• Členovia rady školy pri SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava

   Meno a priezvisko

   Funckia

   Delegovaný za

   Plšeková Iveta, MUDr.  

   predseda

   rodičov

   Chandogová Katarína, PhDr., MBA 

   podpredseda 

   pedagogických zamestnancov

   Valentová Iveta, PhDr., PhD.

   člen

   pedagogických zamestnancov

   Vinczeová Jana, Ing.

   člen

   nepedagogických zamestnancov 

   Mojžišová Nikola

   člen

   žiacku školsku  radu

   Suchánková Lenka

   člen

   rodičov

   Andelová Lucia, PhDr.

   člen

   rodičov

   Szalay Tomáš, MUDr., PhD.

   člen

   zriaďovateľa-BSK

   Vanacká Ivana, Mgr.

   člen

   zriaďovateľa-BSK

   Hrehorová Jana

   člen

   zriaďovateľa-BSK

   Krajčovičová Anna, Mgr., MBA

   člen

   zriaďovateľa-BSK - SKMTP

    

   Rodičovská rada školy

   Meno a priezvisko

    

   Delegovaný za

   Martinák Marcel

    

   I. AV

   Šomšáková Valéria

    

   I. MAS

   Mosorová Michaela  

    

   I. A PS

   Mládková Ľudovíta

    

   I. B PS

   Orgoňová Daniela, Mgr. 

    

   I. C PS

   Sabová Slávka, Ing.

    

   II. AV/MAS

   Suchánková Lenka, Bc.

    

   II. A PS

   Novák Vladimír

    

   II. B PS

   Pajgerová Lea, Ing.

    

   III. AV/MAS

   Plšeková Iveta, MUDr.

    

   III. A PS

   Andelová Lucia, PhDr. 

    

   III. B PS

    Kolláth Martin                   IV. A ZA                                                                                                        

   Gašparová Gabriela          IV. B ZA

    

   Žiacka rada školy

   Meno a priezvisko

    

   Delegovaný za             Funkcia

   Szeberényiová  Zuzana, Mgr.

    

   učiteľov                         koordinátor žiackej školskej rady

   Kodaj Simon

    

   I. AV                              člen žiackej školskej rady

   Tahotný Adam

    

   I. MAS                           člen žiackej školskej rady

   Čaklošová Valentina

    

   I. MAS                           člen žiackej školskej rady

   Dekyšová Dominika

    

   I. A PS                           člen žiackej školskej rady

   Voleková Simona

    

   I. B PS                           člen žiackej školskej rady

   Farkaš Felix

    

   I. C PS                           člen žiackej školskej rady

   Miglierini Júlia

    

   I. C PS                           člen žiackej školskej rady

   Krištofičová Alexandra

    

   II. AV/MAS                     člen žiackej školskej rady

   Suchánková Viktória

    

   II. A PS                          člen žiackej školskej rady

   Molnár Oskár

    

   II. B PS                          člen žiackej školskej rady

    Mojžišová Nikola                     III. B PS                         predsedníčka žiackej školskej rady

    

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola
   • +421 940 625 309 - študijné oddelenie +421 904 773 018 - sekretariát školy +421 2 638 120 59
   • 31793185
   • 2021410963
   • PhDr. Janka Gabaľová, PhD. szs@szsba.sk
   • PhDr. Gabriela Habdáková, PhD.,MPH - habdakova@szsba.sk
   • Ing. Jana Vinczeová vinczeova@szsba.sk
   • Ing. Daniel Vadkerti vadkerti@szsba.sk
   • EDUID školy: 100000937
   • Strečnianska 20 850 07 Bratislava Slovakia
  • Prihlásenie