• Ponuka záujmových krúžkov prostredníctvom

    Vzdelávacích poukazov v školskom roku 2022/2023

     

    Turistický krúžok TURz PhDr. Renáta Puškárová,                         PaedDr. Mária Suchánková   pondelok, streda                                   14:00 - 17:00
    Krúžok španielskeho jazyka KSEz Mgr. Zuzana Szeberényiová utorok 14:00
    Angličtina v praktickom živote AVPz Mgr. Margarétka Ondrejková pondelok 17:00
    Krúžok prvej pomoci KPCz PhDr. Anna Fáborová pondelok 15:30 - 17:30
    Zdravá výživa ako liek ZVLz Ing. Janka Trebulová,                                      Mgr. Zlata Ondrejková,                                  Mgr. Alžbeta Krišková streda 13:30 - 15:30                                
    Športová príprava SPAz Mgr. Anna Repková štvrtok 14:45 - 15:30
    Environmentálny krúžok ENVz (recyklohry) Mgr. Anna Repková pondelok 8:45 - 9:40                          utorok 13:05 - 13:50
    Kultúrne dedičstvo KDLz Mgr. Anna Repková piatok 13:05 - 13:50
    Klultúrno - historický PhDr. Ivana Mráziková štvrtok 12:35 - 14:05 (1. skupina)
    Tanečno-pohybový krúžok TAPz PaedDr. Mária Suchánková štvrtok 14:45 - 15:55
    Projekty PJKz RNDr. Magdaléna Hessková pondelok 14:00 - 16:00