• Praktická sestra zostáva!

      Dôležitá informácia pre žiakov 9. ročníka ZŠ a aj pre záujemcov o 2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.
      Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Nestabilita názvu zdravotníckeho povolania a tiež názvu študijného odboru, je zmätočná a nemotivujúca, tak pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pre náročné, ale pre zdravotný systém potrebné zdravotnícke povolanie, ako aj ich rodičov, verejnosť, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

      Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent je súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi participuje na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom, a tiež zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života.

      - stanovisko MZ SR ku vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách v SR si môžete prečítať: https://health.gov.sk/Clanok?sestra-studium-nazov

      - k študijnému odboru praktická sestra sa minister Lengvarský vyjadril v Rádiožurnále RTVS úplne jednoznačne, môžete si ho vypoču: https://aszssr.sk/wp-content/uploads/leng.mp4

      - ďalšie informácie sú dostupnéhttps://aszssr.sk/2022/01/26/prakticka-sestra-ostava/

       

     • Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023

      V zmysle aktualizovaných informácií z MŠVVaŠ SR bude prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023, pre uchádzačov o štúdium na našej škole prebiehať v prezenčnej forme. Upozorňujeme, že prihláška na štúdium na strednej škole pre školský rok 2022/2023 bude v porovnaní s minulými rokmi inovovaná. 
      Kritéria pre prijímacie konanie budú zverejnené do 28. februára 2022 na našej webovej stránke. 
      V školskom roku 2022/2023 otvárame pre absolventov  ZÁKLADNÝCH ŠKÔL štúdium v študijných odboroch: 

      • 5304 M  ASISTENT VÝŽIVY (AV) 
      • 5370 M  MASÉR (MAS)  
      • 5361 M  PRAKTICKÁ SESTRA (PS) / 5356 M  ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (ZA) 

      Študijný odbor PRAKTICKÁ SESTRA bol premenovaný MŠVVaŠ SR od 1. októbra 2021 na študijný odbor ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT. Obsah vzdelávania sa nemení.

      Vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva:

      Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.

      Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Prezentácia šudijných odborov na stiahnutie: 
      Prezentacia_aktualny_studijnych_odborov_a_ucebneho_odboru_SZS_(1).pdf

      SZS_prezentacia_2022_(2).pdf​​​​​​​

      Všetky informácie o študijnom odbore Praktická sestra  5361 M / Zdravotnícky asistent 5356 M v prezentácii sú platné okrem názvu.

       

     • Deň otvorených dverí 02.02.2022 od 09:00 do 15:00 h

      Chceš byť zdravotníkom, prípadne vieš o niekom, kto by ním chcel byť? Alebo máte v rodine a vo svojom okolí žiaka 9. ročníka základnej školy, či stredoškoláka s maturitou, ktorý si ešte nevybral svoje budúce povolanie? Príď na našu školu v Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 2. februára 2022 v čase od 9.00 do 15.00 h. Podľa osobného záujmu ti poradíme študijný alebo učebný odbor, ktorý keď úspešne absolvuješ, ti zabezpečí celoživotné povolanie bez straty zamestnania. Naši učitelia a žiaci pozývajú všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na spoločné stretnutie a radi im poskytnú informácie o jednotlivých študijných odboroch a učebnom odbore, ktoré budeme otvárať v školskom roku 2022/2023.

      Milí rodičia prosíme pri vstupe do školy o vyplnenie Čestného vyhlásenia na stiahnutie: Cestne-vyhlasenie.pdf

      Tešíme sa, že rozšíriš rady zdravotníkov, ktorých potrebuje naša spoločnosť.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie