• Praktické vyučovanie III. B PS triedy

     • Za uplynulé dva roky sme si už zvykli a s pokorou prijali opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať vzhľadom na šíriaci sa koronavírus (COVID-19). Čo ak ho dostane tehotná žena alebo žena, ktorá potrebuje nemocničnú starostlivosť na gynekologickom oddelení? Pre úspešné riešenie takýchto prípadov bola na gynekologicko-pôrodníckej klinike v nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave zriadená jednotka intenzívnej starostlivosti. V týchto novovybudovaných priestoroch poskytujú pacientkam pozitívne testovaných na COVID-19 ošetrovateľskú starostlivosť a v prípade, že je to potrebné odvedú aj pôrod. Žiaci III. B PS triedy počas praktického vyučovania mali možnosť tieto priestory navštíviť. Získali informácie o tom, ako sa tu odvádzajú pôrody a ako prebieha prvé ošetrenie novorodenca. Vyskúšali si pod odborným dozorom prácu s monitorovacím zariadením.

     • Prvá pomoc

     • Poskytnúť prvú pomoc dieťaťu je veľmi náročná úloha. Pripraviť sa na situácie, kedy ide o život dieťaťa je veľmi náročné a je vhodné absolvovať takýto kurz, školenie alebo ukážku kedykoľvek, keď sa naskytne príležitosť. V sobotu 21. mája 2022 sa konalo v obci Rovinka slávnostné otvorenie novej požiarnej zbrojnice. Preto v tento deň v obci usporiadali hasičský deň, ktorý sa inak každoročne oslavuje 4. mája. Pripravený program bol naozaj bohatý. K jeho naplneniu prispeli aj naši žiaci - členovia krúžku prvej pomoci pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej, ktorých ukážky boli zamerané najmä na prvú pomoc pri náhlych stavoch bezprostredne ohrozujúcich život.

     • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

     • pre školský rok 2022/2023

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor asistent výživy 
      Vysledky_AV.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor masér 
      Vysledky_MAS.pdf

      Výsledky prijímacích skúšok pre študijný odbor zdravotnícky asistent 
      Vysledky_ZA.pdf​​​​​​​

      Odvolanie je možné podať: Odvolanie.pdf​​​​​​​
      osobne (doručiť na sekretariát školy v čase od 08:00 - 15:00 h),
      - prostredníctvo EduPage (pripojiť prílohu odvolania s podpisom zákonného zástupcu ),
      - v printovej forme prostredníctvom poštového styku.

       

     • IV.B ZA odovzdávanie maturitných stužiek

     • Dňa 30.4.2022 mali študenti  IV.B ZA vo Svätom Jure slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek. Bolo to netradične. Začínalo sa slávnostným obedom, hneď po príhovore zástupcu študentov Samka Balážiho, asistovali mu Danielka Búbelová a Ninka Gašparová. Po poďakovaní triednej učiteľke Mgr. Anne Repkovej a rodičom nastal ten dlho očakávaný okamih: stužkovanie. Všetci dostali svoju šťastnú stužku, strážneho anjelika a mincu pre materiálne aj duchovné bohatstvo. Držím palce všetkým maturantom IV.B ZA: Sofii Awniovej, Samkovi Balážovi, Natálke Bartalskej, Viki Bielovičovej, Danielke Búbelovej, Vaness Durovej, Ninke Gašparovej, Edine Hangyákovej, Kristýnke Kalkovej, Linde Kmeťovej, Alexandre Molnárovej, Miške Papaiovej,  Terke Paráskovej, Natálke Pullmannovej, Natálke Rezákovej, Romanke Ružekovej, Saške Slaninovej a Paťke Sčasnárovej. Majte šťastnú ruku pri ťahaní otázok a nech si vyberiete len také, na ktoré budete ľahko a bravúrne odpovedať. Triedna učiteľka, Mgr. Anna Repková

     • Príklady dobrej praxe „Vyučujeme inak“

     • Po dvojročnej pandemickej pauze sa 12. a 13. apríla 2022 uskutočnilo rokovanie delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Štiavničke pri Banskej Bystrici. Veľkým prínosom takýchto stretnutí je nielen výmena skúseností medzi školami, ale hlavne skvalitňovanie výchovno - vzdelávacieho procesu na SZŠ, čomu nasvedčuje aj bohatý pracovný program počas dvoch dní snemu: 
      https://aszssr.sk/2022/04/15/vedenie-zdravotnickych-skol-dva-dni-rokovalo-v-sachtickach/
      Snem asociácie otvoril prezident Mgr. Miroslav Sekula, v úvode privítal hostí a uviedol program rokovania. Delegáti 28 škôl si minútou ticha uctili obete pandémie Covid-19 a vojny na Ukrajine. Medzi hosťami nechýbala riaditeľka odboru vzdelávania MZ SR prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD., ktorá informovala delegátov o aktuálnych legislatívnych zmenách, výzvach a koncepcii zdravotníckeho vzdelávania. Súčasťou rokovaní bol aj blok prednášok „Príklady dobrej praxe“, kde sa odprezentovalo 11 stredných zdravotníckych škôl, medzi nimi aj naša škola. Pani riaditeľka PhDr. Janka Gabaľová, PhD. oboznámila prítomných o tom, aké projekty realizujeme, ako inovatívne učíme anatómiu a fyziológiu a ako využívame projektové a rovesnícke vyučovanie v rámci biológie a odborných predmetov v študijnom odbore asistent výživy. Prezentácia našej školy v podaní pani riaditeľky vyvolala záujem a živú diskusiu. Za obdobie jedného roka vďaka nej naša škola napreduje nie míľovými krokmi, ale doslova skokmi vo vyučovacom procese, a tiež aj v krúžkovej činnosti a v materiálno – technickom vybavení školy. V závere prezentácie vyzdvihla prácu všetkých zamestnancov školy, bez ktorých by sa nepodarilo uskutočniť jej vízie v napredovaní. Menovite vyzdvihla mravenčiu prácu zástupkýň, a zanietených učiteľov.
      Za všetkých zamestnancov školy vyslovujem jedno veľké „ĎAKUJEM, pani riaditeľka“.
      PhDr. Iveta Valentová, PhD., zástupkyňa zamestnancov školy

      Prezentácia na stiahnutie: SZS_Strecnianska_vyucovanie_inak.pdf​​​​​​​

     • Exkurzia I.DVS triedy na Anatomickom ústave LF UK

     • Počas štúdia žiaci v našej škole absolvujú odborné exkurzie nielen v nemocničných zariadeniach, ale aj v inštitúciách, kde získajú veľa zaujímavých a cenných informácií. Žiaci I. DVS triedy dňa 9. mája 2022 absolvovali exkurziu v Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prednostka anatomického ústavu doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH ich sprevádzala a ukázala jednotlivé miestnosti ústavu. Pitevňu-miestnosť, kde prebieha praktická výučba anatómie. Študenti medicíny tu môžu podrobne študovať stavbu kostí, úpony svalov a šliach, stavbu vnútorných orgánov, priebeh ciev a nervov. Druhá miestnosť predstavuje anatomické múzeum, kde videli anatomické preparáty orgánov ľudského tela. Anatomický ústav je miestom, kde mŕtvi učia živých.

     • Úspech našej kolegyne

     • Uplynulý víkend sa v Košiciach konali Majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness, kde sa zúčastnila aj pani Kekeliová- tajomníčka našej školy a podarilo sa jej získať 3. miesto vo svojej kategórii. Gratulujeme!

     • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     • Prišiel dlhoočakávaný deň, žiaci 4. A ZA triedy dnes a zajtra - 18. a 19. mája 2022 absolvujú praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Všetci im držíme palce a veríme, že aj napriek dištančnému vyučovaniu v uplynulých dvoch školských rokoch budú výborné nielen ich teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti.

     • II.B odbor praktická sestra

     • Maturity sú už tu. Po príjemnom privítaní pani riaditeľky sme dnes zahájili úspešné losovanie oddelení so žiakmi II.B odbor praktická sestra, 2-ní večerní. Žiačky boli spokojné s oddelením, ktoré si vylosovali, pretože na niektorých už aj pracujú. Zaspomínali sme si, ako tie dva roky rýchlo ubehli a na koniec sme si zaželali, aby praktické maturity, ktoré nás čakajú o dva dni, kde žiačky obhajujú pacienta a prakticky vykonávajú jednotlivé ošetrovateľské výkony dopadli, čo najlepšie. A o týždeň teoretické maturitné skúšky, kde sa v náročnej forme charakterizujú jednotlivé ochorenia. V duchu myslíme aj na ostatných maturantov a želáme im veľa úspechov a dobrý štart do života, a  nech je ich zamestnanie poslaním... Mgr. Monika Gelenekyová

     • Maturitné skúšky

     • Druhý deň praktickej maturitnej skúšky v študijnom odbore zdravotnícky záchranár otvoril predseda predmetovej maturitnej komisie ZZ Mgr. Jozef Minár. Počas celého dňa komisia pozorne sleduje a hodnotí odpovede 9 žiakov.

     • Maturitné skúšky

     • Maturitné skúšky sa dva roky realizovali administratívne a tým žiaci stratili príležitosť ukázať a overiť si svoje vedomosti pred skúšobnou komisiou.
      Tretí májový týždeň, v dňoch od 16. do 23. mája 2022, sa začína praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V dňoch 16. mája a 17. mája 2022 pred maturitnou komisiou na praktickej maturitnej skúške ukážu svoje nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti žiaci večerného štúdia z triedy II. A PS 2r. a triedy III. ZZ.
      Žiaci zo študijného odboru zdravotnícky záchranár svoje vedomosti preukážu na pôde školy a žiaci zo študijného odboru praktická sestra a zdravotnícky asistent na svojich školiacich pracoviskách – v nemocniciach. Sanitka, ktorá bude pristavená na školskom dvore nie je privolaná na to, aby jej posádka poskytovala prednemocničnú starostlivosť nášmu žiakovi alebo zamestnancovi školy, ale je súčasťou praktickej maturitnej skúšky zdravotníckych záchranárov.

     • SZŠ v Múzeu holokaustu v Seredi

     • „Kto sa nedokáže poučiť z histórie, je odsúdený na jej opakovanie.“ —  George Santayana

      Holokaust. Slovo, ktoré dodnes evokuje v ľuďoch zmiešané pocity a ktoré je, žiaľ, neustále predmetom rôznych diskusií. Nenávisť, predsudky a opovrhovanie, ktoré si museli väzni prežiť by však nemali byť zabudnuté.
      Naša škola si uvedomuje, že aj naši študenti sa počas svojej profesie budú stretávať s rôznymi národmi, náboženstvami a hodnotami. Preto je nesmierne dôležité viesť ich k empatií, porozumeniu a láske k iným ľuďom. Školská exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi im mala ukázať kam až môže svet zájsť, keď stratí svoje hodnoty.
      Exkurzie sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov AV/MAS a A PS, ktorý danú problematiku preberajú aj na hodinách dejepisu. V rámci exkurzie im bola zabezpečená odborná prednáška s výpoveďami ľudí, ktorí si toto peklo na Zemi prežili. Študenti si vybrali tému ,,Úteky z táborov smrti“ a celá exkurzia bola venovaná práve najznámejším útekom, ktorých sa zúčastnili aj Slováci. Po prezentácií a diskusií sme sa presunuli k jednotlivým budovám, ktoré boli venované každodennému životu v pracovnom tábore. Mali sme šťastie, že sa tejto výstavy zúčastnila aj vnučka jedného preživšieho, ktorá nám porozprávala príbeh svojho dedka a ukázala nám aj zvarenú lyžičku, ktorú si priniesol po oslobodení.
      Žiaci mohli vidieť rôzne pracovné nástroje, osobné veci a fotografie ľudí. Nazreli sme do niektorých dielní, nocľahární a dokonca aj do školy, ktorá bola určená pre deti väzňov. Žiaci mohli vidieť aj vagóny, určené na prepravu väzňov do najznámejšieho tábora v Osvienčime, ktorý bol tak isto súčasť exkurzie.
      Pre mnohých to bol silný zážitok a my veríme, že si naši žiaci z tejto výstavy odniesli ponaučenie a budú pripravení pomáhať a uzdravovať ľudí nielen fyzicky ale aj duševne.

     • Prijímacie konanie na SZŠ

     • Posledný týždeň je na našej škole opäť o niečo rušnejšie. Prijímacie skúšky sa rozbehli v plnom prúde a my sa veľmi tešíme veľkému záujmu uchádzačov. V pondelok a utorok 2.- 3. mája sa uskutočnilo prijímacie konanie  v odbore Zdravotnícky asistent a Asistent výživy. Obe skupiny museli absolvovať vstupné testy z biológie a Slovenského jazyka. Napriek prvotnému stresu sa žiaci napokon uvoľnili, počas prestávky sa bližšie spoznali aj medzi sebou aj s prostredím. Po celý čas im bol k dispozícií aj náš pedagogický dozor, ktorý ich uvítal, spoločne s našou pani riaditeľkou Jankou Gabalovou a  ochotne odpovedal na ich otázky. V stredu sme odštartovali o niečo náročnejšie prijímačky v odbore Masér. Žiaci museli absolvovať okrem testov aj gymnastickú zostavu a plávanie na overenie ich fyzickej zdatnosti. A aby sme si boli istý aj ich jemnou motorikou a citom, súčasťou ich skúšok bolo aj modelovanie stavcov podľa predlohy. Žiaci sa do úloh pustili s veľkou chuťou a musíme uznať, že výber bude naozaj ťažký a náročný. Veľmi oceňujeme aj snahu žiakov, popasovať sa aj s pre nich neznámymi úlohami, akými boli aj niektoré prvky zostavy. Avšak ako športovci sa aj s takouto úlohou popasovali hrdinsky. Dnes sme odštartovali druhé kolo prijímacieho konania opäť v odbore Asistent výživy a Zdravotnícky asistent. Pri vchode ich usmerňovali naši pedagógovia a privítala ich aj pani riaditeľka, ktorá pomáhala s usmerňovaním žiakov do tried nakoľko pre veľký počet boli rozmiestnení do viacerých skupín.
      Veríme, že aj táto ich prvá skúška dospelosti bola pre viacerých úspešná. My už sa teraz tešíme na september, kedy nás bude na škole o čosi viacej, avšak sme pripravení poskytnúť našim novým študentom všetko potrebné pre ich budúce povolanie.

     • Život prináša krásne okamihy...

     • ... o jeden sa s nami podelila naša bývalá žiačka Janka Števanková, ktorá v minulom školskom roku ukončila štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (3-ročná večerná forma) a v súčasnosti vykonáva povolanie záchranárky v RZP Partizánske.Okrem nezabudnuteľného pracovného úspechu vyjadrila slová vďaky našej škole, učiteľom a lekárom, ktorí sa podieľali na jej profesijnej príprave.
      Veď posúďte sami... 
      Pani triedna, často si na Vás, pani doktorku Šterbovú, doktorku Križalkovičovú, Mgr. Sokolovú a ostatných spomínam v službách na záchranke.Čoraz viac nadobúdam presvedčenie, že voľba študovať na Vašej škole bola tým správnym rozhodnutím, v riešení mnohých situácií v teréne čerpám najmä z vedomostí a zručností získaných štúdiom. Chcem sa pochváliť mojím doposiaľ najväčším pracovným úspechom z nočnej služby, kedy sa mi na svet podarilo priviesť malého Mateja. Ani vo sne by mi nenapadlo, že takáto situácia si nájde práve mňa. Všetci sme dúfali v šťastný koniec...a podarilo sa.  Ani neviem opísať všetky tie „krásne“ emócie, ktoré sa dostavili až s odstupom času. Tento úžasný zážitok bol momentom, kedy som si uvedomila, že moja práca má zmysel, že ma napĺňa, že ju mám jednoducho rada...

      Všetkým učiteľom a lekárom ďakujem, prajem veľa pracovných úspechov a čo najlepších študentov.
      Bývalá žiačka – záchranárka Janka Števanková

      Úspechy žiakov našej školy nás vždy potešia a zahrejú pri srdci.
      Mgr. Alena Sušilová

     • Exkurzia na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská

     • Každá exkurzia znamená pre žiakov našej školy a ich odborné učiteľky vybočenie z každodenného sterotypu a zároveň obrovskú príležitosť naučiť sa niečo nové. Na oddelení predčasne narodených detí - UNB Antolská, ktorého manažérkou je Mgr. Ľubica Kaiserová túto príležitosť nedávno využili pod vedením odbornej učiteľky PhDr. Anny Faborovej žiaci III. B PS triedy. Na oddelení získali informácie o tom, akú starostlivosť si takéto deti vyžadujú, ako sa im podáva strava, vykonáva sa u nich hygiena, podávajú lieky a oboznámili sa aj so zdravotnou dokumentáciou, ktorá je diametrálne odlišná od dokumentácie na iných oddeleniach.

     • Pomoc pre Matejka

     • V prvom polroku tohto školského roka školský časopis Kyslík spolu so Študentskou školskou radou spustili zbierku vrchnákov z pet fliaš organizovanú na pomoc malému Matejkovi, ktorému takto pomôžeme splniť jeho sen a sen jeho mamičky a dosiahne tak vďaka nám operáciu potrebnú na korekciu jeho vrodenej telesnej vady. S myšlienkou zbierať vrchnáky prišla na podnet vedúcej fyzioterapeutky Mgr. Barbory Košťálovej z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda odborná učiteľka - členka redakčnej rady časopisu Kyslík, PhDr. Anna Faborová. Oslovila členov Študentskej školskej rady a tí sa rozhodli pomáhať práve malému Matejkovi. Spolupráca medzi FRO na Antolskej naďalej pokračuje a nazbierané plasty pani učiteľka priváža do školy a počet vrchnákov tak rapídne rastie. Keď chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu aj vy. Ak máte cestu okolo školy, alebo viete o niekom, kto bude ochotný priniesť vrchnáky tak budeme veľmi vďační. Od začiatku tohto kalendárneho roka sa v obchodoch vykupujú pet fľaše. Vedeli ste, že nie je potrebné aby ste spolu s nimi odovzdali aj vrchnák? Spolu s vrchnákom bude potrebné fľaše odovzdávať až od roku 2024 kedy začne platiť smernica EÚ. Ešte dva roky však môžu zbierky vrchnáčikov fungovať tak, ako doteraz. Viac o zbere fliaš nájdete v linku: https://www.topky.sk/cl/10/2239509/Dobre-spravy--Vrchnaciky-z-plastovych-flias-budete-moct-zbierat-aj-nadalej--Ako-je-to-mozne-?fbclid=IwAR0q2PuY2Ocy9C0PUdX22piaj2QoEFY7gNE-npSbG2ko_Sberp_lTV1vi8YVrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu. Tento plast sa dá ľahko recyklovať. Ide o kvalitnú a čistú surovinu, ktorá je pri veľkých objemoch zaujímavá nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Ak sa zbiera v malom, je to neefektívne. Za desiatky kilogramov vrchnákov dostanete pár eur. No ak jeden subjekt prinesie k spracovateľovi stovky kilogramov tejto suroviny, môže získať zaujímavú odmenu. Prvotným cieľom je prepojenie sociálnych a ekologických aktivít, zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnákov, ktoré každodenne vyprodukujeme. Ak chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu.
      Ďakujeme za každý vrchnák.

       

     • Ozdravné cvičenie PILAKALAJOGA

     • Milé študentky, študenti, priatelia, v rámci dištančného vzdelávania si zacvičte spolu so mnou 20 minút ozdravné cvičenie PILAKALAJOGA link: https://www.youtube.com/watch?v=vX-664CDSRs. Verím, že sa aktívne zapojíte a dáte mi aj spätnú väzbu ako ste sa po cvičení cítili. Teším sa, ak si zacvičia aj naše panie učiteľky a doprajú si takýto aktívny oddych pre svoje zdravie. „Do cvičenia“ priatelia, učiteľka TEV Anka Repková. 

     • Okresné kolo v basketbale stredoškolákov

     • Dňa 29.4. sme súťažili v okresnom kole v basketbale stredoškolákov „O pohár predsedu BSK“.
      V mimoriadne silnej konkurencii sme získali 5. miesto a diplom. Našu školu reprezentovali študenti: z II.MAS: Timotej Bordáč, Adrián Královič, Martin Pálka, Peter Šaliga, z II.B PS: Nicolas Novák a z III.MAS: Lukáš Bertók, Marek Blažo, Šimon Leščák a  Adam Zelenka.

    • Deň narcisov na SZŠ
     • Deň narcisov na SZŠ

     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa konala už 26. krát. Výťažok zo zbierky pomáha Lige proti rakovine organizovať rôzne projekty, podpory pre pacientov a ich rodiny ale prispieva aj na samotnú liečbu ťažko chorých pacientov. A aj naši žiaci vyrazili tento rok do ulíc. Žiaci
      III. AV/MAS, I AV, I A PS a II. B. zaujali svoje stanovištia v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, na Starom moste a pri obchodnom dome TPD. Milým úsmevom a dobrou náladou sa im podarilo vyzbierať krásnych 1387 eur. Sme radi, že sme mohli aspoň takto prispieť na pomoc Lige proti rakovine a rovnako, že napriek nútenej dvojročnej prestávke je stále veľa mladých ľudí ochotných pomáhať. Do zbierky Ligy proti rakovine môžete prispieť 3,-€ zaslaním SMS na číslo 848.Viac o zbierke: https://www.dennarcisov.sk/
      ĎAKUJEME.

     • Úspech našej žiačky

     • "Naša žiačka z III.AV/MAS Barbora Kapičáková je hráčkou slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie, ktorá na svetovom šampionáte vo francúzskom meste Angers obsadila  3. miesto. Blahoželáme k získaniu bronzovej medaile."