• .
     • .

      Veľďakujem patrí spoločnosti VH Cosmetics, s.r.o. za dezinfekčné gély na ruky, ktoré nám poskytla na zvládnutie tejto situácie. Gély na ruky budú používať žiaci aj učitelia našej školy, aby zabránili šíreniu vírusu Covid-19. My zdravotníci a budúci zdravotníci sme zodpovední za ochranu seba, svojich kolegov, spolužiakov a aj pacientov. Naše správne hygienické návyky sú predpokladom na zlepšenie epidemiologickej situácie, ktorá na Slovensku vznikla a predpokladom správneho vykonávania našej profesie. Všetky ostatné produkty spoločnosti si môžete pozrieť na:  https://www.vhcosmetics.sk/ .

     • JA INNOVATION CAMP 2021

      Na základe žrebovania z 23 prihlásených škôl z celého Slovenska  naša škola je medzi 15, ktoré sa zúčastnia JA INNOVATION CAMPu 2021. Camp sa bude konať 1. decembra 2021| 8:00 - 18:00 hod. v hoteli Bratislava v Bratislave. SZŠ budú reprezentovať žiaci 3.AV/MAS: Laura PAUHOFOVÁ, Tomáš KASALA,  Ema IVANYOVÁ, Lukáš BERTÓK.

      Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny a veríme, že naši budú medzi nimi.

      DRŽIME PALCE !!!!

      JA INNOVATION CAMP je určený všetkým stredoškolákom, zapojeným do  vzdelávacích programov JA Slovensko. Predstavuje pre študentov jednodňovú intenzívnu skúsenosť, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Svoje najlepšie riešenie následne prezentujú pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšujú svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu, spoluprácu s konzultantmi – mentori z prave a ukážu svoju kreativitu a zmysel pre inovácie. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

      Aj takto sme sa začlenili do tímu Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax. Žiačka študijného odboru praktická sestra z triedy III. A PS pod vedením odbornej učiteľky, pripravuje i.v. terapiu.

    • Halloween
     • Halloween

      Posledný deň pred jesennými prázdninami v stredu dňa 27.10.2021 sa konal v našej škole Halloween. Žiaci a učitelia mali možnosť kreatívne pôsobiť na svoje okolie prostredníctvom masiek, ktoré si sami navrhli.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola
    • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
    • 31793185
    • 2021410963
    • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
    • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
    • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
    • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
    • EDUID školy: 100000937
    • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
   • Prihlásenie