• Členovia rady školy pri SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava

   Meno a priezvisko

   Funckia

   Delegovaný za

   PhDr. Janka Gabaľová, PhD. podpredseda pedagogických zamestnancov
   PhDr. Lucia Lieskovská člen pedagogických zamestnancov
   Soňa Peczová člen nepedagogických zamestnancov
   Nikola Mojžišová člen žiacku školsku radu
   MUDr. Plšeková Iveta predseda rodičov
   Lenka Suchánková člen rodičov
   PhDr. Lucia Andelová člen rodičov
   MUDr. Tomáš Szalay, PhD. člen zriaďovateľa-BSK
   Mgr. Ivana Vanacká člen zriaďovateľa-BSK
   Jana Hrehorová člen zriaďovateľa-BSK
   Mgr. Anna Krajčovičová člen zriaďovateľa-BSK