilo k online stretnutiu s p.profesorkou SJL - Mgr. Ľubicou Solárovou a spoločne si prešli témami, ktoré by mali mať zvládnuté pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Precvičili si niekoľko vzorových úloh , odpovedali na otázky, hľadali riešenia ... S radosťou musíme konštatovať, že naši potenciálni študenti boli veľmi aktívni, nebáli sa komunikovať, klásť otázky a hľadať správne odpovede. Veríme, že seminár im pomohol vytvoriť si  obraz o tom, čo sa od nich na prijímacej skúške bude očakávaťzároveň ukázal, že atmosféra v našej škole je plná pohodynemusia mať stres ani z prijímacej skúšky, ani z následného
      štúdia, na ktoré všetkých úspešných veľmi radi prijmeme. Tešíme sa a držíme palce , aby každý zvládol prijímačky bez stresu a s čo najlepším výsledkom.

     • “Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

      ― Marcus Tullius Cicero

      Marec už tradične, od roku 1955, patrí knihám a knižniciam. V dnešnej dobe je niekedy ťažké nájsť si chvíľku na dobrú knihu a začítať sa do fascinujúcich príbehov. Mnohí z nás však stále hľadajú aspoň malý únik z reality práve prostredníctvom kníh.
      Aj naša škola v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania, sa v rámci projektu Škola škole, rozhodla uskutočniť besedu s jednou slovenskou autorkou Katarínou Gillerovou, ktorá je uznávanou slovenskou autorkou kníh pre ženy. Pani Katarína našim študentom predostrela svoj životný príbeh, svoje začiatky plné neúspechov a následne šťastia pri vydaní jej debutu v podobe knižky pre deti. Žiaci tak mohli vidieť, že tvrdá hlava a práca prinášajú úspechy. Rovnako nám priblížila aj niektoré príbehy z kníh a inšpirácie, ktoré ju viedli k napísaniu týchto príbehov. Žiaci oboch škôl sa napokon zapojili aj do diskusie a pani Gillerová venovala našej knižnici aj jednu zo svojich obľúbených kníh.
      Veríme, že aspoň touto cestou sme vzbudili u našich študentov záujem o literatúru, aj tú našu slovenskú, na ktorú máme byť prečo hrdí.

     • Veľkonočné prianie

      Veľkonočné sviatky dávajú nádej pre zajtrajšky, tak ako ich dáva prebúdzajúca sa jar po zime.

      Naše srdcia a mysle budú naplnené radosťou, ak tie vaše budú žiariť šťastím a spievať vznešenosťou.
       

      Prajem Vám zo srdca krásne a spokojné veľkonočné sviatky.

      PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

      riaditeľka

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2022

       V termíne od 14.3. do 18.3 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zúčastnili LVK v Látkach. Ubytovaní sme boli v hoteli Zerrenpach. Hneď po príchode sme boli nadšení! Po dlhej dobe sme uvideli konečne sneh. Tak predsa budeme lyžovať! Mnohí ani neverili, že zažijeme krásnu jarnú lyžovačku. Lyžovali sme všetci. Začiatočníci sa naučili lyžovať a používať vlek. Pokročilí sa zdokonalili a naučili sa nové prvky. Veď o to išlo, lyžovať na čerstvom vzduchu, bližšie spoznať svojich spolužiakov, nadviazať priateľstvá medzi sebou,  triedami aj ročníkmi. Prvé dva dni nás hriali slnečné lúče, na tretí deň sme sa zobudili do bieleho snehom zasypaného rána. Všetko bolo krásne biele, stromy, strechy domov a chát. Napadlo asi 7 cm snehu a lyžovalo sa na ňom úplne ináč ako predchádzajúce dni. Večer bol zábavný program druhákov pre prvákov. Zabavili sme sa, nasmiali a zatancovali sme si až do večierky. Žiaľ stali sa aj úrazy, pri ktorých okrem učiteľov pomohli aj žiaci, Viktória Suchánková z II.A PS a Félix Farkaš z I.C PS, ktorí  poskytli prvú pomoc ako členovia ČK. Odbornú PP vykonali zdravotníci RZP a následné vyšetrenia lekári na CP. Odborné ošetrenie, fixácia a rehabilitácia bola uskutočnená v mieste ošetrenia službukonajúcimi lekármi a následne na druhý deň žiačka odvezená rodičmi domov. Zranenie si vyžaduje  určitý čas na zahojenie a rehabilitáciu. Prajeme skoré uzdravenie. Vo štvrtok na krásne upravenom svahu  boli preteky jednotlivcov v slalome. Umiestnenie bolo nasledovné: Dievčatá: 1. miesto: Valentína Čaklošová, I.MAS 2. miesto: Lucia Masarovičová, I.C PS  3. miesto: Viktória Suchánková, II.A PS Chlapci: 1. Pavol Horváth, I.MAS  2. Matej Kovács, I.MAS 3. Marko Bergendi, I.MAS.  Večer bol opäť zábavný a veselý až do večierky. V piatok sme opustili naše dočasné izby. Ešte posledný pohľad na zasnežený svah a ideme domov vylyžovaní,  opálení a plní zážitkov a dojmov. Mnohí chcú ísť na LVK aj na budúci rok.   

     • Zbierka pre Slobodu zvierat

      Pri poslednej návšteve sme sa dozvedeli   o zbierke a pomoci útulku pre Ukrajinu.
      Keďže nám osud zvierat nie je ľahostajný, vedenie školy sa v spolupráci so Žiackym školským parlamentom rozhodli zorganizovať finančnú zbierku na záchranu zvierat. Zvieratá prichádzajúce na Slovensko musia byť vyšetrené  očkované a čipované. Niektoré prichádzajú v zlom zdravotnom stave / podobne ako ich majitelia / a je potrebné okamžite zasiahnúť. Záťaž na útulky aj na veterinárnu ordináciu je veľká. To všetko však stojí nemalé financie. Vo vojne trpia ľudia, ale ich neodmysliteľnou súčasťou sú aj zvieratá, bez ktorých sú ich rodiny neúplné.
      Pomôžte zachrániť životy, ktoré sú často tým posledným , čo zostalo ťažko skúšaným rodinám na Ukrajine.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie