• .
     • .

     • Veľďakujem patrí spoločnosti VH Cosmetics, s.r.o. za dezinfekčné gély na ruky, ktoré nám poskytla na zvládnutie tejto situácie. Gély na ruky budú používať žiaci aj učitelia našej školy, aby zabránili šíreniu vírusu Covid-19. My zdravotníci a budúci zdravotníci sme zodpovední za ochranu seba, svojich kolegov, spolužiakov a aj pacientov. Naše správne hygienické návyky sú predpokladom na zlepšenie epidemiologickej situácie, ktorá na Slovensku vznikla a predpokladom správneho vykonávania našej profesie. Všetky ostatné produkty spoločnosti si môžete pozrieť na:  https://www.vhcosmetics.sk/ .

     • JA INNOVATION CAMP 2021

     • Na základe žrebovania z 23 prihlásených škôl z celého Slovenska  naša škola je medzi 15, ktoré sa zúčastnia JA INNOVATION CAMPu 2021. Camp sa bude konať 1. decembra 2021| 8:00 - 18:00 hod. v hoteli Bratislava v Bratislave. SZŠ budú reprezentovať žiaci 3.AV/MAS: Laura PAUHOFOVÁ, Tomáš KASALA,  Ema IVANYOVÁ, Lukáš BERTÓK.

      Najlepšie 3 tímy získavajú hodnotné ceny a veríme, že naši budú medzi nimi.

      DRŽIME PALCE !!!!

      JA INNOVATION CAMP je určený všetkým stredoškolákom, zapojeným do  vzdelávacích programov JA Slovensko. Predstavuje pre študentov jednodňovú intenzívnu skúsenosť, počas ktorej žiaci pracujú na reálnej výzve v zmiešaných tímoch. Svoje najlepšie riešenie následne prezentujú pred odbornou porotou. Vďaka tejto skúsenosti si zlepšujú svoje komunikačné prezentačné zručnosti, vyskúšajú si tímovú prácu, spoluprácu s konzultantmi – mentori z prave a ukážu svoju kreativitu a zmysel pre inovácie. Na základe výzvy im súťaž priblíži fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí. Cieľom súťaže je zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

    • Praktické vyučovanie
     • Praktické vyučovanie

     • Aj takto sme sa začlenili do tímu Kliniky kardiochirurgie LF UK a LF SZU v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax. Žiačka študijného odboru praktická sestra z triedy III. A PS pod vedením odbornej učiteľky, pripravuje i.v. terapiu.

    • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH
     • Exkurzia na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH

     • Žiaci I.DVS triedy sa v rámci odbornej klinickej praxe zúčastnili exkurzie na Oddelení centrálnej sterilizácie v NÚDCH. Podľa aktuálnych epidemiologických nariadení sa pred začiatkom exkurzie podrobili testovaniu antigénovym testom. Ochotná a ústretová vedúca sestra PhDr. Iveta Béressová žiakov oboznámila s pracovnými činnosťami na oddelení . Žiaci odchádzali s uvedomením , aká je práca tohto oddelenia dôležitá pre fungovanie celej nemocnice.

    • Halloween
     • Halloween

     • Posledný deň pred jesennými prázdninami v stredu dňa 27.10.2021 sa konal v našej škole Halloween. Žiaci a učitelia mali možnosť kreatívne pôsobiť na svoje okolie prostredníctvom masiek, ktoré si sami navrhli.