• Erasmus+
     • Erasmus+

     • Po náročných prípravách a dlhodobom odklade kvôli pandemickej situácii štvorica našich odborných učiteľov vycestovala na Strednú zdravotnícku školu do Šumperku v rámci projektu Erasmus+, aby zistili a porovnali vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v Čechách. S nadšením a pozitívnymi pracovnými skúsenosťami sa vrátili po týždňovej odbornej stáži na domovskú školu.

    • Turistický krúžok
     • Turistický krúžok

     • Milí žiaci,

      pozývame Vás na prvý turistický výlet, ktorý sa bude konať dňa 01.10.2021. Zraz bude o 14:00 pred budovou školy, pôjdeme na výlet na Biele skaly - Dúbravka.
      Bližšie informácie nájdete v prílohe tejto správy.
      Pre záujemcov výletu poskytneme všetky ďalšie pokyny vo vestibule školy 30.09.2021 o 09:45.

      Tešíme sa na Vás.

      S pozdravom
      PhDr. Renáta Puškárová
      PaedDr. Mária Suchánková

    • Vzdelávacie poukazy
     • Vzdelávacie poukazy

     • Žiaci majú možnosť uplatniť Vzdelávacie poukazy prihlásením sa na niektorý z krúžkov, https://szsba.edupage.org/a/kruzky-v-skolskom-roku-20212022 . Na krúžok bude možné prihlásiť elektronicky cez Edupage. V prípade, že žiak nebude mať záujem o žiadny krúžok (a neuplatní tak Vzdelávací poukaz ani v iných záujmových združeniach), budeme radi, ak Vzdelávací poukaz  vrátite Vami podpísaný späť (najneskôr do 23.9.2021) triednemu učiteľovi. Takto vrátený Vzdelávací poukaz bude použitý na rozšírenie knižného fondu žiackej knižnice s cieľom podporovať záujem o čítanie a tak zvyšovať čitateľskú gramotnosť našich žiakov. Štátny  príspevok určený na Vzdelávacie poukazy podľa usmernení MŠVVaŠ SR môže byť v čase mimoriadnej situácie použitý aj na zabezpečenie opatrení vyplývajúcich z pandemickej situácie.