• Ponuka záujmových krúžkov prostredníctvom

    Vzdelávacích poukazov v školskom roku 2022/2023

     

    Turistický (cieľ- spoznať svoje najbližšie okolie, aj vzdialenejšie, zblíženie s prírodou...)

    PhDr. Renáta Puškárová,

    PaedDr. Mária Suchánková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Španielsky jazyk

    Mgr. Zuzana Szeberényiová

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Angličtina do života

    Mgr. Margarétka Ondrejková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Prvá pomoc

    PhDr. Anna Fáborová

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Hravo - zdravo

    Ing. Janka Trebulová

    Mgr. Zlata Ondrejová

    Mgr. Alžbeta Krišková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Kondičná a športová príprava

    Mgr. Anna Repková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Recyklohry

    Mgr. Anna Repková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Spoznávame a udržujeme tradície

    Mgr. Anna Repková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Kultúrno - historický

    PhDr. Ivana Mráziková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu

    Tanečný krúžok

    PaedDr. Mária Suchánková

    deň a čas bude stanovený v závislosti od rozvrhu